Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Projektové záměry

celkový počet záznamů: 20 818

IČ nositele:

72086718

Název nositele:

Obec Libhošť

Název projektového záměru:

Výstavba sportovní haly v obci Libhošť

Místo realizace:

Libhošť (okres Nový Jičín)

Předpokládaný rok zahájení realizace:

2022

Celkové (předpokládané) náklady (Kč, vč. DPH):

62 720 000

Popis projektového záměru:

Výstavba nové sportovní haly v rámci sportovního areálu v obci Libhošť. Základní parametry sportovní haly: velikost hrací plochy 40x20 m; vybudování zázemí pro šatny, sociální zařízení a recepci sportoviště; skeletový systém (ocelový nebo betonový), zázemí bude z běžných konstrukčních systémů (zděných, dřevěných, aj.); energeticky úsporná řešení výstavby (volba materiálů, zateplení, výplní, osvětlení);energeticky úsporná řešení vytápění a ohřevu vody (tepelné čerpadlo, případně fotovoltaika).

Kategorie projektového záměru:

M - Volnočasové aktivity - M4 - infrastruktura pro sport

IČ nositele:

72086718

Název nositele:

Obec Libhošť

Název projektového záměru:

Rekonstrukce místních a účelových komunikací v obci Libhošť

Místo realizace:

Libhošť (okres Nový Jičín)

Předpokládaný rok zahájení realizace:

2022

Celkové (předpokládané) náklady (Kč, vč. DPH):

191 447

Popis projektového záměru:

Jedná se o 3 místní komunikace (262c - povrch asfaltový, 264c/2-b - povrch štěrkodrť s asfaltovou penetrací a část 264c/2-a - povrch štěrkodrť s asfaltovou penetrací) a 2 účelové komunikace (08úk/1 - povrch štěrkodrť, 20úk - povrch nezpevněný). Jednotlivé řešené místní a účelové komunikace jsou vzájemně propojené a mají spojovací charakter v rámci obce a přilehlého okolí.

Kategorie projektového záměru:

C - Doprava a související infrastruktura - C14 - místní komunikace

IČ nositele:

72054433

Název nositele:

Petrov nad Desnou

Název projektového záměru:

chodník od obecního úřadu k Diakonii

Místo realizace:

Petrov nad Desnou (okres Šumperk)

Předpokládaný rok zahájení realizace:

0

Celkové (předpokládané) náklady (Kč, vč. DPH):

5 000 000

Popis projektového záměru:

Kategorie projektového záměru:

IČ nositele:

72054433

Název nositele:

Petrov nad Desnou

Název projektového záměru:

Cyklostezka - od nádraží k rybníku

Místo realizace:

Petrov nad Desnou (okres Šumperk)

Předpokládaný rok zahájení realizace:

0

Celkové (předpokládané) náklady (Kč, vč. DPH):

10 000 000

Popis projektového záměru:

Kategorie projektového záměru:

C - Doprava a související infrastruktura - C4 - cyklostezka/ cyklotrasa

IČ nositele:

72054433

Název nositele:

Petrov nad Desnou

Název projektového záměru:

Č.p.64 rekonstrukce kult. Domu

Místo realizace:

Petrov nad Desnou (okres Šumperk)

Předpokládaný rok zahájení realizace:

0

Celkové (předpokládané) náklady (Kč, vč. DPH):

10 000 000

Popis projektového záměru:

Kategorie projektového záměru:

IČ nositele:

04498712

Název nositele:

Luboměř pod Strážnou

Název projektového záměru:

Vybudování místa pro venkovní komunitní setkávání …

Místo realizace:

Luboměř pod Strážnou (okres Přerov)

Předpokládaný rok zahájení realizace:

2019

Celkové (předpokládané) náklady (Kč, vč. DPH):

300 000

Popis projektového záměru:

Kategorie projektového záměru:

IČ nositele:

04498712

Název nositele:

Luboměř pod Strážnou

Název projektového záměru:

Snížení energetické náročnosti obec.úřadu

Místo realizace:

Luboměř pod Strážnou (okres Přerov)

Předpokládaný rok zahájení realizace:

2019

Celkové (předpokládané) náklady (Kč, vč. DPH):

1 500 000

Popis projektového záměru:

Kategorie projektového záměru:

IČ nositele:

04498712

Název nositele:

Luboměř pod Strážnou

Název projektového záměru:

Snížení energetické náročnosti kult.domu

Místo realizace:

Luboměř pod Strážnou (okres Přerov)

Předpokládaný rok zahájení realizace:

2020

Celkové (předpokládané) náklady (Kč, vč. DPH):

2 000 000

Popis projektového záměru:

Kategorie projektového záměru:

IČ nositele:

04498712

Název nositele:

Luboměř pod Strážnou

Název projektového záměru:

Vybudování informačních tabulí a odpočívadel

Místo realizace:

Luboměř pod Strážnou (okres Přerov)

Předpokládaný rok zahájení realizace:

2019

Celkové (předpokládané) náklady (Kč, vč. DPH):

200 000

Popis projektového záměru:

Kategorie projektového záměru:

IČ nositele:

04498712

Název nositele:

Luboměř pod Strážnou

Název projektového záměru:

Řešení parkových úprav v obci a veřejné zeleně v obci

Místo realizace:

Luboměř pod Strážnou (okres Přerov)

Předpokládaný rok zahájení realizace:

2019

Celkové (předpokládané) náklady (Kč, vč. DPH):

200 000

Popis projektového záměru:

Kategorie projektového záměru: