Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Dívčí Kopy (okres Jindřichův Hradec)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 529753
NUTS5: CZ0313529753
LAU 1 (NUTS 4): CZ0313 - okres Jindřichův Hradec
NUTS3: CZ031 - Jihočeský kraj
NUTS2: CZ03 - Jihozápad
Obec s pověřeným obecním úřadem: Jindřichův Hradec
Obec s rozšířenou působností: Jindřichův Hradec
Katastrální plocha (ha): 272
Počet bydlících obyvatel k 2023: 71
Nadmořská výška (m n.m.): 565
První písemná zpráva (rok): 1267

Informace

Samospráva

Obecní úřad Dívčí Kopy      
Dívčí Kopy 8      
37842 Dívčí Kopy   Starosta/tka: Jiří Štefl
    Telefon: 725979900
Pošta: Nová Včelnice E-mail: divci.kopy@volny.cz
IČ: 42409764    
Úřední hodiny: Dle domluvy    
Telefon: 384 394 378    
Datová schránka: 8a7edtz E-mail: divci.kopy@volny.cz
Web: www.divcikopy.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Dívčí Kopy

Základní sídelní jednotka díl

Dívčí Kopy

Část obce díl

Dívčí Kopy

Územně technická jednotka

UTJ Dívčí Kopy

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Jindřichově Hradci
Česká 1284
37701
384353111
podatelna2205@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2205
Hygienická stanice Územní pracoviště Jindřichův Hradec
Bezručova 857/II
37701
387712510
jh@khscb.cz
www.khscb.cz/view.php?&cisloclanku=2008050006
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec
Scheinerova  1114
37711
384370140
kp.jhradec@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/jhradec, https://cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Katastralni-urady/Katastralni-urad-pro-Jihocesky-kraj/Katastralni-pracoviste/KP-Jindrichuv-Hradec/Katastralni-pracoviste-Jindrichuv-Hradec.aspx
Matriční úřad Městský úřad Nová Včelnice - Matrika
Komenského 386
37842
384 371 334
 matrika@vcelnice.cz
www.vcelnice.cz
Obecní úřad Obecní úřad
8
37842
384 394 378
divci.kopy@volny.cz
www.divcikopy.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Jindřichův Hradec
Sládkova  332
37701
384359111
posta.jh@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/jihocesky-kraj/jindrichuv-hradec#obsah
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Jindřichův Hradec
Stará cesta  253
37727
384370330
posta@osz.jhr.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=52&j=62&k=665
Soud Okresní soud v Jindřichově Hradci
Klášterská  123
37701
384340011
podatelna@osoud.jhr.justice.cz
justice.cz/web/okresni-soud-v-jindrichove-hradci
Stavební úřad Městský úřad Nová Včelnice - Stavební úřad
Komenského 386
37842
384371327
info@vcelnice.cz
www.vcelnice.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/13120
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Jindřichův Hradec
Janderova 147
37701
950124111
podatelna.jh@uradprace.cz
www.uradprace.cz/jindrichuv-hradec
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Dačice
Komenského 39
38001
950124200
podatelna.jh@uradprace.cz
www.uradprace.cz/dacice
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Třeboň
Svobody 1012
37901
950124210
podatelna.jh@uradprace.cz
www.uradprace.cz/trebon
Živnostenský úřad MÚ Jindřichův Hradec - Obecní živnostenský úřad
Janderova  147/II
37722
384351330
krafka@jh.cz
www.jh.cz

MAS

MAS Česká Kanada o.p.s.

Forma: Obecně prospěšná společnost
Podpora ze IV. Osy: ne
Adresa sídla: Pravdova 1113/11, 377 01 Jindřichův Hradec
Založeno: 24.8.2012
Kontaktní telefon: 386321226
E-mail: info@masck.cz
WWW: www.masck.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 71 7 49 6 16 71
Muži 40 7 27 2 8 41
Ženy 30 0 22 4 8 31

Data pro rok 2023

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 0 1 0 0 0 0 -1
Muži 0 0 0 1 1 2 0
Ženy 0 0 0 1 4 0 -3

Data pro rok 2023

Počet sňatků 0
Počet rozvodů 1

Data pro rok 2022

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 61
z toho muži 31
z toho ženy 30

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 61
v tom ve věku 0-14 4
15-64 44
65 a více let 13

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 57
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 14
vyučení a stř. odborné bez mat. 29
úplné střední s maturitou 13
vyšší odborné a nástavbové 0
vysokoškolské 1

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 59
Cizinci s dlouhodobým pobytem 0
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 1
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 23
Nezjištěné vyznání 5

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 48
v tom zaměstnaní celkem 31
nezaměstnaní celkem 2

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 48
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 5
průmysl 14
stavebnictví 5
obchod,opravy motor. vozidel 3
doprava, pošty a telekomunikace 0
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 3
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 1

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 27
denně mimo obec 24
denně mimo obec nad 60min. 1

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 26
Cenzové domácnosti 27
v tom úplné rodiny 14
neúplné rodiny 2
nerodinné domácnosti 0
domácnosti jednotlivců 11

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 25
Trvale obydlené domy - rodinné domy 25
Neobydlené obydlené domy celkem 16
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 16
Průměrné stáří trvale obydlených domů 73
Domy podle vlastnictví soukromých osob 25
obce, státu 0
bytové družstvo - SBD 0
ostatní vlastnictví 0

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 25
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 0
vodovodem 22
plynem 0
ústředním topením 11

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 26
Trvale obydlené byty v rodin. domech 26
Neobydlené byty 16

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 26
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 21
v osobním vlastnictví 0
nájemní 0
člena bytového družstva 0

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 26
Byty podle vybavení plyn v bytě 0
vodovod v bytě 23
připojení na veřejnou kanalizační síť 0
ústřední topení, etážové topení 12
vlastní koupelna, sprchový kout 22

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 64
z toho muži 37
z toho ženy 27

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 64
v tom ve věku 0-14 10
15-64 49
65 a více let 5

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 54
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 9
vyučení a stř. odborné bez mat. 22
úplné střední s maturitou 13
vyšší odborné a nástavbové 4
vysokoškolské 2
nezjištěné vzdělání 4

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 29
v tom zaměstnaní celkem 26
nezaměstnaní celkem 3

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 29
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 5
průmysl 5
stavebnictví 4
obchod,opravy motor. vozidel 2
doprava a skladování 1
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 1
vzdělávání 0
zdravotní a sociální péče 1

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 12
denně mimo obec 12
Dojíždějící do zaměstnání 0
do škol 0

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 26
Obydlené rodinné domy 25
Obydlené bytové domy 0
Domy podle vlastnictví soukromých osob 24
obce, státu 0
spoluvlastnictví vlastníků bytů 1
nezjištěno 1

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 27
Obydlené byty v rodinných domech 26
Neobydlené byty 22

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 27
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 23
v osobním vlastnictví 0
nájemní 0
družstevní 0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 27
Byty podle vybavení plyn v bytě 0
vodovod v bytě 23
připojení na veřejnou kanalizační síť 0
ústřední topení 18
etážové topení 0

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 1 1 0 1 1 1 1 1 2
Muži 2 0 0
Ženy 1 1 0 1 1 0 1 1 1

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 1
Muži 1
Ženy 0

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 2,041%
Muži 7,692%
Ženy 0,000%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 0

Data pro rok 2023

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ne
ČOV Ne
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ne
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ne
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ne
LDN Ne
Lekárna Ne
most Ne
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ne
Ordinace lékaře Ne
Parkoviště Ne
Policejní stanice Ne
Pošta Ne
Restaurace Ne
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 2
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ne
Sportoviště Ne
Škola Ne
Trafostanice Ne
Vodojem Ne

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola0
Zákl.škola pouze s 1.st.0
Zákl.škola s 1.a 2.st.0
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2021

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2022

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace0
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti4
Družstevní organizace0
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.15
Svobodná povolání1
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel1
Ostatní4

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců13
s 1-9 zaměst.- mikropodniky2
s 10-49 zaměst.- malé podniky0
s 50-249 zaměst.- střed.podn.0
s >249 zaměst.- velké podniky0
Nezjištěno11

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství4
B-E Průmysl celkem2
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl1
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného1
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa0
F Stavebnictví4
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid2
H Doprava a skladování2
I Ubytování; stravování a pohostinství1
J Informační a komunikační činnosti0
K Peněžnictví a pojišťovnictví0
L Činnosti v oblasti nemovitostí0
M Profesní; vědecké a technické činnosti0
N Administrativní a podpůrné činnosti2
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení1
P Vzdělávání0
Q Zdravotní a sociální péče0
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti0
S Ostatní činnosti3
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno1

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku272
Orná půda112
Chmelnice0
Vinice0
Zahrady5
Ovocné sady1
Trvalé travní porosty (býv.louky)72
Pastviny2
Zemědělská půda190
Lesní půda63
Vodní plochy6
Zastavěné plochy3
Ostatní plochy10