Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Komárov (okres Tábor)

Typ sídla: obec
ZUJ (kód obce): 599280
NUTS5: CZ0317599280
LAU 1 (NUTS 4): CZ0317 - okres Tábor
NUTS3: CZ031 - Jihočeský kraj
NUTS2: CZ03 - Jihozápad
Obec s pověřeným obecním úřadem: Soběslav
Obec s rozšířenou působností: SO ORP Soběslav
Katastrální plocha (ha): 860
Počet bydlících obyvatel k 31.12.2018: 124
Nadmořská výška (m n.m.): 429
První písemná zpráva (rok): 1462

Informace

Samospráva

Obecní úřad Komárov      
Komárov 32      
39201 Komárov   Starosta/tka: František Malecha
    Telefon: 381591365
Pošta: Soběslav E-mail: komarovobec@seznam.cz
IČ: 00512681    
Úřední hodiny: Čt:18-20.00    
Telefon: 381 591 365    
Datová schránka: s3nb59x E-mail: KomarovObec@seznam.cz
Web: www.obeckomarov.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

katastrální území Komárov u Soběslavi

Část obce díl

díl části obce Komárov

Základní sídelní jednotka díl

Díl ZSJ Komárov

Územně technická jednotka

UTJ Komárov u Soběslavi

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Soběslavi
Wilsonova 113/3
39201
381545111
podatelna2210@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2210
Hygienická stanice Územní pracoviště Tábor
Palackého 350
39001
387712410
ta@khscb.cz
www.khscb.cz/view.php?&cisloclanku=2008050010
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Tábor
Štítného 2598
39002
381203011
kp.tabor@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/tabor, https://cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Katastralni-urady/Katastralni-urad-pro-Jihocesky-kraj/Katastralni-pracoviste/KP-Tabor/Katastralni-pracoviste-Tabor.aspx
Matriční úřad Městský úřad Soběslav - Matrika
nám. Republiky 59
39201
381508112
kriklanova@musobeslav.cz
www.musobeslav.cz
Obecní úřad Obecní úřad
32
39201
381 591 365
KomarovObec@seznam.cz
www.obeckomarov.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Tábor
Bílkova  2924
39002
381499111
posta.ta@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/jihocesky-kraj/tabor#obsah
Soud Okresní soud v Táboře
nám. Mikuláše z Husi 43
39017
381205111
podatelna@osoud.tab.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=189&j=199&k=1898
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Tábor
Kpt. Jaroše  1851
39003
381413171
podatelna@osz.tab.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=102&j=112&k=1115
Stavební úřad Městský úřad Soběslav - Stavební úřad
náměstí Republiky 55/I
39201
381508140
podatelna@musobeslav.cz
www.musobeslav.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12292
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Soběslav
tř. Dr. Edvarda Beneše 44/4
39201
950165271
podatelna.ta@uradprace.cz
www.uradprace.cz/sobeslav
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Tábor
Husovo nám. 2938
39002
950165111
podatelna.ta@uradprace.cz
www.uradprace.cz/tabor
Živnostenský úřad MÚ Soběslav - Obecní živnostenský úřad
Protifašistických bojovníků  128/5
39201
381508188
blazkova@musobeslav.cz
www.musobeslav.cz

MAS

MAS Lužnice, z.s.

Forma: Spolek
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: Sudoměřice u Bechyně 105/x, 391 72 Sudoměřice u Bechyně
Založeno: 26.10.2004
Kontaktní telefon: 724180824
E-mail: obec@sudomerice.cz
WWW: www.masluznice.bechynsko.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 124 19 68 6 31 123
Muži 68 9 41 2 16 67
Ženy 56 10 27 4 15 56

Data pro rok 2018

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 1 2 -1 7 4 3 2
Muži 1 1 0 2 3 -1 -1
Ženy 0 1 -1 5 1 4 3

Data pro rok 2020

Počet sňatků 0
Počet rozvodů 0

Data pro rok 2018

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 127
z toho muži 68
z toho ženy 59

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 127
v tom ve věku 0-14 19
15-64 85
65 a více let 23

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 108
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 36
vyučení a stř. odborné bez mat. 51
úplné střední s maturitou 18
vyšší odborné a nástavbové 0
vysokoškolské 2

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 126
Cizinci s dlouhodobým pobytem 0
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 65
Nezjištěné vyznání 32

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 72
v tom zaměstnaní celkem 56
nezaměstnaní celkem 7

