Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Tisem (okres Benešov)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 532592
NUTS5: CZ0201532592
LAU 1 (NUTS 4): CZ0201 - okres Benešov
NUTS3: CZ020 - Středočeský kraj
NUTS2: CZ02 - Střední Čechy
Obec s pověřeným obecním úřadem: Benešov
Obec s rozšířenou působností: Benešov
Katastrální plocha (ha): 346
Počet bydlících obyvatel k 2023: 215
Nadmořská výška (m n.m.): 348
První písemná zpráva (rok): 1325

Informace

Samospráva

Obecní úřad Tisem      
Tisem 36      
25756 Tisem   Starosta/tka: Miloslav Albrecht
    Telefon: 602 208 365
Pošta: Neveklov E-mail: ou.tisem@tiscali.cz
IČ: 00508420    
Úřední hodiny: Po, St: 17.30-19.00    
Telefon: 317 741 654    
Datová schránka: ctranjq E-mail: obec@tisem.cz
Web: www.tisem.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Tisem

Základní sídelní jednotka díl

Tisem

Část obce díl

Tisem

Územně technická jednotka

UTJ Tisem

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Benešově
Tyršova 2074
25601
317759311
podatelna2103@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2103
Hygienická stanice Územní pracoviště Benešov
Černoleská 2053
25604
310014400
Khs-BN@khsstc.cz
khsstc.cz/benesov
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Benešov
Tyršova 1902
25616
317716450
kp.benesov@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/benesov
Matriční úřad Městský úřad Neveklov - Matrika
nám. J.Heřmana 80
25756
317741322
mesto@neveklov.cz
www.neveklov.cz
Obecní úřad Obecní úřad
36
25756
317 741 654
obec@tisem.cz
www.tisem.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Benešov
Nádražní 2120
25601
317762111
posta.bn@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/stredocesky-kraj/benesov#obsah
Soud Okresní soud v Benešově
Masarykovo náměstí 223
25645
317763301
podatelna@osoud.ben.justice.cz
www.justice.cz/web/okresni-soud-v-benesove
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Benešov
Poštovní 2079
25601
317723222
podatelna@osz.ben.justice.cz
verejnazaloba.cz/osz-benesov/kontakty/#:~:text=Okresní státní zastupitelství v Benešově Poštovní 2079 256,+420 317 723 197 ID datové schránky: 3ytahre
Stavební úřad Městský úřad Neveklov - Stavební úřad
náměstí Jana Heřmana 80
25756
317741417
mesto@neveklov.cz
www.neveklov.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/13406
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Benešov
Dukelská 2080
25601
950101304
podatelna.bn@uradprace.cz
www.uradprace.cz/benesov
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Vlašim
Lidická 1697
25801
950101211
podatelna.bn@uradprace.cz
www.uradprace.cz/web/cz/benesov#vlasim
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Votice
Komenského nám. 230
25901
950101221
podatelna.bn@uradprace.cz
www.uradprace.cz/web/cz/benesov#votice
Živnostenský úřad MÚ Benešov - Obecní živnostenský úřad
Masarykovo nám.  100
25627
312821287
stupkova@benesov-city.cz
www.benesov-city.cz

MAS

Posázaví o.p.s.

Forma: Obecně prospěšná společnost
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: Zámek Jemniště 1, 257 01 Postupice
Založeno: 25.3.2004
Kontaktní telefon: 723881081
E-mail: zemanova@posazavi.com
WWW: leader.posazavi.com

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 215 27 145 13 43 215
Muži 108 10 76 4 19 106
Ženy 118 17 69 9 24 115

Data pro rok 2023

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 1 0 -2 8 9 -1 0
Muži 1 2 -1 2 1 -1 0
Ženy 3 0 3 1 1 -8 3

Data pro rok 2023

Počet sňatků 1
Počet rozvodů 1

Data pro rok 2022

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 189
z toho muži 91
z toho ženy 98

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 189
v tom ve věku 0-14 32
15-64 134
65 a více let 23

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 157
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 40
vyučení a stř. odborné bez mat. 65
úplné střední s maturitou 41
vyšší odborné a nástavbové 7
vysokoškolské 4

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 185
Cizinci s dlouhodobým pobytem 0
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 90
Nezjištěné vyznání 36

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 153
v tom zaměstnaní celkem 88
nezaměstnaní celkem 2

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 153
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 5
průmysl 13
stavebnictví 9
obchod,opravy motor. vozidel 12
doprava, pošty a telekomunikace 11
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 4
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 11

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 80
denně mimo obec 70
denně mimo obec nad 60min. 4

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 59
Cenzové domácnosti 67
v tom úplné rodiny 50
neúplné rodiny 6
nerodinné domácnosti 0
domácnosti jednotlivců 11

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 44
Trvale obydlené domy - rodinné domy 42
Neobydlené obydlené domy celkem 24
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 20
Průměrné stáří trvale obydlených domů 41
Domy podle vlastnictví soukromých osob 43
obce, státu 0
bytové družstvo - SBD 0
ostatní vlastnictví 1

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 44
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 0
vodovodem 44
plynem 3
ústředním topením 36

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 59
Trvale obydlené byty v rodin. domech 53
Neobydlené byty 30

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 59
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 45
v osobním vlastnictví 0
nájemní 5
člena bytového družstva 0

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 59
Byty podle vybavení plyn v bytě 3
vodovod v bytě 59
připojení na veřejnou kanalizační síť 0
ústřední topení, etážové topení 53
vlastní koupelna, sprchový kout 58

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 218
z toho muži 106
z toho ženy 112

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 218
v tom ve věku 0-14 33
15-64 149
65 a více let 35

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 185
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 37
vyučení a stř. odborné bez mat. 66
úplné střední s maturitou 54
vyšší odborné a nástavbové 9
vysokoškolské 13
nezjištěné vzdělání 6

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 111
v tom zaměstnaní celkem 103
nezaměstnaní celkem 8

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 111
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 3
průmysl 17
stavebnictví 5
obchod,opravy motor. vozidel 17
doprava a skladování 9
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 14
vzdělávání 3
zdravotní a sociální péče 8

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 52
denně mimo obec 50
Dojíždějící do zaměstnání 1
do škol 0

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 58
Obydlené rodinné domy 55
Obydlené bytové domy 2
Domy podle vlastnictví soukromých osob 54
obce, státu 0
spoluvlastnictví vlastníků bytů 3
nezjištěno 1

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 74
Obydlené byty v rodinných domech 65
Neobydlené byty 20

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 74
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 57
v osobním vlastnictví 0
nájemní 8
družstevní 0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 74
Byty podle vybavení plyn v bytě 8
vodovod v bytě 69
připojení na veřejnou kanalizační síť 0
ústřední topení 64
etážové topení 3

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 3 1 0 1 2 1 1 1 1
Muži 3 0 0 0 0 0
Ženy 2 1 0 1 2 0 0 1 1

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 3
Muži 0
Ženy 3

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 2,069%
Muži 4,054%
Ženy 4,348%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 2

Data pro rok 2023

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ne
ČOV Ne
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ano 1
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ne
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ne
LDN Ne
Lekárna Ne
most Ano 4
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ne
Ordinace lékaře Ne
Parkoviště Ne
Policejní stanice Ne
Pošta Ne
Restaurace Ne
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 4
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ne
Sportoviště Ano 3
Škola Ne
Trafostanice Ano 1
Vodojem Ano 1

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola0
Zákl.škola pouze s 1.st.0
Zákl.škola s 1.a 2.st.0
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2021

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2022

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace0
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti3
Družstevní organizace0
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.53
Svobodná povolání2
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel2
Ostatní5

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců32
s 1-9 zaměst.- mikropodniky2
s 10-49 zaměst.- malé podniky0
s 50-249 zaměst.- střed.podn.0
s >249 zaměst.- velké podniky0
Nezjištěno28

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství2
B-E Průmysl celkem13
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl7
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného1
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa1
F Stavebnictví6
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid8
H Doprava a skladování1
I Ubytování; stravování a pohostinství2
J Informační a komunikační činnosti2
K Peněžnictví a pojišťovnictví3
L Činnosti v oblasti nemovitostí1
M Profesní; vědecké a technické činnosti2
N Administrativní a podpůrné činnosti1
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení1
P Vzdělávání1
Q Zdravotní a sociální péče0
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti2
S Ostatní činnosti2
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno1

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku346
Orná půda198
Chmelnice0
Vinice0
Zahrady7
Ovocné sady1
Trvalé travní porosty (býv.louky)22
Pastviny4
Zemědělská půda227
Lesní půda88
Vodní plochy1
Zastavěné plochy4
Ostatní plochy26