Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Mořkov (okres Nový Jičín)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 599689
NUTS5: CZ0804599689
LAU 1 (NUTS 4): CZ0804 - okres Nový Jičín
NUTS3: CZ080 - Moravskoslezský kraj
NUTS2: CZ08 - Moravskoslezko
Obec s pověřeným obecním úřadem: Nový Jičín
Obec s rozšířenou působností: Nový Jičín
Katastrální plocha (ha): 1072
Počet bydlících obyvatel k 2021: 2450
Nadmořská výška (m n.m.): 360
První písemná zpráva (rok): 1411
city flag city symbol

Informace

Samospráva

Obecní úřad Mořkov      
Horní 10      
74272 Mořkov   Starosta/tka: Ivana Váňová
    Telefon: 556759387
Pošta: Mořkov E-mail: podatelna@obec-morkov.cz
IČ: 00298191    
Úřední hodiny: Po.,Stř.,8:00-11:00, 12:00-17:00,Út.,Čt.,8:00-11:00,12:-14:30,Pá.,8:00-11:00    
Telefon: 556 759 387    
Datová schránka: vn3bqan E-mail: morkov@obec-morkov.cz; podatelna@obec-morkov.cz
Web: www.obec-morkov.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Mořkov

Základní sídelní jednotka díl

Mořkov Mořkov-Nové domky

Část obce díl

Mořkov

Územně technická jednotka

UTJ Mořkov

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Novém Jičíně
Svatopluka Čecha 2027/ 47
74101
556788111
podatelna3215@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/3215
Hygienická stanice Územní pracoviště Nový Jičín
Štefánikova 9
74101
556770370
podatelna.nj@khsova.cz
www.khsova.cz/onas/uzemni-pracoviste-novy-jicin
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Nový Jičín
Slovanská  232/5
74101
556312911
kp.njicin@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/njicin, https://www.cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Katastralni-urady/Katastralni-urad-pro-Moravskoslezsky-kraj/Katastralni-pracoviste/KP-Novy-Jicin/Katastralni-pracoviste-Novy-Jicin.aspx
Matriční úřad Obecní úřad Mořkov - Matrika
Horní 10
74272
556759387
podatelna@obec-morkov.cz
www.obec-morkov.cz
Obecní úřad Obecní úřad
Horní 10
74272
556 759 387
morkov@obec-morkov.cz; podatelna@obec-morkov.cz
www.obec-morkov.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Nový Jičín
Svatopluka Čecha  1697/15
74101
556769111
posta.nj@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/moravskoslezsky-kraj/novy-jicin#obsah
Soud Okresní soud v Novém Jičíně
Tyršova 3
74111
556779511
podatelna@osoud.nji.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=153&j=163&k=1574
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Nový Jičín
Divadelní 7
74100
556766411
podatelna@osz.nji.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=67&j=77&k=800
Stavební úřad Městský úřad Nový Jičín - Odbor územního plánování a stavebního řádu
Masarykovo nám. 1
74101
556768380
e-podatelna@novyjicin-town.cz
www.novyjicin.cz/, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12377
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Nový Jičín
Msgr. Šrámka  1030/8
74101
950139111
podatelna.nj@uradprace.cz
www.uradprace.cz/novy-jicin
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Bílovec
Pivovarská 556/41
74301
950139204
podatelna.nj@uradprace.cz
www.uradprace.cz/bilovec
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Frenštát pod Radhoštěm
Místecká 1660
74401
950139240
podatelna.nj@uradprace.cz
www.uradprace.cz/frenstat-pod-radhostem
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
74221
950139540
podatelna.nj@uradprace.cz
www.uradprace.cz/koprivnice
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Odry
Nádražní 670/30
74235
950139261
podatelna.nj@uradprace.cz
www.uradprace.cz/odry
Živnostenský úřad MÚ Nový Jičín - Obecní živnostenský úřad
Masarykovo nám. 1
74101
556768311
pavlina.hastikova@novyjicin.cz
www.novy-jicin.cz

MAS

MAS Lašsko, z. s.

Forma: Spolek
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: Dolní Bašta 269/x, 742 66 Štramberk
Založeno: 5.4.2006
Kontaktní telefon: 604526114
E-mail: maslassko@centrum.cz
WWW: www.maslassko.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 2 450 418 1 364 167 501 2 458
Muži 1 220 213 651 84 210 1 225
Ženy 1 230 205 713 83 291 1 233

Data pro rok 2021

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 27 41 -14 41 37 4 -10
Muži 17 19 -2 15 18 -3 -5
Ženy 10 22 -12 26 19 7 -5

Data pro rok 2021

Počet sňatků 12
Počet rozvodů 4

Data pro rok 2018

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 2 374
z toho muži 1 196
z toho ženy 1 178

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 2 374
v tom ve věku 0-14 375
15-64 1 683
65 a více let 316

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 1 999
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 554
vyučení a stř. odborné bez mat. 859
úplné střední s maturitou 428
vyšší odborné a nástavbové 43
vysokoškolské 82

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 2 306
Cizinci s dlouhodobým pobytem 0
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 4
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 1 701
Nezjištěné vyznání 181

