Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Bezdědovice (okres Strakonice)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 598895
NUTS5: CZ0316598895
LAU 1 (NUTS 4): CZ0316 - okres Strakonice
NUTS3: CZ031 - Jihočeský kraj
NUTS2: CZ03 - Jihozápad
Obec s pověřeným obecním úřadem: Blatná
Obec s rozšířenou působností: Blatná
Katastrální plocha (ha): 581
Počet bydlících obyvatel k 2021: 353
Nadmořská výška (m n.m.): 448
První písemná zpráva (rok): 1186

Informace

Samospráva

Obecní úřad Bezdědovice      
Bezdědovice 109      
38801 Bezdědovice   Starosta/tka: Jiří Bláha
    Telefon: 383423878
Pošta: Blatná E-mail: bezdedovice@seznam.cz
IČ: 00476838    
Úřední hodiny: Po:8-12, 13-16; Čt: 8-12, 13-17    
Telefon: 383 423 878    
Datová schránka: pmjaue4 E-mail: Bezdedovice@seznam.cz
Web: www.bezdedovice.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Bezdědovice

Základní sídelní jednotka díl

Bezdědovice Dobšice Paštiky

Část obce díl

Bezdědovice Dobšice Paštiky

Územně technická jednotka

UTJ Bezdědovice

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Blatné
třída J.P. Koubka 91
38801
387722410
podatelna2202@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2202
Hygienická stanice Územní pracoviště Strakonice
Žižkova 505
38601
387712828
st@khscb.cz
www.khscb.cz/view.php?&cisloclanku=2008050009
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Strakonice
Krále Jiřího z Poděbrad  406
38641
383313161
kp.strakonice@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/strakonice, https://cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Katastralni-urady/Katastralni-urad-pro-Jihocesky-kraj/Katastralni-pracoviste/KP-Strakonice/Katastralni-pracoviste-Strakonice.aspx
Matriční úřad Městský úřad Blatná - Matrika
tř. T.G. Masaryka 520
38811
383 416 204
navratova@mesto-blatna.cz
www.mesto-blatna.cz
Obecní úřad Obecní úřad
109
38801
383 423 878
Bezdedovice@seznam.cz
www.bezdedovice.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Strakonice
Na Ohradě  498
38601
383312300
posta.st@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/jihocesky-kraj/strakonice#obsah
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Strakonice
Žižkova 534
38628
383701409
posta@osz.sce.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=99&j=109&k=1088
Soud Okresní soud ve Strakonicích
Smetanova  455
38623
383355111
podatelna@osoud.sce.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=186&j=196&k=1871
Stavební úřad Městský úřad Blatná - Stavební úřad
Třída. T.G. Masaryka 322
38811
383416150
vystavba@mesto-blatna.cz
www.mesto-blatna.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12289
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Blatná
tř. J. P. Koubka 91
38801
950162221
podatelna.st@uradprace.cz
www.uradprace.cz/blatna
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Vodňany
Elektrárenská 28
38901
950162231
podatelna.st@uradprace.cz
www.uradprace.cz/vodnany
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Strakonice
Textiláků  393
38601
950162111
podatelna.st@uradprace.cz
www.uradprace.cz/strakonice
Živnostenský úřad MÚ Blatná - Obecní živnostenský úřad
tř. T.G. Masaryka  520
38811
383416241
svehlova@mesto-blatna.cz
www.mesto-blatna.cz

MAS

Místní akční skupina Blatensko, o.p.s.

Forma: Obecně prospěšná společnost
Podpora ze IV. Osy: ne
Adresa sídla: Spálená 727/x, 388 01 Blatná
Založeno: 8.11.2004
Kontaktní telefon: 602400140
E-mail: mas@blatensko.cz
WWW: www.blatensko.cz/mas

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 353 62 201 18 72 349
Muži 197 40 84 9 31 194
Ženy 156 22 117 9 41 155

Data pro rok 2021

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 4 6 -2 12 13 -1 -3
Muži 3 4 -1 7 8 -1 -2
Ženy 1 2 -1 5 5 0 -1

Data pro rok 2021

Počet sňatků 2
Počet rozvodů 1

Data pro rok 2018

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 306
z toho muži 156
z toho ženy 150

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 306
v tom ve věku 0-14 41
15-64 218
65 a více let 47

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 265
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 75
vyučení a stř. odborné bez mat. 113
úplné střední s maturitou 56
vyšší odborné a nástavbové 9
vysokoškolské 10

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 299
Cizinci s dlouhodobým pobytem 0
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 72
Nezjištěné vyznání 51

