Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Leskovec nad Moravicí (okres Bruntál)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 597546
NUTS5: CZ0801597546
LAU 1 (NUTS 4): CZ0801 - okres Bruntál
NUTS3: CZ080 - Moravskoslezský kraj
NUTS2: CZ08 - Moravskoslezko
Obec s pověřeným obecním úřadem: Bruntál
Obec s rozšířenou působností: Bruntál
Katastrální plocha (ha): 1562
Počet bydlících obyvatel k 2021: 423
Nadmořská výška (m n.m.): 510
První písemná zpráva (rok): 1224
city flag city symbol

Informace

Samospráva

Obecní úřad Leskovec nad Moravicí      
Leskovec nad Moravicí 42      
79368 Leskovec nad Moravicí   Starosta/tka: Bedřich Buťák
    Telefon: 554731001
Pošta: Dvorce u Bruntálu E-mail: obec@leskovecnadmoravici.eu
IČ: 00296155    
Úřední hodiny: Po:6.30-12,12.45-17;Út,Čt:6.30-12,12.45-15.00; St:6.30-12,12.45-16; Pá:6.30-12.30    
Telefon: 554 731 001    
Datová schránka: fndbpye E-mail: obec@leskovecnadmoravici.eu
Web: www.leskovecnadmoravici.eu    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Leskovec nad Moravicí Slezská Harta

Základní sídelní jednotka díl

Leskovec nad Moravicí Moravská Harta Slezská Harta

Část obce díl

Leskovec nad Moravicí Slezská Harta

Územně technická jednotka

UTJ Leskovec nad Moravicí UTJ Slezská Harta

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Bruntále
Ruská 1870/ 3
79201
554792111
podatelna3205@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/3205
Hygienická stanice Územní pracoviště Bruntál
Zahradní 5
79201
554774111
podatelna.br@khsova.cz
www.khsova.cz/onas/uzemni-pracoviste-bruntal
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Bruntál
Družební 717/2
79201
554721111
kp.bruntal@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/bruntal, https://www.cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Katastralni-urady/Katastralni-urad-pro-Moravskoslezsky-kraj/Katastralni-pracoviste/KP-Bruntal/Katastralni-pracoviste-Bruntal.aspx
Matriční úřad Městský úřad Bruntál - Matrika
Nádražní 20
79201
554706111
posta@mubruntal.cz
www.mubruntal.cz
Obecní úřad Obecní úřad
42
79368
554 731 001
obec@leskovecnadmoravici.eu
www.leskovecnadmoravici.eu
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Bruntál
Rýmařovská  779/6
79201
554782111
posta.br@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/moravskoslezsky-kraj/bruntal#obsah
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Bruntál
Partyzánská 1453/11
79201
554786396
podatelna@osz.bru.justice.cz
verejnazaloba.cz/osz-bruntal
Soud Okresní soud v Bruntále
Partyzánská 1453/11
79201
554786220
podatelna@osoud.bru.justice.cz
www.justice.cz/web/okresni-soud-v-bruntale
Stavební úřad Městský úřad Bruntál - Stavební úřad
Nádražní 20
79201
554706252
posta@mubruntal.cz
www.mubruntal.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12362
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Bruntál
Květná 1457/64
79201
950106111
podatelna.br@uradprace.cz
www.uradprace.cz/bruntal
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Krnov
Březinova 1018/1a
79401
950106200
podatelna.br@uradprace.cz
www.uradprace.cz/krnov
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Rýmařov
třída Hrdinů 601/16
79501
950106240
podatelna.br@uradprace.cz
www.uradprace.cz/rymarov
Živnostenský úřad MÚ Bruntál - Obecní živnostenský úřad
Nádražní 20
79201
554706134
zivnosti@mubruntal.cz
www.mubruntal.cz

Euroregiony

Praděd

Účel: Rozvoj přátelské a vzájemně výhodné přeshraniční spolupráce na styku Moravy a Slezska v České republice a Opolského Slezska v Polské republice.
Forma: Dobrovolné sdružením českých a polských spolků a sdružení měst a obcí
Adresa sídla: Nové Doby 111, 79326 Vrbno pod Pradědem
Kraj: Olomoucký kraj
Rok založení: 1997
Předseda: Ing. Zdeněk Jarmar
Kontaktní telefon: 554751056 (sekretariát)
E-mail: alena.smigurova@europraded.cz
WWW: www.europraded.cz
Dokumenty:

MAS

MAS Hrubý Jeseník, z.s.

