Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Projekty EU

Poslední update: 10.1.2020

Vyčistit

celkový počet záznamů: 1

Doktorský program Konstrukce a dopravní stavby se zaměřuje na výchovu mladých odborníků zejména pro oblast energetiky a dopravní infrastruktury, což jsou dvě páteřní oblasti stavebnictví zajišťující bezproblémový chod české ekonomiky. Profil absolventa v projektu upravíme v návaznosti na požadavky na tyto nové absolventy, například v souvislosti s právě probíhajícím dlouhodobým procesem znovuobnovování provozních licencí našich jaderných elektráren.

Číslo projektu:

CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002391

Žadatel:

České vysoké učení technické v Praze

Programové období:

Strukturální 2014-2020

Program:

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání