Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Mrzky (okres Kolín)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 513288
NUTS5: CZ0204513288
LAU 1 (NUTS 4): CZ0204 - okres Kolín
NUTS3: CZ020 - Středočeský kraj
NUTS2: CZ02 - Střední Čechy
Obec s pověřeným obecním úřadem: Český Brod
Obec s rozšířenou působností: Český Brod
Katastrální plocha (ha): 286
Počet bydlících obyvatel k 2023: 167
Nadmořská výška (m n.m.): 245
První písemná zpráva (rok): 1295

Informace

Samospráva

Obecní úřad Mrzky      
Mrzky 25      
28201 Mrzky   Starosta/tka: František Páv
    Telefon: 321622643
Pošta: Český Brod E-mail: obecmrzky@seznam.cz
IČ: 00473723    
Úřední hodiny: St:17-19.00    
Telefon: 321 622 643    
Datová schránka: dxaa782 E-mail: obecmrzky@seznam.cz
Web: www.mrzky.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Mrzky

Základní sídelní jednotka díl

Mrzky

Část obce díl

Mrzky

Územně technická jednotka

UTJ Mrzky

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Českém Brodě
Sportovní 501
28201
321613300
podatelna2107@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2107
Hygienická stanice Územní pracoviště Kolín
Karlovo náměstí 44
28001
310014420
Khs-KO@khsstc.cz
khsstc.cz/kolin
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Kolín
Rorejcova 8
28002
321737011
kp.kolin@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/kolin
Matriční úřad Městský úřad Český Brod - Matrika
Husovo nám. 70
282
321612111
cesbrod@cesbrod.cz
www.cesbrod.cz
Obecní úřad Obecní úřad
25
28201
321 622 643
obecmrzky@seznam.cz
www.mrzky.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Kolín
Obecní dvůr 6
28050
321731111
posta.ko@cssz.cz
OSSZ Kolín - Česká správa sociálního zabezpečení (cssz.cz)
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství v Kolíně
Politických vězňů 573
28042
321725533
podatelna@osz.kol.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=57&j=67&k=710
Soud Okresní soud v Kolíně
Kmochova 144
28023
321770711
podatelna@osoud.kol.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=143&j=153&k=1484
Stavební úřad Městský úřad Český Brod - Stavební úřad
Husovo nám. 70
28201
321612131
cesbrod@cesbrod.cz
www.cesbrod.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12434
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Kolín
Kutnohorská 39
28002
950129111
podatelna.ko@uradprace.cz
www.uradprace.cz/kolin
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Český Brod
Sportovní 501
28201
950129208
podatelna.ko@uradprace.cz
www.uradprace.cz/kolin#cesky-brod
Živnostenský úřad MÚ Český Brod - Obecní živnostenský úřad
nám. Arnošta z Pardubic  56
28224
321612174
buresova@cesbrod.cz
www.cesbrod.cz

MAS

Region Pošembeří o.p.s.

Forma: Obecně prospěšná společnost
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: Hradešín 73/x, 282 01 Český Brod
Založeno: 14.3.2007
Kontaktní telefon: 721210662
E-mail: oliva@posemberi.cz
WWW: www.posemberi.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 167 19 112 6 33 167
Muži 96 13 63 4 17 96
Ženy 74 6 49 2 16 72

Data pro rok 2023

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 1 1 1 12 9 3 3
Muži 2 1 1 5 4 -4 2
Ženy 0 0 0 5 10 -3 -5

Data pro rok 2023

Počet sňatků 1
Počet rozvodů 0

Data pro rok 2022

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 112
z toho muži 61
z toho ženy 51

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 112
v tom ve věku 0-14 11
15-64 80
65 a více let 21

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 101
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 35
vyučení a stř. odborné bez mat. 39
úplné střední s maturitou 23
vyšší odborné a nástavbové 0
vysokoškolské 2

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 106
Cizinci s dlouhodobým pobytem 0
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 26
Nezjištěné vyznání 14

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 120
v tom zaměstnaní celkem 53
nezaměstnaní celkem 7

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 120
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 7
průmysl 6
stavebnictví 7
obchod,opravy motor. vozidel 9
doprava, pošty a telekomunikace 7
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 0
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 3

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 43
denně mimo obec 33
denně mimo obec nad 60min. 12

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 48
Cenzové domácnosti 54
v tom úplné rodiny 26
neúplné rodiny 6
nerodinné domácnosti 0
domácnosti jednotlivců 22

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 44
Trvale obydlené domy - rodinné domy 44
Neobydlené obydlené domy celkem 35
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 17
Průměrné stáří trvale obydlených domů 63
Domy podle vlastnictví soukromých osob 43
obce, státu 0
bytové družstvo - SBD 0
ostatní vlastnictví 1

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 44
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 0
vodovodem 37
plynem 3
ústředním topením 19

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 48
Trvale obydlené byty v rodin. domech 48
Neobydlené byty 35

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 48
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 39
v osobním vlastnictví 0
nájemní 4
člena bytového družstva 0

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 48
Byty podle vybavení plyn v bytě 1
vodovod v bytě 39
připojení na veřejnou kanalizační síť 0
ústřední topení, etážové topení 30
vlastní koupelna, sprchový kout 38

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 176
z toho muži 90
z toho ženy 86

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 176
v tom ve věku 0-14 33
15-64 120
65 a více let 22

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 143
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 31
vyučení a stř. odborné bez mat. 49
úplné střední s maturitou 41
vyšší odborné a nástavbové 4
vysokoškolské 7
nezjištěné vzdělání 10

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 81
v tom zaměstnaní celkem 75
nezaměstnaní celkem 6

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 81
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 2
průmysl 12
stavebnictví 7
obchod,opravy motor. vozidel 17
doprava a skladování 7
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 2
vzdělávání 2
zdravotní a sociální péče 8

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 32
denně mimo obec 32
Dojíždějící do zaměstnání 1
do škol 0

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 59
Obydlené rodinné domy 58
Obydlené bytové domy 0
Domy podle vlastnictví soukromých osob 55
obce, státu 0
spoluvlastnictví vlastníků bytů 1
nezjištěno 3

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 67
Obydlené byty v rodinných domech 66
Neobydlené byty 25

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 67
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 46
v osobním vlastnictví 0
nájemní 4
družstevní 0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 67
Byty podle vybavení plyn v bytě 1
vodovod v bytě 47
připojení na veřejnou kanalizační síť 0
ústřední topení 48
etážové topení 6

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 4 1 0 1 1 1 1 2 1
Muži 1 0 0 0 0 0 1
Ženy 1 1 0 1 1 1 0 1 1

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 4
Muži 3
Ženy 1

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 3,571%
Muži 1,587%
Ženy 2,041%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 1

Data pro rok 2023

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ano 1
ČOV Ne
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ano 1
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ne
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ne
LDN Ne
Lekárna Ne
most Ano 2
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ne
Ordinace lékaře Ne
Parkoviště Ne
Policejní stanice Ne
Pošta Ne
Restaurace Ano 1
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ano 1
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 1
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ne
Sportoviště Ano 2
Škola Ne
Trafostanice Ano 1
Vodojem Ne

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola0
Zákl.škola pouze s 1.st.0
Zákl.škola s 1.a 2.st.0
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2021

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2022

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace0
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti1
Družstevní organizace0
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.38
Svobodná povolání1
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel2
Ostatní2

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců19
s 1-9 zaměst.- mikropodniky1
s 10-49 zaměst.- malé podniky0
s 50-249 zaměst.- střed.podn.0
s >249 zaměst.- velké podniky0
Nezjištěno19

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství4
B-E Průmysl celkem8
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl1
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného1
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa1
F Stavebnictví4
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid2
H Doprava a skladování3
I Ubytování; stravování a pohostinství0
J Informační a komunikační činnosti1
K Peněžnictví a pojišťovnictví0
L Činnosti v oblasti nemovitostí1
M Profesní; vědecké a technické činnosti6
N Administrativní a podpůrné činnosti1
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení1
P Vzdělávání0
Q Zdravotní a sociální péče0
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti0
S Ostatní činnosti1
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno0

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku286
Orná půda198
Chmelnice0
Vinice0
Zahrady7
Ovocné sady2
Trvalé travní porosty (býv.louky)17
Pastviny7
Zemědělská půda223
Lesní půda38
Vodní plochy3
Zastavěné plochy5
Ostatní plochy16