Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Dobrovice (okres Mladá Boleslav)

Typ sídla: Město
ZUJ (kód obce): 535672
NUTS5: CZ0207535672
LAU 1 (NUTS 4): CZ0207 - okres Mladá Boleslav
NUTS3: CZ020 - Středočeský kraj
NUTS2: CZ02 - Střední Čechy
Obec s pověřeným obecním úřadem: Mladá Boleslav
Obec s rozšířenou působností: Mladá Boleslav
Katastrální plocha (ha): 2464
Počet bydlících obyvatel k 2023: 3647
Nadmořská výška (m n.m.): 247
První písemná zpráva (rok): 1249

Informace

Samospráva

Městský úřad Dobrovice      
Palackého nám. 28      
29441 Dobrovice   Starosta/tka: Tomáš Sedláček
    Telefon: 326398428
Pošta: Dobrovice E-mail: sedlacek@dobrovice.cz
IČ: 00237663    
Úřední hodiny: Po,St:7.30-11.30,12-17; Čt, 12-15.30    
Telefon: 326 398 301    
Datová schránka: gwabtqc E-mail: mestskyurad@dobrovice.cz
Web: www.dobrovice.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Bojetice Chloumek u Mladé Boleslavi Dobrovice
Holé Vrchy Libichov Sýčina
Týnec u Dobrovice Úherce

Základní sídelní jednotka díl

Bojetice Chloumek Dobrovice
Holé Vrchy Libichov Sýčina
Týnec Úherce

Část obce díl

Bojetice Chloumek Dobrovice
Holé Vrchy Libichov Sýčina
Týnec Úherce

Územně technická jednotka

UTJ Bojetice UTJ Chloumek u Mladé Boleslavi UTJ Dobrovice
UTJ Holé Vrchy UTJ Libichov UTJ Sýčina
UTJ Týnec u Dobrovice UTJ Úherce

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Mladé Boleslavi
Štefánikova 1406
29374
326713411
podatelna2115@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2115
Hygienická stanice Územní pracoviště Mladá Boleslav
Bělská 151
29334
326929040
Khs-MB@khsstc.cz
khsstc.cz/okres-mlada-boleslav
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Mladá Boleslav
Lukášova 55
29301
326722771
kp.mboleslav@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/mboleslav
Matriční úřad Městský úřad Dobrovice - Matrika
Palackého nám. 28
29441
326398192
preslova@dobrovice.cz
www.dobrovice.cz
Městský úřad Městský úřad
Palackého nám. 28
29441
326 398 301
mestskyurad@dobrovice.cz
www.dobrovice.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Mladá Boleslav
Jaselská 292/IV
29301
326792111
posta.mb@cssz.cz
OSSZ Mladá Boleslav - Česká správa sociálního zabezpečení (cssz.cz)
Soud Okresní soud v Mladé Boleslavi
nám. Republiky 100
29305
326377500
podatelna@osoud.mlb.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=150&j=160&k=1547
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Mladá Boleslav
S.K.Neumanna 544
29380
326900600
podatelna@osz.mbl.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=64&j=74&k=773
Stavební úřad Městský úřad Dobrovice - Stavební úřad
Palackého náměstí 28
29441
326398219
stavebni.urad@dobrovice.cz
www.dobrovice.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/13008
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Mladá Boleslav
Jaselská 292
29301
950136311
podatelna.mb@uradprace.cz
www.uradprace.cz/mlada-boleslav
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Mladá Boleslav (Mnichovo Hradiště)
Jiráskova 1533
29501
950136200
podatelna.mb@uradprace.cz
www.uradprace.cz/web/cz/mlada-boleslav#mnichovo-hradiste
Živnostenský úřad Magistrát města Mladá Boleslav - Živnostenský úřad
Staroměstské nám. 69
29349
326716140
hlavacova@mb-net.cz
www.mb-net.cz

MAS

MAS Boleslavsko z.ú.

Forma: Ústav
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: 5. května 513/x, 294 01 Bakov nad Jizerou
Založeno: 21.1.2015
Kontaktní telefon: 725966799
E-mail: stepanova@mas-boleslavsko.cz
WWW: www.mas-boleslavsko.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 3 647 609 2 322 201 719 3 647
Muži 1 785 321 1 216 100 317 1 773
Ženy 1 711 288 1 106 101 402 1 703

Data pro rok 2023

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 22 21 -10 162 166 -4 -3
Muži 23 23 0 136 48 78 88
Ženy 12 20 -8 66 41 86 17

Data pro rok 2023

Počet sňatků 13
Počet rozvodů 6

Data pro rok 2022

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 2 937
z toho muži 1 422
z toho ženy 1 515

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 2 937
v tom ve věku 0-14 443
15-64 2 023
65 a více let 471

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 2 494
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 552
vyučení a stř. odborné bez mat. 1 131
úplné střední s maturitou 574
vyšší odborné a nástavbové 89
vysokoškolské 136

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 2 866
Cizinci s dlouhodobým pobytem 7
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 2
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 2

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 640
Nezjištěné vyznání 209

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 2 212
v tom zaměstnaní celkem 1 505
nezaměstnaní celkem 54

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 2 212
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 64
průmysl 775
stavebnictví 85
obchod,opravy motor. vozidel 137
doprava, pošty a telekomunikace 73
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 67
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 132

