Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Mořice (okres Prostějov)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 589721
NUTS5: CZ0713589721
LAU 1 (NUTS 4): CZ0713 - okres Prostějov
NUTS3: CZ071 - Olomoucký kraj
NUTS2: CZ07 - Střední Morava
Obec s pověřeným obecním úřadem: Němčice nad Hanou
Obec s rozšířenou působností: Prostějov
Katastrální plocha (ha): 451
Počet bydlících obyvatel k 2021: 519
Nadmořská výška (m n.m.): 206
První písemná zpráva (rok): 1238
city flag city symbol

Informace

Samospráva

Obecní úřad Mořice      
Mořice 68      
79828 Mořice   Starosta/tka: Tomáš Pavelka
    Telefon: 58 2388327
Pošta: Mořice E-mail: obec@morice.cz
IČ: 00288462    
Úřední hodiny: Út.,13:00-17:00,Pá.,15:00-17:00-starosta Út.,Čt.,16:00-17:00    
Telefon: 582 388 327    
Datová schránka: 3xuawvr E-mail: obec@morice.cz; webmaster@morice.cz
Web: www.morice.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Mořice

Základní sídelní jednotka díl

Mořice

Část obce díl

Mořice

Územně technická jednotka

UTJ Mořice

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Prostějově
Křížkovského 4186/ 1
79601
582327111
podatelna3106@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/3106
Hygienická stanice Územní pracoviště Prostějov
Šafaříkova 2907/49
76720
582338501
podatelna@pv.khsolc.cz 
www.khsolc.cz/covid-19/uredni-hodiny/prostejov
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Prostějov
Komenského 82/14
79601
582302511
kp.prostejov@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/prostejov
Matriční úřad Městský úřad Němčice nad Hanou - Matrika
Palackého nám. 3
79827
582302311
podatelna@nemcicenh.cz
www.nemcicenh.cz
Obecní úřad Obecní úřad
68
79828
582 388 327
obec@morice.cz; webmaster@morice.cz
www.morice.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Prostějov
Plumlovská 36
79730
582300511
posta.pv@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/olomoucky-kraj/prostejov#obsah
Soud Okresní soud v Prostějově
Havlíčkova  16
79709
582401611
posta@osoud.pro.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=180&j=190&k=1817
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Prostějov
Rejskova 14
79685
582319011
podatelna@osz.pro.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=93&j=103&k=1034
Stavební úřad Městský úřad Němčice nad Hanou - Odbor stavební, životního prostředí a investic
Palackého nám. 3
79827
582302318
podatelna@nemcicenh.cz
www.nemcicenh.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/13116
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Prostějov
nám. Spojenců 2632/13
79601
950154111
podatelna.pv@uradprace.cz
www.uradprace.cz/prostejov
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Konice
Na Příhonech 405
79852
950154200
podatelna.pv@uradprace.cz
www.uradprace.cz/konice
Živnostenský úřad MÚ Prostějov - Obecní živnostenský úřad
Školní 4
79601
582329400
Martina.Cetkovska@prostejov.eu
www.prostejov.eu

MAS

MAS Hanácký venkov, z. s.

Forma: Spolek
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: Doloplazy 15/x, 798 26 Nezamyslice
Založeno: 2.6.2006
Kontaktní telefon: 776149273
E-mail: hanackyvenkov@seznam.cz
WWW: mas.hanackyvenkov.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 519 85 298 37 99 519
Muži 276 46 137 19 50 275
Ženy 243 39 161 18 49 244

Data pro rok 2021

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 10 1 9 5 12 -7 2
Muži 5 0 5 1 6 -5 0
Ženy 5 1 4 4 6 -2 2

Data pro rok 2021

Počet sňatků 3
Počet rozvodů 0

Data pro rok 2018

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 474
z toho muži 227
z toho ženy 247

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 474
v tom ve věku 0-14 72
15-64 325
65 a více let 77

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 402
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 106
vyučení a stř. odborné bez mat. 194
úplné střední s maturitou 68
vyšší odborné a nástavbové 13
vysokoškolské 16

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 461
Cizinci s dlouhodobým pobytem 0
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 1
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 194
Nezjištěné vyznání 62

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 343
v tom zaměstnaní celkem 196
nezaměstnaní celkem 23

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 343
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 22
průmysl 70
stavebnictví 31
obchod,opravy motor. vozidel 16
doprava, pošty a telekomunikace 11
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 11
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 33

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 160
denně mimo obec 139
denně mimo obec nad 60min. 9