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 231
v tom zaměstnaní celkem 142
nezaměstnaní celkem 8

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 231
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 20
průmysl 59
stavebnictví 14
obchod,opravy motor. vozidel 9
doprava, pošty a telekomunikace 9
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 3
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 4

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 127
denně mimo obec 101
denně mimo obec nad 60min. 4

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 105
Cenzové domácnosti 122
v tom úplné rodiny 77
neúplné rodiny 6
nerodinné domácnosti 0
domácnosti jednotlivců 39

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 94
Trvale obydlené domy - rodinné domy 91
Neobydlené obydlené domy celkem 52
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 48
Průměrné stáří trvale obydlených domů 50
Domy podle vlastnictví soukromých osob 88
obce, státu 1
bytové družstvo - SBD 1
ostatní vlastnictví 4

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 94
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 25
vodovodem 91
plynem 59
ústředním topením 72

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 105
Trvale obydlené byty v rodin. domech 97
Neobydlené byty 55

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 105
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 82
v osobním vlastnictví 0
nájemní 9
člena bytového družstva 6

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 105
Byty podle vybavení plyn v bytě 60
vodovod v bytě 102
připojení na veřejnou kanalizační síť 26
ústřední topení, etážové topení 80
vlastní koupelna, sprchový kout 94

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 340
z toho muži 184
z toho ženy 156

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 340
v tom ve věku 0-14 45
15-64 229
65 a více let 63

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 295
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 64
vyučení a stř. odborné bez mat. 114
úplné střední s maturitou 76
vyšší odborné a nástavbové 7
vysokoškolské 27
nezjištěné vzdělání 7

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 166
v tom zaměstnaní celkem 154
nezaměstnaní celkem 12

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 166
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 22
průmysl 46
stavebnictví 13
obchod,opravy motor. vozidel 14
doprava a skladování 10
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 6
vzdělávání 7
zdravotní a sociální péče 5

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 53
denně mimo obec 52
Dojíždějící do zaměstnání 4
do škol 0

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 103
Obydlené rodinné domy 101
Obydlené bytové domy 2
Domy podle vlastnictví soukromých osob 98
obce, státu 1
spoluvlastnictví vlastníků bytů 1
nezjištěno 2

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 116
Obydlené byty v rodinných domech 111
Neobydlené byty 58

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 116
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 92
v osobním vlastnictví 4
nájemní 11
družstevní 0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 116
Byty podle vybavení plyn v bytě 62
vodovod v bytě 104
připojení na veřejnou kanalizační síť 27
ústřední topení 94
etážové topení 1

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 10 1 0 2 2 2 1 4 5
Muži 9 0 0 1 0 1 0 0 4
Ženy 1 1 0 1 1 1 1 1 1

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 10
Muži 9
Ženy 1

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 4,329%
Muži 6,923%
Ženy 0,990%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 0

Data pro rok 2021

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ne
ČOV Ne
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ano 1
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ano 1
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ano 1
LDN Ne
Lekárna Ne
most Ano 1
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ne
Ordinace lékaře Ne
Parkoviště Ne
Policejní stanice Ne
Pošta Ne
Restaurace Ano 1
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 3
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ne
Sportoviště Ano 3
Škola Ne
Trafostanice Ano 5
Vodojem Ano 1

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola0
Zákl.škola pouze s 1.st.0
Zákl.škola s 1.a 2.st.0
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2020

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2017

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace0
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti8
Družstevní organizace0
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.68
Svobodná povolání6
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel3
Ostatní4

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců37
s 1-9 zaměst.- mikropodniky9
s 10-49 zaměst.- malé podniky0
s 50-249 zaměst.- střed.podn.0
s >249 zaměst.- velké podniky0
Nezjištěno43

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství7
B-E Průmysl celkem19
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl15
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného3
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa1
F Stavebnictví20
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid10
H Doprava a skladování2
I Ubytování; stravování a pohostinství7
J Informační a komunikační činnosti3
K Peněžnictví a pojišťovnictví1
L Činnosti v oblasti nemovitostí3
M Profesní; vědecké a technické činnosti8
N Administrativní a podpůrné činnosti0
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
P Vzdělávání0
Q Zdravotní a sociální péče1
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti2
S Ostatní činnosti1
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno3

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku581
Orná půda165
Chmelnice0
Vinice0
Zahrady13
Ovocné sady1
Trvalé travní porosty (býv.louky)63
Pastviny7
Zemědělská půda242
Lesní půda286
Vodní plochy14
Zastavěné plochy8
Ostatní plochy32