Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Hrádek (okres Frýdek-Místek)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 512176
NUTS5: CZ0802512176
LAU 1 (NUTS 4): CZ0802 - okres Frýdek-Místek
NUTS3: CZ080 - Moravskoslezský kraj
NUTS2: CZ08 - Moravskoslezko
Obec s pověřeným obecním úřadem: Jablunkov
Obec s rozšířenou působností: Jablunkov
Katastrální plocha (ha): 977
Počet bydlících obyvatel k 2023: 1920
Nadmořská výška (m n.m.): 353
První písemná zpráva (rok): 1583
city flag city symbol

Informace

Samospráva

Obecní úřad Hrádek      
Hrádek 352      
73997 Hrádek   Starosta/tka: Robert Borski
    Telefon: 558551311
Pošta: Hrádek nad Olší E-mail: podatelna@obechradek.cz
IČ: 00535958    
Úřední hodiny: Po,St:7-11,12-16.30    
Telefon: 558 551 311    
Datová schránka: 9ejb382 E-mail: podatelna@obechradek.cz
Web: www.obechradek.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Hrádek

Základní sídelní jednotka díl

Hrádek

Část obce díl

Hrádek

Územně technická jednotka

UTJ Hrádek

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Třinci
náměstí Svobody 1141
73963
558382111
podatelna3218@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/3218
Hygienická stanice Územní pracoviště Frýdek-Místek
tř. Palackého 121
73802
558418111
podatelna.fm@khsova.cz
www.khsova.cz/onas/uzemni-pracoviste-frydek-mistek
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Třinec
Oldřichovice 869
73961
558340350
kp.trinec@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/trinec, https://www.cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Katastralni-urady/Katastralni-urad-pro-Moravskoslezsky-kraj/Katastralni-pracoviste/KP-Trinec/Katastralni-pracoviste-Trinec.aspx
Matriční úřad Městský úřad Jablunkov - Matrika
Dukelská 144
73991
558340622
irena.widenkova@jablunkov.cz
www.jablunkov.cz
Obecní úřad Obecní úřad
352
73997
558 551 311
podatelna@obechradek.cz
www.obechradek.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Frýdek-Místek
Palackého  115
73801
558604700
posta.fm@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/moravskoslezsky-kraj/frydek-mistek#obsah
Soud Okresní soud ve Frýdku-Místku
Na Poříčí 3206
73801
558411111
podatelna@osoud.frm.justice.cz
www.justice.cz/web/okresni-soud-ve-frydku-mistku/#:~:text=Okresní soud ve Frýdku-Místku Na Poříčí 3206 738,111 - ústředna fax: +420 558 627 707
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Frýdek-Místek
Na Poříčí 3206
73801
558411104
podatelna@osz.frm.justice.cz
verejnazaloba.cz/osz-frydek-mistek/kontakty
Stavební úřad Obecní úřad Návsí - Stavební úřad
Návsí 327
73992
558340969
stavebniurad@navsi.cz
www.navsi.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/13414
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Frýdek-Místek
Na Poříčí 3510
73801
950113111
podatelna.fm@uradprace.cz
www.uradprace.cz/frydek-mistek
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Frýdlant nad Ostravicí
Náměstí 10
73911
950113211
podatelna.fm@uradprace.cz
www.uradprace.cz/frydlant-nad-ostravici
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Třinec
Poštovní 621
73961
950113611
podatelna.fm@uradprace.cz
www.uradprace.cz/trinec
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Jablunkov
Dukelská 600
739
950113621
podatelna.fm@uradprace.cz
www.uradprace.cz/web/cz/jablunkov
Živnostenský úřad MÚ Jablunkov - Obecní živnostenský úřad
Dukelská  144
73991
558340670
stanislav.szlauer@jablunkov.cz
www.jablunkov.cz

Euroregiony

Těšínské Slezsko

Účel: Hospodářský rozvoj včetně jeho integrální součásti, tj. rozvoj turismu a cestovního ruchu. Společné přeshraniční plánovací a rozvojové studie vč. adekvátních aktivit v oblasti životního prostředí.
Forma: Dobrovolné společenství českých a polských sdružení obcí a měst Těšínského Slezska
Adresa sídla: Hlavní 1a/147, 737 01 Český Těšín
Kraj: Moravskoslezský kraj
Rok založení: 1998
Předseda: Ing. Vít Slováček
Kontaktní telefon: 558711474
E-mail: irsts@irsts.cz
WWW: www.euregio-teschinensis.eu
Dokumenty: http://www.euregio-teschinensis.eu/euroregion-tesinske-slezsko/zakladni-dokumenty/

MAS

MAS Jablunkovsko, z. s.

Forma: Spolek
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: Bystřice 334/x, 739 95 Bystřice
Založeno: 6.8.2012
Kontaktní telefon: 732279193
E-mail: info@masjablunkovsko.cz
WWW: www.masjablunkovsko.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 1 920 359 1 214 135 354 1 920
Muži 936 188 595 75 157 924
Ženy 976 171 619 60 197 965

Data pro rok 2023

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 16 19 -5 46 50 -4 -7
Muži 11 8 3 25 15 9 13
Ženy 13 15 -2 39 18 11 19

Data pro rok 2023

Počet sňatků 6
Počet rozvodů 3

Data pro rok 2022

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 1 756
z toho muži 845
z toho ženy 911

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 1 756
v tom ve věku 0-14 309
15-64 1 197
65 a více let 250

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 1 447
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 430
vyučení a stř. odborné bez mat. 542
úplné střední s maturitou 355
vyšší odborné a nástavbové 27
vysokoškolské 89

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 977
Cizinci s dlouhodobým pobytem 1
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 1 442
Nezjištěné vyznání 53

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 1 219
v tom zaměstnaní celkem 754
nezaměstnaní celkem 87

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 1 219
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 17
průmysl 353
stavebnictví 48
obchod,opravy motor. vozidel 108
doprava, pošty a telekomunikace 64
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 49
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 88

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 658
denně mimo obec 595
denně mimo obec nad 60min. 33

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 529
Cenzové domácnosti 620
v tom úplné rodiny 435
neúplné rodiny 66
nerodinné domácnosti 12
domácnosti jednotlivců 107

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 412
Trvale obydlené domy - rodinné domy 409
Neobydlené obydlené domy celkem 44
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 19
Průměrné stáří trvale obydlených domů 34
Domy podle vlastnictví soukromých osob 407
obce, státu 0
bytové družstvo - SBD 0
ostatní vlastnictví 5

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 412
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 23
vodovodem 408
plynem 300
ústředním topením 375

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 529
Trvale obydlené byty v rodin. domech 525
Neobydlené byty 63

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 529
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 425
v osobním vlastnictví 0
nájemní 2
člena bytového družstva 0

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 529
Byty podle vybavení plyn v bytě 391
vodovod v bytě 524
připojení na veřejnou kanalizační síť 29
ústřední topení, etážové topení 485
vlastní koupelna, sprchový kout 496

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 1 768
z toho muži 854
z toho ženy 914

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 1 768
v tom ve věku 0-14 270
15-64 1 244
65 a více let 252

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 1 498
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 320
vyučení a stř. odborné bez mat. 514
úplné střední s maturitou 421
vyšší odborné a nástavbové 50
vysokoškolské 155
nezjištěné vzdělání 37

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 837
v tom zaměstnaní celkem 782
nezaměstnaní celkem 55

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 837
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 11
průmysl 306
stavebnictví 45
obchod,opravy motor. vozidel 99
doprava a skladování 38
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 36
vzdělávání 24
zdravotní a sociální péče 53

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 447
denně mimo obec 430
Dojíždějící do zaměstnání 30
do škol 6

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 452
Obydlené rodinné domy 450
Obydlené bytové domy 1
Domy podle vlastnictví soukromých osob 440
obce, státu 1
spoluvlastnictví vlastníků bytů 10
nezjištěno 0

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 584
Obydlené byty v rodinných domech 581
Neobydlené byty 102

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 584
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 446
v osobním vlastnictví 0
nájemní 21
družstevní 0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 584
Byty podle vybavení plyn v bytě 430
vodovod v bytě 547
připojení na veřejnou kanalizační síť 0
ústřední topení 563
etážové topení 4

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 44 6 1 4 24 2 4 20 7
Muži 22 4 1 1 15 0 16 3
Ženy 15 2 0 3 9 1 4 4 4

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 41
Muži 22
Ženy 19

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 3,377%
Muži 3,095%
Ženy 3,069%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 8

Data pro rok 2023

Zdravotnictví

Zdravotní střediska1
Samost.ord.prakt.lék. pro dospělé1
Samost.ord.prakt.lék. stomatologa1

Data pro rok 1993

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ne
ČOV Ne
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ano 1
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ano 1
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ano 1
LDN Ne
Lekárna Ne
most Ano 10
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ano 1
Ordinace lékaře Ano 4
Parkoviště Ano 3
Policejní stanice Ne
Pošta Ano 1
Restaurace Ano 1
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 4
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ne
Sportoviště Ano 3
Škola Ano 6
Trafostanice Ano 3
Vodojem Ne

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola2
Zákl.škola pouze s 1.st.2
Zákl.škola s 1.a 2.st.0
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2021

Školy

Základní škola a Mateřská škola Hrádek 144, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Mateřská škola, Základní škola, Školní družina
Základní škola s polským vyučovacím jazykem|a Mateřská škola s polským vyučovacím jazykem|Hrádek 77, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Mateřská škola - Przedszkole, Základní škola, Školní družina

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2022

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace2
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti17
Družstevní organizace0
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.277
Svobodná povolání6
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel11
Ostatní21

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců146
s 1-9 zaměst.- mikropodniky18
s 10-49 zaměst.- malé podniky4
s 50-249 zaměst.- střed.podn.0
s >249 zaměst.- velké podniky0
Nezjištěno183

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství17
B-E Průmysl celkem41
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl25
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného1
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa0
F Stavebnictví18
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid24
H Doprava a skladování6
I Ubytování; stravování a pohostinství5
J Informační a komunikační činnosti6
K Peněžnictví a pojišťovnictví9
L Činnosti v oblasti nemovitostí4
M Profesní; vědecké a technické činnosti29
N Administrativní a podpůrné činnosti4
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
P Vzdělávání4
Q Zdravotní a sociální péče4
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti9
S Ostatní činnosti19
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno8

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku977
Orná půda186
Chmelnice0
Vinice0
Zahrady32
Ovocné sady0
Trvalé travní porosty (býv.louky)127
Pastviny71
Zemědělská půda346
Lesní půda552
Vodní plochy13
Zastavěné plochy15
Ostatní plochy52