Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Hrdlořezy (okres Mladá Boleslav)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 535869
NUTS5: CZ0207535869
LAU 1 (NUTS 4): CZ0207 - okres Mladá Boleslav
NUTS3: CZ020 - Středočeský kraj
NUTS2: CZ02 - Střední Čechy
Obec s pověřeným obecním úřadem: Mladá Boleslav
Obec s rozšířenou působností: Mladá Boleslav
Katastrální plocha (ha): 968
Počet bydlících obyvatel k 2023: 748
Nadmořská výška (m n.m.): 286
První písemná zpráva (rok): 1406

Informace

Samospráva

Obecní úřad Hrdlořezy      
Hrdlořezy 155      
29307 Hrdlořezy   Starosta/tka: Petr Hejl
    Telefon: 326324885
Pošta: Josefův Důl u Mladé Boleslavě E-mail: starosta.hrdlorezy@seznam.cz
IČ: 00237841    
Úřední hodiny: Po.Stř.:17:00-19:00    
Telefon: 326 324 885    
Datová schránka: 5m9auqc E-mail: info@obechrdlorezy.cz
Web: www.obechrdlorezy.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Hrdlořezy u Mladé Boleslavi

Základní sídelní jednotka díl

Důl Hrdlořezy

Část obce díl

Hrdlořezy

Územně technická jednotka

UTJ Hrdlořezy u Mladé Boleslavi

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Mladé Boleslavi
Štefánikova 1406
29374
326713411
podatelna2115@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2115
Hygienická stanice Územní pracoviště Mladá Boleslav
Bělská 151
29334
326929040
Khs-MB@khsstc.cz
khsstc.cz/okres-mlada-boleslav
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Mladá Boleslav
Lukášova 55
29301
326722771
kp.mboleslav@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/mboleslav
Matriční úřad Magistrát města Mladá Boleslav - Matrika
Komenského nám. 61
29349
326715303
slukova@mb-net.cz
www.mb-net.cz
Obecní úřad Obecní úřad
155
29307
326 324 885
info@obechrdlorezy.cz
www.obechrdlorezy.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Mladá Boleslav
Jaselská 292/IV
29301
326792111
posta.mb@cssz.cz
OSSZ Mladá Boleslav - Česká správa sociálního zabezpečení (cssz.cz)
Soud Okresní soud v Mladé Boleslavi
nám. Republiky 100
29305
326377500
podatelna@osoud.mlb.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=150&j=160&k=1547
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Mladá Boleslav
S.K.Neumanna 544
29380
326900600
podatelna@osz.mbl.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=64&j=74&k=773
Stavební úřad Magistrát města Mladá Boleslav - Oddělení stavebního úřadu
Komenského náměstí 128
29301
326715601
e-podatelna@mb-net.cz
www.mb-net.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12441
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Mladá Boleslav
Jaselská 292
29301
950136311
podatelna.mb@uradprace.cz
www.uradprace.cz/mlada-boleslav
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Mladá Boleslav (Mnichovo Hradiště)
Jiráskova 1533
29501
950136200
podatelna.mb@uradprace.cz
www.uradprace.cz/web/cz/mlada-boleslav#mnichovo-hradiste
Živnostenský úřad Magistrát města Mladá Boleslav - Živnostenský úřad
Staroměstské nám. 69
29349
326716140
hlavacova@mb-net.cz
www.mb-net.cz

MAS

Dolní Pojizeří z.ú.

Forma: Ústav
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: Kostelní Hlavno 12/x, 294 76 Kostelní Hlavno
Založeno: 19.10.2012
Kontaktní telefon: 315558699
E-mail: dolnipojizeri@dolni-pojizeri.cz
WWW: www.dolni-pojizeri.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 748 143 496 34 123 748
Muži 356 67 254 21 55 355
Ženy 353 76 242 13 68 354

Data pro rok 2023

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 7 11 1 30 40 -10 -14
Muži 6 4 2 12 9 21 5
Ženy 3 2 1 16 9 31 8

Data pro rok 2023

Počet sňatků 2
Počet rozvodů 1

Data pro rok 2022

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 517
z toho muži 253
z toho ženy 264

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 517
v tom ve věku 0-14 88
15-64 355
65 a více let 74

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 429
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 99
vyučení a stř. odborné bez mat. 200
úplné střední s maturitou 99
vyšší odborné a nástavbové 13
vysokoškolské 18

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 505
Cizinci s dlouhodobým pobytem 1
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 71
Nezjištěné vyznání 1

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 462
v tom zaměstnaní celkem 250
nezaměstnaní celkem 10

