Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Ratměřice (okres Benešov)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 532550
NUTS5: CZ0201532550
LAU 1 (NUTS 4): CZ0201 - okres Benešov
NUTS3: CZ020 - Středočeský kraj
NUTS2: CZ02 - Střední Čechy
Obec s pověřeným obecním úřadem: Votice
Obec s rozšířenou působností: Votice
Katastrální plocha (ha): 954
Počet bydlících obyvatel k 2023: 313
Nadmořská výška (m n.m.): 498
První písemná zpráva (rok): 1220
city flag city symbol

Informace

Samospráva

Obecní úřad Ratměřice      
Ratměřice 72      
25703 Ratměřice   Starosta/tka: Viktor Liška
    Telefon: 317833321
Pošta: Jankov E-mail: starosta@ratmerice.cz
IČ: 00473481    
Úřední hodiny: Stř.,Pá.,16:00-18:00    
Telefon: 317 833 321    
Datová schránka: vc5atkj E-mail: obec@ratmerice.cz
Web: www.ratmerice.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Hrzín Ratměřice

Základní sídelní jednotka díl

Hrzín Ratměřice Skrýšov

Část obce díl

Hrzín Ratměřice Skrýšov

Územně technická jednotka

UTJ Hrzín UTJ Ratměřice

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště ve Voticích
Pražská 610
25928
317830311
podatelna2126@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2126
Hygienická stanice Územní pracoviště Benešov
Černoleská 2053
25604
310014400
Khs-BN@khsstc.cz
khsstc.cz/benesov
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Benešov
Tyršova 1902
25616
317716450
kp.benesov@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/benesov
Matriční úřad Městský úřad Votice - Matrika
Komenského nám. 700
25917
317830124
podatelna@votice.cz
www.mesto-votice.cz
Obecní úřad Obecní úřad
72
25703
317 833 321
obec@ratmerice.cz
www.ratmerice.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Benešov
Nádražní 2120
25601
317762111
posta.bn@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/stredocesky-kraj/benesov#obsah
Soud Okresní soud v Benešově
Masarykovo náměstí 223
25645
317763301
podatelna@osoud.ben.justice.cz
www.justice.cz/web/okresni-soud-v-benesove
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Benešov
Poštovní 2079
25601
317723222
podatelna@osz.ben.justice.cz
verejnazaloba.cz/osz-benesov/kontakty/#:~:text=Okresní státní zastupitelství v Benešově Poštovní 2079 256,+420 317 723 197 ID datové schránky: 3ytahre
Stavební úřad Městský úřad Votice - Odbor výstavby a územního plánování
Komenského nám. 700
25901
317830118
podatelna@votice.cz
www.votice.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12429
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Benešov
Dukelská 2080
25601
950101304
podatelna.bn@uradprace.cz
www.uradprace.cz/benesov
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Vlašim
Lidická 1697
25801
950101211
podatelna.bn@uradprace.cz
www.uradprace.cz/web/cz/benesov#vlasim
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Votice
Komenského nám. 230
25901
950101221
podatelna.bn@uradprace.cz
www.uradprace.cz/web/cz/benesov#votice
Živnostenský úřad MÚ Votice - Obecní živnostenský úřad
Komenského nám.  700
25901
317830111
podatelna@votice.cz
www.mesto-votice.cz

MAS

MAS Voticko z.s.

Forma: Spolek
Podpora ze IV. Osy: ne
Adresa sídla: Komenského nám. 700/x, 259 01 Votice
Založeno: 3.7.2020
Kontaktní telefon: 724192142
E-mail: predseda@masvoticko.cz
WWW: www.masvoticko.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 313 52 205 14 53 313
Muži 153 27 114 7 19 156
Ženy 149 25 91 7 34 149

Data pro rok 2023

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 3 5 0 12 7 5 3
Muži 1 5 -4 8 2 4 2
Ženy 0 1 -1 4 0 4 3

Data pro rok 2023

Počet sňatků 2
Počet rozvodů 0

Data pro rok 2022

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 301
z toho muži 151
z toho ženy 150

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 301
v tom ve věku 0-14 45
15-64 216
65 a více let 40

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 256
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 113
vyučení a stř. odborné bez mat. 88
úplné střední s maturitou 37
vyšší odborné a nástavbové 4
vysokoškolské 3

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 287
Cizinci s dlouhodobým pobytem 12
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 1
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 126
Nezjištěné vyznání 21

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 200
v tom zaměstnaní celkem 122
nezaměstnaní celkem 2

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 200
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 29
průmysl 18
stavebnictví 8
obchod,opravy motor. vozidel 14
doprava, pošty a telekomunikace 3
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 5
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 25

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 79
denně mimo obec 49
denně mimo obec nad 60min. 7

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 82
Cenzové domácnosti 92
v tom úplné rodiny 50
neúplné rodiny 9
nerodinné domácnosti 1
domácnosti jednotlivců 32

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 81
Trvale obydlené domy - rodinné domy 77
Neobydlené obydlené domy celkem 44
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 42
Průměrné stáří trvale obydlených domů 55
Domy podle vlastnictví soukromých osob 71
obce, státu 4
bytové družstvo - SBD 0
ostatní vlastnictví 5

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 81
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 48
vodovodem 77
plynem 13
ústředním topením 40

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 82
Trvale obydlené byty v rodin. domech 78
Neobydlené byty 44

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 82
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 63
v osobním vlastnictví 1
nájemní 8
člena bytového družstva 0

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 82
Byty podle vybavení plyn v bytě 11
vodovod v bytě 77
připojení na veřejnou kanalizační síť 46
ústřední topení, etážové topení 46
vlastní koupelna, sprchový kout 75

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 266
z toho muži 135
z toho ženy 131

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 266
v tom ve věku 0-14 28
15-64 187
65 a více let 51

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 238
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 59
vyučení a stř. odborné bez mat. 84
úplné střední s maturitou 57
vyšší odborné a nástavbové 7
vysokoškolské 7
nezjištěné vzdělání 2

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 98
v tom zaměstnaní celkem 93
nezaměstnaní celkem 5

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 98
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 7
průmysl 20
stavebnictví 9
obchod,opravy motor. vozidel 12
doprava a skladování 1
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 6
vzdělávání 4
zdravotní a sociální péče 16

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 54
denně mimo obec 43
Dojíždějící do zaměstnání 18
do škol 0

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 84
Obydlené rodinné domy 81
Obydlené bytové domy 1
Domy podle vlastnictví soukromých osob 79
obce, státu 1
spoluvlastnictví vlastníků bytů 3
nezjištěno 1

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 88
Obydlené byty v rodinných domech 83
Neobydlené byty 49

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 88
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 71
v osobním vlastnictví 4
nájemní 3
družstevní 0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 88
Byty podle vybavení plyn v bytě 25
vodovod v bytě 84
připojení na veřejnou kanalizační síť 55
ústřední topení 59
etážové topení 6

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 4 1 0 1 1 0 1 1 1
Muži 2 0 0 0 0
Ženy 3 1 0 1 1 0 0 1 1

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 4
Muži 3
Ženy 1

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 1,951%
Muži 1,852%
Ženy 1,099%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 0

Data pro rok 2023

Zdravotnictví

Samost.ord.prakt.lék. stomatologa1

Data pro rok 2014

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ano 2
ČOV Ano 1
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ano 1
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ano 1
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ano 4
LDN Ne
Lekárna Ne
most Ne
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ano 1
Ordinace lékaře Ne
Parkoviště Ne
Policejní stanice Ne
Pošta Ne
Restaurace Ano 2
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 6
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ne
Sportoviště Ano 3
Škola Ano 1
Trafostanice Ano 5
Vodojem Ne

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola1
Zákl.škola pouze s 1.st.0
Zákl.škola s 1.a 2.st.0
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2021

Školy

Mateřská škola Ratměřice, okres Benešov Mateřská škola

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2022

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace1
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti4
Družstevní organizace0
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.55
Svobodná povolání2
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel1
Ostatní8

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců30
s 1-9 zaměst.- mikropodniky4
s 10-49 zaměst.- malé podniky1
s 50-249 zaměst.- střed.podn.0
s >249 zaměst.- velké podniky0
Nezjištěno39

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství4
B-E Průmysl celkem9
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl3
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného2
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa0
F Stavebnictví11
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid7
H Doprava a skladování1
I Ubytování; stravování a pohostinství1
J Informační a komunikační činnosti0
K Peněžnictví a pojišťovnictví3
L Činnosti v oblasti nemovitostí2
M Profesní; vědecké a technické činnosti3
N Administrativní a podpůrné činnosti1
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
P Vzdělávání1
Q Zdravotní a sociální péče0
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti2
S Ostatní činnosti1
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno1

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku954
Orná půda528
Chmelnice0
Vinice0
Zahrady17
Ovocné sady2
Trvalé travní porosty (býv.louky)113
Pastviny13
Zemědělská půda661
Lesní půda231
Vodní plochy6
Zastavěné plochy10
Ostatní plochy47