Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Albrechtice (okres Karviná)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 598925
NUTS5: CZ0803598925
LAU 1 (NUTS 4): CZ0803 - okres Karviná
NUTS3: CZ080 - Moravskoslezský kraj
NUTS2: CZ08 - Moravskoslezko
Obec s pověřeným obecním úřadem: Havířov
Obec s rozšířenou působností: Havířov
Katastrální plocha (ha): 1269
Počet bydlících obyvatel k 2021: 3786
Nadmořská výška (m n.m.): 258
První písemná zpráva (rok): 1447
city flag city symbol

Informace

Samospráva

Obecní úřad Albrechtice      
Obecní 186      
73543 Albrechtice   Starosta/tka: Jindřich Feber
    Telefon: 596428448
Pošta: Albrechtice u Českého Těšína E-mail:
IČ: 00297429    
Úřední hodiny: Po,St:8-12:00,12:30-17.00    
Telefon: 596 428 448    
Datová schránka: tudbvzd E-mail: sekretariat@obecalbrechtice.cz
Web: www.obecalbrechtice.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Albrechtice u Českého Těšína

Část obce díl

Albrechtice

Základní sídelní jednotka díl

Albrechtice Důlský-Paseky Nový Svět II
Pacalůvka Pardubice-Zámostí

Územně technická jednotka

UTJ Albrechtice u Českého Těšína

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Havířově
Myslbekova 1470/ 2
73601
596495111
podatelna3210@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/3210
Hygienická stanice Územní pracoviště Karviná
Těreškovové  2206
73401
596397111
podatelna.ka@khsova.cz
www.khsova.cz/onas/uzemni-pracoviste-karvina
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Ostrava
Vítkovická 3056/2
70200
596944111
kp.ostrava@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/ostrava, https://www.cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Katastralni-urady/Katastralni-urad-pro-Moravskoslezsky-kraj/Katastralni-pracoviste/KP-Ostrava/Katastralni-pracoviste-Ostrava.aspx
Matriční úřad Obecní úřad Albrechtice - Matrika
Obecní 186
73543
596428448
matrika@obecalbrechtice.cz
www.obecalbrechtice.cz
Obecní úřad Obecní úřad
Obecní 186
73543
596 428 448
sekretariat@obecalbrechtice.cz
www.obecalbrechtice.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Karviná
nám. Budovatelů  1333/31
73506
596305111
posta.ki@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/moravskoslezsky-kraj/karvina#obsah
Soud Okresní soud v Karviné
park B. Smetany 176/5
73331
596390111
podatelna@osoud.kna.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=140&j=150&k=1457
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Karviná
park B. Smetany 176/5
73321
596390111
podatelna@osz.kna.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=54&j=64&k=683
Stavební úřad Obecní úřad Albrechtice - Stavební úřad
Kostelní 501
73543
595170067
stavebni1@obecalbrechtice.cz
www.obecalbrechtice.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/13240
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Karviná
tř. Osvobození  1388/60a
73506
950126111
podatelna.ka@uradprace.cz
www.uradprace.cz/karvina
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Bohumín
Vrchlického 608
73581
950126600
podatelna.ka@uradprace.cz
www.uradprace.cz/bohumin
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Český Těšín
Masarykovy sady 84/8
73701
950126650
podatelna.ka@uradprace.cz
www.uradprace.cz/cesky-tesin
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Havířov
Junácká 1632/3
73601
950126700
podatelna.ka@uradprace.cz
www.uradprace.cz/web/cz/havirov
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Orlová
Osvobození 1289
73514
950126800
podatelna.ka@uradprace.cz
www.uradprace.cz/orlova
Živnostenský úřad Magistrát města Havířova - Obecní živnostenský úřad
Svornosti 2
73601
596803285
matouskova.irena@havirov-city.cz
www.havirov-city.cz

