Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Kopřivnice (okres Nový Jičín)

Typ sídla: Město
ZUJ (kód obce): 599565
NUTS5: CZ0804599565
LAU 1 (NUTS 4): CZ0804 - okres Nový Jičín
NUTS3: CZ080 - Moravskoslezský kraj
NUTS2: CZ08 - Moravskoslezko
Obec s pověřeným obecním úřadem: Kopřivnice
Obec s rozšířenou působností: Kopřivnice
Katastrální plocha (ha): 2749
Počet bydlících obyvatel k 2021: 21395
Nadmořská výška (m n.m.): 320
První písemná zpráva (rok): 1437

Informace

Samospráva

Městský úřad Kopřivnice      
Štefánikova 1163      
74221 Kopřivnice   Starosta/tka: Adam Hanus
    Telefon: 556879411
Pošta: Kopřivnice 1 E-mail: posta@koprivnice.cz
IČ: 00298077    
Úřední hodiny: Po,St:8-11.30,12.30-17.; Út,Čt:8-11.30,12.30-14; Pá:8-11.30    
Telefon: 556 879 411    
Datová schránka: 42bb7zg E-mail: posta@koprivnice.cz
Web: www.koprivnice.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Drnholec nad Lubinou Kopřivnice Mniší
Větřkovice u Lubiny Vlčovice

Základní sídelní jednotka díl

Bílá hora Drnholec Horečkova
Kopřivnice-sever Kopřivnice-střed Mniší
Na Luhách Paseky Pinkavka
Pod Bílou horou-jih Pod Bílou horou-sever Pod Váňovým kamenem
Ptačí čtvrť Šostýn Štramberská-východ
Štramberská-západ Sýkorec Tatra
Větřkovice Vlčovice

Část obce díl

Kopřivnice Lubina Mniší
Vlčovice

Územně technická jednotka

UTJ Drnholec nad Lubinou UTJ Kopřivnice UTJ Mniší
UTJ Větřkovice u Lubiny UTJ Vlčovice

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Kopřivnici
Kpt. Jaroše 395/ 1
74221
556882111
podatelna3213@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/3213
Hygienická stanice Územní pracoviště Nový Jičín
Štefánikova 9
74101
556770370
podatelna.nj@khsova.cz
www.khsova.cz/onas/uzemni-pracoviste-novy-jicin
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Nový Jičín
Slovanská  232/5
74101
556312911
kp.njicin@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/njicin, https://www.cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Katastralni-urady/Katastralni-urad-pro-Moravskoslezsky-kraj/Katastralni-pracoviste/KP-Novy-Jicin/Katastralni-pracoviste-Novy-Jicin.aspx
Matriční úřad Městský úřad Kopřivnice - Matrika
Štefánikova 1163
74221
556879303
sarka.karpatiovakoprivnice.cz
www.koprivnice.cz
Městský úřad Městský úřad
Štefánikova 1163
74221
556 879 411
posta@koprivnice.cz
www.koprivnice.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Nový Jičín
Svatopluka Čecha  1697/15
74101
556769111
posta.nj@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/moravskoslezsky-kraj/novy-jicin#obsah
Soud Okresní soud v Novém Jičíně
Tyršova 3
74111
556779511
podatelna@osoud.nji.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=153&j=163&k=1574
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Nový Jičín
Divadelní 7
74100
556766411
podatelna@osz.nji.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=67&j=77&k=800
Stavební úřad Městský úřad Kopřivnice - Stavební úřad
Štefánikova 1163/12
74221
556879690
stav.urad@koprivnice.cz
www.koprivnice.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12376
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Nový Jičín
Msgr. Šrámka  1030/8
74101
950139111
podatelna.nj@uradprace.cz
www.uradprace.cz/novy-jicin
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Bílovec
Pivovarská 556/41
74301
950139204
podatelna.nj@uradprace.cz
www.uradprace.cz/bilovec
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Frenštát pod Radhoštěm
Místecká 1660
74401
950139240
podatelna.nj@uradprace.cz
www.uradprace.cz/frenstat-pod-radhostem
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
74221
950139540
podatelna.nj@uradprace.cz
www.uradprace.cz/koprivnice
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Odry
Nádražní 670/30
74235
950139261
podatelna.nj@uradprace.cz
www.uradprace.cz/odry
Živnostenský úřad MÚ Kopřivnice - Obecní živnostenský úřad
Štefánikova 1163
74221
556879753
dita.ermisova@koprivnice.cz
www.koprivnice.cz

MAS

MAS Lašsko, z. s.

Forma: Spolek
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: Dolní Bašta 269/x, 742 66 Štramberk
Založeno: 5.4.2006
Kontaktní telefon: 604526114
E-mail: maslassko@centrum.cz
WWW: www.maslassko.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 21 395 3 258 12 571 1 327 4 239 21 423
Muži 10 646 1 715 6 046 687 1 719 10 638
Ženy 10 749 1 543 6 525 640 2 520 10 785

Data pro rok 2021

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 231 273 -42 339 391 -52 -94
Muži 125 147 -22 190 196 -6 -28
Ženy 106 126 -20 149 195 -46 -66

Data pro rok 2021

Počet sňatků 118
Počet rozvodů 45

Data pro rok 2018

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 23 747
z toho muži 11 717
z toho ženy 12 030

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 23 747
v tom ve věku 0-14 4 742
15-64 16 964
65 a více let 2 041

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 19 005
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 3 998
vyučení a stř. odborné bez mat. 7 653
úplné střední s maturitou 4 991
vyšší odborné a nástavbové 702
vysokoškolské 1 487

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 22 494
Cizinci s dlouhodobým pobytem 62
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 42
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 5

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 7 551
Nezjištěné vyznání 1 950

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 14 178
v tom zaměstnaní celkem 10 773
nezaměstnaní celkem 1 568

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 14 178
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 164
průmysl 5 944
stavebnictví 480
obchod,opravy motor. vozidel 1 248
doprava, pošty a telekomunikace 516
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 503
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 1 143

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 4 016
denně mimo obec 3 109
denně mimo obec nad 60min. 215

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 8 667
Cenzové domácnosti 9 389
v tom úplné rodiny 5 499
neúplné rodiny 1 224
nerodinné domácnosti 123
domácnosti jednotlivců 2 543

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 1 755
Trvale obydlené domy - rodinné domy 1 343
Neobydlené obydlené domy celkem 136
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 19
Průměrné stáří trvale obydlených domů 36
Domy podle vlastnictví soukromých osob 1 332
obce, státu 183
bytové družstvo - SBD 124
ostatní vlastnictví 113

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 1 755
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 1 158
vodovodem 1 742
plynem 1 544
ústředním topením 1 553

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 8 667
Trvale obydlené byty v rodin. domech 1 680
Neobydlené byty 459

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 8 667
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 1 390
v osobním vlastnictví 602
nájemní 3 280
člena bytového družstva 2 977

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 8 667
Byty podle vybavení plyn v bytě 7 855
vodovod v bytě 8 644
připojení na veřejnou kanalizační síť 7 907
ústřední topení, etážové topení 8 024
vlastní koupelna, sprchový kout 8 599

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 22 174
z toho muži 10 811
z toho ženy 11 363

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 22 174
v tom ve věku 0-14 3 358
15-64 15 895
65 a více let 2 875

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 18 816
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 3 202
vyučení a stř. odborné bez mat. 6 947
úplné střední s maturitou 5 190
vyšší odborné a nástavbové 851
vysokoškolské 1 909
nezjištěné vzdělání 666

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 11 086
v tom zaměstnaní celkem 9 973
nezaměstnaní celkem 1 113

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 11 086
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 72
průmysl 4 624
stavebnictví 318
obchod,opravy motor. vozidel 806
doprava a skladování 390
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 419
vzdělávání 568
zdravotní a sociální péče 480

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 4 255
denně mimo obec 2 294
Dojíždějící do zaměstnání 3 149
do škol 560

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 2 037
Obydlené rodinné domy 1 600
Obydlené bytové domy 408
Domy podle vlastnictví soukromých osob 1 559
obce, státu 69
spoluvlastnictví vlastníků bytů 90
nezjištěno 38

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 9 141
Obydlené byty v rodinných domech 1 970
Neobydlené byty 605

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 9 141
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 1 583
v osobním vlastnictví 700
nájemní 2 193
družstevní 3 828

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 9 141
Byty podle vybavení plyn v bytě 7 626
vodovod v bytě 8 607
připojení na veřejnou kanalizační síť 8 096
ústřední topení 8 415
etážové topení 272

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 577 85 1 35 274 11 157 221 120
Muži 308 39 0 16 157 6 80 134 47
Ženy 269 46 4 19 117 5 77 87 73

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 518
Muži 276
Ženy 242

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 3,654%
Muži 3,782%
Ženy 3,517%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 0

Data pro rok 2021

Zdravotnictví

Zdravotní střediska5
Nemocnice1
Léčebna pro dlouhodobě nemocné1
Samost.ord.prakt.lék. pro dospělé11
Samost.ord.prakt.lék. pro děti a dorost4
Samost.ord.prakt.lék. stomatologa13
Zařízení lékárenské péče (lékárny)6

Data pro rok 1992

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

SMS ČR mapuje, v rámci projektů Udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí spolufinancovaných MMR, obce do 20 tis. obyvatel.

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola2
Zákl.škola pouze s 1.st.2
Zákl.škola s 1.a 2.st.7
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk1
Počet škol v oboru nástavbového studia1
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola2
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola1
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2020

Školy

Základní škola svaté Zdislavy Kopřivnice Základní škola, Školní družina, Školní klub
Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace Základní umělecká škola
První soukromá základní umělecká škola MIS music o.p.s. Základní umělecká škola
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice,| příspěvková organizace Střední škola, Vyšší odborná škola, Domov mládeže
Základní škola Floriána Bayera, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace Základní škola, Školní družina
Základní škola a Mateřská škola Motýlek,|Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace Mateřská škola, Základní škola, Školní družina
Základní škola a Mateřská škola Kopřivnice, 17.listopadu 1225 okres Nový Jičín, příspěvková organizace Mateřská škola, Základní škola, Školní družina
Základní škola Kopřivnice - Lubina|okres Nový Jičín, příspěvková organizace Základní škola, Školní družina
Základní škola Emila Zátopka Kopřivnice, Pionýrská 791 okres Nový Jičín Základní škola, Školní družina
Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123 okres Nový Jičín Základní škola, Školní družina
Základní škola Kopřivnice - Mniší okres Nový Jičín, příspěvková organizace Základní škola, Školní družina
Základní škola dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 okres Nový Jičín Základní škola, Školní družina
Mateřské školy Kopřivnice okres Nový Jičín, příspěvková organizace Mateřská škola
Dům dětí a mládeže, Kopřivnice, Kpt. Jaroše 1077, příspěvková organizace Středisko volného času

Sociální oblast

Azylové domy1
Domy na půl cesty0
Noclehárny1
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení1
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2020

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace15
Akciové společnosti9
Obchodní společnosti382
Družstevní organizace80
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.3 242
Svobodná povolání105
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel40
Ostatní208

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců1 356
s 1-9 zaměst.- mikropodniky265
s 10-49 zaměst.- malé podniky47
s 50-249 zaměst.- střed.podn.18
s >249 zaměst.- velké podniky8
Nezjištěno2 387

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství114
B-E Průmysl celkem609
B Těžba a dobývání3
C Zpracovatelský průmysl586
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného15
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa5
F Stavebnictví412
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid884
H Doprava a skladování112
I Ubytování; stravování a pohostinství209
J Informační a komunikační činnosti55
K Peněžnictví a pojišťovnictví19
L Činnosti v oblasti nemovitostí184
M Profesní; vědecké a technické činnosti501
N Administrativní a podpůrné činnosti88
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení6
P Vzdělávání89
Q Zdravotní a sociální péče67
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti136
S Ostatní činnosti339
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno257

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku2 749
Orná půda922
Chmelnice0
Vinice0
Zahrady255
Ovocné sady4
Trvalé travní porosty (býv.louky)384
Pastviny160
Zemědělská půda1 564
Lesní půda452
Vodní plochy59
Zastavěné plochy159
Ostatní plochy515