Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Babice (okres Uherské Hradiště)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 592013
NUTS5: CZ0722592013
LAU 1 (NUTS 4): CZ0722 - okres Uherské Hradiště
NUTS3: CZ072 - Zlínský kraj
NUTS2: CZ07 - Střední Morava
Obec s pověřeným obecním úřadem: Uherské Hradiště
Obec s rozšířenou působností: Uherské Hradiště
Katastrální plocha (ha): 661
Počet bydlících obyvatel k 2018: 1832
Nadmořská výška (m n.m.): 183
První písemná zpráva (rok): 1220

Informace

Samospráva

Obecní úřad Babice      
Babice 508      
68703 Babice   Starosta/tka: Mgr. Martina Horňáková
    Telefon: 572585061
Pošta: Babice u Uherského Hradiště E-mail: starosta@babice.eu
IČ: 00290777    
Úřední hodiny: Po,St:7.30-12,12.30-17.00    
Telefon: 572 585 061    
Datová schránka: fqzbfmm E-mail: asistentka@babice.eu
Web: www.babice.eu    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Babice u Uherského Hradiště

Základní sídelní jednotka díl

Babice

Část obce díl

Babice

Územně technická jednotka

UTJ Babice u Uherského Hradiště

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Uherském Hradišti
Otakarova 1073
68601
572532111
podatelna3309@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/3309
Hygienická stanice Územní pracoviště Uherské Hradiště
Františkánská 144
68601
572430714
khs@khszlin.cz, podatelna@khszlin.cz
www.khszlin.cz/25230-uzemni-pracoviste-uherske-hradiste
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Uherské Hradiště
Svatováclavská 568
68611
572523101
kp.uhhradiste@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/uhradiste, https://cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Katastralni-urady/Katastralni-urad-pro-Zlinsky-kraj/Katastralni-pracoviste/KP-Uher-Hradiste/Katastralni-pracoviste-Uherske-Hradiste.aspx
Matriční úřad Obecní úřad Babice - Matrika
Babice 508
68703
572 585 061
starosta@babice.eu
www.babice.eu
Obecní úřad Obecní úřad
508
68703
572 585 061
asistentka@babice.eu
www.babice.eu
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Uherské Hradiště
Stojanova 484
68601
572539111
posta.uh@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/zlinsky-kraj/uherske-hradiste#obsah
Soud Okresní soud v Uherském Hradišti
Svatováclavská 568
68669
572523290
podatelna@osoud.uhr.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=194&j=204&k=1943
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Uherské Hradiště
Velehradská třída 1217
68671
572419411
podatelna@osz.uhr.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=107&j=117&k=1160
Stavební úřad Městský úřad Uherské Hradiště - Stavební úřad
Protzkarova 33
68601
572525157
epodatelna@mesto-uh.cz
www.mesto-uh.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12477
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Uherské Hradiště
Na Morávce 1215
68652
950170211
podatelna.uh@uradprace.cz
www.uradprace.cz/uherske-hradiste
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Uherský Brod
Svat. Čecha 1365
68801
950170541
podatelna.uh@uradprace.cz
www.uradprace.cz/web/cz/uhersky-brod
Živnostenský úřad MÚ Uherské Hradiště - Obecní živnostenský úřad
Protzkarova  33
68601
572525645
Miroslava.Voltemarova@mesto-uh.cz
www.mesto-uh.cz

Euroregiony

Bílé Karpaty

Účel: Všestranný rozvoj přeshraničního regionu zahrnující území působení sdružení Región Biele Karpaty se sídlem v Trenčíně a území působení sdružení Region Bílé Karpaty se sídlem ve Zlíně.
Forma: Zájmové sdružení právnických osob
Adresa sídla: T.G. Masaryka 2433, 760 01 Zlín
Kraj: Zlínský kraj
Rok založení: 2000
Předseda: Ing. Zdeněk Mikel, MBA
Kontaktní telefon: 573776055
E-mail: fmp@regionbilekarpaty.cz
WWW: www.regionbilekarpaty.cz
Dokumenty:

MAS

Místní akční skupina Severní Chřiby a Pomoraví, z.s.

Forma: Spolek
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: Košíky 172/x, 687 04 Košíky
Založeno: 26.2.2007
Kontaktní telefon: 774179009
E-mail: mas.schp@volny.cz
WWW: masschp.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 1832 259 1126 125 322 1824
Muži 888 119 569 66 134 885
Ženy 944 140 557 59 188 939

Data pro rok 2018

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 14 15 -1 65 51 14 13
Muži 3 4 -1 24 24 0 -1
Ženy 11 11 0 41 27 14 14

Data pro rok 2020

Počet sňatků 12
Počet rozvodů 6

Data pro rok 2018

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 1745
z toho muži 856
z toho ženy 889

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 1745
v tom ve věku 0-14 317
15-64 1225
65 a více let 203

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 1428
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 417
vyučení a stř. odborné bez mat. 596
úplné střední s maturitou 322
vyšší odborné a nástavbové 34
vysokoškolské 48

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 1695
Cizinci s dlouhodobým pobytem 3
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 3
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 946
Nezjištěné vyznání 169

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 1237
v tom zaměstnaní celkem 824
nezaměstnaní celkem 47

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 1237
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 39
průmysl 443
stavebnictví 99
obchod,opravy motor. vozidel 85
doprava, pošty a telekomunikace 41
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 21
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 53

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 524
denně mimo obec 455
denně mimo obec nad 60min. 14

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 519
Cenzové domácnosti 634
v tom úplné rodiny 445
neúplné rodiny 62
nerodinné domácnosti 4
domácnosti jednotlivců 123

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 474
Trvale obydlené domy - rodinné domy 468
Neobydlené obydlené domy celkem 45
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 5
Průměrné stáří trvale obydlených domů 39.85
Domy podle vlastnictví soukromých osob 452
obce, státu 4
bytové družstvo - SBD 4
ostatní vlastnictví 13

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 474
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 319
vodovodem 454
plynem 391
ústředním topením 402

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 519
Trvale obydlené byty v rodin. domech 496
Neobydlené byty 49

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 519
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 458
v osobním vlastnictví 4
nájemní 16
člena bytového družstva 15

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 519
Byty podle vybavení plyn v bytě 414
vodovod v bytě 493
připojení na veřejnou kanalizační síť 355
ústřední topení, etážové topení 440
vlastní koupelna, sprchový kout 489

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 1777
z toho muži 865
z toho ženy 912

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 1777
v tom ve věku 0-14 199
15-64 1299
65 a více let 276

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 1578
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 349
vyučení a stř. odborné bez mat. 602
úplné střední s maturitou 385
vyšší odborné a nástavbové 49
vysokoškolské 112
nezjištěné vzdělání 78

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 924
v tom zaměstnaní celkem 854
nezaměstnaní celkem 70

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 924
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 19
průmysl 355
stavebnictví 65
obchod,opravy motor. vozidel 105
doprava a skladování 43
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 23
vzdělávání 31
zdravotní a sociální péče 32

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 407
denně mimo obec 346
Dojíždějící do zaměstnání 339
do škol 40

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 492
Obydlené rodinné domy 481
Obydlené bytové domy 8
Domy podle vlastnictví soukromých osob 447
obce, státu 4
spoluvlastnictví vlastníků bytů 33
nezjištěno 1

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 588
Obydlené byty v rodinných domech 541
Neobydlené byty 70

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 588
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 455
v osobním vlastnictví 10
nájemní 42
družstevní 9

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 588
Byty podle vybavení plyn v bytě 473
vodovod v bytě 549
připojení na veřejnou kanalizační síť 518
ústřední topení 541
etážové topení 8

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 31 6 0 2 11 1 4 12 11
Muži 11 3 0 0 4 0 2 6 1
Ženy 20 3 0 2 7 1 2 6 10

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 21
Muži 9
Ženy 12

Míra registrované nazaměstnanosti dosažitelných uchazečů

Celkem 1,679%
Muži 1,32%
Ženy 1,948%

Technická vybavenost

Pošta 1
PSČ 68703
Veřejný vodovod ano
Kanalizace ano
ČOV ano
Plynofikace obce ano
Skládka komunálních odpadů ne
Sběrný dvůr nebezpečných a objemných odpadů ne
Hasičský záchranný sbor
Sbor dobrovolných hasičů obce ano
Požární nádrž ano
Požární hydrant ano
Obvodní oddělení policie ČR
Detašované pracoviště policie
Městská, obecní policie

