Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Oseček (okres Nymburk)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 599662
NUTS5: CZ0208599662
LAU 1 (NUTS 4): CZ0208 - okres Nymburk
NUTS3: CZ020 - Středočeský kraj
NUTS2: CZ02 - Střední Čechy
Obec s pověřeným obecním úřadem: Poděbrady
Obec s rozšířenou působností: Poděbrady
Katastrální plocha (ha): 488
Počet bydlících obyvatel k 2021: 171
Nadmořská výška (m n.m.): 191
První písemná zpráva (rok): 1227
city flag city symbol

Informace

Samospráva

Obecní úřad Oseček      
Oseček 84      
28941 Oseček   Starosta/tka: Dita Kotásková
    Telefon: 325654986
Pošta: Pňov E-mail: osecek@centrum.cz
IČ: 00876046    
Úřední hodiny: Po.,15:00-16:00, Stř.,16:30-18:00    
Telefon: 325 654 986    
Datová schránka: ystakha E-mail: osecek@centrum.cz
Web: www.osecek.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Oseček

Základní sídelní jednotka díl

Na Přívoze Oseček

Část obce díl

Oseček

Územně technická jednotka

UTJ Oseček

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Poděbradech
Hakenova 1404
29001
325605111
podatelna2119@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2119
Hygienická stanice Územní pracoviště Nymburk
Palackého řída 1484/52
28801
325512665
Khs-NB@khsstc.cz
khsstc.cz/okres-nymburk
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Nymburk
Palackého třída 255/54
28837
325501001
kp.nymburk@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/nymburk
Matriční úřad Městský úřad Poděbrady - Matrika
Jiřího nám. 20
29031
325600242
jicinska@mesto-podebrady.cz
www.mesto-podebrady.cz
Obecní úřad Obecní úřad
84
28941
325 654 986
osecek@centrum.cz
www.osecek.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Nymburk
U Prádelny 384
28802
325503503
posta.nb@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/stredocesky-kraj/nymburk#obsah
Soud Okresní soud v Nymburku
Soudní 996
28862
325519300
podatelna@osoud.nym.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=154&j=164&k=1583
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství v Nymburku
Boleslavská třída 139
28820
325503150
podatelna@osz.nym.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=68&j=78&k=809
Stavební úřad Městský úřad Poděbrady - Stavební úřad
Jiřího nám. 20/I
29031
325600270
vystavba@mesto-podebrady.cz
www.mesto-podebrady.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12445
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Milovice (Lysá nad Labem)
Topolová 911
28924
950140250
podatelna.nb@uradprace.cz
www.uradprace.cz/nymburk#milovice
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Městec Králové
nám. Republiky 213
28903
950140240
podatelna.nb@uradprace.cz
www.uradprace.cz/nymburk#mestec-kralove
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Nymburk (Milovice)
Topolová 911
289
950140251
podatelna.nb@uradprace.cz
www.uradprace.cz/web/cz/nymburk#milovice
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Nymburk (Poděbrady)
nám. T.G.Masaryka 1130/18
29001
950140220
podatelna.nb@uradprace.cz
www.uradprace.cz/web/cz/nymburk#podebrady
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Nymburk
Dělnická 402/4
28802
950140111
podatelna.nb@uradprace.cz
www.uradprace.cz/nymburk
Živnostenský úřad MÚ Poděbrady - Obecní živnostenský úřad
nám. T.G.Masaryka 1130
29001
325600450
fultnerova@mesto-podebrady.cz
www.mesto-podebrady.cz

MAS

MAS Podlipansko, o.p.s.

Forma: Obecně prospěšná společnost
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: Chvalovická 1076/x, 289 11 Pečky
Založeno: 25.1.2006
Kontaktní telefon: 602578297
E-mail: info@podlipansko.cz
WWW: podlipansko.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 171 26 91 9 45 171
Muži 93 17 44 4 25 93
Ženy 78 9 47 5 20 78

Data pro rok 2021

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 1 2 -1 7 9 -2 -3
Muži 1 1 0 3 2 1 1
Ženy 0 1 -1 4 7 -3 -4

Data pro rok 2021

Počet sňatků 1
Počet rozvodů 2

Data pro rok 2018

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 110
z toho muži 54
z toho ženy 56

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 110
v tom ve věku 0-14 10
15-64 62
65 a více let 38

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 100
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 25
vyučení a stř. odborné bez mat. 46
úplné střední s maturitou 13
vyšší odborné a nástavbové 2
vysokoškolské 10

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 102
Cizinci s dlouhodobým pobytem 0
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 58
Nezjištěné vyznání 14

