Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Projektové záměry

celkový počet záznamů: 20 818

IČ nositele:

60609460

Název nositele:

Olomoucký kraj

Název projektového záměru:

Vlastivědné muzeum v Olomouci - Revitalizace vodních prvků v zámeckém parku Čechy pod Kosířem

Místo realizace:

Olomouc (okres Olomouc)

Předpokládaný rok zahájení realizace:

2021

Celkové (předpokládané) náklady (Kč, vč. DPH):

80 000 000

Popis projektového záměru:

Revitalizace rybníků (Velký rybník, Malý rybník a Český potok) v areálu zámeckého parku

Kategorie projektového záměru:

B - Cestovní ruch a kulturní dědictví - B6 - muzeum, galerie, výstavní síň, depozitář, expozice

IČ nositele:

60609460

Název nositele:

Olomoucký kraj

Název projektového záměru:

Vlastivědné muzeum Olomouc - depozitář v budově vojenského archivu

Místo realizace:

Olomouc (okres Olomouc)

Předpokládaný rok zahájení realizace:

0

Celkové (předpokládané) náklady (Kč, vč. DPH):

0

Popis projektového záměru:

Kategorie projektového záměru:

B - Cestovní ruch a kulturní dědictví - B6 - muzeum, galerie, výstavní síň, depozitář, expozice

IČ nositele:

60609460

Název nositele:

Olomoucký kraj

Název projektového záměru:

Vědecká knihovna Olomouc - stavební úpravy objektu Červeného kostela

Místo realizace:

Olomouc (okres Olomouc)

Předpokládaný rok zahájení realizace:

2020

Celkové (předpokládané) náklady (Kč, vč. DPH):

145 000 000

Popis projektového záměru:

Kategorie projektového záměru:

M - Volnočasové aktivity - M5 - knihovna

IČ nositele:

60609460

Název nositele:

Olomoucký kraj

Název projektového záměru:

Vědecká knihovna Olomouc - nová centrální knihovna

Místo realizace:

Olomouc (okres Olomouc)

Předpokládaný rok zahájení realizace:

2028

Celkové (předpokládané) náklady (Kč, vč. DPH):

1 000 000 000

Popis projektového záměru:

Předmětem projektu je vybudování nové centrální budovy Vědecké knihovny v Olomouci (VKOL). Projekt již projednán se Statutárním městem Olomouc.

Kategorie projektového záměru:

M - Volnočasové aktivity - M5 - knihovna

IČ nositele:

60609460

Název nositele:

Olomoucký kraj

Název projektového záměru:

Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 - Modernizace a rekonstrukce staré budovy OV

Místo realizace:

Olomouc (okres Olomouc)

Předpokládaný rok zahájení realizace:

2023

Celkové (předpokládané) náklady (Kč, vč. DPH):

75 000 000

Popis projektového záměru:

Modernizace a rekonstrukce staré budovy odborného výcviku.

Kategorie projektového záměru:

K - Školství - K8 - SŠ

IČ nositele:

60609460

Název nositele:

Olomoucký kraj

Název projektového záměru:

Střední škola polytechnická, Olomouc - Rekonstrukce domova mládeže

Místo realizace:

Olomouc (okres Olomouc)

Předpokládaný rok zahájení realizace:

2021

Celkové (předpokládané) náklady (Kč, vč. DPH):

177 800 000

Popis projektového záměru:

Zpracování PD na celkovou rekonstrukci DM, který již neodpovídá současným normám. Jedná se o jeden z největších DM v kraji.

Kategorie projektového záměru:

K - Školství - K8 - SŠ

IČ nositele:

60609460

Název nositele:

Olomoucký kraj

Název projektového záměru:

Sídlo krajského úřadu Olomouckého kraje

Místo realizace:

Olomouc (okres Olomouc)

Předpokládaný rok zahájení realizace:

0

Celkové (předpokládané) náklady (Kč, vč. DPH):

1 000 000 000

Popis projektového záměru:

Kategorie projektového záměru:

IČ nositele:

60609460

Název nositele:

Olomoucký kraj

Název projektového záměru:

Olomouc – přeložka silnice (I a II. etapa). Křelovská - Řepčínská

Místo realizace:

Olomouc (okres Olomouc)

Předpokládaný rok zahájení realizace:

2022

Celkové (předpokládané) náklady (Kč, vč. DPH):

110 000 000

Popis projektového záměru:

Jedná se o přeložku části silnice II/448, která se nachází v extravilánu na severozápadním okraji města Olomouce, v místě velké okružní křižovatky se silnicí I/35, připojující rychlostní komunikaci R35 (západní tangenta) a místní komunikaci (Hypermarket Globus). Navrhovaná komunikace bude připojena jako páté rameno okružní křižovatky. Dále pokračuje severovýchodně přes zemědělské pozemky - pole k silnici II/635 - ul. Křelovská. Celková délka úseku bude 339,8 m. Stavba nové komunikace je zařazena do seznamu veřejně prospěšných staveb. Do doby vyřešení dopravní koncepce v tomto prostoru (uvolnění kapacity okružní křižovatky)byly prozatím projekční práce pozastaveny.

Kategorie projektového záměru:

C - Doprava a související infrastruktura - C22 - silnice II. tř

IČ nositele:

60609460

Název nositele:

Olomoucký kraj

Název projektového záměru:

Inovační centrum Olomouckého kraje

Místo realizace:

Olomouc (okres Olomouc)

Předpokládaný rok zahájení realizace:

2022

Celkové (předpokládané) náklady (Kč, vč. DPH):

100 000 000

Popis projektového záměru:

Realizace inovační infrastruktury (centralizace inovačních center) po dohodě s Univerzitou Palackého a Statutárním městem Olomouc.

Kategorie projektového záměru:

I - Podpora podnikání - I9 - rozvoj VaV

IČ nositele:

60609460

Název nositele:

Olomoucký kraj

Název projektového záměru:

Centrum odborné přípravy technických oborů (COPTO) (Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4)

Místo realizace:

Olomouc (okres Olomouc)

Předpokládaný rok zahájení realizace:

2021

Celkové (předpokládané) náklady (Kč, vč. DPH):

55 000 000

Popis projektového záměru:

Jedná se o demolici stávajícího objektu z UNIMO buněk a výstavbu nového 2 podlažního objektu. Objekt bude určen pro nové učebny, hygienické zázemí, šatny, administrativní a technické zázemí školy. Dispozičně nahradí stávající a nevyhovující objekt s připojením krytým koridorem do stávajícího objektu učeben odborného výcviku

Kategorie projektového záměru:

K - Školství - K8 - SŠ