Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Hošťálkovy (okres Bruntál)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 597392
NUTS5: CZ0801597392
LAU 1 (NUTS 4): CZ0801 - okres Bruntál
NUTS3: CZ080 - Moravskoslezský kraj
NUTS2: CZ08 - Moravskoslezko
Obec s pověřeným obecním úřadem: Krnov
Obec s rozšířenou působností: Krnov
Katastrální plocha (ha): 2779
Počet bydlících obyvatel k 2021: 614
Nadmořská výška (m n.m.): 400
První písemná zpráva (rok): 1281

Informace

Samospráva

Obecní úřad Hošťálkovy      
Hošťálkovy 77      
79401 Hošťálkovy   Starosta/tka: Tomáš Gronkowiec
    Telefon: 554649014
Pošta: Krnov 1 E-mail: ucetni@hostalkovy.cz
IČ: 00296031    
Úřední hodiny: Po,St:8-11.30,12.30-17.00    
Telefon: 554 649 014    
Datová schránka: 2cnbkxb E-mail: ucetni@hostalkovy.cz
Web: www.hostalkovy.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Hošťálkovy Křížová ve Slezsku Staré Purkartice
Vraclávek

Základní sídelní jednotka díl

Hošťálkovy Křížová Staré Purkartice
Vraclávek

Část obce díl

Hošťálkovy Křížová Staré Purkartice
Vraclávek

Územně technická jednotka

UTJ Hošťálkovy UTJ Křížová ve Slezsku UTJ Staré Purkartice
UTJ Vraclávek

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Krnově
Albrechtická 2185/ 39b
79401
554695111
podatelna3214@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/3214
Hygienická stanice Územní pracoviště Bruntál
Zahradní 5
79201
554774111
podatelna.br@khsova.cz
www.khsova.cz/onas/uzemni-pracoviste-bruntal
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Krnov
U Požárníků 37/2
79401
554684971
kp.krnov@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/krnov, https://www.cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Katastralni-urady/Katastralni-urad-pro-Moravskoslezsky-kraj/Katastralni-pracoviste/KP-Krnov/Katastralni-pracoviste-Krnov.aspx
Matriční úřad Městský úřad Krnov - Matrika
Hlavní nám. 1
79401
554697308
mnykodymova@mukrnov.cz
www.krnov.cz
Obecní úřad Obecní úřad
77
79401
554 649 014
ucetni@hostalkovy.cz
www.hostalkovy.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Bruntál
Rýmařovská  779/6
79201
554782111
posta.br@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/moravskoslezsky-kraj/bruntal#obsah
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Bruntál
Partyzánská 1453/11
79201
554786396
podatelna@osz.bru.justice.cz
verejnazaloba.cz/osz-bruntal
Soud Okresní soud v Bruntále
Partyzánská 1453/11
79201
554786220
podatelna@osoud.bru.justice.cz
www.justice.cz/web/okresni-soud-v-bruntale
Stavební úřad Městský úřad Krnov - Stavební úřad
Vodní 2148/1
79401
554697709
epodatelna@mukrnov.cz
www.krnov.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12363
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Bruntál
Květná 1457/64
79201
950106111
podatelna.br@uradprace.cz
www.uradprace.cz/bruntal
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Krnov
Březinova 1018/1a
79401
950106200
podatelna.br@uradprace.cz
www.uradprace.cz/krnov
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Rýmařov
třída Hrdinů 601/16
79501
950106240
podatelna.br@uradprace.cz
www.uradprace.cz/rymarov
Živnostenský úřad MÚ Krnov - Obecní živnostenský úřad
Hlavní nám. 29
79401
554697257
lcharvat@mukrnov.cz
www.krnov.cz

MAS

Rozvoj Krnovska o.p.s.

Forma: Obecně prospěšná společnost
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: Na Náměstí 106/x, 793 99 Osoblaha
Založeno: 7.7.2004
Kontaktní telefon: 603740650
E-mail: team@maskrnovsko.cz
WWW: www.maskrnovsko.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 614 90 362 37 125 613
Muži 321 42 162 23 56 320
Ženy 293 48 200 14 69 293

Data pro rok 2021

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 5 8 -3 9 9 0 -3
Muži 3 5 -2 6 4 2 0
Ženy 2 3 -1 3 5 -2 -3

Data pro rok 2021

Počet sňatků 7
Počet rozvodů 2

Data pro rok 2018

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 677
z toho muži 297
z toho ženy 380

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 677
v tom ve věku 0-14 95
15-64 494
65 a více let 88

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 582
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 258
vyučení a stř. odborné bez mat. 228
úplné střední s maturitou 74
vyšší odborné a nástavbové 8
vysokoškolské 8

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 625
Cizinci s dlouhodobým pobytem 1
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 2
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 2