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 72
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 10
průmysl 18
stavebnictví 7
obchod,opravy motor. vozidel 8
doprava, pošty a telekomunikace 6
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 2
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 4

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 50
denně mimo obec 45
denně mimo obec nad 60min. 0

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 40
Cenzové domácnosti 46
v tom úplné rodiny 31
neúplné rodiny 7
nerodinné domácnosti 0
domácnosti jednotlivců 8

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 41
Trvale obydlené domy - rodinné domy 40
Neobydlené obydlené domy celkem 21
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 19
Průměrné stáří trvale obydlených domů 53.69
Domy podle vlastnictví soukromých osob 40
obce, státu 0
bytové družstvo - SBD 0
ostatní vlastnictví 0

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 41
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 0
vodovodem 40
plynem 1
ústředním topením 25

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 40
Trvale obydlené byty v rodin. domech 40
Neobydlené byty 21

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 40
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 35
v osobním vlastnictví 0
nájemní 4
člena bytového družstva 0

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 40
Byty podle vybavení plyn v bytě 0
vodovod v bytě 40
připojení na veřejnou kanalizační síť 0
ústřední topení, etážové topení 29
vlastní koupelna, sprchový kout 37

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 117
z toho muži 64
z toho ženy 53

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 117
v tom ve věku 0-14 15
15-64 78
65 a více let 24

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 102
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 17
vyučení a stř. odborné bez mat. 55
úplné střední s maturitou 22
vyšší odborné a nástavbové 0
vysokoškolské 2
nezjištěné vzdělání 6

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 56
v tom zaměstnaní celkem 50
nezaměstnaní celkem 6

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 56
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 4
průmysl 12
stavebnictví 5
obchod,opravy motor. vozidel 7
doprava a skladování 1
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 0
vzdělávání 2
zdravotní a sociální péče 1

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 24
denně mimo obec 24
Dojíždějící do zaměstnání 0
do škol 0

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 39
Obydlené rodinné domy 39
Obydlené bytové domy 0
Domy podle vlastnictví soukromých osob 34
obce, státu 0
spoluvlastnictví vlastníků bytů 5
nezjištěno 0

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 39
Obydlené byty v rodinných domech 39
Neobydlené byty 23

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 39
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 34
v osobním vlastnictví 0
nájemní 1
družstevní 0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 39
Byty podle vybavení plyn v bytě 0
vodovod v bytě 34
připojení na veřejnou kanalizační síť 0
ústřední topení 30
etážové topení 2

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 1 1 1 1 2 1 1 1 0
Muži 1 0 1 1 1 0 0 0 0
Ženy 1 1 0 0 1 1 1 1 0

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 0
Muži 0
Ženy 0

Míra registrované nazaměstnanosti dosažitelných uchazečů

Celkem 0%
Muži NAN%
Ženy 0%

Technická vybavenost

Pošta 0
PSČ 39201
Veřejný vodovod ano
Kanalizace ano
ČOV ne
Plynofikace obce ne
Skládka komunálních odpadů ano
Sběrný dvůr nebezpečných a objemných odpadů ano
Hasičský záchranný sbor ne
Sbor dobrovolných hasičů obce ano
Požární nádrž ano
Požární hydrant ne
Obvodní oddělení policie ČR ne
Detašované pracoviště policie ne
Městská, obecní policie ne

Doprava

Zastávka dálkové linky ne
Zastávka linky místního významu ano
Stanice (zastávka) vlaku ne

