Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Všejany (okres Mladá Boleslav)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 536938
NUTS5: CZ0207536938
LAU 1 (NUTS 4): CZ0207 - okres Mladá Boleslav
NUTS3: CZ020 - Středočeský kraj
NUTS2: CZ02 - Střední Čechy
Obec s pověřeným obecním úřadem: Mladá Boleslav
Obec s rozšířenou působností: Mladá Boleslav
Katastrální plocha (ha): 939
Počet bydlících obyvatel k 2023: 725
Nadmořská výška (m n.m.): 200
První písemná zpráva (rok): 1382

Informace

Samospráva

Obecní úřad Všejany      
Hlavní 120      
29443 Všejany   Starosta/tka: Karel Nejedlo
    Telefon: 326307637
Pošta: Čachovice u Mladé Boleslavě E-mail: starosta@vsejany.cz
IČ: 00238902    
Úřední hodiny: Po.8-16; St:8-17    
Telefon: 326 307 637    
Datová schránka: f34bah8 E-mail: podatelna@vsejany.cz; starosta@vsejany.cz
Web: www.vsejany.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Všejany

Územně technická jednotka

UTJ Všejany

Část obce díl

Vanovice Všejany

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Mladé Boleslavi
Štefánikova 1406
29374
326713411
podatelna2115@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2115
Hygienická stanice Územní pracoviště Mladá Boleslav
Bělská 151
29334
326929040
Khs-MB@khsstc.cz
khsstc.cz/okres-mlada-boleslav
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Mladá Boleslav
Lukášova 55
29301
326722771
kp.mboleslav@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/mboleslav
Matriční úřad Obecní úřad Všejany - Matrika
Hlavní 120
29443
326307637
podatelna@vsejany.cz
www.vsejany.cz
Obecní úřad Obecní úřad
Hlavní 120
29443
326 307 637
podatelna@vsejany.cz; starosta@vsejany.cz
www.vsejany.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Mladá Boleslav
Jaselská 292/IV
29301
326792111
posta.mb@cssz.cz
OSSZ Mladá Boleslav - Česká správa sociálního zabezpečení (cssz.cz)
Soud Okresní soud v Mladé Boleslavi
nám. Republiky 100
29305
326377500
podatelna@osoud.mlb.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=150&j=160&k=1547
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Mladá Boleslav
S.K.Neumanna 544
29380
326900600
podatelna@osz.mbl.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=64&j=74&k=773
Stavební úřad Magistrát města Mladá Boleslav - Oddělení stavebního úřadu
Komenského náměstí 128
29301
326715601
e-podatelna@mb-net.cz
www.mb-net.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12441
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Mladá Boleslav
Jaselská 292
29301
950136311
podatelna.mb@uradprace.cz
www.uradprace.cz/mlada-boleslav
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Mladá Boleslav (Mnichovo Hradiště)
Jiráskova 1533
29501
950136200
podatelna.mb@uradprace.cz
www.uradprace.cz/web/cz/mlada-boleslav#mnichovo-hradiste
Živnostenský úřad Magistrát města Mladá Boleslav - Živnostenský úřad
Staroměstské nám. 69
29349
326716140
hlavacova@mb-net.cz
www.mb-net.cz

MAS

Místní akční skupina SVATOJIŘSKÝ LES, z.s.

Forma: Spolek
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: Nymburská 345/x, 289 37 Loučeň
Založeno: 18.4.2006
Kontaktní telefon: 605214434
E-mail: benes@svatojirskyles-mas.cz
WWW: www.svatojirskyles-mas.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 725 123 433 38 141 725
Muži 340 60 223 12 65 345
Ženy 346 63 210 26 76 346

Data pro rok 2023

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 9 5 2 35 11 24 28
Muži 3 8 -5 15 11 8 -1
Ženy 4 4 0 16 7 1 9

Data pro rok 2023

Počet sňatků 8
Počet rozvodů 1

Data pro rok 2022

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 569
z toho muži 294
z toho ženy 275

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 569
v tom ve věku 0-14 83
15-64 389
65 a více let 97

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 486
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 129
vyučení a stř. odborné bez mat. 235
úplné střední s maturitou 96
vyšší odborné a nástavbové 12
vysokoškolské 8

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 556
Cizinci s dlouhodobým pobytem 2
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 1
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 159
Nezjištěné vyznání 62

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 446
v tom zaměstnaní celkem 265
nezaměstnaní celkem 18

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 446
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 23
průmysl 99
stavebnictví 17
obchod,opravy motor. vozidel 35
doprava, pošty a telekomunikace 27
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 14
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 12