Euroregiony

Beskydy

Účel: Hlavním cílem vytvoření EUROREGIONU "Beskydy" jsou společné aktivity za účelem rovnoměrného a vyváženého rozvoje regionu a sbližování jeho obyvatel a institucí v příhraničních oblastech.
Forma: česko-polsko-slovenské společenství
Adresa sídla: Náměstí Svobody 6, 738 02 Frýdek-Místek
Kraj: Kraj Vysočina
Rok založení: 2000
Předseda: Dagmar Valášková
Kontaktní telefon: 739203934 (sekretariat)
E-mail: valaskova.dagmar@regionbeskydy.cz
WWW: regionbeskydy.cz
Dokumenty:

Těšínské Slezsko

Účel: Hospodářský rozvoj včetně jeho integrální součásti, tj. rozvoj turismu a cestovního ruchu. Společné přeshraniční plánovací a rozvojové studie vč. adekvátních aktivit v oblasti životního prostředí.
Forma: Dobrovolné společenství českých a polských sdružení obcí a měst Těšínského Slezska
Adresa sídla: Hlavní 1a/147, 737 01 Český Těšín
Kraj: Moravskoslezský kraj
Rok založení: 1998
Předseda: Ing. Vít Slováček
Kontaktní telefon: 558711474
E-mail: irsts@irsts.cz
WWW: www.euregio-teschinensis.eu
Dokumenty: http://www.euregio-teschinensis.eu/euroregion-tesinske-slezsko/zakladni-dokumenty/

MAS

MAS Pobeskydí, z. s.

Forma: Spolek
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: Třanovice 1/x, 739 53 Hnojník
Založeno: 26.3.2004
Kontaktní telefon: 558431068
E-mail: mas@pobeskydi.cz 
WWW: www.pobeskydi.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 3 786 568 2 173 290 755 3 801
Muži 1 894 297 1 048 135 337 1 903
Ženy 1 892 271 1 125 155 418 1 898

Data pro rok 2021

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 41 57 -16 101 105 -4 -20
Muži 18 29 -11 46 62 -16 -27
Ženy 23 28 -5 55 43 12 7

Data pro rok 2021

Počet sňatků 21
Počet rozvodů 9

Data pro rok 2018

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 4 071
z toho muži 2 051
z toho ženy 2 020

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 4 071
v tom ve věku 0-14 739
15-64 2 856
65 a více let 476

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 3 332
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 835
vyučení a stř. odborné bez mat. 1 364
úplné střední s maturitou 827
vyšší odborné a nástavbové 95
vysokoškolské 196

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 2 912
Cizinci s dlouhodobým pobytem 9
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 11
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 2

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 2 170
Nezjištěné vyznání 233

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 2 527
v tom zaměstnaní celkem 1 733
nezaměstnaní celkem 284

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 2 527
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 37
průmysl 875
stavebnictví 93
obchod,opravy motor. vozidel 217
doprava, pošty a telekomunikace 96
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 102
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 176

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 1 403
denně mimo obec 1 261
denně mimo obec nad 60min. 84

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 1 369
Cenzové domácnosti 1 553
v tom úplné rodiny 1 031
neúplné rodiny 143
nerodinné domácnosti 23
domácnosti jednotlivců 356

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 708
Trvale obydlené domy - rodinné domy 630
Neobydlené obydlené domy celkem 47
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 10
Průměrné stáří trvale obydlených domů 37
Domy podle vlastnictví soukromých osob 603
obce, státu 15
bytové družstvo - SBD 0
ostatní vlastnictví 89

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 708
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 394
vodovodem 704
plynem 560
ústředním topením 633

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 1 369
Trvale obydlené byty v rodin. domech 788
Neobydlené byty 83

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 1 369
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 615
v osobním vlastnictví 0
nájemní 571
člena bytového družstva 2

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 1 369
Byty podle vybavení plyn v bytě 1 114
vodovod v bytě 1 362
připojení na veřejnou kanalizační síť 992
ústřední topení, etážové topení 1 297
vlastní koupelna, sprchový kout 1 351

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 3 795
z toho muži 1 892
z toho ženy 1 903

