Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Hnanice (okres Znojmo)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 594059
NUTS5: CZ0647594059
LAU 1 (NUTS 4): CZ0647 - okres Znojmo
NUTS3: CZ064 - Jihomoravský kraj
NUTS2: CZ06 - Jihovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem: Znojmo
Obec s rozšířenou působností: Znojmo
Katastrální plocha (ha): 777
Počet bydlících obyvatel k 2021: 365
Nadmořská výška (m n.m.): 268
První písemná zpráva (rok): 1201

Informace

Samospráva

Obecní úřad Hnanice      
Znojemská 113      
66902 Hnanice   Starosta/tka: Martin Dvořák
    Telefon: 515 232 133, 724 236 970
Pošta: Znojmo 2 E-mail: starosta@obechnanice.cz
IČ: 00600351    
Úřední hodiny: Po,St:7-11.30, 12-17    
Telefon: 515 232 133    
Datová schránka: 7k4edqq E-mail: ouhnanice@volny.cz
Web: www.obechnanice.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Hnanice

Základní sídelní jednotka díl

Hnanice

Část obce díl

Hnanice

Územně technická jednotka

UTJ Hnanice

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště ve Znojmě
náměstí Svobody 2889/ 8
66901
515211111
podatelna3020@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/3020
Hygienická stanice Územní pracoviště Znojmo
MUDr. J. Jánského 15
66902
515213711
vladimira.darvasova@khsbrno.cz
www.khsbrno.cz/index.php?stav_menu=kontakty
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Znojmo
Pražská 2734/ 63a
66952
515224006
kp.znojmo@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/znojmo
Matriční úřad Úřad městyse Šatov - Matrika
Šatov 124
67122
515221662
dagmar.stojanova@obecsatov.cz
www.obecsatov.cz
Matriční úřad Obecní úřad Šumná - Matrika
Šumná 149
67102
515291300
ousumna@volny.cz
www.obecsumna.cz
Obecní úřad Obecní úřad
Znojemská 113
66902
515 232 133
ouhnanice@volny.cz
www.obechnanice.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Znojmo
Vídeňská 701/31
66902
515205111
posta.zn@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/jihomoravsky-kraj/znojmo#obsah
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Znojmo
Rudoleckého 14
67028
515209611
posta@osz.zno.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=114&j=124&k=1223
Soud Okresní soud ve Znojmě
nám. Republiky 1
67008
515266211
podatelna@osoud.zno.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=201&j=211&k=2006
Stavební úřad Městský úřad Znojmo - Stavební úřad
Obroková 2/10
66922
515216267
info@muznojmo.cz
www.znojmocity.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12314
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Znojmo
náměstí Svobody 2889/8
66902
950176111
podatelna.zn@uradprace.cz
www.uradprace.cz/znojmo
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Moravský Krumlov
Zámecká 8
67201
950176210
podatelna.zn@uradprace.cz
www.uradprace.cz/moravsky-krumlov
Živnostenský úřad MÚ Znojmo - Odbor živnostenský
nám. Armády 8
66902
515516510
leos.dvorak@arm.muznojmo.cz
znojmocity.cz

MAS

MAS Znojemské vinařství, z.s.

Forma: Spolek
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: Dvořákova 21/x, 669 02 Znojmo
Založeno: 7.10.2005
Kontaktní telefon: 774073004
E-mail: MASZV@seznam.cz
WWW: www.znojemskevinarstvi.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 365 77 225 19 44 358
Muži 174 35 115 9 20 171
Ženy 191 42 110 10 24 187

Data pro rok 2021

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 8 2 6 7 11 -4 2
Muži 5 1 4 4 10 -6 -2
Ženy 3 1 2 3 1 2 4

Data pro rok 2021

Počet sňatků 3
Počet rozvodů 2

Data pro rok 2018

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 290
z toho muži 147
z toho ženy 143

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 290
v tom ve věku 0-14 76
15-64 179
65 a více let 35

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 214
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 86
vyučení a stř. odborné bez mat. 87
úplné střední s maturitou 32
vyšší odborné a nástavbové 3
vysokoškolské 4

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 281
Cizinci s dlouhodobým pobytem 5
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 3
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 2

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 112
Nezjištěné vyznání 36

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 251
v tom zaměstnaní celkem 91
nezaměstnaní celkem 30

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 251
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 18
průmysl 21
stavebnictví 14
obchod,opravy motor. vozidel 13
doprava, pošty a telekomunikace 2
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 12
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 6

