Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Projektové záměry

celkový počet záznamů: 20 818

IČ nositele:

72054433

Název nositele:

Petrov nad Desnou

Název projektového záměru:

Vodovod - lokalita 6 - dokončení

Místo realizace:

Petrov nad Desnou (okres Šumperk)

Předpokládaný rok zahájení realizace:

0

Celkové (předpokládané) náklady (Kč, vč. DPH):

3 000 000

Popis projektového záměru:

Kategorie projektového záměru:

L - Vodohospodářská infrastruktura a kanalizace - L8 - vodovod

IČ nositele:

72054433

Název nositele:

Petrov nad Desnou

Název projektového záměru:

Příprava pro bytovou výstavbu - lokalita u nádraží

Místo realizace:

Petrov nad Desnou (okres Šumperk)

Předpokládaný rok zahájení realizace:

0

Celkové (předpokládané) náklady (Kč, vč. DPH):

10 000 000

Popis projektového záměru:

Kategorie projektového záměru:

IČ nositele:

72054433

Název nositele:

Petrov nad Desnou

Název projektového záměru:

Vodovod - lokalita 5

Místo realizace:

Petrov nad Desnou (okres Šumperk)

Předpokládaný rok zahájení realizace:

0

Celkové (předpokládané) náklady (Kč, vč. DPH):

2 000 000

Popis projektového záměru:

Kategorie projektového záměru:

L - Vodohospodářská infrastruktura a kanalizace - L8 - vodovod

IČ nositele:

72054433

Název nositele:

Petrov nad Desnou

Název projektového záměru:

Kanalizace - lokalita 4

Místo realizace:

Petrov nad Desnou (okres Šumperk)

Předpokládaný rok zahájení realizace:

0

Celkové (předpokládané) náklady (Kč, vč. DPH):

3 000 000

Popis projektového záměru:

Kategorie projektového záměru:

L - Vodohospodářská infrastruktura a kanalizace - L4 - kanalizace

IČ nositele:

72054433

Název nositele:

Petrov nad Desnou

Název projektového záměru:

Prostor kolem budovy OÚ

Místo realizace:

Petrov nad Desnou (okres Šumperk)

Předpokládaný rok zahájení realizace:

0

Celkové (předpokládané) náklady (Kč, vč. DPH):

10 000 000

Popis projektového záměru:

Kategorie projektového záměru:

IČ nositele:

72054433

Název nositele:

Petrov nad Desnou

Název projektového záměru:

ochran aproti povodni na řece Merta

Místo realizace:

Petrov nad Desnou (okres Šumperk)

Předpokládaný rok zahájení realizace:

0

Celkové (předpokládané) náklady (Kč, vč. DPH):

20 000 000

Popis projektového záměru:

Kategorie projektového záměru:

IČ nositele:

72054433

Název nositele:

Petrov nad Desnou

Název projektového záměru:

přechod pro chodce u ZŠ

Místo realizace:

Petrov nad Desnou (okres Šumperk)

Předpokládaný rok zahájení realizace:

0

Celkové (předpokládané) náklady (Kč, vč. DPH):

2 000 000

Popis projektového záměru:

Kategorie projektového záměru:

IČ nositele:

72054433

Název nositele:

Petrov nad Desnou

Název projektového záměru:

Infrastruktura pro poskytování sociálních služeb - Petrov nad Desnou 64

Místo realizace:

Petrov nad Desnou (okres Šumperk)

Předpokládaný rok zahájení realizace:

0

Celkové (předpokládané) náklady (Kč, vč. DPH):

6 000 000

Popis projektového záměru:

Kategorie projektového záměru:

IČ nositele:

72054433

Název nositele:

Petrov nad Desnou

Název projektového záměru:

hřiště u ČOV

Místo realizace:

Petrov nad Desnou (okres Šumperk)

Předpokládaný rok zahájení realizace:

0

Celkové (předpokládané) náklady (Kč, vč. DPH):

3 000 000

Popis projektového záměru:

Kategorie projektového záměru:

IČ nositele:

72054433

Název nositele:

Petrov nad Desnou

Název projektového záměru:

hřiště u nádraží

Místo realizace:

Petrov nad Desnou (okres Šumperk)

Předpokládaný rok zahájení realizace:

0

Celkové (předpokládané) náklady (Kč, vč. DPH):

5 000 000

Popis projektového záměru:

Kategorie projektového záměru: