Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Sázava (okres Benešov)

Typ sídla: Město
ZUJ (kód obce): 534382
NUTS5: CZ0201534382
LAU 1 (NUTS 4): CZ0201 - okres Benešov
NUTS3: CZ020 - Středočeský kraj
NUTS2: CZ02 - Střední Čechy
Obec s pověřeným obecním úřadem: Sázava
Obec s rozšířenou působností: Benešov
Katastrální plocha (ha): 2042
Počet bydlících obyvatel k 2023: 3875
Nadmořská výška (m n.m.): 312
První písemná zpráva (rok): 1053
city flag city symbol

Informace

Samospráva

Městský úřad Sázava      
nám. Voskovce a Wericha 356      
28506 Sázava   Starosta/tka: Vladimír Dvořák
    Telefon: 731 652 880
Pošta: Sázava E-mail: starosta@mestosazava.cz
IČ: 00236411    
Úřední hodiny: Po, St: 8.00-11.30, 12.30-17.00    
Telefon: 327 551 059    
Datová schránka: st9bbj3 E-mail: urad@mestosazava.cz
Web: www.mestosazava.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Bělokozly Čeřenice Černé Budy
Dojetřice Sázava

Základní sídelní jednotka díl

Bělokozly Čeřenice Černé Budy
Dojetřice Sázava

Část obce díl

Bělokozly Čeřenice Černé Budy
Dojetřice Sázava

Územně technická jednotka

UTJ Bělokozly UTJ Čeřenice UTJ Černé Budy
UTJ Dojetřice UTJ Sázava

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Benešově
Tyršova 2074
25601
317759311
podatelna2103@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2103
Hygienická stanice Územní pracoviště Benešov
Černoleská 2053
25604
310014400
Khs-BN@khsstc.cz
khsstc.cz/benesov
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Benešov
Tyršova 1902
25616
317716450
kp.benesov@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/benesov
Matriční úřad Městský úřad Sázava - Matrika
nám. Voskovce a Wericha 356
28506
327551046
 d.ripova@mestosazava.cz
www.mestosazava.cz
Městský úřad Městský úřad
nám. Voskovce a Wericha 356
28506
327 551 059
urad@mestosazava.cz
www.mestosazava.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Benešov
Nádražní 2120
25601
317762111
posta.bn@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/stredocesky-kraj/benesov#obsah
Soud Okresní soud v Benešově
Masarykovo náměstí 223
25645
317763301
podatelna@osoud.ben.justice.cz
www.justice.cz/web/okresni-soud-v-benesove
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Benešov
Poštovní 2079
25601
317723222
podatelna@osz.ben.justice.cz
verejnazaloba.cz/osz-benesov/kontakty/#:~:text=Okresní státní zastupitelství v Benešově Poštovní 2079 256,+420 317 723 197 ID datové schránky: 3ytahre
Stavební úřad Městský úřad Sázava - Odbor výstavby a životního prostředí
nám. Voskovce a Wericha 356
28506
327551050
stavebni@mestosazava.cz
www.mestosazava.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/13163
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Benešov
Dukelská 2080
25601
950101304
podatelna.bn@uradprace.cz
www.uradprace.cz/benesov
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Vlašim
Lidická 1697
25801
950101211
podatelna.bn@uradprace.cz
www.uradprace.cz/web/cz/benesov#vlasim
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Votice
Komenského nám. 230
25901
950101221
podatelna.bn@uradprace.cz
www.uradprace.cz/web/cz/benesov#votice
Živnostenský úřad MÚ Benešov - Obecní živnostenský úřad
Masarykovo nám.  100
25627
312821287
stupkova@benesov-city.cz
www.benesov-city.cz

MAS

Posázaví o.p.s.

Forma: Obecně prospěšná společnost
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: Zámek Jemniště 1, 257 01 Postupice
Založeno: 25.3.2004
Kontaktní telefon: 723881081
E-mail: zemanova@posazavi.com
WWW: leader.posazavi.com

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 3 875 556 2 356 210 922 3 875
Muži 1 856 293 1 193 103 395 1 848
Ženy 1 846 263 1 163 107 527 1 846

Data pro rok 2023

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 26 42 -27 192 135 57 41
Muži 16 28 -12 59 42 37 5
Ženy 11 34 -23 41 41 122 -23

Data pro rok 2023

Počet sňatků 20
Počet rozvodů 6

Data pro rok 2022

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 3 728
z toho muži 1 830
z toho ženy 1 898

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 3 728
v tom ve věku 0-14 622
15-64 2 697
65 a více let 409

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 3 106
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 777
vyučení a stř. odborné bez mat. 1 299
úplné střední s maturitou 746
vyšší odborné a nástavbové 93
vysokoškolské 171

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 3 585
Cizinci s dlouhodobým pobytem 28
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 6
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 1

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 769
Nezjištěné vyznání 351

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 2 272
v tom zaměstnaní celkem 1 930
nezaměstnaní celkem 141

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 2 272
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 22
průmysl 1 060
stavebnictví 171
obchod,opravy motor. vozidel 193
doprava, pošty a telekomunikace 68
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 70
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 126

