Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Líšná (okres Žďár nad Sázavou)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 596060
NUTS5: CZ0635596060
LAU 1 (NUTS 4): CZ0635 - okres Žďár nad Sázavou
NUTS3: CZ063 - Kraj Vysočina
NUTS2: CZ06 - Jihovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem: Nové Město na Moravě
Obec s rozšířenou působností: Nové Město na Moravě
Katastrální plocha (ha): 574
Počet bydlících obyvatel k 2018: 56
Nadmořská výška (m n.m.): 615
První písemná zpráva (rok): 1500

Informace

Samospráva

Obecní úřad Líšná      
Líšná 41      
59203 Líšná   Starosta/tka: Věra Zobačová
    Telefon: 420566664245
Pošta: Sněžné E-mail: lisna@tiscali.cz
IČ: 00599557    
Úřední hodiny: Po.,17:00-19:00    
Telefon: 566 664 245    
Datová schránka: w44a8jp E-mail: lisna@tiscali.cz
Web: www.obec-lisna.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Líšná

Základní sídelní jednotka díl

Líšná Ve Smrčinách

Část obce díl

Líšná

Územně technická jednotka

UTJ Líšná

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště ve Žďáru nad Sázavou
Strojírenská 371/2
59101
566652311
podatelna2914@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2914
Hygienická stanice Územní pracoviště Žďár nad Sázavou
Tyršova 3
59101
566650811
podatelna@khsjih.cz
www.khsjih.cz/uzemni-pracoviste.php?pracoviste=ZR
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou
Strojírenská 1276/8
59101
566585714
kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/zdarns, https://cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Katastralni-urady/Katastralni-urad-pro-Vysocinu/Katastralni-pracoviste/KP-Zdar-nad-Sazavou/Katastralni-pracoviste-Zdar-nad-Sazavou.aspx
Matriční úřad Úřad městyse Sněžné - Matrika
Sněžné 55
59203
603406322
balabanova@snezne.cz
www.snezne.cz
Obecní úřad Obecní úřad
41
59203
566 664 245
lisna@tiscali.cz
www.obec-lisna.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Žďár nad Sázavou
Husova 7
59101
566691111
posta.zr@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/kraj-vysocina/zdar-nad-sazavou#obsah
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Žďár nad Sázavou
Strojírenská 28
59137
566503477
posta@osz.zds.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=112&j=122&k=1205
Soud Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou
Strojírenská 28
59119
566682611
podatelna@osoud.zds.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=199&j=209&k=1988
Stavební úřad Městský úřad Nové Město na Moravě - Odbor stavební
Vratislavovo náměstí 103
59231
566598300
posta@nmnm.cz
www.nmnm.cz/, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12334
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Žďář nad Sázavou
Strojírenská 2210/28
59101
950177111
podatelna.zr@uradprace.cz
www.uradprace.cz/zdar-nad-sazavou
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Bystřice nad Pernštejnem
Masarykovo nám. 15
59301
950177211
podatelna.zr@uradprace.cz
www.uradprace.cz/bystrice-nad-pernstejnem
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Nové Město na Moravě
Vratislavovo náměstí 12
59231
950177231
podatelna.zr@uradprace.cz
www.uradprace.cz/nove-mesto-na-morave
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Velké Meziříčí
Hornoměstská 864/39
59401
950177251
podatelna.zr@uradprace.cz
www.uradprace.cz/velke-mezirici
Živnostenský úřad MÚ Nové Město na Moravě - Obecní živnostenský úřad
Vratislavovo nám. 103
59231
566598320
jaroslava.homolkova@meu.nmnm.cz 
www.nmnm.cz

MAS

MAS Zubří země, o.p.s.