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 3 795
v tom ve věku 0-14 535
15-64 2 732
65 a více let 523

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 3 260
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 626
vyučení a stř. odborné bez mat. 1 209
úplné střední s maturitou 904
vyšší odborné a nástavbové 102
vysokoškolské 331
nezjištěné vzdělání 76

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 1 852
v tom zaměstnaní celkem 1 634
nezaměstnaní celkem 218

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 1 852
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 29
průmysl 612
stavebnictví 80
obchod,opravy motor. vozidel 170
doprava a skladování 79
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 93
vzdělávání 93
zdravotní a sociální péče 95

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 967
denně mimo obec 899
Dojíždějící do zaměstnání 108
do škol 15

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 739
Obydlené rodinné domy 658
Obydlené bytové domy 74
Domy podle vlastnictví soukromých osob 638
obce, státu 13
spoluvlastnictví vlastníků bytů 17
nezjištěno 1

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 1 384
Obydlené byty v rodinných domech 803
Neobydlené byty 161

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 1 384
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 657
v osobním vlastnictví 0
nájemní 567
družstevní 0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 1 384
Byty podle vybavení plyn v bytě 1 155
vodovod v bytě 1 326
připojení na veřejnou kanalizační síť 1 011
ústřední topení 1 160
etážové topení 166

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 159 22 1 9 89 6 26 80 37
Muži 94 9 0 7 57 5 13 50 22
Ženy 65 13 1 2 32 1 13 30 15

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 149
Muži 90
Ženy 59

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 5,896%
Muži 6,971%
Ženy 4,774%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 0

Data pro rok 2021

Zdravotnictví

Zdravotní střediska4
Samost.ord.prakt.lék. pro dospělé1
Samost.ord.prakt.lék. pro děti a dorost1
Samost.ord.prakt.lék. stomatologa1
Zařízení lékárenské péče (lékárny)1

Data pro rok 1993

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ano 1
Brownfield pouze mapování Ano 3
ČOV Ano 1
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ano 1
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ano 2
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ano 2
LDN Ne
Lekárna Ano 1
most Ano 15
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ano 6
Ordinace lékaře Ano 3
Parkoviště Ano 1
Policejní stanice Ne
Pošta Ano 1
Restaurace Ano 2
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 17
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ne
Sportoviště Ano 8
Škola Ano 5
Trafostanice Ano 12
Vodojem Ano 2

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola2
Zákl.škola pouze s 1.st.1
Zákl.škola s 1.a 2.st.1
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2020

Školy

Základní škola a Mateřská škola Albrechtice Mateřská škola, Základní škola, Školní družina
Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Albrechtice, Školní 11, okres Karviná, příspěvková organizace Mateřská škola, Základní škola, Školní družina

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2017

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace2
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti82
Družstevní organizace0
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.548
Svobodná povolání11
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel20
Ostatní36

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců264
s 1-9 zaměst.- mikropodniky46
s 10-49 zaměst.- malé podniky5
s 50-249 zaměst.- střed.podn.0
s >249 zaměst.- velké podniky0
Nezjištěno384

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství45
B-E Průmysl celkem75
B Těžba a dobývání1
C Zpracovatelský průmysl71
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného2
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa1
F Stavebnictví79
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid134
H Doprava a skladování13
I Ubytování; stravování a pohostinství27
J Informační a komunikační činnosti17
K Peněžnictví a pojišťovnictví9
L Činnosti v oblasti nemovitostí15
M Profesní; vědecké a technické činnosti109
N Administrativní a podpůrné činnosti21
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
P Vzdělávání10
Q Zdravotní a sociální péče6
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti20
S Ostatní činnosti76
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno41

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku1 269
Orná půda495
Chmelnice0
Vinice0
Zahrady75
Ovocné sady1
Trvalé travní porosty (býv.louky)134
Pastviny125
Zemědělská půda704
Lesní půda323
Vodní plochy38
Zastavěné plochy43
Ostatní plochy161