Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Libhošť (okres Nový Jičín)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 500046
NUTS5: CZ0804500046
LAU 1 (NUTS 4): CZ0804 - okres Nový Jičín
NUTS3: CZ080 - Moravskoslezský kraj
NUTS2: CZ08 - Moravskoslezko
Obec s pověřeným obecním úřadem: Nový Jičín
Obec s rozšířenou působností: Nový Jičín
Katastrální plocha (ha): 820
Počet bydlících obyvatel k 2023: 1758
Nadmořská výška (m n.m.): 292
První písemná zpráva (rok): 1411

Informace

Samospráva

Obecní úřad Libhošť      
Libhošť 1      
74257 Libhošť   Starosta/tka: Jiří Petrovský
    Telefon: 556730319
Pošta: Libhošť E-mail: starosta@libhost.cz
IČ: 72086718    
Úřední hodiny: Po,St: 8-12, 13-17; Út,Čt:8-12    
Telefon: 556730319    
Datová schránka: zgcwtb9 E-mail: obec@libhost.cz
Web: www.libhost.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Libhošť

Základní sídelní jednotka díl

Libhošť

Část obce díl

Libhošť

Územně technická jednotka

UTJ Libhošť

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Novém Jičíně
Svatopluka Čecha 2027/ 47
74101
556788111
podatelna3215@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/3215
Hygienická stanice Územní pracoviště Nový Jičín
Štefánikova 9
74101
556770370
podatelna.nj@khsova.cz
www.khsova.cz/onas/uzemni-pracoviste-novy-jicin
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Nový Jičín
Slovanská  232/5
74101
556312911
kp.njicin@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/njicin, https://www.cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Katastralni-urady/Katastralni-urad-pro-Moravskoslezsky-kraj/Katastralni-pracoviste/KP-Novy-Jicin/Katastralni-pracoviste-Novy-Jicin.aspx
Matriční úřad Městský úřad Nový Jičín - Matrika
Masarykovo nám. 1
74101
+420 556 768 222 
posta@novyjicin-town.cz
www.novy-jicin.cz
Obecní úřad Obecní úřad
1
74257
556730319
obec@libhost.cz
www.libhost.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Nový Jičín
Svatopluka Čecha  1697/15
74101
556769111
posta.nj@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/moravskoslezsky-kraj/novy-jicin#obsah
Soud Okresní soud v Novém Jičíně
Tyršova 3
74111
556779511
podatelna@osoud.nji.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=153&j=163&k=1574
Stavební úřad Městský úřad Nový Jičín - Odbor územního plánování a stavebního řádu
Masarykovo nám. 1
74101
556768380
e-podatelna@novyjicin-town.cz
www.novyjicin.cz/, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12377
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Nový Jičín
Msgr. Šrámka  1030/8
74101
950139111
podatelna.nj@uradprace.cz
www.uradprace.cz/novy-jicin
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Bílovec
Pivovarská 556/41
74301
950139204
podatelna.nj@uradprace.cz
www.uradprace.cz/bilovec
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Frenštát pod Radhoštěm
Místecká 1660
74401
950139240
podatelna.nj@uradprace.cz
www.uradprace.cz/frenstat-pod-radhostem
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
74221
950139540
podatelna.nj@uradprace.cz
www.uradprace.cz/koprivnice
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Odry
Nádražní 670/30
74235
950139261
podatelna.nj@uradprace.cz
www.uradprace.cz/odry
Živnostenský úřad MÚ Nový Jičín - Obecní živnostenský úřad
Masarykovo nám. 1
74101
556768311
pavlina.hastikova@novyjicin.cz
www.novy-jicin.cz

MAS

MAS Regionu Poodří, z.s.

Forma: Spolek
Podpora ze IV. Osy: ne
Adresa sídla: Bartošovice 1/x, 742 54 Bartošovice
Založeno: 20.4.2004
Kontaktní telefon: 556720491
E-mail: mas@regionpoodri.cz
WWW: www.mas.regionpoodri.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 1 758 326 1 069 89 366 1 758
Muži 866 165 549 40 170 866
Ženy 857 161 520 49 196 857

Data pro rok 2023

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 13 17 4 40 39 1 -3
Muži 12 10 2 24 24 15 2
Ženy 12 10 2 19 30 19 -9

Data pro rok 2023

Počet sňatků 9
Počet rozvodů 2

Data pro rok 2022

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem
z toho muži
z toho ženy

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem
v tom ve věku 0-14
15-64
65 a více let

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 0
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného
vyučení a stř. odborné bez mat.
úplné střední s maturitou
vyšší odborné a nástavbové
vysokoškolské

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn.
Cizinci s dlouhodobým pobytem
Osoby s občanstvím Slovenské republiky
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící
Nezjištěné vyznání

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 1 077
v tom zaměstnaní celkem
nezaměstnaní celkem

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 1 077
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov
průmysl
stavebnictví
obchod,opravy motor. vozidel
doprava, pošty a telekomunikace
veřejná správa, obrana, soc. zabez.
školství, zdravot., veter. a soc. činn.

