Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Soběhrdy (okres Benešov)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 530638
NUTS5: CZ0201530638
LAU 1 (NUTS 4): CZ0201 - okres Benešov
NUTS3: CZ020 - Středočeský kraj
NUTS2: CZ02 - Střední Čechy
Obec s pověřeným obecním úřadem: Benešov
Obec s rozšířenou působností: Benešov
Katastrální plocha (ha): 1012
Počet bydlících obyvatel k 2023: 451
Nadmořská výška (m n.m.): 409
První písemná zpráva (rok): 1360

Informace

Samospráva

Obecní úřad Soběhrdy      
Soběhrdy 60      
25601 Soběhrdy   Starosta/tka: Pavel Bartík
    Telefon: 604 294 762
Pošta: Benešov u Prahy E-mail: starosta@sobehrdy.cz
IČ: 00232700    
Úřední hodiny: St: 16.00-18.00    
Telefon: 317 795 639    
Datová schránka: tgsauit E-mail: obec@sobehrdy.cz
Web: www.sobehrdy.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Soběhrdy Žíňany

Základní sídelní jednotka díl

Mezihoří Phov Soběhrdy
Žíňánky Žíňany

Část obce díl

Mezihoří Phov Soběhrdy
Žíňánky Žíňany

Územně technická jednotka

UTJ Soběhrdy UTJ Žíňany

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Benešově
Tyršova 2074
25601
317759311
podatelna2103@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2103
Hygienická stanice Územní pracoviště Benešov
Černoleská 2053
25604
310014400
Khs-BN@khsstc.cz
khsstc.cz/benesov
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Benešov
Tyršova 1902
25616
317716450
kp.benesov@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/benesov
Matriční úřad Městský úřad Benešov - Matrika
Masarykovo nám. 226
25627
312821200
kleplova@benesov-city.cz
www.benesov-city.cz
Obecní úřad Obecní úřad
60
25601
317 795 639
obec@sobehrdy.cz
www.sobehrdy.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Benešov
Nádražní 2120
25601
317762111
posta.bn@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/stredocesky-kraj/benesov#obsah
Soud Okresní soud v Benešově
Masarykovo náměstí 223
25645
317763301
podatelna@osoud.ben.justice.cz
www.justice.cz/web/okresni-soud-v-benesove
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Benešov
Poštovní 2079
25601
317723222
podatelna@osz.ben.justice.cz
verejnazaloba.cz/osz-benesov/kontakty/#:~:text=Okresní státní zastupitelství v Benešově Poštovní 2079 256,+420 317 723 197 ID datové schránky: 3ytahre
Stavební úřad Městský úřad Benešov - Stavební úřad
Masarykovo nám. 100
25627
312821170
epodatelna@benesov-city.cz
www.benesov-city.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12427
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Benešov
Dukelská 2080
25601
950101304
podatelna.bn@uradprace.cz
www.uradprace.cz/benesov
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Vlašim
Lidická 1697
25801
950101211
podatelna.bn@uradprace.cz
www.uradprace.cz/web/cz/benesov#vlasim
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Votice
Komenského nám. 230
25901
950101221
podatelna.bn@uradprace.cz
www.uradprace.cz/web/cz/benesov#votice
Živnostenský úřad MÚ Benešov - Obecní živnostenský úřad
Masarykovo nám.  100
25627
312821287
stupkova@benesov-city.cz
www.benesov-city.cz

MAS

Posázaví o.p.s.

Forma: Obecně prospěšná společnost
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: Zámek Jemniště 1, 257 01 Postupice
Založeno: 25.3.2004
Kontaktní telefon: 723881081
E-mail: zemanova@posazavi.com
WWW: leader.posazavi.com

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 451 109 277 21 68 451
Muži 218 52 147 8 31 214
Ženy 217 57 130 13 37 217

Data pro rok 2023

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 5 3 -1 15 20 -5 -3
Muži 3 2 1 8 6 12 3
Ženy 2 3 -1 8 4 8 3

Data pro rok 2023

Počet sňatků 3
Počet rozvodů 0

Data pro rok 2022

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 286
z toho muži 140
z toho ženy 146

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 286
v tom ve věku 0-14 60
15-64 173
65 a více let 53

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 226
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 57
vyučení a stř. odborné bez mat. 91
úplné střední s maturitou 60
vyšší odborné a nástavbové 5
vysokoškolské 13

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 277
Cizinci s dlouhodobým pobytem 6
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 5
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 151
Nezjištěné vyznání 2

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 257
v tom zaměstnaní celkem 127
nezaměstnaní celkem 5

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 257
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 17
průmysl 41
stavebnictví 13
obchod,opravy motor. vozidel 11
doprava, pošty a telekomunikace 9
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 3
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 5

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 99
denně mimo obec 83
denně mimo obec nad 60min. 9

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 101
Cenzové domácnosti 115
v tom úplné rodiny 65
neúplné rodiny 15
nerodinné domácnosti 0
domácnosti jednotlivců 35

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 97
Trvale obydlené domy - rodinné domy 96
Neobydlené obydlené domy celkem 57
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 48
Průměrné stáří trvale obydlených domů 56
Domy podle vlastnictví soukromých osob 89
obce, státu 0
bytové družstvo - SBD 0
ostatní vlastnictví 8

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 97
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 17
vodovodem 93
plynem 2
ústředním topením 73

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 101
Trvale obydlené byty v rodin. domech 100
Neobydlené byty 59

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 101
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 85
v osobním vlastnictví 1
nájemní 7
člena bytového družstva 0

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 101
Byty podle vybavení plyn v bytě 2
vodovod v bytě 97
připojení na veřejnou kanalizační síť 17
ústřední topení, etážové topení 77
vlastní koupelna, sprchový kout 94

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 342
z toho muži 177
z toho ženy 165

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 342
v tom ve věku 0-14 45
15-64 241
65 a více let 55

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 297
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 52
vyučení a stř. odborné bez mat. 100
úplné střední s maturitou 85
vyšší odborné a nástavbové 14
vysokoškolské 35
nezjištěné vzdělání 10

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 172
v tom zaměstnaní celkem 159
nezaměstnaní celkem 13

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 172
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 7
průmysl 25
stavebnictví 9
obchod,opravy motor. vozidel 24
doprava a skladování 7
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 10
vzdělávání 8
zdravotní a sociální péče 11

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 61
denně mimo obec 61
Dojíždějící do zaměstnání 10
do škol 0

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 127
Obydlené rodinné domy 122
Obydlené bytové domy 1
Domy podle vlastnictví soukromých osob 111
obce, státu 1
spoluvlastnictví vlastníků bytů 5
nezjištěno 9

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 134
Obydlené byty v rodinných domech 129
Neobydlené byty 65

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 134
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 103
v osobním vlastnictví 1
nájemní 2
družstevní 0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 134
Byty podle vybavení plyn v bytě 7
vodovod v bytě 112
připojení na veřejnou kanalizační síť 60
ústřední topení 102
etážové topení 3

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 5 1 0 1 2 1 3 1 1
Muži 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Ženy 4 1 0 1 2 1 2 1 1

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 4
Muži 2
Ženy 2

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 1,444%
Muži 0,714%
Ženy 1,538%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 0

Data pro rok 2023

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ne
ČOV Ano 2
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ano 1
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ano 3
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ano 1
LDN Ne
Lekárna Ne
most Ne
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ne
Ordinace lékaře Ne
Parkoviště Ne
Policejní stanice Ne
Pošta Ne
Restaurace Ano 4
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 9
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ne
Sportoviště Ano 9
Škola Ne
Trafostanice Ano 8
Vodojem Ano 1

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola0
Zákl.škola pouze s 1.st.0
Zákl.škola s 1.a 2.st.0
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2021

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2022

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace0
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti12
Družstevní organizace0
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.101
Svobodná povolání4
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel3
Ostatní13

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců60
s 1-9 zaměst.- mikropodniky11
s 10-49 zaměst.- malé podniky1
s 50-249 zaměst.- střed.podn.0
s >249 zaměst.- velké podniky0
Nezjištěno75

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství6
B-E Průmysl celkem16
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl8
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného2
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa0
F Stavebnictví19
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid15
H Doprava a skladování2
I Ubytování; stravování a pohostinství2
J Informační a komunikační činnosti3
K Peněžnictví a pojišťovnictví5
L Činnosti v oblasti nemovitostí2
M Profesní; vědecké a technické činnosti8
N Administrativní a podpůrné činnosti2
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
P Vzdělávání1
Q Zdravotní a sociální péče0
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti4
S Ostatní činnosti4
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno2

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku1 012
Orná půda526
Chmelnice0
Vinice0
Zahrady25
Ovocné sady9
Trvalé travní porosty (býv.louky)155
Pastviny41
Zemědělská půda714
Lesní půda224
Vodní plochy6
Zastavěné plochy13
Ostatní plochy56