Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Vrbno pod Pradědem (okres Bruntál)

Typ sídla: Město
ZUJ (kód obce): 597961
NUTS5: CZ0801597961
LAU 1 (NUTS 4): CZ0801 - okres Bruntál
NUTS3: CZ080 - Moravskoslezský kraj
NUTS2: CZ08 - Moravskoslezko
Obec s pověřeným obecním úřadem: Vrbno pod Pradědem
Obec s rozšířenou působností: Bruntál
Katastrální plocha (ha): 6891
Počet bydlících obyvatel k 2018: 5040
Nadmořská výška (m n.m.): 550
První písemná zpráva (rok): 1611

Informace

Samospráva

Městský úřad Vrbno pod Pradědem      
Nádražní 389      
79326 Vrbno pod Pradědem   Starosta/tka: Petr Kopínec
    Telefon: 554795111
Pošta: Vrbno pod Pradědem E-mail: podatelna@vrbnopp.cz
IČ: 00296457    
Úřední hodiny: Po,St:8-11.30,12.30-17    
Telefon: 554 795 111    
Datová schránka: znnbahx E-mail: podatelna@vrbnopp.cz
Web: www.vrbnopp.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Mnichov pod Pradědem Vrbno pod Pradědem Železná pod Pradědem

Základní sídelní jednotka díl

Bílý Potok Mnichov Vidly
Vrbno pod Pradědem Železná

Část obce díl

Bílý Potok Mnichov Vidly
Vrbno pod Pradědem Železná

Územně technická jednotka

UTJ Mnichov pod Pradědem UTJ Vrbno pod Pradědem UTJ Železná pod Pradědem

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Bruntále
Ruská 1870/ 3
79201
554792111
podatelna3205@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/3205
Hygienická stanice Územní pracoviště Bruntál
Zahradní 5
79201
554774111
podatelna.br@khsova.cz
www.khsova.cz/onas/uzemni-pracoviste-bruntal
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Bruntál
Družební 717/2
79201
554721111
kp.bruntal@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/bruntal, https://www.cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Katastralni-urady/Katastralni-urad-pro-Moravskoslezsky-kraj/Katastralni-pracoviste/KP-Bruntal/Katastralni-pracoviste-Bruntal.aspx
Matriční úřad Městský úřad Vrbno pod Pradědem - Matrika
Nádražní 389
79326
554795104
jaroslava.harazinova@vrbnopp.cz
www.vrbnopp.cz
Městský úřad Městský úřad
Nádražní 389
79326
554 795 111
podatelna@vrbnopp.cz
www.vrbnopp.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Bruntál
Rýmařovská  779/6
79201
554782111
posta.br@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/moravskoslezsky-kraj/bruntal#obsah
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Bruntál
Partyzánská 1453/11
79201
554786396
podatelna@osz.bru.justice.cz
verejnazaloba.cz/osz-bruntal
Soud Okresní soud v Bruntále
Partyzánská 1453/11
79201
554786220
podatelna@osoud.bru.justice.cz
www.justice.cz/web/okresni-soud-v-bruntale
Stavební úřad Městský úřad Vrbno pod Pradědem - Odbor výstavby a životního prostředí
Nádražní 389
79326
554795120
podatelna@vrbnopp.cz
www.vrbnopp.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/13222
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Bruntál
Květná 1457/64
79201
950106111
podatelna.br@uradprace.cz
www.uradprace.cz/bruntal
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Krnov
Březinova 1018/1a
79401
950106200
podatelna.br@uradprace.cz
www.uradprace.cz/krnov
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Rýmařov
třída Hrdinů 601/16
79501
950106240
podatelna.br@uradprace.cz
www.uradprace.cz/rymarov
Živnostenský úřad MÚ Bruntál - Obecní živnostenský úřad
Nádražní 20
79201
554706134
zivnosti@mubruntal.cz
www.mubruntal.cz

Euroregiony

Praděd

Účel: Rozvoj přátelské a vzájemně výhodné přeshraniční spolupráce na styku Moravy a Slezska v České republice a Opolského Slezska v Polské republice.
Forma: Dobrovolné sdružením českých a polských spolků a sdružení měst a obcí
Adresa sídla: Nové Doby 111, 79326 Vrbno pod Pradědem
Kraj: Olomoucký kraj
Rok založení: 1997
Předseda: Ing. Zdeněk Jarmar
Kontaktní telefon: 554751056 (sekretariát)
E-mail: alena.smigurova@europraded.cz
WWW: www.europraded.cz
Dokumenty:

MAS

MAS Hrubý Jeseník, z.s.

