Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Ivanovice na Hané (okres Vyškov)

Typ sídla: Město
ZUJ (kód obce): 593117
NUTS5: CZ0646593117
LAU 1 (NUTS 4): CZ0646 - okres Vyškov
NUTS3: CZ064 - Jihomoravský kraj
NUTS2: CZ06 - Jihovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem: Ivanovice na Hané
Obec s rozšířenou působností: Vyškov
Katastrální plocha (ha): 2143
Počet bydlících obyvatel k 2021: 2893
Nadmořská výška (m n.m.): 214
První písemná zpráva (rok): 1183

Informace

Samospráva

Městský úřad Ivanovice na Hané      
Palackého nám. 796      
68323 Ivanovice na Hané   Starosta/tka: Vlastislav Drobílek
    Telefon: 517363203
Pošta: Ivanovice na Hané E-mail: v.drobilek@ivanovicenahane.cz
IČ: 00291846    
Úřední hodiny: Po,St:8-11.45,12.45-17.00    
Telefon: 517 363 251    
Datová schránka: hqrbdwa E-mail: mesto@ivanovicenahane.cz
Web: www.ivanovicenahane.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Chvalkovice na Hané Ivanovice na Hané

Základní sídelní jednotka díl

Chvalkovice na Hané Ivanovice na Hané

Část obce díl

Chvalkovice na Hané Ivanovice na Hané

Územně technická jednotka

UTJ Chvalkovice na Hané UTJ Ivanovice na Hané

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště ve Vyškově
Dobrovského 422/ 3
68201
517302111
podatelna3019@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/3019
Hygienická stanice Územní pracoviště Vyškov
Masarykovo náměstí 16
68201
516777511
eva.zouharova@khsbrno.cz
www.khsbrno.cz/index.php?stav_menu=kontakty
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Vyškov
II. Odboje 401/1
68201
517324511
kp.vyskov@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/vyskov
Matriční úřad Městský úřad Ivanovice na Hané - Matrika
Palackého nám. 796
68323
+420 517 363 251
mesto@ivanovicenahane.cz
www.ivanovicenahane.cz
Městský úřad Městský úřad
Palackého nám. 796
68323
517 363 251
mesto@ivanovicenahane.cz
www.ivanovicenahane.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Vyškov
Dvořákova 119/36
68201
517319111
posta.vy@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/jihomoravsky-kraj/vyskov#obsah
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Vyškov
Svatopluka Čecha 14
68201
517324851
podatelna@osz.vys.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=111&j=121&k=1196
Soud Okresní soud ve Vyškově
Kašíkova 28
68201
517348465
podatelna@osoud.vys.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=198&j=208&k=1979
Stavební úřad Městský úřad Ivanovice na Hané - Stavební úřad
Palackého nám. 796
68323
517325670
mesto@ivanovicenahane.cz
www.ivanovicenahane.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/13053
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Vyškov
Palánek 375/3a
68201
950174111
podatelna.vy@uradprace.cz
www.uradprace.cz/vyskov
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Kyjov
třída Komenského 50/10
69701
950115200
podatelna.ho@uradprace.cz
www.uradprace.cz/kyjov
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Veselí nad Moravou
tř. Masarykova 117
69801
950115250
podatelna.ho@uradprace.cz
www.uradprace.cz/veseli-nad-moravou
Živnostenský úřad MÚ Vyškov - Obecní živnostenský úřad
Nádražní 7
68211
517301520
j.otahalova@meuvyskov.cz
www.vyskov-mesto.cz

MAS

MAS Vyškovsko, z.s.

Forma: Spolek
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: Rostěnice 109/x, 682 01 Vyškov
Založeno: 17.12.2004
Kontaktní telefon: 517330610
E-mail: masvyskovsko@seznam.cz
WWW: www.masvyskovsko.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 2 893 444 1 629 173 647 2 882
Muži 1 424 236 795 80 274 1 411
Ženy 1 469 208 834 93 373 1 471

Data pro rok 2021

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 25 43 -18 97 69 28 10
Muži 12 21 -9 57 38 19 10
Ženy 13 22 -9 40 31 9 0

Data pro rok 2021

Počet sňatků 12
Počet rozvodů 6

Data pro rok 2018

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 2 904
z toho muži 1 414
z toho ženy 1 490

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 2 904
v tom ve věku 0-14 434
15-64 2 018
65 a více let 452

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 2 470
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 660
vyučení a stř. odborné bez mat. 1 077
úplné střední s maturitou 522
vyšší odborné a nástavbové 70
vysokoškolské 129

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 2 764
Cizinci s dlouhodobým pobytem 2
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 2
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 1 268
Nezjištěné vyznání 251

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 1 852
v tom zaměstnaní celkem 1 335
nezaměstnaní celkem 156

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 1 852
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 140
průmysl 473
stavebnictví 185
obchod,opravy motor. vozidel 106
doprava, pošty a telekomunikace 113
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 94
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 162

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 691
denně mimo obec 542
denně mimo obec nad 60min. 53

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 1 057
Cenzové domácnosti 1 146
v tom úplné rodiny 671
neúplné rodiny 135
nerodinné domácnosti 27
domácnosti jednotlivců 313

