Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Pleše (okres Jindřichův Hradec)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 507628
NUTS5: CZ0313507628
LAU 1 (NUTS 4): CZ0313 - okres Jindřichův Hradec
NUTS3: CZ031 - Jihočeský kraj
NUTS2: CZ03 - Jihozápad
Obec s pověřeným obecním úřadem: Jindřichův Hradec
Obec s rozšířenou působností: Jindřichův Hradec
Katastrální plocha (ha): 984
Počet bydlících obyvatel k 2023: 177
Nadmořská výška (m n.m.): 487
První písemná zpráva (rok): 1382

Informace

Samospráva

Obecní úřad Pleše      
Pleše 85      
37821 Pleše   Starosta/tka: Jaroslav Marsa
    Telefon: 384382104
Pošta: Kardašova Řečice E-mail: plese@tiscali.cz
IČ: 00512702    
Úřední hodiny: P.o,Stř.,8:00-16:30, Čt.,18:00-20:00    
Telefon: 380 427 627    
Datová schránka: m3fasz8 E-mail: plese@tiscali.cz
Web: www.plese.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Pleše

Základní sídelní jednotka díl

Pleše

Část obce díl

Pleše

Územně technická jednotka

UTJ Pleše

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Jindřichově Hradci
Česká 1284
37701
384353111
podatelna2205@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2205
Hygienická stanice Územní pracoviště Jindřichův Hradec
Bezručova 857/II
37701
387712510
jh@khscb.cz
www.khscb.cz/view.php?&cisloclanku=2008050006
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec
Scheinerova  1114
37711
384370140
kp.jhradec@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/jhradec, https://cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Katastralni-urady/Katastralni-urad-pro-Jihocesky-kraj/Katastralni-pracoviste/KP-Jindrichuv-Hradec/Katastralni-pracoviste-Jindrichuv-Hradec.aspx
Matriční úřad Městský úřad Kardašova Řečice - Matrika
nám. J. Hrubého 64
37821
383134488
posta@kardasova-recice.cz
www.kardasova-recice.cz
Obecní úřad Obecní úřad
85
37821
380 427 627
plese@tiscali.cz
www.plese.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Jindřichův Hradec
Sládkova  332
37701
384359111
posta.jh@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/jihocesky-kraj/jindrichuv-hradec#obsah
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Jindřichův Hradec
Stará cesta  253
37727
384370330
posta@osz.jhr.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=52&j=62&k=665
Soud Okresní soud v Jindřichově Hradci
Klášterská  123
37701
384340011
podatelna@osoud.jhr.justice.cz
justice.cz/web/okresni-soud-v-jindrichove-hradci
Stavební úřad Městský úřad Jindřichův Hradec - Stavební úřad
Janderova 147
37701
384351111
meu@jh.cz
www.jh.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12283
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Jindřichův Hradec
Janderova 147
37701
950124111
podatelna.jh@uradprace.cz
www.uradprace.cz/jindrichuv-hradec
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Dačice
Komenského 39
38001
950124200
podatelna.jh@uradprace.cz
www.uradprace.cz/dacice
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Třeboň
Svobody 1012
37901
950124210
podatelna.jh@uradprace.cz
www.uradprace.cz/trebon
Živnostenský úřad MÚ Jindřichův Hradec - Obecní živnostenský úřad
Janderova  147/II
37722
384351330
krafka@jh.cz
www.jh.cz

MAS

Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s.

Forma: Obecně prospěšná společnost
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: Dukelská 145/x, 379 01 Třeboň
Založeno: 14.5.2004
Kontaktní telefon: 774742095
E-mail: novak@mas-trebonsko.cz
WWW: www.mas-trebonsko.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 177 26 107 15 50 177
Muži 91 13 54 6 25 92
Ženy 91 13 53 9 25 92

Data pro rok 2023

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 0 4 1 5 7 -2 -6
Muži 1 2 -1 4 1 2 2
Ženy 1 1 0 5 1 -2 4

Data pro rok 2023

Počet sňatků 0
Počet rozvodů 0

Data pro rok 2022

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 178
z toho muži 83
z toho ženy 95

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 178
v tom ve věku 0-14 19
15-64 118
65 a více let 41

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 159
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 47
vyučení a stř. odborné bez mat. 72
úplné střední s maturitou 26
vyšší odborné a nástavbové 3
vysokoškolské 8

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 171
Cizinci s dlouhodobým pobytem 0
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 67
Nezjištěné vyznání 12

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 112
v tom zaměstnaní celkem 74
nezaměstnaní celkem 11

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 112
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 16
průmysl 18
stavebnictví 9
obchod,opravy motor. vozidel 10
doprava, pošty a telekomunikace 2
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 9
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 5

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 58
denně mimo obec 48
denně mimo obec nad 60min. 0

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 74
Cenzové domácnosti 83
v tom úplné rodiny 37
neúplné rodiny 9
nerodinné domácnosti 0
domácnosti jednotlivců 37

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 65
Trvale obydlené domy - rodinné domy 65
Neobydlené obydlené domy celkem 28
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 24
Průměrné stáří trvale obydlených domů 61
Domy podle vlastnictví soukromých osob 60
obce, státu 1
bytové družstvo - SBD 1
ostatní vlastnictví 2

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 65
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 34
vodovodem 62
plynem 0
ústředním topením 34

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 74
Trvale obydlené byty v rodin. domech 74
Neobydlené byty 29

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 74
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 63
v osobním vlastnictví 0
nájemní 4
člena bytového družstva 1

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 74
Byty podle vybavení plyn v bytě 0
vodovod v bytě 71
připojení na veřejnou kanalizační síť 43
ústřední topení, etážové topení 57
vlastní koupelna, sprchový kout 67

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 181
z toho muži 94
z toho ženy 87

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 181
v tom ve věku 0-14 22
15-64 119
65 a více let 39

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 159
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 29
vyučení a stř. odborné bez mat. 72
úplné střední s maturitou 32
vyšší odborné a nástavbové 6
vysokoškolské 16
nezjištěné vzdělání 3

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 87
v tom zaměstnaní celkem 79
nezaměstnaní celkem 8

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 87
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 12
průmysl 13
stavebnictví 12
obchod,opravy motor. vozidel 9
doprava a skladování 3
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 7
vzdělávání 1
zdravotní a sociální péče 3

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 48
denně mimo obec 39
Dojíždějící do zaměstnání 7
do škol 0

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 65
Obydlené rodinné domy 65
Obydlené bytové domy 0
Domy podle vlastnictví soukromých osob 58
obce, státu 2
spoluvlastnictví vlastníků bytů 4
nezjištěno 0

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 74
Obydlené byty v rodinných domech 74
Neobydlené byty 36

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 74
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 59
v osobním vlastnictví 0
nájemní 5
družstevní 1

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 74
Byty podle vybavení plyn v bytě 0
vodovod v bytě 69
připojení na veřejnou kanalizační síť 44
ústřední topení 58
etážové topení 5

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 8 1 0 1 1 0 1 1 1
Muži 1 0 0 0 0
Ženy 1 1 0 0 1 0 1 1 1

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 7
Muži 3
Ženy 4

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 6,542%
Muži 1,818%
Ženy 7,547%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 1

Data pro rok 2023

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ne
ČOV Ne
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ano 1
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ano 2
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ne
LDN Ne
Lekárna Ne
most Ne
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ano 1
Ordinace lékaře Ne
Parkoviště Ne
Policejní stanice Ne
Pošta Ne
Restaurace Ano 1
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 2
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ne
Sportoviště Ano 1
Škola Ne
Trafostanice Ano 1
Vodojem Ano 1

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola0
Zákl.škola pouze s 1.st.0
Zákl.škola s 1.a 2.st.0
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2021

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2022

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace0
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti6
Družstevní organizace1
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.45
Svobodná povolání0
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel2
Ostatní6

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců12
s 1-9 zaměst.- mikropodniky5
s 10-49 zaměst.- malé podniky1
s 50-249 zaměst.- střed.podn.0
s >249 zaměst.- velké podniky0
Nezjištěno41

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství2
B-E Průmysl celkem4
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl1
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného0
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa0
F Stavebnictví5
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid5
H Doprava a skladování1
I Ubytování; stravování a pohostinství1
J Informační a komunikační činnosti0
K Peněžnictví a pojišťovnictví1
L Činnosti v oblasti nemovitostí0
M Profesní; vědecké a technické činnosti2
N Administrativní a podpůrné činnosti1
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
P Vzdělávání0
Q Zdravotní a sociální péče0
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti0
S Ostatní činnosti2
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno1

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku984
Orná půda551
Chmelnice0
Vinice0
Zahrady10
Ovocné sady0
Trvalé travní porosty (býv.louky)190
Pastviny1
Zemědělská půda750
Lesní půda121
Vodní plochy42
Zastavěné plochy10
Ostatní plochy61