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 64
denně mimo obec 52
denně mimo obec nad 60min. 3

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 88
Cenzové domácnosti 100
v tom úplné rodiny 56
neúplné rodiny 14
nerodinné domácnosti 3
domácnosti jednotlivců 27

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 74
Trvale obydlené domy - rodinné domy 72
Neobydlené obydlené domy celkem 15
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 6
Průměrné stáří trvale obydlených domů 60
Domy podle vlastnictví soukromých osob 64
obce, státu 5
bytové družstvo - SBD 0
ostatní vlastnictví 5

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 74
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 60
vodovodem 70
plynem 30
ústředním topením 41

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 88
Trvale obydlené byty v rodin. domech 78
Neobydlené byty 17

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 88
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 59
v osobním vlastnictví 1
nájemní 15
člena bytového družstva 0

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 88
Byty podle vybavení plyn v bytě 32
vodovod v bytě 84
připojení na veřejnou kanalizační síť 74
ústřední topení, etážové topení 58
vlastní koupelna, sprchový kout 74

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 316
z toho muži 156
z toho ženy 160

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 316
v tom ve věku 0-14 53
15-64 240
65 a více let 21

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 263
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 64
vyučení a stř. odborné bez mat. 85
úplné střední s maturitou 67
vyšší odborné a nástavbové 10
vysokoškolské 8
nezjištěné vzdělání 22

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 164
v tom zaměstnaní celkem 134
nezaměstnaní celkem 30

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 164
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 14
průmysl 17
stavebnictví 10
obchod,opravy motor. vozidel 9
doprava a skladování 6
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 12
vzdělávání 4
zdravotní a sociální péče 9

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 63
denně mimo obec 57
Dojíždějící do zaměstnání 39
do škol 0

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 87
Obydlené rodinné domy 84
Obydlené bytové domy 3
Domy podle vlastnictví soukromých osob 73
obce, státu 1
spoluvlastnictví vlastníků bytů 11
nezjištěno 2

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 108
Obydlené byty v rodinných domech 91
Neobydlené byty 19

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 108
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 74
v osobním vlastnictví 4
nájemní 7
družstevní 0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 108
Byty podle vybavení plyn v bytě 45
vodovod v bytě 86
připojení na veřejnou kanalizační síť 93
ústřední topení 80
etážové topení 5

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 16 2 1 1 4 1 5 6 3
Muži 8 0 0 0 1 0 4 1 2
Ženy 8 2 1 2 3 1 1 5 1

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 15
Muži 8
Ženy 7

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 5,976%
Muži 6,349%
Ženy 5,600%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 0

Data pro rok 2021

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ne
ČOV Ano 1
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ano 1
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ano 1
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ano 1
LDN Ne
Lekárna Ne
most Ne
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ano 2
Ordinace lékaře Ne
Parkoviště Ne
Policejní stanice Ne
Pošta Ne
Restaurace Ano 3
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 2
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ne
Sportoviště Ano 10
Škola Ano 1
Trafostanice Ano 2
Vodojem Ne

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola1
Zákl.škola pouze s 1.st.0
Zákl.škola s 1.a 2.st.0
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2020

Školy

Mateřská škola, Hnanice, okres Znojmo, příspěvková organizace Mateřská škola

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2017

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace1
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti10
Družstevní organizace0
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.58
Svobodná povolání1
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel10
Ostatní10

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců32
s 1-9 zaměst.- mikropodniky5
s 10-49 zaměst.- malé podniky3
s 50-249 zaměst.- střed.podn.0
s >249 zaměst.- velké podniky0
Nezjištěno50

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství18
B-E Průmysl celkem15
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl13
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného1
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa1
F Stavebnictví9
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid10
H Doprava a skladování1
I Ubytování; stravování a pohostinství13
J Informační a komunikační činnosti1
K Peněžnictví a pojišťovnictví0
L Činnosti v oblasti nemovitostí1
M Profesní; vědecké a technické činnosti5
N Administrativní a podpůrné činnosti1
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
P Vzdělávání2
Q Zdravotní a sociální péče0
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti3
S Ostatní činnosti8
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno0

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku777
Orná půda111
Chmelnice0
Vinice194
Zahrady7
Ovocné sady9
Trvalé travní porosty (býv.louky)29
Pastviny31
Zemědělská půda350
Lesní půda331
Vodní plochy11
Zastavěné plochy8
Ostatní plochy77