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 195
Nezjištěné vyznání 30

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 402
v tom zaměstnaní celkem 266
nezaměstnaní celkem 35

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 402
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 49
průmysl 83
stavebnictví 28
obchod,opravy motor. vozidel 17
doprava, pošty a telekomunikace 14
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 14
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 54

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 175
denně mimo obec 153
denně mimo obec nad 60min. 7

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 169
Cenzové domácnosti 209
v tom úplné rodiny 126
neúplné rodiny 33
nerodinné domácnosti 2
domácnosti jednotlivců 48

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 144
Trvale obydlené domy - rodinné domy 134
Neobydlené obydlené domy celkem 29
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 21
Průměrné stáří trvale obydlených domů 52
Domy podle vlastnictví soukromých osob 133
obce, státu 1
bytové družstvo - SBD 1
ostatní vlastnictví 7

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 144
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 32
vodovodem 138
plynem 8
ústředním topením 109

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 169
Trvale obydlené byty v rodin. domech 136
Neobydlené byty 30

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 169
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 125
v osobním vlastnictví 27
nájemní 7
člena bytového družstva 0

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 169
Byty podle vybavení plyn v bytě 2
vodovod v bytě 161
připojení na veřejnou kanalizační síť 52
ústřední topení, etážové topení 142
vlastní koupelna, sprchový kout 153

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 552
z toho muži 283
z toho ženy 269

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 552
v tom ve věku 0-14 64
15-64 418
65 a více let 67

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 488
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 109
vyučení a stř. odborné bez mat. 211
úplné střední s maturitou 107
vyšší odborné a nástavbové 9
vysokoškolské 25
nezjištěné vzdělání 22

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 290
v tom zaměstnaní celkem 247
nezaměstnaní celkem 43

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 290
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 26
průmysl 59
stavebnictví 18
obchod,opravy motor. vozidel 25
doprava a skladování 18
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 11
vzdělávání 9
zdravotní a sociální péče 29

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 115
denně mimo obec 103
Dojíždějící do zaměstnání 11
do škol 0

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 153
Obydlené rodinné domy 144
Obydlené bytové domy 6
Domy podle vlastnictví soukromých osob 135
obce, státu 0
spoluvlastnictví vlastníků bytů 10
nezjištěno 5

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 178
Obydlené byty v rodinných domech 148
Neobydlené byty 60

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 178
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 129
v osobním vlastnictví 20
nájemní 6
družstevní 0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 178
Byty podle vybavení plyn v bytě 28
vodovod v bytě 152
připojení na veřejnou kanalizační síť 59
ústřední topení 154
etážové topení 7

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 36 7 1 2 23 1 9 20 5
Muži 26 5 0 0 19 0 5 17 3
Ženy 10 2 1 1 4 1 4 3 2

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 32
Muži 22
Ženy 10

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 7,960%
Muži 10,233%
Ženy 5,348%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 0

Data pro rok 2021

Zdravotnictví

Zdravotní střediska1

Data pro rok 1993

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ne
ČOV Ano 1
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ano 2
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ano 1
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ano 2
LDN Ne
Lekárna Ne
most Ano 11
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ano 1
Ordinace lékaře Ne
Parkoviště Ne
Policejní stanice Ne
Pošta Ano 1
Restaurace Ano 3
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ano 1
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 10
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ne
Sportoviště Ano 9
Škola Ano 2
Trafostanice Ano 9
Vodojem Ano 1

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola1
Zákl.škola pouze s 1.st.1
Zákl.škola s 1.a 2.st.0
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2020

Školy

Základní škola a Mateřská škola Hošťálkovy, okres Bruntál, příspěvková organizace Mateřská škola, Základní škola, Školní družina

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2017

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace1
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti8
Družstevní organizace0
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.123
Svobodná povolání2
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel13
Ostatní6

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců72
s 1-9 zaměst.- mikropodniky11
s 10-49 zaměst.- malé podniky1
s 50-249 zaměst.- střed.podn.0
s >249 zaměst.- velké podniky0
Nezjištěno69

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství39
B-E Průmysl celkem17
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl15
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného1
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa1
F Stavebnictví23
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid14
H Doprava a skladování5
I Ubytování; stravování a pohostinství5
J Informační a komunikační činnosti2
K Peněžnictví a pojišťovnictví1
L Činnosti v oblasti nemovitostí1
M Profesní; vědecké a technické činnosti19
N Administrativní a podpůrné činnosti5
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
P Vzdělávání4
Q Zdravotní a sociální péče0
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti4
S Ostatní činnosti10
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno2

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku2 779
Orná půda311
Chmelnice0
Vinice0
Zahrady57
Ovocné sady0
Trvalé travní porosty (býv.louky)707
Pastviny542
Zemědělská půda1 075
Lesní půda1 552
Vodní plochy11
Zastavěné plochy17
Ostatní plochy123