Forma: Obecně prospěšná společnost
Podpora ze IV. Osy: ne
Adresa sídla: Příční 405/x, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Založeno: 10.5.2006
Kontaktní telefon: 731575342
E-mail: mas@zubrizeme.cz
WWW: www.zubrizeme.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 56 6 25 3 22 57
Muži 24 3 13 1 7 25
Ženy 32 3 12 2 15 32

Data pro rok 2018

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 1 0 1 2 2 0 1
Muži 0 0 0 1 1 0 0
Ženy 1 0 1 1 1 0 1

Data pro rok 2020

Počet sňatků 0
Počet rozvodů 0

Data pro rok 2018

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 56
z toho muži 31
z toho ženy 25

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 56
v tom ve věku 0-14 5
15-64 34
65 a více let 17

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 51
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 20
vyučení a stř. odborné bez mat. 17
úplné střední s maturitou 9
vyšší odborné a nástavbové 0
vysokoškolské 3

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 54
Cizinci s dlouhodobým pobytem 1
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 31
Nezjištěné vyznání 0

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 27
v tom zaměstnaní celkem 16
nezaměstnaní celkem 1

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 27
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 7
průmysl 3
stavebnictví 1
obchod,opravy motor. vozidel 0
doprava, pošty a telekomunikace 1
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 1
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 1

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 14
denně mimo obec 10
denně mimo obec nad 60min. 2

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 27
Cenzové domácnosti 28
v tom úplné rodiny 15
neúplné rodiny 1
nerodinné domácnosti 1
domácnosti jednotlivců 11

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 24
Trvale obydlené domy - rodinné domy 24
Neobydlené obydlené domy celkem 28
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 27
Průměrné stáří trvale obydlených domů 41.5
Domy podle vlastnictví soukromých osob 24
obce, státu 0
bytové družstvo - SBD 0
ostatní vlastnictví 0

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 24
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 0
vodovodem 22
plynem 15
ústředním topením 15

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 27
Trvale obydlené byty v rodin. domech 27
Neobydlené byty 29

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 27
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 25
v osobním vlastnictví 0
nájemní 0
člena bytového družstva 0

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 27
Byty podle vybavení plyn v bytě 18
vodovod v bytě 25
připojení na veřejnou kanalizační síť 0
ústřední topení, etážové topení 18
vlastní koupelna, sprchový kout 24

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 56
z toho muži 31
z toho ženy 25

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 56
v tom ve věku 0-14 3
15-64 29
65 a více let 24

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 53
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 12
vyučení a stř. odborné bez mat. 20
úplné střední s maturitou 11
vyšší odborné a nástavbové 2
vysokoškolské 6
nezjištěné vzdělání 2

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 21
v tom zaměstnaní celkem 21
nezaměstnaní celkem 0

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 21
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 6
průmysl 5
stavebnictví 2
obchod,opravy motor. vozidel 1
doprava a skladování 1
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 2
vzdělávání 0
zdravotní a sociální péče 0

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 10
denně mimo obec 9
Dojíždějící do zaměstnání 2
do škol 0

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 23
Obydlené rodinné domy 23
Obydlené bytové domy 0
Domy podle vlastnictví soukromých osob 22
obce, státu 0
spoluvlastnictví vlastníků bytů 1
nezjištěno 0

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 26
Obydlené byty v rodinných domech 26
Neobydlené byty 30

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 26
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 20
v osobním vlastnictví 0
nájemní 1
družstevní 0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 26
Byty podle vybavení plyn v bytě 21
vodovod v bytě 25
připojení na veřejnou kanalizační síť 19
ústřední topení 22
etážové topení 0

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 1 2 0 0 1 0 0 1 1
Muži 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Ženy 1 1 0 0 1 0 0 1 1

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 4
Muži 2
Ženy 2

Míra registrované nazaměstnanosti dosažitelných uchazečů

Celkem 14,286%
Muži 14,286%
Ženy 14,286%

Technická vybavenost

Pošta
PSČ 59203
Veřejný vodovod ano
Kanalizace ano
ČOV ano
Plynofikace obce ano
Skládka komunálních odpadů ne
Sběrný dvůr nebezpečných a objemných odpadů ne
Hasičský záchranný sbor
Sbor dobrovolných hasičů obce ano
Požární nádrž ano
Požární hydrant ano
Obvodní oddělení policie ČR
Detašované pracoviště policie
Městská, obecní policie