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 1 576
v tom zaměstnaní celkem 1 075
nezaměstnaní celkem 127

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 1 576
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 43
průmysl 517
stavebnictví 105
obchod,opravy motor. vozidel 91
doprava, pošty a telekomunikace 55
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 99
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 75

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 826
denně mimo obec 718
denně mimo obec nad 60min. 27

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 799
Cenzové domácnosti 896
v tom úplné rodiny 557
neúplné rodiny 112
nerodinné domácnosti 20
domácnosti jednotlivců 207

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 591
Trvale obydlené domy - rodinné domy 577
Neobydlené obydlené domy celkem 65
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 16
Průměrné stáří trvale obydlených domů 36
Domy podle vlastnictví soukromých osob 574
obce, státu 4
bytové družstvo - SBD 4
ostatní vlastnictví 8

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 591
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 61
vodovodem 581
plynem 473
ústředním topením 529

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 799
Trvale obydlené byty v rodin. domech 735
Neobydlené byty 102

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 799
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 583
v osobním vlastnictví 10
nájemní 37
člena bytového družstva 22

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 799
Byty podle vybavení plyn v bytě 625
vodovod v bytě 782
připojení na veřejnou kanalizační síť 100
ústřední topení, etážové topení 716
vlastní koupelna, sprchový kout 767

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 2 403
z toho muži 1 199
z toho ženy 1 204

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 2 403
v tom ve věku 0-14 355
15-64 1 635
65 a více let 405

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 2 048
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 434
vyučení a stř. odborné bez mat. 800
úplné střední s maturitou 535
vyšší odborné a nástavbové 53
vysokoškolské 167
nezjištěné vzdělání 56

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 1 155
v tom zaměstnaní celkem 1 035
nezaměstnaní celkem 120

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 1 155
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 26
průmysl 466
stavebnictví 56
obchod,opravy motor. vozidel 67
doprava a skladování 52
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 60
vzdělávání 52
zdravotní a sociální péče 48

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 507
denně mimo obec 438
Dojíždějící do zaměstnání 102
do škol 4

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 633
Obydlené rodinné domy 618
Obydlené bytové domy 11
Domy podle vlastnictví soukromých osob 595
obce, státu 3
spoluvlastnictví vlastníků bytů 26
nezjištěno 1

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 851
Obydlené byty v rodinných domech 782
Neobydlené byty 138

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 851
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 621
v osobním vlastnictví 22
nájemní 46
družstevní 14

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 851
Byty podle vybavení plyn v bytě 678
vodovod v bytě 818
připojení na veřejnou kanalizační síť 85
ústřední topení 793
etážové topení 2

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 56 13 0 3 31 1 4 24 23
Muži 31 8 0 0 19 0 2 16 11
Ženy 25 5 0 3 12 1 2 8 12

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 49
Muži 26
Ženy 23

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 3,109%
Muži 3,167%
Ženy 3,046%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 0

Data pro rok 2021

Zdravotnictví

Zdravotní střediska1
Samost.ord.prakt.lék. pro dospělé1
Samost.ord.prakt.lék. pro děti a dorost1
Samost.ord.prakt.lék. stomatologa1

Data pro rok 1992

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ne
ČOV Ne
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ano 1
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ano 2
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ano 2
LDN Ne
Lekárna Ne
most Ano 11
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ano 3
Ordinace lékaře Ano 4
Parkoviště Ano 1
Policejní stanice Ne
Pošta Ano 1
Restaurace Ne
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 8
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ne
Sportoviště Ano 6
Škola Ano 2
Trafostanice Ano 8
Vodojem Ano 1

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola1
Zákl.škola pouze s 1.st.0
Zákl.škola s 1.a 2.st.1
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2020

Školy

Základní škola a Mateřská škola Mořkov okres Nový Jičín, příspěvková organizace Mateřská škola, Základní škola, Školní družina

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2017

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace1
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti27
Družstevní organizace0
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.341
Svobodná povolání9
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel9
Ostatní21

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců154
s 1-9 zaměst.- mikropodniky22
s 10-49 zaměst.- malé podniky2
s 50-249 zaměst.- střed.podn.4
s >249 zaměst.- velké podniky0
Nezjištěno226

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství30
B-E Průmysl celkem74
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl70
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného3
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa1
F Stavebnictví71
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid59
H Doprava a skladování9
I Ubytování; stravování a pohostinství33
J Informační a komunikační činnosti2
K Peněžnictví a pojišťovnictví3
L Činnosti v oblasti nemovitostí3
M Profesní; vědecké a technické činnosti43
N Administrativní a podpůrné činnosti7
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
P Vzdělávání11
Q Zdravotní a sociální péče2
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti4
S Ostatní činnosti29
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno26

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku1 072
Orná půda426
Chmelnice0
Vinice0
Zahrady46
Ovocné sady4
Trvalé travní porosty (býv.louky)76
Pastviny6
Zemědělská půda552
Lesní půda403
Vodní plochy9
Zastavěné plochy25
Ostatní plochy82