Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Dobšice (okres Nymburk)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 537101
NUTS5: CZ0208537101
LAU 1 (NUTS 4): CZ0208 - okres Nymburk
NUTS3: CZ020 - Středočeský kraj
NUTS2: CZ02 - Střední Čechy
Obec s pověřeným obecním úřadem: Městec Králové
Obec s rozšířenou působností: Poděbrady
Katastrální plocha (ha): 667
Počet bydlících obyvatel k 2023: 252
Nadmořská výška (m n.m.): 200
První písemná zpráva (rok): 1379

Informace

Samospráva

Obecní úřad Dobšice      
Dobšice 18      
28905 Dobšice   Starosta/tka: Veronika Kopecká
    Telefon: 325655219
Pošta: Žehuň E-mail: martin.popek@obec-dobsice.cz
IČ: 00239062    
Úřední hodiny: Po,St:8-14,17-19; Út,Čt:8-14; Pá:8-12    
Telefon: 325 655 219    
Datová schránka: i7dbsf8 E-mail: ou.dobsice@tiscali.cz
Web: www.obec-dobsice.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Dobšice u Žehuně

Základní sídelní jednotka díl

Dobšice Libněves

Část obce díl

Dobšice

Územně technická jednotka

UTJ Dobšice u Žehuně

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Poděbradech
Hakenova 1404
29001
325605111
podatelna2119@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2119
Hygienická stanice Územní pracoviště Nymburk
Palackého řída 1484/52
28801
325512665
Khs-NB@khsstc.cz
khsstc.cz/okres-nymburk
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Nymburk
Palackého třída 255/54
28837
325501001
kp.nymburk@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/nymburk
Matriční úřad Obecní úřad Sány - Matrika
9. května 16
28906
325656221
prochazkova@obecsany.cz
www.obecsany.cz
Obecní úřad Obecní úřad
18
28905
325 655 219
ou.dobsice@tiscali.cz
www.obec-dobsice.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Nymburk
U Prádelny 384
28802
325503503
posta.nb@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/stredocesky-kraj/nymburk#obsah
Soud Okresní soud v Nymburku
Soudní 996
28862
325519300
podatelna@osoud.nym.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=154&j=164&k=1583
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství v Nymburku
Boleslavská třída 139
28820
325503150
podatelna@osz.nym.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=68&j=78&k=809
Stavební úřad Městský úřad Městec Králové - Stavební úřad
nám. Republiky 1
28903
325643403
podatelna@meu.mesteckralove.cz
www.mesteckralove.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/13098
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Nymburk
Dělnická 402/4
28802
950140111
podatelna.nb@uradprace.cz
www.uradprace.cz/nymburk
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Milovice (Lysá nad Labem)
Topolová 911
28924
950140250
podatelna.nb@uradprace.cz
www.uradprace.cz/nymburk#milovice
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Městec Králové
nám. Republiky 213
28903
950140240
podatelna.nb@uradprace.cz
www.uradprace.cz/nymburk#mestec-kralove
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Nymburk (Milovice)
Topolová 911
289
950140251
podatelna.nb@uradprace.cz
www.uradprace.cz/web/cz/nymburk#milovice
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Nymburk (Poděbrady)
nám. T.G.Masaryka 1130/18
29001
950140220
podatelna.nb@uradprace.cz
www.uradprace.cz/web/cz/nymburk#podebrady
Živnostenský úřad MÚ Poděbrady - Obecní živnostenský úřad
nám. T.G.Masaryka 1130
29001
325600450
fultnerova@mesto-podebrady.cz
www.mesto-podebrady.cz

MAS

Místní akční skupina Zálabí, z. s.

Forma: Spolek
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: náměstí Komenského 235/x, 281 26 Týnec nad Labem
Založeno: 3.7.2006
Kontaktní telefon: 602280585
E-mail: mas@maszalabi.eu
WWW: www.maszalabi.eu

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 252 44 158 13 47 252
Muži 118 21 80 9 21 117
Ženy 124 23 78 4 26 125

Data pro rok 2023

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 2 1 0 9 7 2 3
Muži 2 1 1 2 1 5 2
Ženy 1 2 -1 2 2 2 -1

Data pro rok 2023

Počet sňatků 0
Počet rozvodů 1

Data pro rok 2022

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 186
z toho muži 91
z toho ženy 95

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 186
v tom ve věku 0-14 20
15-64 120
65 a více let 46

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 166
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 49
vyučení a stř. odborné bez mat. 75
úplné střední s maturitou 25
vyšší odborné a nástavbové 2
vysokoškolské 13

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 183
Cizinci s dlouhodobým pobytem 0
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 52
Nezjištěné vyznání 9

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 149
v tom zaměstnaní celkem 93
nezaměstnaní celkem 5

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 149
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 14
průmysl 23
stavebnictví 8
obchod,opravy motor. vozidel 7
doprava, pošty a telekomunikace 15
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 1
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 11

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 76
denně mimo obec 58
denně mimo obec nad 60min. 3

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 75
Cenzové domácnosti 84
v tom úplné rodiny 44
neúplné rodiny 10
nerodinné domácnosti 1
domácnosti jednotlivců 29

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 69
Trvale obydlené domy - rodinné domy 67
Neobydlené obydlené domy celkem 49
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 30
Průměrné stáří trvale obydlených domů 64
Domy podle vlastnictví soukromých osob 66
obce, státu 2
bytové družstvo - SBD 1
ostatní vlastnictví 0

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 69
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 11
vodovodem 65
plynem 8
ústředním topením 27

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 75
Trvale obydlené byty v rodin. domech 70
Neobydlené byty 49

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 75
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 64
v osobním vlastnictví 1
nájemní 3
člena bytového družstva 3

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 75
Byty podle vybavení plyn v bytě 8
vodovod v bytě 71
připojení na veřejnou kanalizační síť 11
ústřední topení, etážové topení 30
vlastní koupelna, sprchový kout 71

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 210
z toho muži 107
z toho ženy 103

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 210
v tom ve věku 0-14 30
15-64 145
65 a více let 35

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 180
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 37
vyučení a stř. odborné bez mat. 80
úplné střední s maturitou 40
vyšší odborné a nástavbové 3
vysokoškolské 16
nezjištěné vzdělání 4

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 98
v tom zaměstnaní celkem 88
nezaměstnaní celkem 10

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 98
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 2
průmysl 20
stavebnictví 6
obchod,opravy motor. vozidel 12
doprava a skladování 18
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 3
vzdělávání 9
zdravotní a sociální péče 4

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 62
denně mimo obec 60
Dojíždějící do zaměstnání 4
do škol 0

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 76
Obydlené rodinné domy 75
Obydlené bytové domy 1
Domy podle vlastnictví soukromých osob 67
obce, státu 2
spoluvlastnictví vlastníků bytů 4
nezjištěno 2

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 82
Obydlené byty v rodinných domech 78
Neobydlené byty 43

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 82
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 61
v osobním vlastnictví 4
nájemní 3
družstevní 0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 82
Byty podle vybavení plyn v bytě 2
vodovod v bytě 71
připojení na veřejnou kanalizační síť 6
ústřední topení 46
etážové topení 1

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 11 1 1 1 5 1 2 5 1
Muži 4 0 2 2 0
Ženy 5 1 1 1 3 1 1 3 1

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 11
Muži 8
Ženy 3

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 6,962%
Muži 5,263%
Ženy 3,846%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 0

Data pro rok 2023

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ne
ČOV Ne
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ano 1
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ano 1
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ne
LDN Ne
Lekárna Ne
most Ano 3
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ne
Ordinace lékaře Ne
Parkoviště Ne
Policejní stanice Ne
Pošta Ne
Restaurace Ano 1
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ano 1
Sběr recyklovatelného odpadu Ne
Sběrný dvůr Ano 1
Skladový areál Ne
Sportoviště Ano 2
Škola Ne
Trafostanice Ano 1
Vodojem Ne

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola0
Zákl.škola pouze s 1.st.0
Zákl.škola s 1.a 2.st.0
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2021

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2022

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace0
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti5
Družstevní organizace0
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.47
Svobodná povolání1
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel4
Ostatní3

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců23
s 1-9 zaměst.- mikropodniky5
s 10-49 zaměst.- malé podniky0
s 50-249 zaměst.- střed.podn.0
s >249 zaměst.- velké podniky0
Nezjištěno31

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství5
B-E Průmysl celkem6
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl3
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného0
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa0
F Stavebnictví8
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid3
H Doprava a skladování5
I Ubytování; stravování a pohostinství3
J Informační a komunikační činnosti2
K Peněžnictví a pojišťovnictví1
L Činnosti v oblasti nemovitostí0
M Profesní; vědecké a technické činnosti2
N Administrativní a podpůrné činnosti0
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení1
P Vzdělávání0
Q Zdravotní a sociální péče0
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti1
S Ostatní činnosti3
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno1

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku667
Orná půda533
Chmelnice0
Vinice0
Zahrady13
Ovocné sady1
Trvalé travní porosty (býv.louky)23
Pastviny0
Zemědělská půda570
Lesní půda24
Vodní plochy11
Zastavěné plochy10
Ostatní plochy53