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 683
Trvale obydlené domy - rodinné domy 622
Neobydlené obydlené domy celkem 154
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 26
Průměrné stáří trvale obydlených domů 45
Domy podle vlastnictví soukromých osob 614
obce, státu 14
bytové družstvo - SBD 24
ostatní vlastnictví 26

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 683
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 486
vodovodem 657
plynem 594
ústředním topením 471

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 1 057
Trvale obydlené byty v rodin. domech 686
Neobydlené byty 190

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 1 057
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 599
v osobním vlastnictví 60
nájemní 172
člena bytového družstva 138

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 1 057
Byty podle vybavení plyn v bytě 836
vodovod v bytě 1 021
připojení na veřejnou kanalizační síť 825
ústřední topení, etážové topení 865
vlastní koupelna, sprchový kout 1 004

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 2 844
z toho muži 1 374
z toho ženy 1 470

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 2 844
v tom ve věku 0-14 398
15-64 1 966
65 a více let 477

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 2 446
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 474
vyučení a stř. odborné bez mat. 1 018
úplné střední s maturitou 573
vyšší odborné a nástavbové 97
vysokoškolské 184
nezjištěné vzdělání 88

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 1 408
v tom zaměstnaní celkem 1 258
nezaměstnaní celkem 150

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 1 408
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 52
průmysl 440
stavebnictví 126
obchod,opravy motor. vozidel 79
doprava a skladování 66
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 69
vzdělávání 53
zdravotní a sociální péče 49

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 551
denně mimo obec 391
Dojíždějící do zaměstnání 444
do škol 42

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 704
Obydlené rodinné domy 638
Obydlené bytové domy 56
Domy podle vlastnictví soukromých osob 591
obce, státu 9
spoluvlastnictví vlastníků bytů 72
nezjištěno 11

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 1 070
Obydlené byty v rodinných domech 706
Neobydlené byty 231

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 1 070
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 605
v osobním vlastnictví 153
nájemní 153
družstevní 52

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 1 070
Byty podle vybavení plyn v bytě 876
vodovod v bytě 995
připojení na veřejnou kanalizační síť 873
ústřední topení 802
etážové topení 151

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 42 9 2 4 13 4 13 14 7
Muži 15 3 0 1 2 1 4 6 2
Ženy 27 6 1 3 11 3 9 8 5

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 35
Muži 13
Ženy 22

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 1,890%
Muži 1,367%
Ženy 2,442%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 0

Data pro rok 2021

Zdravotnictví

Zdravotní střediska1
Nemocnice1
Samost.ord.prakt.lék. pro dospělé2
Samost.ord.prakt.lék. pro děti a dorost1
Samost.ord.prakt.lék. stomatologa1
Zařízení lékárenské péče (lékárny)1

Data pro rok 1994

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ano 1
Brownfield pouze mapování Ne
ČOV Ano 1
Dům pro seniory Ano 3
Dům s pečovatelskou službou Ano 2
Hasičská zbrojnice Ano 2
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ano 4
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ano 3
LDN Ne
Lekárna Ano 1
most Ano 7
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ano 9
Ordinace lékaře Ano 4
Parkoviště Ano 3
Policejní stanice Ano 1
Pošta Ano 1
Restaurace Ano 5
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 21
Sběrný dvůr Ano 1
Skladový areál Ano 1
Sportoviště Ano 12
Škola Ano 5
Trafostanice Ano 14
Vodojem Ano 2

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola1
Zákl.škola pouze s 1.st.0
Zákl.škola s 1.a 2.st.1
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola1
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2020

Školy

Mateřská škola Ivanovice na Hané, Mlýnská 366, příspěvková organizace Mateřská škola
Základní škola Ivanovice na Hané, okres Vyškov Základní škola, Školní družina, Školní klub
Základní umělecká škola Ivanovice na Hané, okres Vyškov Základní umělecká škola

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory1
Domovy se zvláštním režimem1
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2017

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace3
Akciové společnosti3
Obchodní společnosti31
Družstevní organizace2
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.428
Svobodná povolání16
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel4
Ostatní62

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců179
s 1-9 zaměst.- mikropodniky29
s 10-49 zaměst.- malé podniky12
s 50-249 zaměst.- střed.podn.1
s >249 zaměst.- velké podniky3
Nezjištěno325

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství23
B-E Průmysl celkem87
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl81
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného4
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa2
F Stavebnictví102
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid83
H Doprava a skladování13
I Ubytování; stravování a pohostinství27
J Informační a komunikační činnosti4
K Peněžnictví a pojišťovnictví4
L Činnosti v oblasti nemovitostí34
M Profesní; vědecké a technické činnosti55
N Administrativní a podpůrné činnosti6
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení4
P Vzdělávání6
Q Zdravotní a sociální péče8
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti9
S Ostatní činnosti55
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno29

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku2 143
Orná půda1 731
Chmelnice0
Vinice0
Zahrady47
Ovocné sady8
Trvalé travní porosty (býv.louky)9
Pastviny11
Zemědělská půda1 796
Lesní půda9
Vodní plochy45
Zastavěné plochy45
Ostatní plochy249