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 462
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 7
průmysl 130
stavebnictví 23
obchod,opravy motor. vozidel 19
doprava, pošty a telekomunikace 17
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 8
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 22

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 210
denně mimo obec 190
denně mimo obec nad 60min. 8

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 187
Cenzové domácnosti 209
v tom úplné rodiny 129
neúplné rodiny 20
nerodinné domácnosti 6
domácnosti jednotlivců 54

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 157
Trvale obydlené domy - rodinné domy 156
Neobydlené obydlené domy celkem 41
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 23
Průměrné stáří trvale obydlených domů 51
Domy podle vlastnictví soukromých osob 152
obce, státu 1
bytové družstvo - SBD 0
ostatní vlastnictví 4

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 157
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 0
vodovodem 155
plynem 5
ústředním topením 112

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 187
Trvale obydlené byty v rodin. domech 185
Neobydlené byty 44

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 187
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 148
v osobním vlastnictví 0
nájemní 3
člena bytového družstva 0

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 187
Byty podle vybavení plyn v bytě 1
vodovod v bytě 185
připojení na veřejnou kanalizační síť 0
ústřední topení, etážové topení 138
vlastní koupelna, sprchový kout 174

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 735
z toho muži 373
z toho ženy 362

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 735
v tom ve věku 0-14 123
15-64 508
65 a více let 101

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 612
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 82
vyučení a stř. odborné bez mat. 216
úplné střední s maturitou 176
vyšší odborné a nástavbové 23
vysokoškolské 51
nezjištěné vzdělání 62

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 332
v tom zaměstnaní celkem 312
nezaměstnaní celkem 20

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 332
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 1
průmysl 119
stavebnictví 22
obchod,opravy motor. vozidel 37
doprava a skladování 13
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 9
vzdělávání 16
zdravotní a sociální péče 11

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 125
denně mimo obec 124
Dojíždějící do zaměstnání 10
do škol 0

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 203
Obydlené rodinné domy 199
Obydlené bytové domy 1
Domy podle vlastnictví soukromých osob 185
obce, státu 0
spoluvlastnictví vlastníků bytů 11
nezjištěno 4

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 247
Obydlené byty v rodinných domech 235
Neobydlené byty 40

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 247
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 184
v osobním vlastnictví 0
nájemní 7
družstevní 0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 247
Byty podle vybavení plyn v bytě 12
vodovod v bytě 204
připojení na veřejnou kanalizační síť 0
ústřední topení 190
etážové topení 6

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 13 1 1 1 3 2 1 2 2
Muži 1 0 1 1 0 1 0
Ženy 4 1 1 2 2 1 1 1 2

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 13
Muži 5
Ženy 8

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 2,621%
Muži 0,408%
Ženy 3,306%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 1

Data pro rok 2023

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ne
ČOV Ne
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ano 1
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ne
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ano 1
LDN Ne
Lekárna Ne
most Ano 4
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ne
Ordinace lékaře Ne
Parkoviště Ano 1
Policejní stanice Ne
Pošta Ne
Restaurace Ano 2
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 7
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ne
Sportoviště Ano 7
Škola Ano 1
Trafostanice Ano 6
Vodojem Ano 1

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola1
Zákl.škola pouze s 1.st.0
Zákl.škola s 1.a 2.st.0
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2021

Školy

Mateřská škola Hrdlořezy Mateřská škola

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2022

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace1
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti10
Družstevní organizace0
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.155
Svobodná povolání3
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel4
Ostatní8

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců65
s 1-9 zaměst.- mikropodniky11
s 10-49 zaměst.- malé podniky1
s 50-249 zaměst.- střed.podn.0
s >249 zaměst.- velké podniky0
Nezjištěno107

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství6
B-E Průmysl celkem23
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl13
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného1
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa0
F Stavebnictví20
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid22
H Doprava a skladování3
I Ubytování; stravování a pohostinství2
J Informační a komunikační činnosti2
K Peněžnictví a pojišťovnictví3
L Činnosti v oblasti nemovitostí2
M Profesní; vědecké a technické činnosti6
N Administrativní a podpůrné činnosti2
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení1
P Vzdělávání1
Q Zdravotní a sociální péče0
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti4
S Ostatní činnosti5
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno2

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku968
Orná půda302
Chmelnice0
Vinice0
Zahrady23
Ovocné sady5
Trvalé travní porosty (býv.louky)30
Pastviny15
Zemědělská půda360
Lesní půda559
Vodní plochy0
Zastavěné plochy10
Ostatní plochy39