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec
denně mimo obec
denně mimo obec nad 60min.

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti
Cenzové domácnosti
v tom úplné rodiny
neúplné rodiny
nerodinné domácnosti
domácnosti jednotlivců

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy
Trvale obydlené domy - rodinné domy
Neobydlené obydlené domy celkem
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci
Průměrné stáří trvale obydlených domů
Domy podle vlastnictví soukromých osob
obce, státu
bytové družstvo - SBD
ostatní vlastnictví

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť
vodovodem
plynem
ústředním topením

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty
Trvale obydlené byty v rodin. domech
Neobydlené byty

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě
v osobním vlastnictví
nájemní
člena bytového družstva

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem
Byty podle vybavení plyn v bytě
vodovod v bytě
připojení na veřejnou kanalizační síť
ústřední topení, etážové topení
vlastní koupelna, sprchový kout

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 1 539
z toho muži 764
z toho ženy 775

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 1 539
v tom ve věku 0-14 222
15-64 1 085
65 a více let 231

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 1 317
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 255
vyučení a stř. odborné bez mat. 542
úplné střední s maturitou 337
vyšší odborné a nástavbové 43
vysokoškolské 109
nezjištěné vzdělání 28

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 757
v tom zaměstnaní celkem 692
nezaměstnaní celkem 65

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 757
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 24
průmysl 281
stavebnictví 40
obchod,opravy motor. vozidel 58
doprava a skladování 44
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 37
vzdělávání 31
zdravotní a sociální péče 38

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 377
denně mimo obec 358
Dojíždějící do zaměstnání 16
do škol 1

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 449
Obydlené rodinné domy 443
Obydlené bytové domy 6
Domy podle vlastnictví soukromých osob 416
obce, státu 3
spoluvlastnictví vlastníků bytů 22
nezjištěno 2

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 564
Obydlené byty v rodinných domech 533
Neobydlené byty 92

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 564
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 421
v osobním vlastnictví 7
nájemní 26
družstevní 22

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 564
Byty podle vybavení plyn v bytě 474
vodovod v bytě 540
připojení na veřejnou kanalizační síť 282
ústřední topení 508
etážové topení 29

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 25 5 1 3 12 2 5 14 8
Muži 15 3 0 0 7 0 1 7 4
Ženy 18 2 1 3 5 2 4 7 4

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 20
Muži 12
Ženy 8

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 1,871%
Muži 2,403%
Ženy 1,538%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 11

Data pro rok 2023

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ne
ČOV Ano 1
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ano 1
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ano 1
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ano 1
LDN Ne
Lekárna Ne
most Ano 9
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ano 1
Ordinace lékaře Ne
Parkoviště Ano 2
Policejní stanice Ne
Pošta Ano 1
Restaurace Ano 2
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 5
Sběrný dvůr Ano 1
Skladový areál Ano 1
Sportoviště Ano 2
Škola Ano 3
Trafostanice Ano 6
Vodojem Ano 1

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola1
Zákl.škola pouze s 1.st.1
Zákl.škola s 1.a 2.st.0
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2021

Školy

Základní škola a Mateřská škola, Libhošť 90, příspěvková organizace Mateřská škola, Základní škola, Školní družina

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2022

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace1
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti10
Družstevní organizace0
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.285
Svobodná povolání13
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel8
Ostatní15

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců136
s 1-9 zaměst.- mikropodniky14
s 10-49 zaměst.- malé podniky5
s 50-249 zaměst.- střed.podn.0
s >249 zaměst.- velké podniky0
Nezjištěno174

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství13
B-E Průmysl celkem61
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl33
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného6
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa2
F Stavebnictví27
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid23
H Doprava a skladování8
I Ubytování; stravování a pohostinství9
J Informační a komunikační činnosti5
K Peněžnictví a pojišťovnictví2
L Činnosti v oblasti nemovitostí4
M Profesní; vědecké a technické činnosti23
N Administrativní a podpůrné činnosti3
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
P Vzdělávání3
Q Zdravotní a sociální péče0
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti6
S Ostatní činnosti9
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno1

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku820
Orná půda501
Chmelnice0
Vinice0
Zahrady65
Ovocné sady2
Trvalé travní porosty (býv.louky)86
Zemědělská půda655
Lesní půda72
Vodní plochy6
Zastavěné plochy22
Ostatní plochy64