Forma: Spolek
Podpora ze IV. Osy: ne
Adresa sídla: Náměstí Míru 11/x, 792 01 Bruntál
Založeno: 24.4.2006
Kontaktní telefon: 739202532
E-mail: mashj@seznam.cz
WWW: www.mashj.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 5040 635 2781 379 1245 5065
Muži 2482 322 1450 178 532 2495
Ženy 2558 313 1331 201 713 2570

Data pro rok 2018

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 37 86 -49 70 72 -2 -51
Muži 17 42 -25 38 34 4 -21
Ženy 20 44 -24 32 38 -6 -30

Data pro rok 2020

Počet sňatků 22
Počet rozvodů 7

Data pro rok 2018

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 6244
z toho muži 3051
z toho ženy 3193

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 6244
v tom ve věku 0-14 1041
15-64 4546
65 a více let 657

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 5203
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 1570
vyučení a stř. odborné bez mat. 2081
úplné střední s maturitou 1168
vyšší odborné a nástavbové 113
vysokoškolské 240

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 5617
Cizinci s dlouhodobým pobytem 9
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 17
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 20

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 1685
Nezjištěné vyznání 562

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 3107
v tom zaměstnaní celkem 2775
nezaměstnaní celkem 488

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 3107
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 151
průmysl 1510
stavebnictví 228
obchod,opravy motor. vozidel 270
doprava, pošty a telekomunikace 110
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 141
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 297

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 688
denně mimo obec 373
denně mimo obec nad 60min. 19

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 2177
Cenzové domácnosti 2491
v tom úplné rodiny 1421
neúplné rodiny 367
nerodinné domácnosti 26
domácnosti jednotlivců 677

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 735
Trvale obydlené domy - rodinné domy 554
Neobydlené obydlené domy celkem 97
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 56
Průměrné stáří trvale obydlených domů 46.93
Domy podle vlastnictví soukromých osob 552
obce, státu 88
bytové družstvo - SBD 28
ostatní vlastnictví 65

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 735
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 278
vodovodem 726
plynem 367
ústředním topením 616

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 2177
Trvale obydlené byty v rodin. domech 664
Neobydlené byty 164

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 2177
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 553
v osobním vlastnictví 291
nájemní 848
člena bytového družstva 381

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 2177
Byty podle vybavení plyn v bytě 859
vodovod v bytě 2167
připojení na veřejnou kanalizační síť 1528
ústřední topení, etážové topení 2012
vlastní koupelna, sprchový kout 2132

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 5335
z toho muži 2581
z toho ženy 2754

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 5335
v tom ve věku 0-14 726
15-64 3697
65 a více let 897

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 4609
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 1123
vyučení a stř. odborné bez mat. 1749
úplné střední s maturitou 1063
vyšší odborné a nástavbové 137
vysokoškolské 287
nezjištěné vzdělání 220

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 2400
v tom zaměstnaní celkem 1972
nezaměstnaní celkem 428

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 2400
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 65
průmysl 649
stavebnictví 137
obchod,opravy motor. vozidel 173
doprava a skladování 74
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 77
vzdělávání 121
zdravotní a sociální péče 104

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 651
denně mimo obec 309
Dojíždějící do zaměstnání 182
do škol 40

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 744
Obydlené rodinné domy 566
Obydlené bytové domy 161
Domy podle vlastnictví soukromých osob 569
obce, státu 64
spoluvlastnictví vlastníků bytů 61
nezjištěno 9

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 2161
Obydlené byty v rodinných domech 664
Neobydlené byty 261

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 2161
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 532
v osobním vlastnictví 425
nájemní 735
družstevní 257

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 2161
Byty podle vybavení plyn v bytě 1057
vodovod v bytě 2005
připojení na veřejnou kanalizační síť 1629
ústřední topení 1863
etážové topení 159

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 204 26 1 17 89 4 67 81 35
Muži 103 14 0 7 45 1 31 42 19
Ženy 101 12 1 10 44 3 36 39 16

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 170
Muži 72
Ženy 98

Míra registrované nazaměstnanosti dosažitelných uchazečů

Celkem 5,38%
Muži 3,996%
Ženy 6,397%

Technická vybavenost

Pošta 1
PSČ 79326
Veřejný vodovod ano
Kanalizace ano
ČOV ano
Plynofikace obce ano
Skládka komunálních odpadů ano
Sběrný dvůr nebezpečných a objemných odpadů ano
Hasičský záchranný sbor ne
Sbor dobrovolných hasičů obce ano
Požární nádrž ano
Požární hydrant ano
Obvodní oddělení policie ČR ano
Detašované pracoviště policie
Městská, obecní policie ano

Doprava

Zastávka dálkové linky ano
Zastávka linky místního významu ano
Stanice (zastávka) vlaku ano

Peněžnictví

Peněžní ústavy a jejich úřadovny 3
Pojišťovny a jejich úřadovny 2

Byty

Počet dokončených bytů 2
Počet zrušených bytů 1

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ano 3
Brownfield pouze mapování Ano 5
ČOV Ano 2
Dům pro seniory Ano 1
Dům s pečovatelskou službou Ano 1
Hasičská zbrojnice Ano 1
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ano 3
Infocentrum Ano 1
Kulturní objekt Ano 1
LDN Ne
Lekárna Ano 2
most Ano 11
Obecní úřad Ano 2
Obchod s potravinami Ano 9
Ordinace lékaře Ano 10
Parkoviště Ano 9
Policejní stanice Ano 1
Pošta Ano 1
Restaurace Ano 26
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ano 3
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 45
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ano 5
Sportoviště Ano 27
Škola Ano 7
Trafostanice Ano 18
Vodojem Ano 5

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Kultura

Veřejná knihovna vč. poboček 2
Stálá kina 1
Multikino
Divadlo
Přírodní amfiteátry (vč. letních kin)
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)
Kulturní zařízení ostatní 1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže
Zoologická zahrada
Sakrální stavba 3
Hřbitov 2
Krematorium
Smuteční síň

Data pro rok 2006

Turistické informační centrum 1
Víceúčelová tělocvična, sokolovna, sportovní hala 1
Jednoúčelové kryté sportovní zařízení 0
Hřiště 1
Dětské hřiště 1

Data pro rok 2016

Školství

Mateřská škola 2
Počet základních škol
Zákl.škola pouze 1 stup. (1.- 5.roč.) 0
Zákl.škola pouze s 2.st. (6.- 9.roč.) 0
Základní škola-vyšší stup. (1.-9.roč.) 2
Počet škol v oboru gymnázií 0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických škol 0
Počet škol v oboru středních odborných učilišť 0
Počet škol v oboru nástavbového studia 0
Vyšší odborná škola 0
Počet veřejných vysokých škol
Počet soukromých vysokých škol
Jazyková škola 0
Základní umělecká škola 0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy 1

Data pro rok 2020

sport

Koupaliště a bazény (s prov.,správ.) 1
Kryté bazény z koupališť a bazénů
Hřiště (s provozovatelem nebo spr.) 10
Tělocvičny (vč.školních s příst.veřej.) 3
Stadiony otevřené 1
Stadiony kryté
Zimní stadiony kryté i otevřené 1
Ostat.zaříz.pro tělových.(s provoz.spr.) 6

Data pro rok 2006

Sociální oblast

Azylové domy 0
Noclehárny 0
Centra denních služeb 0
Denní stacionáře 0
Týdenní stacionáře 0
Domovy pro osoby se zdravotním postižením 0
Domovy pro seniory 1
Domovy se zvláštním režimem 0
Chráněné bydlení 0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 1
Sociální poradny 0
Centra sociálně rehabilitačních služeb 0
Domy s pečovatelskou službou 2

Data pro rok 2017

Hospodářské prostředí

Počet ekonomických subjektů se zjištěnou aktivitou 520
Zemědělství, lesnictví, rybářství 44
Zpracovatelský průmysl 82
Stavebnictví 79
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 88
Doprava a skladování 14
Ubytování, stravování a pohostinství 47
Činnosti v oblasti nemovitostí 6
Profesní, vědecké a technické činnosti 75
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 9
Ostatní činnosti 25
Nezařazeno 56
Státní organizace - počet subjektů 6
Akciové společnosti - počet subjektů 5
Obchodní společnosti - počet subjektů 62
Družstevní organizace - počet subjektů 0
Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů 834
Svobodná povolání - počet subjektů 34
Ostatní právní formy - počet subjektů 92
Počet subjektů bez zaměstnanců 351
Počet subj.s 1-9 zaměst.- mikropodniky 88
Počet subj.s 10-49 zaměst.- malé podniky 19
Počet subj.s 50-249 zaměst.- střed.podn. 4
Počet subj.s >249 zaměst.- velké podniky 2