Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Projektové záměry

celkový počet záznamů: 20 818

IČ nositele:

04498356

Název nositele:

obec Polná na Šumavě

Název projektového záměru:

rekonstrukce ČOV v části obce Květušín

Místo realizace:

Polná na Šumavě (okres Český Krumlov)

Předpokládaný rok zahájení realizace:

0

Celkové (předpokládané) náklady (Kč, vč. DPH):

2 000 000

Popis projektového záměru:

Kategorie projektového záměru:

L - Vodohospodářská infrastruktura a kanalizace - L1 - ČOV

IČ nositele:

04498356

Název nositele:

obec Polná na Šumavě

Název projektového záměru:

oprava objektu č.p.318 v části obce Květušín

Místo realizace:

Polná na Šumavě (okres Český Krumlov)

Předpokládaný rok zahájení realizace:

0

Celkové (předpokládané) náklady (Kč, vč. DPH):

3 000 000

Popis projektového záměru:

Kategorie projektového záměru:

IČ nositele:

60609460

Název nositele:

Olomoucký kraj

Název projektového záměru:

ZZS OK - dispečinky a školící centrum v Olomouci

Místo realizace:

Olomouc (okres Olomouc)

Předpokládaný rok zahájení realizace:

2021

Celkové (předpokládané) náklady (Kč, vč. DPH):

50 000 000

Popis projektového záměru:

Kategorie projektového záměru:

E - IZS a jeho složky - E12 - zdravotnická záchranná služba

IČ nositele:

04498704

Název nositele:

Město Libavá

Název projektového záměru:

vrt na pitnou vodu

Místo realizace:

Město Libavá (okres Olomouc)

Předpokládaný rok zahájení realizace:

0

Celkové (předpokládané) náklady (Kč, vč. DPH):

500 000

Popis projektového záměru:

Kategorie projektového záměru:

IČ nositele:

04498704

Název nositele:

Město Libavá

Název projektového záměru:

rekonstrukce KD

Místo realizace:

Město Libavá (okres Olomouc)

Předpokládaný rok zahájení realizace:

0

Celkové (předpokládané) náklady (Kč, vč. DPH):

2 000 000

Popis projektového záměru:

Kategorie projektového záměru:

IČ nositele:

04498704

Název nositele:

Město Libavá

Název projektového záměru:

oprava kostel Stará Voda

Místo realizace:

Město Libavá (okres Olomouc)

Předpokládaný rok zahájení realizace:

0

Celkové (předpokládané) náklady (Kč, vč. DPH):

500 000

Popis projektového záměru:

Kategorie projektového záměru:

B - Cestovní ruch a kulturní dědictví - B5 - kostel/ kaplička

IČ nositele:

04498704

Název nositele:

Město Libavá

Název projektového záměru:

oprava ulice Luční, oprava sídliště Domašovská

Místo realizace:

Město Libavá (okres Olomouc)

Předpokládaný rok zahájení realizace:

0

Celkové (předpokládané) náklady (Kč, vč. DPH):

300 000

Popis projektového záměru:

Kategorie projektového záměru:

IČ nositele:

04498704

Název nositele:

Město Libavá

Název projektového záměru:

oprava bytových domů v obci, elektroinstalace, náhrada umakartových jader za jádra zděná

Místo realizace:

Město Libavá (okres Olomouc)

Předpokládaný rok zahájení realizace:

0

Celkové (předpokládané) náklady (Kč, vč. DPH):

5 000 000

Popis projektového záměru:

Kategorie projektového záměru:

A - Bydlení - A4 - výstavba RD nebo bytové jednotky

IČ nositele:

04498704

Název nositele:

Město Libavá

Název projektového záměru:

obnova rybníku Stará Voda

Místo realizace:

Město Libavá (okres Olomouc)

Předpokládaný rok zahájení realizace:

0

Celkové (předpokládané) náklady (Kč, vč. DPH):

500 000

Popis projektového záměru:

Kategorie projektového záměru:

P - Životní prostředí - P11 - vodní plochy/ toky

IČ nositele:

04498704

Název nositele:

Město Libavá

Název projektového záměru:

bytový dům 208

Místo realizace:

Město Libavá (okres Olomouc)

Předpokládaný rok zahájení realizace:

0

Celkové (předpokládané) náklady (Kč, vč. DPH):

5 000 000

Popis projektového záměru:

Kategorie projektového záměru:

A - Bydlení - A4 - výstavba RD nebo bytové jednotky