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 97
v tom zaměstnaní celkem 33
nezaměstnaní celkem 6

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 97
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 6
průmysl 10
stavebnictví 1
obchod,opravy motor. vozidel 3
doprava, pošty a telekomunikace 4
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 0
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 5

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 28
denně mimo obec 22
denně mimo obec nad 60min. 0

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 47
Cenzové domácnosti 53
v tom úplné rodiny 29
neúplné rodiny 3
nerodinné domácnosti 0
domácnosti jednotlivců 21

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 46
Trvale obydlené domy - rodinné domy 46
Neobydlené obydlené domy celkem 33
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 23
Průměrné stáří trvale obydlených domů 63
Domy podle vlastnictví soukromých osob 45
obce, státu 0
bytové družstvo - SBD 0
ostatní vlastnictví 0

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 46
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 0
vodovodem 40
plynem 0
ústředním topením 13

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 47
Trvale obydlené byty v rodin. domech 47
Neobydlené byty 33

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 47
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 41
v osobním vlastnictví 0
nájemní 0
člena bytového družstva 0

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 47
Byty podle vybavení plyn v bytě 0
vodovod v bytě 41
připojení na veřejnou kanalizační síť 0
ústřední topení, etážové topení 21
vlastní koupelna, sprchový kout 40

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 143
z toho muži 74
z toho ženy 69

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 143
v tom ve věku 0-14 21
15-64 94
65 a více let 28

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 122
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 23
vyučení a stř. odborné bez mat. 50
úplné střední s maturitou 31
vyšší odborné a nástavbové 4
vysokoškolské 13
nezjištěné vzdělání 1

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 65
v tom zaměstnaní celkem 60
nezaměstnaní celkem 5

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 65
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 8
průmysl 13
stavebnictví 3
obchod,opravy motor. vozidel 4
doprava a skladování 2
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 4
vzdělávání 2
zdravotní a sociální péče 4

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 25
denně mimo obec 23
Dojíždějící do zaměstnání 32
do škol 0

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 50
Obydlené rodinné domy 47
Obydlené bytové domy 0
Domy podle vlastnictví soukromých osob 44
obce, státu 1
spoluvlastnictví vlastníků bytů 2
nezjištěno 3

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 52
Obydlené byty v rodinných domech 49
Neobydlené byty 34

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 52
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 38
v osobním vlastnictví 0
nájemní 3
družstevní 0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 52
Byty podle vybavení plyn v bytě 0
vodovod v bytě 41
připojení na veřejnou kanalizační síť 42
ústřední topení 28
etážové topení 2

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 4 1 0 1 1 1 1 1 1
Muži 2 0 0 1 0 1 0 0 0
Ženy 2 1 0 0 0 0 1 2 1

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 3
Muži 1
Ženy 2

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 3,093%
Muži 1,961%
Ženy 4,348%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 0

Data pro rok 2021

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ne
ČOV Ne
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ano 1
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ne
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ano 1
LDN Ne
Lekárna Ne
most Ano 6
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ano 1
Ordinace lékaře Ne
Parkoviště Ne
Policejní stanice Ne
Pošta Ne
Restaurace Ano 2
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ne
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ne
Sportoviště Ano 3
Škola Ne
Trafostanice Ano 1
Vodojem Ne

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola0
Zákl.škola pouze s 1.st.0
Zákl.škola s 1.a 2.st.0
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2020

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2017

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace0
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti9
Družstevní organizace0
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.39
Svobodná povolání1
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel2
Ostatní6

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců18
s 1-9 zaměst.- mikropodniky4
s 10-49 zaměst.- malé podniky2
s 50-249 zaměst.- střed.podn.0
s >249 zaměst.- velké podniky0
Nezjištěno33

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství3
B-E Průmysl celkem9
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl8
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného1
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa0
F Stavebnictví7
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid4
H Doprava a skladování5
I Ubytování; stravování a pohostinství4
J Informační a komunikační činnosti1
K Peněžnictví a pojišťovnictví0
L Činnosti v oblasti nemovitostí0
M Profesní; vědecké a technické činnosti9
N Administrativní a podpůrné činnosti1
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení1
P Vzdělávání1
Q Zdravotní a sociální péče1
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti2
S Ostatní činnosti6
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno3

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku488
Orná půda242
Chmelnice0
Vinice0
Zahrady11
Ovocné sady1
Trvalé travní porosty (býv.louky)65
Pastviny4
Zemědělská půda319
Lesní půda94
Vodní plochy18
Zastavěné plochy7
Ostatní plochy50