Doprava

Zastávka dálkové linky ano
Zastávka linky místního významu ano
Stanice (zastávka) vlaku ne

Peněžnictví

Peněžní ústavy a jejich úřadovny 1
Pojišťovny a jejich úřadovny

Byty

Počet dokončených bytů 6
Počet zrušených bytů 1

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ano 1
ČOV Ano 2
Dům pro seniory Ano 1
Dům s pečovatelskou službou Ano 1
Hasičská zbrojnice Ano 1
Herna Ano 2
Hospic Ne
Hřbitov Ano 1
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ano 7
LDN Ne
Lekárna Ano 1
most Ano 9
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ano 5
Ordinace lékaře Ano 2
Parkoviště Ne
Policejní stanice Ne
Pošta Ano 1
Restaurace Ano 1
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 10
Sběrný dvůr Ano 1
Skladový areál Ano 2
Sportoviště Ano 16
Škola Ano 2
Trafostanice Ano 8
Vodojem Ne

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Kultura

Veřejná knihovna vč. poboček 1
Stálá kina 1
Multikino
Divadlo
Přírodní amfiteátry (vč. letních kin)
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)
Kulturní zařízení ostatní 1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže
Zoologická zahrada
Sakrální stavba 1
Hřbitov 1
Krematorium
Smuteční síň 1

Data pro rok 2006

Turistické informační centrum 0
Víceúčelová tělocvična, sokolovna, sportovní hala 1
Jednoúčelové kryté sportovní zařízení 0
Hřiště 1
Dětské hřiště 1

Data pro rok 2016

Školství

Mateřská škola 1
Počet základních škol
Zákl.škola pouze 1 stup. (1.- 5.roč.) 0
Zákl.škola pouze s 2.st. (6.- 9.roč.) 0
Základní škola-vyšší stup. (1.-9.roč.) 1
Počet škol v oboru gymnázií 0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických škol 0
Počet škol v oboru středních odborných učilišť 0
Počet škol v oboru nástavbového studia 0
Vyšší odborná škola 0
Počet veřejných vysokých škol
Počet soukromých vysokých škol
Jazyková škola 0
Základní umělecká škola 0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy 0

Data pro rok 2020

sport

Koupaliště a bazény (s prov.,správ.)
Kryté bazény z koupališť a bazénů
Hřiště (s provozovatelem nebo spr.) 1
Tělocvičny (vč.školních s příst.veřej.) 1
Stadiony otevřené
Stadiony kryté
Zimní stadiony kryté i otevřené
Ostat.zaříz.pro tělových.(s provoz.spr.) 2

Data pro rok

Sociální oblast

Azylové domy 0
Noclehárny 0
Centra denních služeb 0
Denní stacionáře 0
Týdenní stacionáře 0
Domovy pro osoby se zdravotním postižením 0
Domovy pro seniory 0
Domovy se zvláštním režimem 0
Chráněné bydlení 0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 0
Sociální poradny 0
Centra sociálně rehabilitačních služeb 0
Domy s pečovatelskou službou 1

Data pro rok 2017

Hospodářské prostředí

Počet ekonomických subjektů se zjištěnou aktivitou 220
Zemědělství, lesnictví, rybářství 9
Zpracovatelský průmysl 42
Stavebnictví 47
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 42
Doprava a skladování 2
Ubytování, stravování a pohostinství 13
Činnosti v oblasti nemovitostí 4
Profesní, vědecké a technické činnosti 20
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 3
Ostatní činnosti 25
Nezařazeno 19
Státní organizace - počet subjektů 2
Akciové společnosti - počet subjektů 3
Obchodní společnosti - počet subjektů 44
Družstevní organizace - počet subjektů 0
Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů 333
Svobodná povolání - počet subjektů 3
Ostatní právní formy - počet subjektů 20
Počet subjektů bez zaměstnanců 151
Počet subj.s 1-9 zaměst.- mikropodniky 20
Počet subj.s 10-49 zaměst.- malé podniky 7
Počet subj.s 50-249 zaměst.- střed.podn. 1
Počet subj.s >249 zaměst.- velké podniky 0