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 998
denně mimo obec 890
denně mimo obec nad 60min. 31

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 1 081
Cenzové domácnosti 1 197
v tom úplné rodiny 715
neúplné rodiny 131
nerodinné domácnosti 11
domácnosti jednotlivců 340

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 804
Trvale obydlené domy - rodinné domy 755
Neobydlené obydlené domy celkem 214
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 127
Průměrné stáří trvale obydlených domů 47
Domy podle vlastnictví soukromých osob 745
obce, státu 21
bytové družstvo - SBD 15
ostatní vlastnictví 22

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 804
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 389
vodovodem 802
plynem 420
ústředním topením 595

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 1 081
Trvale obydlené byty v rodin. domech 855
Neobydlené byty 240

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 1 081
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 725
v osobním vlastnictví 31
nájemní 126
člena bytového družstva 74

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 1 081
Byty podle vybavení plyn v bytě 506
vodovod v bytě 1 067
připojení na veřejnou kanalizační síť 575
ústřední topení, etážové topení 807
vlastní koupelna, sprchový kout 1 041

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 3 265
z toho muži 1 645
z toho ženy 1 620

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 3 265
v tom ve věku 0-14 508
15-64 2 275
65 a více let 474

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 2 757
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 407
vyučení a stř. odborné bez mat. 1 127
úplné střední s maturitou 743
vyšší odborné a nástavbové 124
vysokoškolské 243
nezjištěné vzdělání 102

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 1 643
v tom zaměstnaní celkem 1 565
nezaměstnaní celkem 78

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 1 643
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 39
průmysl 679
stavebnictví 50
obchod,opravy motor. vozidel 131
doprava a skladování 91
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 50
vzdělávání 72
zdravotní a sociální péče 69

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 693
denně mimo obec 550
Dojíždějící do zaměstnání 345
do škol 50

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 916
Obydlené rodinné domy 862
Obydlené bytové domy 45
Domy podle vlastnictví soukromých osob 822
obce, státu 14
spoluvlastnictví vlastníků bytů 47
nezjištěno 12

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 1 205
Obydlené byty v rodinných domech 957
Neobydlené byty 272

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 1 205
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 801
v osobním vlastnictví 66
nájemní 108
družstevní 65

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 1 205
Byty podle vybavení plyn v bytě 681
vodovod v bytě 1 122
připojení na veřejnou kanalizační síť 651
ústřední topení 965
etážové topení 39

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 50 4 1 8 14 4 5 16 10
Muži 16 2 2 6 2 1 9 5
Ženy 20 2 1 6 8 2 4 7 5

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 49
Muži 22
Ženy 27

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 2,110%
Muži 1,309%
Ženy 2,441%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 8

Data pro rok 2023

Zdravotnictví

Zdravotní střediska1
Samost.ord.prakt.lék. pro dospělé1
Samost.ord.prakt.lék. pro děti a dorost1
Samost.ord.prakt.lék. stomatologa1
Zařízení lékárenské péče (lékárny)1

Data pro rok 2004

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ano 1
Brownfield pouze mapování Ne
ČOV Ano 1
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ano 1
Hasičská zbrojnice Ano 3
Herna Ano 1
Hospic Ne
Hřbitov Ano 5
Infocentrum Ano 1
Kulturní objekt Ano 4
LDN Ne
Lekárna Ano 1
most Ano 5
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ano 6
Ordinace lékaře Ano 6
Parkoviště Ano 1
Policejní stanice Ne
Pošta Ano 1
Restaurace Ano 3
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ano 2
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 15
Sběrný dvůr Ano 1
Skladový areál Ne
Sportoviště Ano 23
Škola Ano 2
Trafostanice Ano 23
Vodojem Ano 6

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola1
Zákl.škola pouze s 1.st.0
Zákl.škola s 1.a 2.st.1
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2021

Školy

Základní škola a mateřská škola Dobrovice Mateřská škola, Základní škola, Školní družina

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2022

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace1
Akciové společnosti4
Obchodní společnosti56
Družstevní organizace0
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.628
Svobodná povolání18
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel16
Ostatní74

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců291
s 1-9 zaměst.- mikropodniky46
s 10-49 zaměst.- malé podniky9
s 50-249 zaměst.- střed.podn.2
s >249 zaměst.- velké podniky1
Nezjištěno474

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství20
B-E Průmysl celkem108
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl61
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného2
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa1
F Stavebnictví50
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid87
H Doprava a skladování20
I Ubytování; stravování a pohostinství10
J Informační a komunikační činnosti11
K Peněžnictví a pojišťovnictví10
L Činnosti v oblasti nemovitostí4
M Profesní; vědecké a technické činnosti54
N Administrativní a podpůrné činnosti8
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
P Vzdělávání5
Q Zdravotní a sociální péče4
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti15
S Ostatní činnosti34
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno9

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku2 463
Orná půda1 627
Chmelnice0
Vinice0
Zahrady102
Ovocné sady52
Trvalé travní porosty (býv.louky)62
Pastviny32
Zemědělská půda1 843
Lesní půda276
Vodní plochy50
Zastavěné plochy78
Ostatní plochy216