Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Projektové záměry

celkový počet záznamů: 20 818

IČ nositele:

00298476

Název nositele:

Obec Tichá

Název projektového záměru:

Navýšení kapacity ZŠ, Tichá

Místo realizace:

Tichá (okres Nový Jičín)

Předpokládaný rok zahájení realizace:

2023

Celkové (předpokládané) náklady (Kč, vč. DPH):

0

Popis projektového záměru:

Navýšení kapacity ZŠ v obci Tichá.

Kategorie projektového záměru:

K - Školství - K15 - ZŠ

IČ nositele:

00298476

Název nositele:

Obec Tichá

Název projektového záměru:

Odstavné parkoviště, Tichá

Místo realizace:

Tichá (okres Nový Jičín)

Předpokládaný rok zahájení realizace:

2025

Celkové (předpokládané) náklady (Kč, vč. DPH):

0

Popis projektového záměru:

Odstavné parkoviště na pozemcích bývalých OKD-dolů

Kategorie projektového záměru:

C - Doprava a související infrastruktura - C18 - parkoviště (vč. P+R, K+R, B+R)

IČ nositele:

00298476

Název nositele:

Obec Tichá

Název projektového záměru:

Požární nádrž, Tichá

Místo realizace:

Tichá (okres Nový Jičín)

Předpokládaný rok zahájení realizace:

2024

Celkové (předpokládané) náklady (Kč, vč. DPH):

0

Popis projektového záměru:

Vybudování požární nádrže pro hasiče.

Kategorie projektového záměru:

E - IZS a jeho složky - E5 - požární nádrž

IČ nositele:

00298476

Název nositele:

Obec Tichá

Název projektového záměru:

Rozšíření vodovodní sítě, Tichá

Místo realizace:

Tichá (okres Nový Jičín)

Předpokládaný rok zahájení realizace:

2024

Celkové (předpokládané) náklady (Kč, vč. DPH):

0

Popis projektového záměru:

Rozšíření vodovodní sítě v obci

Kategorie projektového záměru:

L - Vodohospodářská infrastruktura a kanalizace - L8 - vodovod

IČ nositele:

00298476

Název nositele:

Obec Tichá

Název projektového záměru:

Chodníková tělesa, dolní konec obce Tichá, Tichá

Místo realizace:

Tichá (okres Nový Jičín)

Předpokládaný rok zahájení realizace:

2021

Celkové (předpokládané) náklady (Kč, vč. DPH):

27 000 000

Popis projektového záměru:

Vybudování nového chodníku, který v daném úseku úplně chybí, zvýšení bezpečnosti chodů.

Kategorie projektového záměru:

C - Doprava a související infrastruktura - C9 - chodník

IČ nositele:

00298476

Název nositele:

Obec Tichá

Název projektového záměru:

Zkvalitnění zázemí v domově KARMEL Tichá, obec Tichá

Místo realizace:

Tichá (okres Nový Jičín)

Předpokládaný rok zahájení realizace:

2022

Celkové (předpokládané) náklady (Kč, vč. DPH):

5 840 300

Popis projektového záměru:

Předmětem projektu je rekonstrukce stávajícího objektu KARMEL č.p. 295 v obci Tichá za účelem zlepšení podmínek a zajištění kvalitního, bezpečného a důstojného zázemí pro poskytování sociálních služeb denního stacionáře (DS) a domova pro osoby se zdravotním postižením (DOZP).

Kategorie projektového záměru:

J - Sociální služby (včetně ubytování a infrastruktury pro seniory a znevýhodněné osoby) - J10 - pečovatelská služba

IČ nositele:

00298476

Název nositele:

Obec Tichá

Název projektového záměru:

Cyklostezka a pěší stezka Tichá-Frenštát p.R., obec Tichá

Místo realizace:

Tichá (okres Nový Jičín)

Předpokládaný rok zahájení realizace:

2022

Celkové (předpokládané) náklady (Kč, vč. DPH):

18 543 000

Popis projektového záměru:

Realizace projektu "Napojení obce Tichá na Frenštát p. R. stezkou pro chodce a cyklisty" bude mít významný vliv i pro okolní obce. Jedná se o bezpečné dopravní spojení pro chodce a cyklisty ve směru mezi obcí Tichá a Frenštát p.R., čímž se naváže na dlouhodobou koncepci a budování cyklostezek ORP Frenštát p.R, potažmo Moravskoslezského kraje.

Kategorie projektového záměru:

B - Cestovní ruch a kulturní dědictví - B2 - cyklostezka/ cyklotrasa

IČ nositele:

00298476

Název nositele:

Obec Tichá

Název projektového záměru:

Rekonstrukce komunitního domu, obec Tichá

Místo realizace:

Tichá (okres Nový Jičín)

Předpokládaný rok zahájení realizace:

2023

Celkové (předpokládané) náklady (Kč, vč. DPH):

17 970 000

Popis projektového záměru:

Budova ve vlastnictví obce, nyní nevyužívána. Záměr využití: knihovna, studovna, klubovna, malí kavárna, výstavní sál.

Kategorie projektového záměru:

M - Volnočasové aktivity - M6 - komunitní centrum