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 220
denně mimo obec 189
denně mimo obec nad 60min. 23

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 209
Cenzové domácnosti 233
v tom úplné rodiny 132
neúplné rodiny 26
nerodinné domácnosti 4
domácnosti jednotlivců 71

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 186
Trvale obydlené domy - rodinné domy 180
Neobydlené obydlené domy celkem 56
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 36
Průměrné stáří trvale obydlených domů 53
Domy podle vlastnictví soukromých osob 173
obce, státu 2
bytové družstvo - SBD 0
ostatní vlastnictví 11

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 186
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 0
vodovodem 182
plynem 6
ústředním topením 88

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 209
Trvale obydlené byty v rodin. domech 193
Neobydlené byty 60

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 209
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 167
v osobním vlastnictví 0
nájemní 25
člena bytového družstva 0

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 209
Byty podle vybavení plyn v bytě 2
vodovod v bytě 205
připojení na veřejnou kanalizační síť 0
ústřední topení, etážové topení 109
vlastní koupelna, sprchový kout 185

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 641
z toho muži 321
z toho ženy 320

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 641
v tom ve věku 0-14 91
15-64 452
65 a více let 98

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 550
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 96
vyučení a stř. odborné bez mat. 222
úplné střední s maturitou 162
vyšší odborné a nástavbové 14
vysokoškolské 31
nezjištěné vzdělání 21

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 305
v tom zaměstnaní celkem 290
nezaměstnaní celkem 15

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 305
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 11
průmysl 102
stavebnictví 12
obchod,opravy motor. vozidel 36
doprava a skladování 27
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 14
vzdělávání 12
zdravotní a sociální péče 14

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 170
denně mimo obec 165
Dojíždějící do zaměstnání 15
do škol 0

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 211
Obydlené rodinné domy 203
Obydlené bytové domy 4
Domy podle vlastnictví soukromých osob 194
obce, státu 3
spoluvlastnictví vlastníků bytů 11
nezjištěno 2

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 242
Obydlené byty v rodinných domech 221
Neobydlené byty 72

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 242
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 185
v osobním vlastnictví 14
nájemní 14
družstevní 0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 242
Byty podle vybavení plyn v bytě 9
vodovod v bytě 227
připojení na veřejnou kanalizační síť 204
ústřední topení 160
etážové topení 10

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 10 1 1 3 4 1 1 3 4
Muži 1 0 0 2 0 0 0 1
Ženy 8 1 1 1 4 1 1 3 3

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 9
Muži 1
Ženy 8

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 2,079%
Muži 0,433%
Ženy 3,810%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 4

Data pro rok 2023

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ne
ČOV Ano 1
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ano 1
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ano 1
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ne
LDN Ne
Lekárna Ne
most Ano 1
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ano 1
Ordinace lékaře Ano 1
Parkoviště Ne
Policejní stanice Ne
Pošta Ne
Restaurace Ano 1
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ne
Sběrný dvůr Ano 1
Skladový areál Ne
Sportoviště Ano 7
Škola Ano 1
Trafostanice Ano 5
Vodojem Ne

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola1
Zákl.škola pouze s 1.st.0
Zákl.škola s 1.a 2.st.0
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2021

Školy

Mateřská škola Všejany, okres Mladá Boleslav Mateřská škola

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2022

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace1
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti9
Družstevní organizace0
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.121
Svobodná povolání4
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel2
Ostatní8

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců48
s 1-9 zaměst.- mikropodniky9
s 10-49 zaměst.- malé podniky0
s 50-249 zaměst.- střed.podn.0
s >249 zaměst.- velké podniky0
Nezjištěno91

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství6
B-E Průmysl celkem15
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl8
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného1
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa0
F Stavebnictví10
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid14
H Doprava a skladování3
I Ubytování; stravování a pohostinství3
J Informační a komunikační činnosti1
K Peněžnictví a pojišťovnictví2
L Činnosti v oblasti nemovitostí1
M Profesní; vědecké a technické činnosti10
N Administrativní a podpůrné činnosti1
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
P Vzdělávání2
Q Zdravotní a sociální péče0
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti4
S Ostatní činnosti9
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno1

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku939
Orná půda436
Chmelnice0
Vinice0
Zahrady26
Ovocné sady3
Trvalé travní porosty (býv.louky)32
Pastviny1
Zemědělská půda497
Lesní půda355
Vodní plochy5
Zastavěné plochy18
Ostatní plochy64