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 171
Cenzové domácnosti 190
v tom úplné rodiny 119
neúplné rodiny 23
nerodinné domácnosti 2
domácnosti jednotlivců 46

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 143
Trvale obydlené domy - rodinné domy 139
Neobydlené obydlené domy celkem 20
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 2
Průměrné stáří trvale obydlených domů 46
Domy podle vlastnictví soukromých osob 134
obce, státu 3
bytové družstvo - SBD 1
ostatní vlastnictví 4

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 143
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 50
vodovodem 136
plynem 100
ústředním topením 90

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 171
Trvale obydlené byty v rodin. domech 155
Neobydlené byty 34

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 171
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 129
v osobním vlastnictví 0
nájemní 14
člena bytového družstva 6

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 171
Byty podle vybavení plyn v bytě 116
vodovod v bytě 163
připojení na veřejnou kanalizační síť 56
ústřední topení, etážové topení 126
vlastní koupelna, sprchový kout 158

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 482
z toho muži 238
z toho ženy 244

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 482
v tom ve věku 0-14 75
15-64 334
65 a více let 73

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 407
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 81
vyučení a stř. odborné bez mat. 176
úplné střední s maturitou 90
vyšší odborné a nástavbové 19
vysokoškolské 26
nezjištěné vzdělání 13

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 235
v tom zaměstnaní celkem 206
nezaměstnaní celkem 29

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 235
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 15
průmysl 53
stavebnictví 21
obchod,opravy motor. vozidel 10
doprava a skladování 9
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 12
vzdělávání 11
zdravotní a sociální péče 24

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 86
denně mimo obec 80
Dojíždějící do zaměstnání 14
do škol 0

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 144
Obydlené rodinné domy 139
Obydlené bytové domy 4
Domy podle vlastnictví soukromých osob 128
obce, státu 3
spoluvlastnictví vlastníků bytů 10
nezjištěno 1

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 173
Obydlené byty v rodinných domech 159
Neobydlené byty 29

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 173
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 129
v osobním vlastnictví 5
nájemní 12
družstevní 0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 173
Byty podle vybavení plyn v bytě 120
vodovod v bytě 161
připojení na veřejnou kanalizační síť 57
ústřední topení 134
etážové topení 8

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 5 1 1 1 1 4 3 1 1
Muži 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Ženy 4 1 0 1 1 3 3 1 1

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 5
Muži 1
Ženy 4

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 1,458%
Muži 0,535%
Ženy 2,564%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 0

Data pro rok 2021

Zdravotnictví

Zdravotní střediska1
Samost.ord.prakt.lék. pro dospělé1

Data pro rok 1991

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ano 2
ČOV Ne
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ano 1
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ano 2
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ano 1
LDN Ne
Lekárna Ne
most Ne
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ano 2
Ordinace lékaře Ano 1
Parkoviště Ne
Policejní stanice Ne
Pošta Ano 1
Restaurace Ano 1
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 7
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ne
Sportoviště Ano 6
Škola Ano 1
Trafostanice Ano 4
Vodojem Ne

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola1
Zákl.škola pouze s 1.st.0
Zákl.škola s 1.a 2.st.0
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2020

Školy

Mateřská škola Mořice, okres Prostějov, příspěvková organizace Mateřská škola

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2017

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace1
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti7
Družstevní organizace1
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.80
Svobodná povolání0
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel2
Ostatní6

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců32
s 1-9 zaměst.- mikropodniky6
s 10-49 zaměst.- malé podniky2
s 50-249 zaměst.- střed.podn.0
s >249 zaměst.- velké podniky0
Nezjištěno57

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství6
B-E Průmysl celkem9
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl9
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného0
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa0
F Stavebnictví14
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid17
H Doprava a skladování7
I Ubytování; stravování a pohostinství9
J Informační a komunikační činnosti1
K Peněžnictví a pojišťovnictví0
L Činnosti v oblasti nemovitostí1
M Profesní; vědecké a technické činnosti17
N Administrativní a podpůrné činnosti0
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
P Vzdělávání1
Q Zdravotní a sociální péče0
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti3
S Ostatní činnosti9
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno1

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku451
Orná půda352
Chmelnice0
Vinice0
Zahrady12
Ovocné sady4
Trvalé travní porosty (býv.louky)4
Pastviny6
Zemědělská půda372
Lesní půda0
Vodní plochy6
Zastavěné plochy10
Ostatní plochy63