Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Kotenčice (okres Příbram)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 513555
NUTS5: CZ020B513555
LAU 1 (NUTS 4): CZ020B - okres Příbram
NUTS3: CZ020 - Středočeský kraj
NUTS2: CZ02 - Střední Čechy
Obec s pověřeným obecním úřadem: Příbram
Obec s rozšířenou působností: Příbram
Katastrální plocha (ha): 234
Počet bydlících obyvatel k 2023: 216
Nadmořská výška (m n.m.): 417
První písemná zpráva (rok): 1382

Informace

Samospráva

Obecní úřad Kotenčice      
Kotenčice 19      
26223 Kotenčice   Starosta/tka: Petr Hlinka
    Telefon: 725021744
Pošta: Jince E-mail: obeckotencice@seznam.cz
IČ: 00473839    
Úřední hodiny: Stř.,18:00-20:00    
Telefon: 725 021 744    
Datová schránka: gs3a7ta E-mail: obeckotencice@seznam.cz
Web: www.kotencice.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Kotenčice

Základní sídelní jednotka díl

Kotenčice

Část obce díl

Kotenčice

Územně technická jednotka

UTJ Kotenčice

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Příbrami
Čs. armády 175
26134
318473404
podatelna2120@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2120
Hygienická stanice Územní pracoviště Příbram
U nemocnice 85
26180
318622055
Khs-PB@khsstc.cz
khsstc.cz/okres-pribram
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Příbram
Pod Šachtami 353
26101
318401611
kp.pribram@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/pribram
Matriční úřad Městský úřad Příbram - Matrika
ul. Gen. Tesaříka 19
26101
318402580
meu-ooa@pribram.eu
www.pribram.eu
Obecní úřad Obecní úřad
19
26223
725 021 744
obeckotencice@seznam.cz
www.kotencice.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Příbram
Hailova 133
26180
318649111
posta.pb@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/stredocesky-kraj/pribram#obsah
Soud Okresní soud v Příbrami
Milínská 176
26128
318650115
podatelna@osoud.pbr.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=179&j=189&k=1808
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství v Příbrami
U nemocnice 89
26180
318474253
podatelna@osz.prb.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=92&j=102&k=1025
Stavební úřad Městský úřad Příbram - Stavební úřad a územní plánování
Na Příkopech 105
26101
318402460
stavebni.urad@pribram.eu
pribram.eu/mestsky-urad/odbory-meu/stavebni-urad.html, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12450
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Příbram
nám. T. G. Masaryka 145
26101
950156111
podatelna.pb@uradprace.cz
www.uradprace.cz/pribram
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Dobříš
Na Zlaté stezce 1075
26301
950156204
podatelna.pb@uradprace.cz
www.uradprace.cz/dobris
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Příbram (Březnice)
Náměstí 2
26272
950156202
podatelna.pb@uradprace.cz
www.uradprace.cz/pribram#breznice
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Příbram (Rožmitál pod Třemšínem)
Komenského 646
26242
950156216
podatelna.pb@uradprace.cz
www.uradprace.cz/pribram#rozmital-pod-tremsinem
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Sedlčany
Kapitána Jaroše 482
26401
950156218
podatelna.pb@uradprace.cz
www.uradprace.cz/sedlcany
Živnostenský úřad MÚ Příbram - Živnostenský úřad
Gen. R. Tesaříka  19
26101
318402533
meu-ozu@pribram.eu
www.pribram-city.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 216 29 134 10 45 216
Muži 102 15 73 5 18 103
Ženy 97 14 61 5 27 98

Data pro rok 2023

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 3 1 2 12 6 6 8
Muži 0 1 -1 2 1 3 0
Ženy 0 0 0 5 2 4 3

Data pro rok 2023

Počet sňatků 2
Počet rozvodů 1

Data pro rok 2022

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 202
z toho muži 105
z toho ženy 97

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 202
v tom ve věku 0-14 40
15-64 136
65 a více let 26

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 162
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 35
vyučení a stř. odborné bez mat. 82
úplné střední s maturitou 34
vyšší odborné a nástavbové 4
vysokoškolské 4

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 197
Cizinci s dlouhodobým pobytem 0
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 84
Nezjištěné vyznání 17

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 130
v tom zaměstnaní celkem 101
nezaměstnaní celkem 3

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 130
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 19
průmysl 28
stavebnictví 8
obchod,opravy motor. vozidel 12
doprava, pošty a telekomunikace 10
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 4
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 14

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 81
denně mimo obec 72
denně mimo obec nad 60min. 5

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 72
Cenzové domácnosti 78
v tom úplné rodiny 51
neúplné rodiny 11
nerodinné domácnosti 1
domácnosti jednotlivců 15

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 55
Trvale obydlené domy - rodinné domy 54
Neobydlené obydlené domy celkem 11
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 9
Průměrné stáří trvale obydlených domů 38
Domy podle vlastnictví soukromých osob 52
obce, státu 1
bytové družstvo - SBD 0
ostatní vlastnictví 2

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 55
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 9
vodovodem 54
plynem 4
ústředním topením 41

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 72
Trvale obydlené byty v rodin. domech 71
Neobydlené byty 19

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 72
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 59
v osobním vlastnictví 0
nájemní 0
člena bytového družstva 0

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 72
Byty podle vybavení plyn v bytě 4
vodovod v bytě 71
připojení na veřejnou kanalizační síť 11
ústřední topení, etážové topení 64
vlastní koupelna, sprchový kout 71

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 195
z toho muži 98
z toho ženy 97

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 195
v tom ve věku 0-14 28
15-64 141
65 a více let 25

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 167
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 28
vyučení a stř. odborné bez mat. 75
úplné střední s maturitou 44
vyšší odborné a nástavbové 6
vysokoškolské 11
nezjištěné vzdělání 3

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 93
v tom zaměstnaní celkem 81
nezaměstnaní celkem 12

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 93
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 6
průmysl 16
stavebnictví 4
obchod,opravy motor. vozidel 8
doprava a skladování 3
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 4
vzdělávání 6
zdravotní a sociální péče 8

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 37
denně mimo obec 35
Dojíždějící do zaměstnání 1
do škol 0

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 55
Obydlené rodinné domy 55
Obydlené bytové domy 0
Domy podle vlastnictví soukromých osob 54
obce, státu 0
spoluvlastnictví vlastníků bytů 1
nezjištěno 0

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 72
Obydlené byty v rodinných domech 72
Neobydlené byty 27

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 72
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 59
v osobním vlastnictví 0
nájemní 2
družstevní 0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 72
Byty podle vybavení plyn v bytě 9
vodovod v bytě 64
připojení na veřejnou kanalizační síť 68
ústřední topení 62
etážové topení 4

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 6 1 0 1 2 1 2 1 3
Muži 1 0 0 0 0 1
Ženy 2 1 0 1 2 1 0 1 2

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 6
Muži 4
Ženy 2

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 4,478%
Muži 1,409%
Ženy 3,279%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 0

Data pro rok 2023

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ne
ČOV Ano 1
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ano 1
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ne
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ne
LDN Ne
Lekárna Ne
most Ano 1
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ne
Ordinace lékaře Ne
Parkoviště Ne
Policejní stanice Ne
Pošta Ne
Restaurace Ne
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ne
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ne
Sportoviště Ano 2
Škola Ne
Trafostanice Ne
Vodojem Ne

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola0
Zákl.škola pouze s 1.st.0
Zákl.škola s 1.a 2.st.0
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2021

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2022

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace0
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti3
Družstevní organizace0
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.53
Svobodná povolání0
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel1
Ostatní2

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců30
s 1-9 zaměst.- mikropodniky3
s 10-49 zaměst.- malé podniky0
s 50-249 zaměst.- střed.podn.0
s >249 zaměst.- velké podniky0
Nezjištěno32

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství1
B-E Průmysl celkem9
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl5
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného0
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa0
F Stavebnictví6
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid9
H Doprava a skladování1
I Ubytování; stravování a pohostinství0
J Informační a komunikační činnosti2
K Peněžnictví a pojišťovnictví2
L Činnosti v oblasti nemovitostí0
M Profesní; vědecké a technické činnosti4
N Administrativní a podpůrné činnosti0
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
P Vzdělávání1
Q Zdravotní a sociální péče0
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti1
S Ostatní činnosti2
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno1

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku234
Orná půda161
Chmelnice0
Vinice0
Zahrady12
Ovocné sady0
Trvalé travní porosty (býv.louky)25
Pastviny3
Zemědělská půda198
Lesní půda0
Vodní plochy20
Zastavěné plochy5
Ostatní plochy11