Peněžnictví

Peněžní ústavy a jejich úřadovny 0
Pojišťovny a jejich úřadovny 0

Byty

Počet dokončených bytů 0
Počet zrušených bytů 0

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Nachází se v obci prodejna potravin? Ano 1
Nachází se v obci hospoda/restaurace? Ano 1
Nachází se v obci MŠ? (dle MŠMT) Ne 0
Nachází se v obci ZŠ? (dle MŠMT) Ne 0
Nachází se v obci praktický lékař? Ne 0
Nachází se v obci dětský lékař? Ne 0
Nachází se v obci zubař? Ne 0
Nachází se v obci lékárna? Ne 0
Nachází se v obci veterinář? Ne 0
Nachází se v obci pošta? Ne 0
Nachází se v obci ČOV? Ne 0
Nachází se v obci kulturní objekt? Ano 1
Nachází se v obci sportoviště? Ne 0
Nachází se v obci vodojem? Ne 0
Nachází se v obci hasičská zbrojnice? Ano 1
Nachází se v obci čerpací stanice PHM? Ne 0
Nachází se v obci bankomat? Ne 0
Nachází se v obci dobíjecí stanice pro elektromobilitu? Ne 0
Nachází se v obci LDN? (dle ÚZIS) Ne 0
Nachází se v obci hospic? (dle ÚZIS) Ne 0
Nachází se v obci dům pro seniory? Ne 0
Nachází se v obci dům s pečovatelskou službou? Ne 0
Nachází se v obci objekt sociálního bydlení? (dle MPSV) Ne 0
Nachází se v obci most? Ano 1
Nachází se v obci parkoviště? Ne 0
Nachází se v obci brownfield? Ne 0
Nachází se v obci hřbitov? Ne 0
Nachází se v obci obecní úřad? Ano 1
Nachází se v obci policejní stanice? Ne 0
Nachází se v obci infocentrum? Ne 0
Nachází se v obci herna? Ne 0
Nachází se v obci trafostanice? Ne 0
Nachází se v obci skladový areál? Ne 0
Nachází se v obci sběrné místo? Ne 0
Nachází se v obci místo sběru recyklovaného odpadu? Ne 0

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Kultura

Veřejná knihovna vč. poboček 1
Stálá kina 0
Multikino 0
Divadlo 0
Přírodní amfiteátry (vč. letních kin) 0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) 0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní) 0
Kulturní zařízení ostatní 0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže 0
Zoologická zahrada 0
Sakrální stavba 0
Hřbitov 0
Krematorium 0
Smuteční síň 0

Data pro rok 2006

Turistické informační centrum 0
Víceúčelová tělocvična, sokolovna, sportovní hala 0
Jednoúčelové kryté sportovní zařízení 0
Hřiště 0
Dětské hřiště 1

Data pro rok 2016

Školství

Mateřská škola 0
Počet základních škol 0
Zákl.škola pouze 1 stup. (1.- 5.roč.) 0
Zákl.škola pouze s 2.st. (6.- 9.roč.) 0
Základní škola-vyšší stup. (1.-9.roč.) 0
Počet škol v oboru gymnázií 0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických škol 0
Počet škol v oboru středních odborných učilišť 0
Počet škol v oboru nástavbového studia 0
Vyšší odborná škola 0
Počet veřejných vysokých škol 0
Počet soukromých vysokých škol 0
Jazyková škola 0
Základní umělecká škola 0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy 0

Data pro rok 2020

sport

Koupaliště a bazény (s prov.,správ.) 0
Kryté bazény z koupališť a bazénů 0
Hřiště (s provozovatelem nebo spr.) 1
Tělocvičny (vč.školních s příst.veřej.) 0
Stadiony otevřené 0
Stadiony kryté 0
Zimní stadiony kryté i otevřené 0
Ostat.zaříz.pro tělových.(s provoz.spr.) 1

Data pro rok

Sociální oblast

Azylové domy 0
Noclehárny 0
Centra denních služeb 0
Denní stacionáře 0
Týdenní stacionáře 0
Domovy pro osoby se zdravotním postižením 0
Domovy pro seniory 0
Domovy se zvláštním režimem 0
Chráněné bydlení 0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 0
Sociální poradny 0
Centra sociálně rehabilitačních služeb 0
Domy s pečovatelskou službou 0

Data pro rok 2017

Hospodářské prostředí

Počet ekonomických subjektů se zjištěnou aktivitou 11
Zemědělství, lesnictví, rybářství 1
Zpracovatelský průmysl 0
Stavebnictví 4
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 1
Doprava a skladování 1
Ubytování, stravování a pohostinství 1
Činnosti v oblasti nemovitostí 0
Profesní, vědecké a technické činnosti 2
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 0
Ostatní činnosti 0
Nezařazeno 3
Státní organizace - počet subjektů 0
Akciové společnosti - počet subjektů 0
Obchodní společnosti - počet subjektů 1
Družstevní organizace - počet subjektů 0
Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů 14
Svobodná povolání - počet subjektů 1
Ostatní právní formy - počet subjektů 3
Počet subjektů bez zaměstnanců 9
Počet subj.s 1-9 zaměst.- mikropodniky 0
Počet subj.s 10-49 zaměst.- malé podniky 0
Počet subj.s 50-249 zaměst.- střed.podn. 0
Počet subj.s >249 zaměst.- velké podniky 0