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 500
denně mimo obec 343
denně mimo obec nad 60min. 125

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 1 335
Cenzové domácnosti 1 487
v tom úplné rodiny 886
neúplné rodiny 204
nerodinné domácnosti 23
domácnosti jednotlivců 374

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 568
Trvale obydlené domy - rodinné domy 478
Neobydlené obydlené domy celkem 165
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 129
Průměrné stáří trvale obydlených domů 43
Domy podle vlastnictví soukromých osob 480
obce, státu 30
bytové družstvo - SBD 17
ostatní vlastnictví 40

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 568
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 299
vodovodem 557
plynem 349
ústředním topením 427

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 1 335
Trvale obydlené byty v rodin. domech 517
Neobydlené byty 220

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 1 335
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 468
v osobním vlastnictví 256
nájemní 233
člena bytového družstva 300

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 1 335
Byty podle vybavení plyn v bytě 460
vodovod v bytě 1 314
připojení na veřejnou kanalizační síť 1 024
ústřední topení, etážové topení 1 061
vlastní koupelna, sprchový kout 1 282

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 3 764
z toho muži 1 870
z toho ženy 1 894

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 3 764
v tom ve věku 0-14 565
15-64 2 621
65 a více let 554

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 3 199
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 647
vyučení a stř. odborné bez mat. 1 212
úplné střední s maturitou 844
vyšší odborné a nástavbové 98
vysokoškolské 244
nezjištěné vzdělání 140

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 1 779
v tom zaměstnaní celkem 1 644
nezaměstnaní celkem 135

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 1 779
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 9
průmysl 600
stavebnictví 111
obchod,opravy motor. vozidel 173
doprava a skladování 69
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 63
vzdělávání 76
zdravotní a sociální péče 63

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 560
denně mimo obec 319
Dojíždějící do zaměstnání 260
do škol 41

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 662
Obydlené rodinné domy 572
Obydlené bytové domy 83
Domy podle vlastnictví soukromých osob 566
obce, státu 26
spoluvlastnictví vlastníků bytů 57
nezjištěno 8

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 1 464
Obydlené byty v rodinných domech 612
Neobydlené byty 260

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 1 464
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 512
v osobním vlastnictví 521
nájemní 250
družstevní 0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 1 464
Byty podle vybavení plyn v bytě 560
vodovod v bytě 1 333
připojení na veřejnou kanalizační síť 1 312
ústřední topení 1 101
etážové topení 117

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 47 9 1 4 18 1 3 19 17
Muži 16 1 0 6 6 5
Ženy 27 8 1 2 12 1 4 13 12

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 41
Muži 17
Ženy 24

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 1,740%
Muži 1,204%
Ženy 2,064%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 9

Data pro rok 2023

Zdravotnictví

Zdravotní střediska2
Samost.ord.prakt.lék. pro dospělé2
Samost.ord.prakt.lék. pro děti a dorost1
Samost.ord.prakt.lék. stomatologa2
Zařízení lékárenské péče (lékárny)1

Data pro rok 1997

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ne
ČOV Ano 1
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ano 1
Herna Ano 1
Hospic Ne
Hřbitov Ano 2
Infocentrum Ano 1
Kulturní objekt Ano 3
LDN Ne
Lekárna Ano 1
most Ano 5
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ano 4
Ordinace lékaře Ano 6
Parkoviště Ano 1
Policejní stanice Ano 1
Pošta Ano 1
Restaurace Ano 3
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 25
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ano 7
Sportoviště Ano 22
Škola Ano 4
Trafostanice Ne
Vodojem Ne

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola1
Zákl.škola pouze s 1.st.0
Zákl.škola s 1.a 2.st.1
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy1

Data pro rok 2021

Školy

Dětský domov a Školní jídelna, Sázava, Benešovská 7 Dětský domov
Základní škola a mateřská škola Sázava Mateřská škola, Základní škola, Školní družina

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2022

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace3
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti71
Družstevní organizace1
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.712
Svobodná povolání21
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel16
Ostatní78

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců320
s 1-9 zaměst.- mikropodniky45
s 10-49 zaměst.- malé podniky7
s 50-249 zaměst.- střed.podn.1
s >249 zaměst.- velké podniky0
Nezjištěno540

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství32
B-E Průmysl celkem120
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl52
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného3
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa1
F Stavebnictví73
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid85
H Doprava a skladování15
I Ubytování; stravování a pohostinství22
J Informační a komunikační činnosti17
K Peněžnictví a pojišťovnictví8
L Činnosti v oblasti nemovitostí11
M Profesní; vědecké a technické činnosti41
N Administrativní a podpůrné činnosti8
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení1
P Vzdělávání7
Q Zdravotní a sociální péče8
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti12
S Ostatní činnosti37
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno9

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku2 048
Orná půda294
Chmelnice0
Vinice0
Zahrady83
Ovocné sady19
Trvalé travní porosty (býv.louky)228
Pastviny80
Zemědělská půda625
Lesní půda1 108
Vodní plochy66
Zastavěné plochy47
Ostatní plochy203