Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Hrušky (okres Vyškov)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 593079
NUTS5: CZ0646593079
LAU 1 (NUTS 4): CZ0646 - okres Vyškov
NUTS3: CZ064 - Jihomoravský kraj
NUTS2: CZ06 - Jihovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem: Slavkov u Brna
Obec s rozšířenou působností: Slavkov u Brna
Katastrální plocha (ha): 547
Počet bydlících obyvatel k 2021: 757
Nadmořská výška (m n.m.): 199
První písemná zpráva (rok): 1294
city flag city symbol

Informace

Samospráva

Obecní úřad Hrušky      
Hrušky 166      
68352 Hrušky   Starosta/tka: Jan Kauf
    Telefon: 519 343 220, 603 716 376
Pošta: Křenovice u Slavkova E-mail:
IČ: 00372102    
Úřední hodiny: Po.,Stř.8:00-17:00    
Telefon: 544 223 330    
Datová schránka: bhza2qg E-mail: ouhrusky@politavi.cz
Web: www.obec-hrusky.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Hrušky u Brna

Základní sídelní jednotka díl

Hrušky

Část obce díl

Hrušky

Územně technická jednotka

UTJ Hrušky u Brna

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště ve Slavkově u Brna
Palackého náměstí 89
68401
544424311
podatelna3016@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/3016
Hygienická stanice Územní pracoviště Vyškov
Masarykovo náměstí 16
68201
516777511
eva.zouharova@khsbrno.cz
www.khsbrno.cz/index.php?stav_menu=kontakty
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Vyškov
II. Odboje 401/1
68201
517324511
kp.vyskov@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/vyskov
Matriční úřad Obecní úřad Křenovice - Matrika
Školní 535
68352
420606030487
podatelna@obec-krenovice.cz
www.obec-krenovice.cz
Obecní úřad Obecní úřad
166
68352
544 223 330
ouhrusky@politavi.cz
www.obec-hrusky.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Vyškov
Dvořákova 119/36
68201
517319111
posta.vy@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/jihomoravsky-kraj/vyskov#obsah
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Vyškov
Svatopluka Čecha 14
68201
517324851
podatelna@osz.vys.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=111&j=121&k=1196
Soud Okresní soud ve Vyškově
Kašíkova 28
68201
517348465
podatelna@osoud.vys.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=198&j=208&k=1979
Stavební úřad Městský úřad Slavkov u Brna - Stavební úřad
Palackého nám. 65
68401
544121113
podatelna@meuslavkov.cz
www.slavkov.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12311
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Kyjov
třída Komenského 50/10
69701
950115200
podatelna.ho@uradprace.cz
www.uradprace.cz/kyjov
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Veselí nad Moravou
tř. Masarykova 117
69801
950115250
podatelna.ho@uradprace.cz
www.uradprace.cz/veseli-nad-moravou
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Slavkov u Brna
Koláčkovo náměstí 727
68401
950174111
podatelna.vy@uradprace.cz
www.uradprace.cz/slavkov-u-brna
Živnostenský úřad MÚ Slavkov u Brna - Obecní živnostenský úřad
Palackého nám. 260
68401
544121140
libuse.pilatova@slavkov.cz
www.slavkov.cz

MAS

MAS Slavkovské bojiště, z.s.

Forma: Spolek
Podpora ze IV. Osy: ne
Adresa sídla: Hrušky 166/x, 683 52 Hrušky
Založeno: 31.3.2006
Kontaktní telefon: 604318732
E-mail: tomanova@slavkovskebojiste.cz
WWW: www.slavkovskebojiste.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 757 119 434 46 158 776
Muži 368 55 217 26 70 378
Ženy 389 64 217 20 88 398

Data pro rok 2021

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 8 9 -1 22 35 -13 -14
Muži 4 4 0 13 17 -4 -4
Ženy 4 5 -1 9 18 -9 -10

Data pro rok 2021

Počet sňatků 6
Počet rozvodů 3

Data pro rok 2018

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 742
z toho muži 361
z toho ženy 381

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 742
v tom ve věku 0-14 126
15-64 509
65 a více let 107

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 616
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 168
vyučení a stř. odborné bez mat. 288
úplné střední s maturitou 118
vyšší odborné a nástavbové 12
vysokoškolské 27

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 713
Cizinci s dlouhodobým pobytem 0
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 1
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 402
Nezjištěné vyznání 29

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 478
v tom zaměstnaní celkem 340
nezaměstnaní celkem 35