Doprava

Zastávka dálkové linky ne
Zastávka linky místního významu ano
Stanice (zastávka) vlaku ne

Peněžnictví

Peněžní ústavy a jejich úřadovny
Pojišťovny a jejich úřadovny

Byty

Počet dokončených bytů 0
Počet zrušených bytů

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ne
ČOV Ano 1
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ano 1
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ne
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ne
LDN Ne
Lekárna Ne
most Ne
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ne
Ordinace lékaře Ne
Parkoviště Ne
Policejní stanice Ne
Pošta Ne
Restaurace Ne
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 2
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ne
Sportoviště Ne
Škola Ne
Trafostanice Ano 2
Vodojem Ano 1

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Kultura

Veřejná knihovna vč. poboček 1
Stálá kina
Multikino
Divadlo
Přírodní amfiteátry (vč. letních kin)
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)
Kulturní zařízení ostatní 1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže
Zoologická zahrada
Sakrální stavba
Hřbitov
Krematorium
Smuteční síň

Data pro rok 2001

Turistické informační centrum 0
Víceúčelová tělocvična, sokolovna, sportovní hala 0
Jednoúčelové kryté sportovní zařízení 0
Hřiště 0
Dětské hřiště 0

Data pro rok 2016

Školství

Mateřská škola 0
Počet základních škol
Zákl.škola pouze 1 stup. (1.- 5.roč.) 0
Zákl.škola pouze s 2.st. (6.- 9.roč.) 0
Základní škola-vyšší stup. (1.-9.roč.) 0
Počet škol v oboru gymnázií 0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických škol 0
Počet škol v oboru středních odborných učilišť 0
Počet škol v oboru nástavbového studia 0
Vyšší odborná škola 0
Počet veřejných vysokých škol
Počet soukromých vysokých škol
Jazyková škola 0
Základní umělecká škola 0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy 0

Data pro rok 2020

sport

Koupaliště a bazény (s prov.,správ.)
Kryté bazény z koupališť a bazénů
Hřiště (s provozovatelem nebo spr.) 1
Tělocvičny (vč.školních s příst.veřej.)
Stadiony otevřené
Stadiony kryté
Zimní stadiony kryté i otevřené
Ostat.zaříz.pro tělových.(s provoz.spr.) 1

Data pro rok

Sociální oblast

Azylové domy 0
Noclehárny 0
Centra denních služeb 0
Denní stacionáře 0
Týdenní stacionáře 0
Domovy pro osoby se zdravotním postižením 0
Domovy pro seniory 0
Domovy se zvláštním režimem 0
Chráněné bydlení 0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 0
Sociální poradny 0
Centra sociálně rehabilitačních služeb 0
Domy s pečovatelskou službou

Data pro rok 2017

Hospodářské prostředí

Počet ekonomických subjektů se zjištěnou aktivitou 5
Zemědělství, lesnictví, rybářství 0
Zpracovatelský průmysl 1
Stavebnictví 1
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 0
Doprava a skladování 0
Ubytování, stravování a pohostinství 0
Činnosti v oblasti nemovitostí 0
Profesní, vědecké a technické činnosti 0
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 1
Ostatní činnosti 0
Nezařazeno 0
Státní organizace - počet subjektů 0
Akciové společnosti - počet subjektů 0
Obchodní společnosti - počet subjektů 0
Družstevní organizace - počet subjektů 0
Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů 8
Svobodná povolání - počet subjektů 0
Ostatní právní formy - počet subjektů 2
Počet subjektů bez zaměstnanců 2
Počet subj.s 1-9 zaměst.- mikropodniky 1
Počet subj.s 10-49 zaměst.- malé podniky 0
Počet subj.s 50-249 zaměst.- střed.podn. 0
Počet subj.s >249 zaměst.- velké podniky 0