Forma: Spolek
Podpora ze IV. Osy: ne
Adresa sídla: Náměstí Míru 11/x, 792 01 Bruntál
Založeno: 24.4.2006
Kontaktní telefon: 739202532
E-mail: mashj@seznam.cz
WWW: www.mashj.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 423 50 255 31 87 431
Muži 209 20 117 13 38 216
Ženy 214 30 138 18 49 215

Data pro rok 2021

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 3 8 -5 19 16 3 -2
Muži 0 4 -4 8 7 1 -3
Ženy 3 4 -1 11 9 2 1

Data pro rok 2021

Počet sňatků 3
Počet rozvodů 1

Data pro rok 2018

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 522
z toho muži 266
z toho ženy 256

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 522
v tom ve věku 0-14 104
15-64 349
65 a více let 69

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 418
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 162
vyučení a stř. odborné bez mat. 197
úplné střední s maturitou 41
vyšší odborné a nástavbové 6
vysokoškolské 7

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 493
Cizinci s dlouhodobým pobytem 0
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 145
Nezjištěné vyznání 50

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 287
v tom zaměstnaní celkem 180
nezaměstnaní celkem 58

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 287
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 40
průmysl 91
stavebnictví 27
obchod,opravy motor. vozidel 17
doprava, pošty a telekomunikace 8
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 11
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 10

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 121
denně mimo obec 83
denně mimo obec nad 60min. 4

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 175
Cenzové domácnosti 205
v tom úplné rodiny 115
neúplné rodiny 23
nerodinné domácnosti 0
domácnosti jednotlivců 67

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 102
Trvale obydlené domy - rodinné domy 93
Neobydlené obydlené domy celkem 48
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 41
Průměrné stáří trvale obydlených domů 59
Domy podle vlastnictví soukromých osob 96
obce, státu 4
bytové družstvo - SBD 0
ostatní vlastnictví 2

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 102
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 36
vodovodem 93
plynem 1
ústředním topením 69

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 175
Trvale obydlené byty v rodin. domech 96
Neobydlené byty 49

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 175
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 88
v osobním vlastnictví 0
nájemní 79
člena bytového družstva 0

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 175
Byty podle vybavení plyn v bytě 1
vodovod v bytě 164
připojení na veřejnou kanalizační síť 107
ústřední topení, etážové topení 142
vlastní koupelna, sprchový kout 153

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 419
z toho muži 207
z toho ženy 212

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 419
v tom ve věku 0-14 52
15-64 291
65 a více let 75

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 367
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 114
vyučení a stř. odborné bez mat. 159
úplné střední s maturitou 55
vyšší odborné a nástavbové 8
vysokoškolské 13
nezjištěné vzdělání 12

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 211
v tom zaměstnaní celkem 165
nezaměstnaní celkem 46

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 211
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 21
průmysl 65
stavebnictví 10
obchod,opravy motor. vozidel 12
doprava a skladování 8
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 7
vzdělávání 5
zdravotní a sociální péče 3

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 95
denně mimo obec 82
Dojíždějící do zaměstnání 7
do škol 0

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 97
Obydlené rodinné domy 88
Obydlené bytové domy 9
Domy podle vlastnictví soukromých osob 87
obce, státu 1
spoluvlastnictví vlastníků bytů 5
nezjištěno 2

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 166
Obydlené byty v rodinných domech 91
Neobydlené byty 61

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 166
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 78
v osobním vlastnictví 23
nájemní 47
družstevní 0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 166
Byty podle vybavení plyn v bytě 14
vodovod v bytě 150
připojení na veřejnou kanalizační síť 119
ústřední topení 142
etážové topení 4

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 13 3 0 2 6 2 2 7 3
Muži 7 2 0 1 3 1 0 5 0
Ženy 6 1 0 1 3 1 4 2 3

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 12
Muži 7
Ženy 5

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 4,181%
Muži 4,459%
Ženy 3,846%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 0

Data pro rok 2021

Zdravotnictví

Zdravotní střediska1
Samost.ord.prakt.lék. pro dospělé1

Data pro rok 1993

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ano 2
ČOV Ano 2
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ano 1
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ano 2
Infocentrum Ano 1
Kulturní objekt Ano 2
LDN Ne
Lekárna Ne
most Ano 2
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ano 1
Ordinace lékaře Ano 1
Parkoviště Ano 1
Policejní stanice Ne
Pošta Ano 1
Restaurace Ano 3
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 14
Sběrný dvůr Ano 1
Skladový areál Ne
Sportoviště Ano 4
Škola Ano 1
Trafostanice Ano 3
Vodojem Ano 2

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola0
Zákl.škola pouze s 1.st.0
Zákl.škola s 1.a 2.st.0
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2020

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2017

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace0
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti10
Družstevní organizace0
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.79
Svobodná povolání0
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel2
Ostatní21

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců41
s 1-9 zaměst.- mikropodniky9
s 10-49 zaměst.- malé podniky2
s 50-249 zaměst.- střed.podn.0
s >249 zaměst.- velké podniky0
Nezjištěno60

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství15
B-E Průmysl celkem19
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl19
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného0
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa0
F Stavebnictví14
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid12
H Doprava a skladování3
I Ubytování; stravování a pohostinství4
J Informační a komunikační činnosti0
K Peněžnictví a pojišťovnictví1
L Činnosti v oblasti nemovitostí7
M Profesní; vědecké a technické činnosti18
N Administrativní a podpůrné činnosti1
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení4
P Vzdělávání0
Q Zdravotní a sociální péče0
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti3
S Ostatní činnosti10
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno1

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku1 562
Orná půda907
Chmelnice0
Vinice0
Zahrady9
Ovocné sady3
Trvalé travní porosty (býv.louky)79
Pastviny15
Zemědělská půda998
Lesní půda242
Vodní plochy227
Zastavěné plochy16
Ostatní plochy79