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 478
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 37
průmysl 141
stavebnictví 33
obchod,opravy motor. vozidel 22
doprava, pošty a telekomunikace 24
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 19
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 33

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 267
denně mimo obec 229
denně mimo obec nad 60min. 45

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 251
Cenzové domácnosti 279
v tom úplné rodiny 174
neúplné rodiny 41
nerodinné domácnosti 6
domácnosti jednotlivců 58

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 222
Trvale obydlené domy - rodinné domy 217
Neobydlené obydlené domy celkem 31
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 8
Průměrné stáří trvale obydlených domů 42
Domy podle vlastnictví soukromých osob 211
obce, státu 4
bytové družstvo - SBD 5
ostatní vlastnictví 2

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 222
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 183
vodovodem 215
plynem 198
ústředním topením 181

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 251
Trvale obydlené byty v rodin. domech 235
Neobydlené byty 31

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 251
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 198
v osobním vlastnictví 0
nájemní 10
člena bytového družstva 12

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 251
Byty podle vybavení plyn v bytě 223
vodovod v bytě 243
připojení na veřejnou kanalizační síť 208
ústřední topení, etážové topení 213
vlastní koupelna, sprchový kout 236

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 767
z toho muži 366
z toho ženy 401

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 767
v tom ve věku 0-14 125
15-64 511
65 a více let 131

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 642
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 123
vyučení a stř. odborné bez mat. 297
úplné střední s maturitou 139
vyšší odborné a nástavbové 21
vysokoškolské 45
nezjištěné vzdělání 14

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 364
v tom zaměstnaní celkem 332
nezaměstnaní celkem 32

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 364
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 11
průmysl 114
stavebnictví 30
obchod,opravy motor. vozidel 30
doprava a skladování 23
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 14
vzdělávání 14
zdravotní a sociální péče 21

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 142
denně mimo obec 135
Dojíždějící do zaměstnání 16
do škol 0

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 232
Obydlené rodinné domy 229
Obydlené bytové domy 3
Domy podle vlastnictví soukromých osob 217
obce, státu 1
spoluvlastnictví vlastníků bytů 12
nezjištěno 0

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 262
Obydlené byty v rodinných domech 249
Neobydlené byty 31

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 262
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 212
v osobním vlastnictví 10
nájemní 5
družstevní 3

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 262
Byty podle vybavení plyn v bytě 225
vodovod v bytě 233
připojení na veřejnou kanalizační síť 241
ústřední topení 234
etážové topení 6

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 20 3 2 4 6 1 7 7 5
Muži 3 1 0 1 1 0 1 1 1
Ženy 17 2 2 3 5 1 6 6 4

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 19
Muži 3
Ženy 16

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 3,975%
Muži 1,235%
Ženy 6,809%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 0

Data pro rok 2021

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ne
ČOV Ano 1
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ano 2
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ne
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ano 1
LDN Ne
Lekárna Ne
most Ano 5
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ne
Ordinace lékaře Ne
Parkoviště Ne
Policejní stanice Ne
Pošta Ne
Restaurace Ano 1
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 1
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ano 2
Sportoviště Ano 6
Škola Ano 3
Trafostanice Ano 3
Vodojem Ano 2

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola1
Zákl.škola pouze s 1.st.1
Zákl.škola s 1.a 2.st.0
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2020

Školy

Základní škola a Mateřská škola, Hrušky, okres Vyškov, příspěvková organizace Mateřská škola, Základní škola, Školní družina

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2017

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace1
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti9
Družstevní organizace0
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.153
Svobodná povolání2
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel3
Ostatní12

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců77
s 1-9 zaměst.- mikropodniky6
s 10-49 zaměst.- malé podniky3
s 50-249 zaměst.- střed.podn.0
s >249 zaměst.- velké podniky0
Nezjištěno94

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství9
B-E Průmysl celkem37
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl34
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného2
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa1
F Stavebnictví31
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid34
H Doprava a skladování4
I Ubytování; stravování a pohostinství6
J Informační a komunikační činnosti1
K Peněžnictví a pojišťovnictví1
L Činnosti v oblasti nemovitostí3
M Profesní; vědecké a technické činnosti17
N Administrativní a podpůrné činnosti4
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
P Vzdělávání1
Q Zdravotní a sociální péče0
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti4
S Ostatní činnosti16
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno9

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku547
Orná půda444
Chmelnice0
Vinice0
Zahrady17
Ovocné sady4
Trvalé travní porosty (býv.louky)13
Pastviny3
Zemědělská půda477
Lesní půda2
Vodní plochy5
Zastavěné plochy14
Ostatní plochy49