Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Hrušovany nad Jevišovkou (okres Znojmo)

Typ sídla: Město
ZUJ (kód obce): 594156
NUTS5: CZ0647594156
LAU 1 (NUTS 4): CZ0647 - okres Znojmo
NUTS3: CZ064 - Jihomoravský kraj
NUTS2: CZ06 - Jihovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem: Hrušovany nad Jevišovkou
Obec s rozšířenou působností: Znojmo
Katastrální plocha (ha): 2530
Počet bydlících obyvatel k 2021: 3245
Nadmořská výška (m n.m.): 181
První písemná zpráva (rok): 1131
city flag city symbol

Informace

Samospráva

Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou      
náměstí Míru 22      
67167 Hrušovany nad Jevišovkou   Starosta/tka: Eliška Volná
    Telefon: 515229172
Pošta: Hrušovany nad Jevišovkou E-mail: milos@hrusovany.cz
IČ: 00292877    
Úřední hodiny: Po,St:7.30-11.30,12.30-17.00    
Telefon: 515 229 987    
Datová schránka: yuabdyv E-mail: info@hrusovany.cz
Web: www.hrusovany.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Hrušovany nad Jevišovkou

Část obce díl

Hrušovany nad Jevišovkou

Základní sídelní jednotka díl

Hrušovany nad Jevišovkou Hrušovany-u nádraží Pastviny

Územně technická jednotka

UTJ Hrušovany nad Jevišovkou

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště ve Znojmě
náměstí Svobody 2889/ 8
66901
515211111
podatelna3020@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/3020
Hygienická stanice Územní pracoviště Znojmo
MUDr. J. Jánského 15
66902
515213711
vladimira.darvasova@khsbrno.cz
www.khsbrno.cz/index.php?stav_menu=kontakty
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Znojmo
Pražská 2734/ 63a
66952
515224006
kp.znojmo@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/znojmo
Matriční úřad Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou - Matrika
nám. Míru 22
67167
515229101
info@hrusovany.cz
www.hrusovany.cz
Městský úřad Městský úřad
náměstí Míru 22
67167
515 229 987
info@hrusovany.cz
www.hrusovany.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Znojmo
Vídeňská 701/31
66902
515205111
posta.zn@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/jihomoravsky-kraj/znojmo#obsah
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Znojmo
Rudoleckého 14
67028
515209611
posta@osz.zno.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=114&j=124&k=1223
Soud Okresní soud ve Znojmě
nám. Republiky 1
67008
515266211
podatelna@osoud.zno.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=201&j=211&k=2006
Stavební úřad Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou - Stavební úřad
nám. Míru 22
67167
515229101
info@hrusovany.cz
www.hrusovany.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/13041
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Znojmo
náměstí Svobody 2889/8
66902
950176111
podatelna.zn@uradprace.cz
www.uradprace.cz/znojmo
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Moravský Krumlov
Zámecká 8
67201
950176210
podatelna.zn@uradprace.cz
www.uradprace.cz/moravsky-krumlov
Živnostenský úřad MÚ Znojmo - Odbor živnostenský
nám. Armády 8
66902
515516510
leos.dvorak@arm.muznojmo.cz
znojmocity.cz

MAS

MAS Hrušovansko, z. s.

Forma: Spolek
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: náměstí Míru 9/x, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou
Založeno: 12.8.2013
Kontaktní telefon: 773560667
E-mail: info@mashrusovansko.cz
WWW: www.mashrusovansko.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 3 245 519 1 869 186 671 3 234
Muži 1 608 246 884 87 290 1 602
Ženy 1 637 273 985 99 381 1 632

Data pro rok 2021

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 36 34 2 68 70 -2 0
Muži 21 15 6 31 31 0 6
Ženy 15 19 -4 37 39 -2 -6

Data pro rok 2021

Počet sňatků 15
Počet rozvodů 9

Data pro rok 2018

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 3 274
z toho muži 1 656
z toho ženy 1 618

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 3 274
v tom ve věku 0-14 589
15-64 2 376
65 a více let 309

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 2 685
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 770
vyučení a stř. odborné bez mat. 1 142
úplné střední s maturitou 574
vyšší odborné a nástavbové 52
vysokoškolské 136

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 3 132
Cizinci s dlouhodobým pobytem 19
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 6
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 2

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 1 076
Nezjištěné vyznání 197

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 2 105
v tom zaměstnaní celkem 1 534
nezaměstnaní celkem 246

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 2 105
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 172
průmysl 565
stavebnictví 190
obchod,opravy motor. vozidel 227
doprava, pošty a telekomunikace 115
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 124
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 127

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 578
denně mimo obec 367
denně mimo obec nad 60min. 57

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 1 050
Cenzové domácnosti 1 203
v tom úplné rodiny 770
neúplné rodiny 141
nerodinné domácnosti 10
domácnosti jednotlivců 282

