Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Neustupov (okres Benešov)

Typ sídla: Městys
ZUJ (kód obce): 530301
NUTS5: CZ0201530301
LAU 1 (NUTS 4): CZ0201 - okres Benešov
NUTS3: CZ020 - Středočeský kraj
NUTS2: CZ02 - Střední Čechy
Obec s pověřeným obecním úřadem: Votice
Obec s rozšířenou působností: Votice
Katastrální plocha (ha): 2869
Počet bydlících obyvatel k 2023: 551
Nadmořská výška (m n.m.): 511
První písemná zpráva (rok): 1185

Informace

Samospráva

Úřad městyse Neustupov      
Neustupov 94      
25786 Neustupov   Starosta/tka: Tomáš Vrtiška
    Telefon: 317814689
Pošta: Miličín-Neustupov E-mail: obecneustupov@quick.cz
IČ: 00232378    
Úřední hodiny: Po, St: 8-12 a 13-17    
Telefon: 317 814 689    
Datová schránka: 4qgayyb E-mail: obecneustupov@quick.cz
Web: www.neustupov.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Broumovice Dolní Borek Jiřetice u Neustupova
Neustupov Sedlečko u Jiřetic

Část obce díl

Barčov Bořetice Broumovice
Chlístov Dolní Borek Hojšín
Jiřetice Královna Neustupov
Podlesí Sedlečko Slavín
Vlčkovice Vrchy Záhoříčko
Zálesí Žinice

Základní sídelní jednotka díl

Bořetice díl 1 Bořetice díl 2 Broumovice
Chlístov Dolní Borek díl 1 Dolní Borek díl 2
Dolní Borek díl 3 Jiřetice díl 1 Jiřetice díl 2
Jiřetice díl 3 Královna díl 1 Královna díl 2
Neustupov Podlesí díl 1 Podlesí díl 2
Sedlečko Vlčkovice

Územně technická jednotka

UTJ Broumovice UTJ Dolní Borek UTJ Jiřetice u Neustupova
UTJ Neustupov UTJ Sedlečko u Jiřetic

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště ve Voticích
Pražská 610
25928
317830311
podatelna2126@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2126
Hygienická stanice Územní pracoviště Benešov
Černoleská 2053
25604
310014400
Khs-BN@khsstc.cz
khsstc.cz/benesov
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Benešov
Tyršova 1902
25616
317716450
kp.benesov@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/benesov
Matriční úřad Městský úřad Votice - Matrika
Komenského nám. 700
25917
317830124
podatelna@votice.cz
www.mesto-votice.cz
Obecní úřad Úřad městyse
94
25786
317 814 689
obecneustupov@quick.cz
www.neustupov.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Benešov
Nádražní 2120
25601
317762111
posta.bn@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/stredocesky-kraj/benesov#obsah
Soud Okresní soud v Benešově
Masarykovo náměstí 223
25645
317763301
podatelna@osoud.ben.justice.cz
www.justice.cz/web/okresni-soud-v-benesove
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Benešov
Poštovní 2079
25601
317723222
podatelna@osz.ben.justice.cz
verejnazaloba.cz/osz-benesov/kontakty/#:~:text=Okresní státní zastupitelství v Benešově Poštovní 2079 256,+420 317 723 197 ID datové schránky: 3ytahre
Stavební úřad Městský úřad Votice - Odbor výstavby a územního plánování
Komenského nám. 700
25901
317830118
podatelna@votice.cz
www.votice.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12429
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Benešov
Dukelská 2080
25601
950101304
podatelna.bn@uradprace.cz
www.uradprace.cz/benesov
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Vlašim
Lidická 1697
25801
950101211
podatelna.bn@uradprace.cz
www.uradprace.cz/web/cz/benesov#vlasim
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Votice
Komenského nám. 230
25901
950101221
podatelna.bn@uradprace.cz
www.uradprace.cz/web/cz/benesov#votice
Živnostenský úřad MÚ Votice - Obecní živnostenský úřad
Komenského nám.  700
25901
317830111
podatelna@votice.cz
www.mesto-votice.cz

MAS

MAS Voticko z.s.

Forma: Spolek
Podpora ze IV. Osy: ne
Adresa sídla: Komenského nám. 700/x, 259 01 Votice
Založeno: 3.7.2020
Kontaktní telefon: 724192142
E-mail: predseda@masvoticko.cz
WWW: www.masvoticko.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 551 104 340 41 104 551
Muži 294 50 185 20 57 291
Ženy 249 54 155 21 47 248

Data pro rok 2023

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 7 8 1 13 9 4 3
Muži 3 3 0 2 7 -1 -5
Ženy 2 3 -1 2 14 5 -13

Data pro rok 2023

Počet sňatků 6
Počet rozvodů 1

Data pro rok 2022

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 518
z toho muži 277
z toho ženy 241

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 518
v tom ve věku 0-14 75
15-64 334
65 a více let 109

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 443
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 187
vyučení a stř. odborné bez mat. 171
úplné střední s maturitou 56
vyšší odborné a nástavbové 3
vysokoškolské 16

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 505
Cizinci s dlouhodobým pobytem 3
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 1
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 307
Nezjištěné vyznání 72

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 346
v tom zaměstnaní celkem 197
nezaměstnaní celkem 26

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 346
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 30
průmysl 55
stavebnictví 23
obchod,opravy motor. vozidel 14
doprava, pošty a telekomunikace 12
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 10
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 9

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 160
denně mimo obec 117
denně mimo obec nad 60min. 16

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 183
Cenzové domácnosti 205
v tom úplné rodiny 110
neúplné rodiny 26
nerodinné domácnosti 7
domácnosti jednotlivců 62

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 162
Trvale obydlené domy - rodinné domy 157
Neobydlené obydlené domy celkem 74
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 55
Průměrné stáří trvale obydlených domů 55
Domy podle vlastnictví soukromých osob 151
obce, státu 0
bytové družstvo - SBD 0
ostatní vlastnictví 11

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 162
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 18
vodovodem 158
plynem 7
ústředním topením 87

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 183
Trvale obydlené byty v rodin. domech 170
Neobydlené byty 87

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 183
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 134
v osobním vlastnictví 4
nájemní 24
člena bytového družstva 0

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 183
Byty podle vybavení plyn v bytě 3
vodovod v bytě 174
připojení na veřejnou kanalizační síť 20
ústřední topení, etážové topení 109
vlastní koupelna, sprchový kout 165

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 512
z toho muži 269
z toho ženy 243

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 512
v tom ve věku 0-14 74
15-64 350
65 a více let 86

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 438
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 110
vyučení a stř. odborné bez mat. 195
úplné střední s maturitou 77
vyšší odborné a nástavbové 15
vysokoškolské 20
nezjištěné vzdělání 16

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 217
v tom zaměstnaní celkem 198
nezaměstnaní celkem 19

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 217
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 27
průmysl 43
stavebnictví 23
obchod,opravy motor. vozidel 14
doprava a skladování 11
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 14
vzdělávání 4
zdravotní a sociální péče 7

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 76
denně mimo obec 73
Dojíždějící do zaměstnání 5
do škol 0

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 159
Obydlené rodinné domy 147
Obydlené bytové domy 7
Domy podle vlastnictví soukromých osob 145
obce, státu 2
spoluvlastnictví vlastníků bytů 2
nezjištěno 7

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 173
Obydlené byty v rodinných domech 156
Neobydlené byty 78

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 173
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 129
v osobním vlastnictví 0
nájemní 16
družstevní 0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 173
Byty podle vybavení plyn v bytě 8
vodovod v bytě 143
připojení na veřejnou kanalizační síť 0
ústřední topení 120
etážové topení 7

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 13 1 0 2 6 0 4 3 3
Muži 3 0 2 0 1 2 0
Ženy 7 1 0 1 4 0 3 1 3

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 12
Muži 6
Ženy 6

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 3,529%
Muži 1,546%
Ženy 3,871%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 3

Data pro rok 2023

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ano 5
ČOV Ne
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ano 3
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ano 3
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ano 1
LDN Ne
Lekárna Ne
most Ne
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ano 2
Ordinace lékaře Ne
Parkoviště Ne
Policejní stanice Ne
Pošta Ano 1
Restaurace Ano 3
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ano 25
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 9
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ano 2
Sportoviště Ano 8
Škola Ne
Trafostanice Ano 10
Vodojem Ano 1

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola0
Zákl.škola pouze s 1.st.0
Zákl.škola s 1.a 2.st.0
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2021

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2022

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace0
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti5
Družstevní organizace0
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.97
Svobodná povolání1
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel23
Ostatní10

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců57
s 1-9 zaměst.- mikropodniky7
s 10-49 zaměst.- malé podniky0
s 50-249 zaměst.- střed.podn.0
s >249 zaměst.- velké podniky0
Nezjištěno70

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství24
B-E Průmysl celkem18
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl7
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného1
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa1
F Stavebnictví10
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid11
H Doprava a skladování5
I Ubytování; stravování a pohostinství2
J Informační a komunikační činnosti1
K Peněžnictví a pojišťovnictví1
L Činnosti v oblasti nemovitostí0
M Profesní; vědecké a technické činnosti6
N Administrativní a podpůrné činnosti1
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení1
P Vzdělávání2
Q Zdravotní a sociální péče2
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti1
S Ostatní činnosti2
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno2

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku2 869
Orná půda1 563
Chmelnice0
Vinice0
Zahrady34
Ovocné sady20
Trvalé travní porosty (býv.louky)424
Pastviny62
Zemědělská půda2 040
Lesní půda624
Vodní plochy58
Zastavěné plochy27
Ostatní plochy119