Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Heřmaničky (okres Benešov)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 529702
NUTS5: CZ0201529702
LAU 1 (NUTS 4): CZ0201 - okres Benešov
NUTS3: CZ020 - Středočeský kraj
NUTS2: CZ02 - Střední Čechy
Obec s pověřeným obecním úřadem: Votice
Obec s rozšířenou působností: Votice
Katastrální plocha (ha): 1740
Počet bydlících obyvatel k 2023: 755
Nadmořská výška (m n.m.): 408
První písemná zpráva (rok): 1381
city flag city symbol

Informace

Samospráva

Obecní úřad Heřmaničky      
Heřmaničky 28      
25789 Heřmaničky   Starosta/tka: Jarmila Trachtová
    Telefon: 317812105
Pošta: Heřmaničky E-mail: starosta@hermanicky.cz
IČ: 00231771    
Úřední hodiny: Po,St:7:00-12:00, 13:00-17:00    
Telefon: 317 813 889    
Datová schránka: p33anhp E-mail: obec.hermanicky@tiscali.cz
Web: www.hermanicky.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Arnoštovice Heřmaničky Velké Heřmanice

Část obce díl

Arnoštovice Číšťovice Dědkov
Durdice Heřmaničky Jestřebice
Jiříkovec Jíví Karasova Lhota
Křenovičky Loudilka Peklo
Velké Heřmanice

Základní sídelní jednotka díl

Arnoštovice díl 1 Arnoštovice díl 2 Dědkov
Durdice díl 1 Durdice díl 2 Heřmaničky díl 1
Heřmaničky díl 2 Heřmaničky díl 3 Heřmaničky díl 4
Heřmaničky díl 5 Jíví Karasova Lhota
Křenovičky Velké Heřmanice

Územně technická jednotka

UTJ Arnoštovice UTJ Heřmaničky UTJ Velké Heřmanice

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště ve Voticích
Pražská 610
25928
317830311
podatelna2126@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2126
Hygienická stanice Územní pracoviště Benešov
Černoleská 2053
25604
310014400
Khs-BN@khsstc.cz
khsstc.cz/benesov
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Benešov
Tyršova 1902
25616
317716450
kp.benesov@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/benesov
Matriční úřad Městský úřad Votice - Matrika
Komenského nám. 700
25917
317830124
podatelna@votice.cz
www.mesto-votice.cz
Obecní úřad Obecní úřad
28
25789
317 813 889
obec.hermanicky@tiscali.cz
www.hermanicky.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Benešov
Nádražní 2120
25601
317762111
posta.bn@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/stredocesky-kraj/benesov#obsah
Soud Okresní soud v Benešově
Masarykovo náměstí 223
25645
317763301
podatelna@osoud.ben.justice.cz
www.justice.cz/web/okresni-soud-v-benesove
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Benešov
Poštovní 2079
25601
317723222
podatelna@osz.ben.justice.cz
verejnazaloba.cz/osz-benesov/kontakty/#:~:text=Okresní státní zastupitelství v Benešově Poštovní 2079 256,+420 317 723 197 ID datové schránky: 3ytahre
Stavební úřad Městský úřad Votice - Odbor výstavby a územního plánování
Komenského nám. 700
25901
317830118
podatelna@votice.cz
www.votice.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12429
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Benešov
Dukelská 2080
25601
950101304
podatelna.bn@uradprace.cz
www.uradprace.cz/benesov
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Vlašim
Lidická 1697
25801
950101211
podatelna.bn@uradprace.cz
www.uradprace.cz/web/cz/benesov#vlasim
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Votice
Komenského nám. 230
25901
950101221
podatelna.bn@uradprace.cz
www.uradprace.cz/web/cz/benesov#votice
Živnostenský úřad MÚ Votice - Obecní živnostenský úřad
Komenského nám.  700
25901
317830111
podatelna@votice.cz
www.mesto-votice.cz

MAS

MAS Voticko z.s.

Forma: Spolek
Podpora ze IV. Osy: ne
Adresa sídla: Komenského nám. 700/x, 259 01 Votice
Založeno: 3.7.2020
Kontaktní telefon: 724192142
E-mail: predseda@masvoticko.cz
WWW: www.masvoticko.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 755 136 445 32 173 755
Muži 366 73 227 18 79 360
Ženy 366 63 218 14 94 358

Data pro rok 2023

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 6 6 -2 19 18 1 1
Muži 4 4 0 17 8 13 9
Ženy 5 8 -3 13 4 11 6

Data pro rok 2023

Počet sňatků 3
Počet rozvodů 0

Data pro rok 2022

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 668
z toho muži 320
z toho ženy 348

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 668
v tom ve věku 0-14 95
15-64 452
65 a více let 121

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 573
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 164
vyučení a stř. odborné bez mat. 230
úplné střední s maturitou 127
vyšší odborné a nástavbové 16
vysokoškolské 25

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 653
Cizinci s dlouhodobým pobytem 0
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 1
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 306
Nezjištěné vyznání 86

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 428
v tom zaměstnaní celkem 331
nezaměstnaní celkem 7

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 428
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 35
průmysl 81
stavebnictví 28
obchod,opravy motor. vozidel 29
doprava, pošty a telekomunikace 61
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 12
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 30

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 265
denně mimo obec 183
denně mimo obec nad 60min. 33

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 250
Cenzové domácnosti 268
v tom úplné rodiny 161
neúplné rodiny 23
nerodinné domácnosti 3
domácnosti jednotlivců 81

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 200
Trvale obydlené domy - rodinné domy 188
Neobydlené obydlené domy celkem 72
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 58
Průměrné stáří trvale obydlených domů 51
Domy podle vlastnictví soukromých osob 179
obce, státu 6
bytové družstvo - SBD 3
ostatní vlastnictví 7

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 200
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 0
vodovodem 189
plynem 27
ústředním topením 124

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 250
Trvale obydlené byty v rodin. domech 214
Neobydlené byty 81

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 250
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 177
v osobním vlastnictví 8
nájemní 17
člena bytového družstva 11

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 250
Byty podle vybavení plyn v bytě 26
vodovod v bytě 237
připojení na veřejnou kanalizační síť 0
ústřední topení, etážové topení 168
vlastní koupelna, sprchový kout 225

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 712
z toho muži 342
z toho ženy 370

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 712
v tom ve věku 0-14 122
15-64 479
65 a více let 110

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 590
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 126
vyučení a stř. odborné bez mat. 226
úplné střední s maturitou 164
vyšší odborné a nástavbové 24
vysokoškolské 38
nezjištěné vzdělání 10

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 317
v tom zaměstnaní celkem 297
nezaměstnaní celkem 20

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 317
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 27
průmysl 70
stavebnictví 35
obchod,opravy motor. vozidel 28
doprava a skladování 36
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 17
vzdělávání 17
zdravotní a sociální péče 20

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 190
denně mimo obec 177
Dojíždějící do zaměstnání 19
do škol 0

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 203
Obydlené rodinné domy 186
Obydlené bytové domy 8
Domy podle vlastnictví soukromých osob 177
obce, státu 5
spoluvlastnictví vlastníků bytů 9
nezjištěno 8

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 267
Obydlené byty v rodinných domech 218
Neobydlené byty 119

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 267
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 177
v osobním vlastnictví 7
nájemní 26
družstevní 13

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 267
Byty podle vybavení plyn v bytě 49
vodovod v bytě 247
připojení na veřejnou kanalizační síť 126
ústřední topení 197
etážové topení 10

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 10 2 0 4 5 1 2 4 1
Muži 6 1 0 2 1 2
Ženy 3 1 0 2 1 0 1 2 2

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 10
Muži 5
Ženy 5

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 2,247%
Muži 2,655%
Ženy 2,294%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 0

Data pro rok 2023

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ano 3
ČOV Ano 1
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ano 3
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ano 1
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ano 3
LDN Ne
Lekárna Ne
most Ne
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ano 1
Ordinace lékaře Ne
Parkoviště Ano 1
Policejní stanice Ne
Pošta Ano 1
Restaurace Ano 2
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 15
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ne
Sportoviště Ano 4
Škola Ano 1
Trafostanice Ano 6
Vodojem Ano 1

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola1
Zákl.škola pouze s 1.st.0
Zákl.škola s 1.a 2.st.0
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2021

Školy

Mateřská škola Heřmaničky, okres Benešov Mateřská škola

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2022

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace1
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti11
Družstevní organizace0
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.132
Svobodná povolání0
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel16
Ostatní13

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců71
s 1-9 zaměst.- mikropodniky12
s 10-49 zaměst.- malé podniky0
s 50-249 zaměst.- střed.podn.1
s >249 zaměst.- velké podniky0
Nezjištěno92

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství21
B-E Průmysl celkem10
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl8
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného0
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa0
F Stavebnictví12
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid14
H Doprava a skladování2
I Ubytování; stravování a pohostinství7
J Informační a komunikační činnosti3
K Peněžnictví a pojišťovnictví1
L Činnosti v oblasti nemovitostí0
M Profesní; vědecké a technické činnosti7
N Administrativní a podpůrné činnosti1
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
P Vzdělávání5
Q Zdravotní a sociální péče2
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti1
S Ostatní činnosti12
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno2

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku1 728
Orná půda975
Chmelnice0
Vinice0
Zahrady36
Ovocné sady2
Trvalé travní porosty (býv.louky)320
Pastviny53
Zemědělská půda1 332
Lesní půda250
Vodní plochy17
Zastavěné plochy24
Ostatní plochy105