Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Kratušín (okres Prachatice)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 537136
NUTS5: CZ0315537136
LAU 1 (NUTS 4): CZ0315 - okres Prachatice
NUTS3: CZ031 - Jihočeský kraj
NUTS2: CZ03 - Jihozápad
Obec s pověřeným obecním úřadem: Prachatice
Obec s rozšířenou působností: Prachatice
Katastrální plocha (ha): 395
Počet bydlících obyvatel k 2023: 45
Nadmořská výška (m n.m.): 613
První písemná zpráva (rok): 1389

Informace

Samospráva

Obecní úřad Kratušín      
Kratušín 10      
38301 Kratušín   Starosta/tka: Jiří Hleděnec
    Telefon: 388 332 330, 724 180 645
Pošta: Prachatice E-mail: kratusin@volny.cz
IČ: 00583049    
Úřední hodiny: po tel. domluvě    
Telefon: 724 180 645    
Datová schránka: zgfb8by E-mail: kratusin@volny.cz
Web: www.kratusin.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Chlístov u Lažišť Kratušín

Základní sídelní jednotka díl

Chlístov Kratušín

Část obce díl

Chlístov Kratušín

Územně technická jednotka

UTJ Chlístov u Lažišť UTJ Kratušín

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Prachaticích
Vodňanská 376
38301
388371111
podatelna2209@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2209
Hygienická stanice Územní pracoviště Prachatice
Hradební 435
38301
387712906
pt@khscb.cz
www.khscb.cz/view.php?&cisloclanku=2008050008
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Prachatice
Za Baštou  232
38311
388302331
kp.prachatice@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/prachatice, https://cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Katastralni-urady/Katastralni-urad-pro-Jihocesky-kraj/Katastralni-pracoviste/KP-Prachatice/Katastralni-pracoviste-Prachatice.aspx
Matriční úřad Městský úřad Husinec - Matrika
Prokopovo nám. 1
38421
388331101
mesto@husinec.cz
www.husinec.cz
Obecní úřad Obecní úřad
10
38301
724 180 645
kratusin@volny.cz
www.kratusin.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Prachatice
Nádražní 1121
38311
388304111
posta.pt@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/jihocesky-kraj/prachatice#obsah
Soud Okresní soud v Prachaticích
Pivovarská  3
38318
388305111
podatelna@osoud.ptc.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=165&j=175&k=1682
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Prachatice
Pivovarská  3
38311
388302150
posta@osz.ptc.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=78&j=88&k=899
Stavební úřad Městský úřad Prachatice - Odbor stavebně správní a regionálního rozvoje
Velké náměstí 1
38301
388607551
urad@mupt.cz
www.prachatice.eu/, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12287
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Prachatice
Poštovní  113
38301
950153333
podatelna.pt@uradprace.cz
www.uradprace.cz/prachatice
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Vimperk
Nad Stadiónem 199
38501
950153473
podatelna.pt@uradprace.cz
www.uradprace.cz/vimperk
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Volary
Soumarská 51
38451
950153581
podatelna.pt@uradprace.cz
www.uradprace.cz/volary
Živnostenský úřad MÚ Prachatice - Odbor živnostenský
Velké náměstí  3
38301
388607381
ipinter@mupt.cz
mesto.prachatice.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 45 4 27 3 14 45
Muži 21 2 14 1 6 20
Ženy 24 2 13 2 8 20

Data pro rok 2023

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 0 0 0 0 0 0 0
Muži 0 2 -2 2 1 1 -1
Ženy 0 1 -1 4 0 -1 3

Data pro rok 2023

Počet sňatků 0
Počet rozvodů 1

Data pro rok 2022

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 52
z toho muži 22
z toho ženy 30

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 52
v tom ve věku 0-14 5
15-64 36
65 a více let 11

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 47
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 11
vyučení a stř. odborné bez mat. 18
úplné střední s maturitou 13
vyšší odborné a nástavbové 2
vysokoškolské 3

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 51
Cizinci s dlouhodobým pobytem 0
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 30
Nezjištěné vyznání 11

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 27
v tom zaměstnaní celkem 22
nezaměstnaní celkem 3

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 27
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 6
průmysl 4
stavebnictví 4
obchod,opravy motor. vozidel 1
doprava, pošty a telekomunikace 3
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 2
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 0

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 18
denně mimo obec 15
denně mimo obec nad 60min. 0

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 21
Cenzové domácnosti 25
v tom úplné rodiny 10
neúplné rodiny 4
nerodinné domácnosti 0
domácnosti jednotlivců 11

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 21
Trvale obydlené domy - rodinné domy 21
Neobydlené obydlené domy celkem 19
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 22
Průměrné stáří trvale obydlených domů 63
Domy podle vlastnictví soukromých osob 21
obce, státu 0
bytové družstvo - SBD 0
ostatní vlastnictví 0

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 21
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 0
vodovodem 21
plynem 1
ústředním topením 12

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 21
Trvale obydlené byty v rodin. domech 21
Neobydlené byty 23

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 21
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 18
v osobním vlastnictví 0
nájemní 1
člena bytového družstva 0

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 21
Byty podle vybavení plyn v bytě 0
vodovod v bytě 21
připojení na veřejnou kanalizační síť 0
ústřední topení, etážové topení 12
vlastní koupelna, sprchový kout 21

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 51
z toho muži 26
z toho ženy 25

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 51
v tom ve věku 0-14 1
15-64 36
65 a více let 14

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 50
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 11
vyučení a stř. odborné bez mat. 15
úplné střední s maturitou 17
vyšší odborné a nástavbové 0
vysokoškolské 6
nezjištěné vzdělání 1

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 24
v tom zaměstnaní celkem 24
nezaměstnaní celkem 0

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 24
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 5
průmysl 6
stavebnictví 2
obchod,opravy motor. vozidel 2
doprava a skladování 2
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 1
vzdělávání 1
zdravotní a sociální péče 1

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 13
denně mimo obec 13
Dojíždějící do zaměstnání 2
do škol 0

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 20
Obydlené rodinné domy 20
Obydlené bytové domy 0
Domy podle vlastnictví soukromých osob 20
obce, státu 0
spoluvlastnictví vlastníků bytů 0
nezjištěno 0

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 22
Obydlené byty v rodinných domech 22
Neobydlené byty 22

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 22
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 19
v osobním vlastnictví 0
nájemní 0
družstevní 0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 22
Byty podle vybavení plyn v bytě 0
vodovod v bytě 20
připojení na veřejnou kanalizační síť 0
ústřední topení 15
etážové topení 1

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 0 1 0 0 1 0 0 2 1
Muži 3 0 0 0 0
Ženy 1 0 0 0 0 0 0 1 0

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 0
Muži 0
Ženy 0

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 0,000%
Muži 16,667%
Ženy 0,000%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 0

Data pro rok 2023

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ne
ČOV Ne
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ano 2
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ne
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ne
LDN Ne
Lekárna Ne
most Ne
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ne
Ordinace lékaře Ne
Parkoviště Ne
Policejní stanice Ne
Pošta Ne
Restaurace Ano 1
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 1
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ne
Sportoviště Ne
Škola Ne
Trafostanice Ano 1
Vodojem Ne

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola0
Zákl.škola pouze s 1.st.0
Zákl.škola s 1.a 2.st.0
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2021

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2022

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace0
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti3
Družstevní organizace0
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.7
Svobodná povolání1
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel6
Ostatní3

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců9
s 1-9 zaměst.- mikropodniky3
s 10-49 zaměst.- malé podniky0
s 50-249 zaměst.- střed.podn.0
s >249 zaměst.- velké podniky0
Nezjištěno6

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství4
B-E Průmysl celkem3
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl1
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného1
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa1
F Stavebnictví2
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid1
H Doprava a skladování1
I Ubytování; stravování a pohostinství1
J Informační a komunikační činnosti0
K Peněžnictví a pojišťovnictví0
L Činnosti v oblasti nemovitostí0
M Profesní; vědecké a technické činnosti2
N Administrativní a podpůrné činnosti0
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení1
P Vzdělávání0
Q Zdravotní a sociální péče0
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti0
S Ostatní činnosti1
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno0

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku395
Orná půda40
Chmelnice0
Vinice0
Zahrady5
Ovocné sady0
Trvalé travní porosty (býv.louky)222
Pastviny8
Zemědělská půda267
Lesní půda87
Vodní plochy4
Zastavěné plochy3
Ostatní plochy34