Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Miřetice (okres Benešov)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 530174
NUTS5: CZ0201530174
LAU 1 (NUTS 4): CZ0201 - okres Benešov
NUTS3: CZ020 - Středočeský kraj
NUTS2: CZ02 - Střední Čechy
Obec s pověřeným obecním úřadem: Vlašim
Obec s rozšířenou působností: Vlašim
Katastrální plocha (ha): 245
Počet bydlících obyvatel k 2023: 230
Nadmořská výška (m n.m.): 505
První písemná zpráva (rok): 1274

Informace

Samospráva

Obecní úřad Miřetice      
Miřetice 5      
25765 Miřetice   Starosta/tka: Vladimír Vesecký
    Telefon: 317853124
Pošta: Čechtice E-mail: oumiretice@miretice.eu
IČ: 00232246    
Úřední hodiny: Stř.,17:00-19:00    
Telefon: 317 853 224    
Datová schránka: vheap27 E-mail: oumiretice@miretice.eu
Web: www.miretice.eu    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Miřetice

Základní sídelní jednotka díl

Miřetice

Část obce díl

Miřetice

Územně technická jednotka

UTJ Miřetice

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště ve Vlašimi
Jana Masaryka 1703
25801
317850303
podatelna2125@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2125
Hygienická stanice Územní pracoviště Benešov
Černoleská 2053
25604
310014400
Khs-BN@khsstc.cz
khsstc.cz/benesov
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Benešov
Tyršova 1902
25616
317716450
kp.benesov@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/benesov
Matriční úřad Městský úřad Vlašim - Matrika
Jana Masaryka 302
25801
313039311
epodatelna@mesto-vlasim.cz
www.mesto-vlasim.cz
Obecní úřad Obecní úřad
5
25765
317 853 224
oumiretice@miretice.eu
www.miretice.eu
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Benešov
Nádražní 2120
25601
317762111
posta.bn@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/stredocesky-kraj/benesov#obsah
Soud Okresní soud v Benešově
Masarykovo náměstí 223
25645
317763301
podatelna@osoud.ben.justice.cz
www.justice.cz/web/okresni-soud-v-benesove
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Benešov
Poštovní 2079
25601
317723222
podatelna@osz.ben.justice.cz
verejnazaloba.cz/osz-benesov/kontakty/#:~:text=Okresní státní zastupitelství v Benešově Poštovní 2079 256,+420 317 723 197 ID datové schránky: 3ytahre
Stavební úřad Městský úřad Vlašim - Odbor výstavby a územního plánování
Jana Masaryka 302
25801
313039480
podatelna@mesto-vlasim.cz
www.mesto-vlasim.cz
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Benešov
Dukelská 2080
25601
950101304
podatelna.bn@uradprace.cz
www.uradprace.cz/benesov
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Vlašim
Lidická 1697
25801
950101211
podatelna.bn@uradprace.cz
www.uradprace.cz/web/cz/benesov#vlasim
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Votice
Komenského nám. 230
25901
950101221
podatelna.bn@uradprace.cz
www.uradprace.cz/web/cz/benesov#votice
Živnostenský úřad MÚ Vlašim - Obecní živnostenský úřad
Dvůr  413
25814
313039380
ziv@mesto-vlasim.cz , podatelna@mesto-vlasim.cz
www.mesto-vlasim.cz

MAS

MAS Blaník, z. s.

Forma: Spolek
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: Palackého náměstí 65/x, 258 01 Vlašim
Založeno: 10.5.2013
Kontaktní telefon: 703355807
E-mail: kancelar@masblanik.cz
WWW: www.masblanik.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 230 47 147 14 33 230
Muži 110 25 78 10 14 108
Ženy 97 22 69 4 19 92

Data pro rok 2023

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 7 3 2 12 13 -1 3
Muži 1 1 0 3 0 7 3
Ženy 1 0 1 8 2 11 7

Data pro rok 2023

Počet sňatků 2
Počet rozvodů 1

Data pro rok 2022

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 155
z toho muži 72
z toho ženy 83

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 155
v tom ve věku 0-14 33
15-64 92
65 a více let 30

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 122
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 39
vyučení a stř. odborné bez mat. 47
úplné střední s maturitou 26
vyšší odborné a nástavbové 3
vysokoškolské 7

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 153
Cizinci s dlouhodobým pobytem 0
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 102
Nezjištěné vyznání 21

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 138
v tom zaměstnaní celkem 60
nezaměstnaní celkem 3

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 138
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 13
průmysl 18
stavebnictví 8
obchod,opravy motor. vozidel 4
doprava, pošty a telekomunikace 6
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 0
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 3

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 45
denně mimo obec 41
denně mimo obec nad 60min. 6

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 51
Cenzové domácnosti 58
v tom úplné rodiny 39
neúplné rodiny 2
nerodinné domácnosti 1
domácnosti jednotlivců 16

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 46
Trvale obydlené domy - rodinné domy 45
Neobydlené obydlené domy celkem 7
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 1
Průměrné stáří trvale obydlených domů 46
Domy podle vlastnictví soukromých osob 44
obce, státu 1
bytové družstvo - SBD 0
ostatní vlastnictví 1

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 46
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 7
vodovodem 46
plynem 1
ústředním topením 26

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 51
Trvale obydlené byty v rodin. domech 50
Neobydlené byty 9

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 51
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 39
v osobním vlastnictví 0
nájemní 1
člena bytového družstva 0

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 51
Byty podle vybavení plyn v bytě 1
vodovod v bytě 51
připojení na veřejnou kanalizační síť 7
ústřední topení, etážové topení 32
vlastní koupelna, sprchový kout 49

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 153
z toho muži 78
z toho ženy 75

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 153
v tom ve věku 0-14 24
15-64 105
65 a více let 24

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 129
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 24
vyučení a stř. odborné bez mat. 45
úplné střední s maturitou 39
vyšší odborné a nástavbové 6
vysokoškolské 13
nezjištěné vzdělání 2

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 82
v tom zaměstnaní celkem 74
nezaměstnaní celkem 8

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 82
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 13
průmysl 20
stavebnictví 3
obchod,opravy motor. vozidel 7
doprava a skladování 2
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 1
vzdělávání 3
zdravotní a sociální péče 4

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 38
denně mimo obec 38
Dojíždějící do zaměstnání 1
do škol 0

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 45
Obydlené rodinné domy 44
Obydlené bytové domy 0
Domy podle vlastnictví soukromých osob 43
obce, státu 1
spoluvlastnictví vlastníků bytů 1
nezjištěno 0

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 51
Obydlené byty v rodinných domech 50
Neobydlené byty 18

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 51
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 39
v osobním vlastnictví 0
nájemní 1
družstevní 0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 51
Byty podle vybavení plyn v bytě 0
vodovod v bytě 48
připojení na veřejnou kanalizační síť 0
ústřední topení 42
etážové topení 1

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 4 1 0 1 2 0 1 4 1
Muži 2 0 0 0 0 0 1
Ženy 3 1 0 1 2 0 1 3 2

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 3
Muži 3
Ženy 0

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 2,041%
Muži 2,667%
Ženy 0,000%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 0

Data pro rok 2023

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ano 1
ČOV Ne
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ano 1
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ne
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ne
LDN Ne
Lekárna Ne
most Ne
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ne
Ordinace lékaře Ne
Parkoviště Ne
Policejní stanice Ne
Pošta Ne
Restaurace Ano 1
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 1
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ne
Sportoviště Ano 3
Škola Ne
Trafostanice Ano 2
Vodojem Ne

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola0
Zákl.škola pouze s 1.st.0
Zákl.škola s 1.a 2.st.0
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2021

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2022

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace0
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti4
Družstevní organizace0
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.49
Svobodná povolání0
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel7
Ostatní9

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců31
s 1-9 zaměst.- mikropodniky4
s 10-49 zaměst.- malé podniky0
s 50-249 zaměst.- střed.podn.0
s >249 zaměst.- velké podniky0
Nezjištěno35

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství7
B-E Průmysl celkem7
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl6
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného0
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa0
F Stavebnictví7
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid7
H Doprava a skladování1
I Ubytování; stravování a pohostinství1
J Informační a komunikační činnosti4
K Peněžnictví a pojišťovnictví1
L Činnosti v oblasti nemovitostí1
M Profesní; vědecké a technické činnosti3
N Administrativní a podpůrné činnosti2
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení1
P Vzdělávání0
Q Zdravotní a sociální péče0
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti1
S Ostatní činnosti2
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno1

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku245
Orná půda159
Chmelnice0
Vinice0
Zahrady7
Ovocné sady0
Trvalé travní porosty (býv.louky)29
Pastviny1
Zemědělská půda194
Lesní půda30
Vodní plochy1
Zastavěné plochy5
Ostatní plochy15