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 800
Trvale obydlené domy - rodinné domy 737
Neobydlené obydlené domy celkem 57
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 1
Průměrné stáří trvale obydlených domů 41
Domy podle vlastnictví soukromých osob 733
obce, státu 13
bytové družstvo - SBD 6
ostatní vlastnictví 45

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 800
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 550
vodovodem 785
plynem 511
ústředním topením 576

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 1 050
Trvale obydlené byty v rodin. domech 766
Neobydlené byty 75

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 1 050
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 673
v osobním vlastnictví 198
nájemní 76
člena bytového družstva 17

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 1 050
Byty podle vybavení plyn v bytě 564
vodovod v bytě 1 026
připojení na veřejnou kanalizační síť 783
ústřední topení, etážové topení 776
vlastní koupelna, sprchový kout 1 016

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 3 162
z toho muži 1 554
z toho ženy 1 608

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 3 162
v tom ve věku 0-14 456
15-64 2 300
65 a více let 397

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 2 706
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 638
vyučení a stř. odborné bez mat. 1 093
úplné střední s maturitou 649
vyšší odborné a nástavbové 69
vysokoškolské 189
nezjištěné vzdělání 60

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 1 637
v tom zaměstnaní celkem 1 415
nezaměstnaní celkem 222

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 1 637
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 80
průmysl 430
stavebnictví 142
obchod,opravy motor. vozidel 137
doprava a skladování 103
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 74
vzdělávání 76
zdravotní a sociální péče 67

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 726
denně mimo obec 442
Dojíždějící do zaměstnání 336
do škol 17

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 836
Obydlené rodinné domy 771
Obydlené bytové domy 50
Domy podle vlastnictví soukromých osob 674
obce, státu 9
spoluvlastnictví vlastníků bytů 134
nezjištěno 8

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 1 145
Obydlené byty v rodinných domech 810
Neobydlené byty 109

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 1 145
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 690
v osobním vlastnictví 179
nájemní 148
družstevní 2

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 1 145
Byty podle vybavení plyn v bytě 650
vodovod v bytě 1 068
připojení na veřejnou kanalizační síť 1 021
ústřední topení 811
etážové topení 125

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 102 8 1 10 36 4 22 51 24
Muži 52 4 0 8 16 0 9 29 13
Ženy 50 4 1 2 20 1 13 22 11

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 98
Muži 49
Ženy 49

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 4,656%
Muži 4,471%
Ženy 4,856%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 0

Data pro rok 2021

Zdravotnictví

Zdravotní střediska8
Samost.ord.prakt.lék. pro dospělé3
Samost.ord.prakt.lék. pro děti a dorost2
Samost.ord.prakt.lék. stomatologa4
Zařízení lékárenské péče (lékárny)2

Data pro rok 1993

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ano 2
Brownfield pouze mapování Ne
ČOV Ano 1
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ano 1
Hasičská zbrojnice Ano 1
Herna Ano 3
Hospic Ne
Hřbitov Ano 1
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ano 2
LDN Ne
Lekárna Ano 2
most Ano 10
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ano 5
Ordinace lékaře Ano 11
Parkoviště Ne
Policejní stanice Ano 1
Pošta Ano 1
Restaurace Ano 3
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 21
Sběrný dvůr Ano 1
Skladový areál Ne
Sportoviště Ano 17
Škola Ano 3
Trafostanice Ano 14
Vodojem Ano 3

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola1
Zákl.škola pouze s 1.st.0
Zákl.škola s 1.a 2.st.1
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola1
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2020

Školy

Základní umělecká škola Hrušovany nad Jevišovkou, příspěvková organizace Základní umělecká škola
Mateřská škola, Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo, příspěvková organizace Mateřská škola
Základní škola, Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo, příspěvková organizace Základní škola, Školní družina

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení1
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2017

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace3
Akciové společnosti2
Obchodní společnosti88
Družstevní organizace1
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.566
Svobodná povolání22
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel21
Ostatní68

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců244
s 1-9 zaměst.- mikropodniky63
s 10-49 zaměst.- malé podniky13
s 50-249 zaměst.- střed.podn.4
s >249 zaměst.- velké podniky1
Nezjištěno446

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství55
B-E Průmysl celkem114
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl108
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného3
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa3
F Stavebnictví124
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid155
H Doprava a skladování18
I Ubytování; stravování a pohostinství47
J Informační a komunikační činnosti6
K Peněžnictví a pojišťovnictví1
L Činnosti v oblasti nemovitostí42
M Profesní; vědecké a technické činnosti64
N Administrativní a podpůrné činnosti14
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
P Vzdělávání8
Q Zdravotní a sociální péče15
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti9
S Ostatní činnosti72
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno25

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku2 530
Orná půda1 877
Chmelnice0
Vinice48
Zahrady36
Ovocné sady26
Trvalé travní porosty (býv.louky)18
Pastviny9
Zemědělská půda2 005
Lesní půda155
Vodní plochy56
Zastavěné plochy60
Ostatní plochy254