Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Kolaje (okres Nymburk)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 537306
NUTS5: CZ0208537306
LAU 1 (NUTS 4): CZ0208 - okres Nymburk
NUTS3: CZ020 - Středočeský kraj
NUTS2: CZ02 - Střední Čechy
Obec s pověřeným obecním úřadem: Poděbrady
Obec s rozšířenou působností: Poděbrady
Katastrální plocha (ha): 159
Počet bydlících obyvatel k 2023: 91
Nadmořská výška (m n.m.): 203
První písemná zpráva (rok): 1790

Informace

Samospráva

Obecní úřad Kolaje      
Kolaje 45      
28904 Kolaje   Starosta/tka: Barbora Gurecká
    Telefon: 724186987
Pošta: Opočnice E-mail: kolaje@tiscali.cz
IČ: 00239259    
Úřední hodiny: Čt.17:00-19:00    
Telefon: 325 651 089    
Datová schránka: miba89h E-mail: podatelna@kolaje.cz
Web: www.kolaje.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Kolaje

Základní sídelní jednotka díl

Kolaje

Část obce díl

Kolaje

Územně technická jednotka

UTJ Kolaje

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Poděbradech
Hakenova 1404
29001
325605111
podatelna2119@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2119
Hygienická stanice Územní pracoviště Nymburk
Palackého řída 1484/52
28801
325512665
Khs-NB@khsstc.cz
khsstc.cz/okres-nymburk
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Nymburk
Palackého třída 255/54
28837
325501001
kp.nymburk@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/nymburk
Matriční úřad Obecní úřad Sány - Matrika
9. května 16
28906
325656221
prochazkova@obecsany.cz
www.obecsany.cz
Obecní úřad Obecní úřad
45
28904
325 651 089
podatelna@kolaje.cz
www.kolaje.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Nymburk
U Prádelny 384
28802
325503503
posta.nb@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/stredocesky-kraj/nymburk#obsah
Soud Okresní soud v Nymburku
Soudní 996
28862
325519300
podatelna@osoud.nym.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=154&j=164&k=1583
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství v Nymburku
Boleslavská třída 139
28820
325503150
podatelna@osz.nym.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=68&j=78&k=809
Stavební úřad Městský úřad Poděbrady - Stavební úřad
Jiřího nám. 20/I
29031
325600270
vystavba@mesto-podebrady.cz
www.mesto-podebrady.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12445
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Nymburk
Dělnická 402/4
28802
950140111
podatelna.nb@uradprace.cz
www.uradprace.cz/nymburk
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Milovice (Lysá nad Labem)
Topolová 911
28924
950140250
podatelna.nb@uradprace.cz
www.uradprace.cz/nymburk#milovice
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Městec Králové
nám. Republiky 213
28903
950140240
podatelna.nb@uradprace.cz
www.uradprace.cz/nymburk#mestec-kralove
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Nymburk (Milovice)
Topolová 911
289
950140251
podatelna.nb@uradprace.cz
www.uradprace.cz/web/cz/nymburk#milovice
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Nymburk (Poděbrady)
nám. T.G.Masaryka 1130/18
29001
950140220
podatelna.nb@uradprace.cz
www.uradprace.cz/web/cz/nymburk#podebrady
Živnostenský úřad MÚ Poděbrady - Obecní živnostenský úřad
nám. T.G.Masaryka 1130
29001
325600450
fultnerova@mesto-podebrady.cz
www.mesto-podebrady.cz

MAS

Místní akční skupina Mezilesí, z.s.

Forma: Spolek
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: Kněžice 167/x, 289 02 Kněžice
Založeno: 24.5.2005
Kontaktní telefon: 608643869
E-mail: masmezilesi@masmezilesi.cz
WWW: www.masmezilesi.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 91 14 49 3 24 91
Muži 41 6 25 2 8 37
Ženy 48 8 24 1 16 49

Data pro rok 2023

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 0 1 -2 6 1 5 4
Muži 3 0 3 2 1 0 4
Ženy 0 1 -1 2 2 0 -1

Data pro rok 2023

Počet sňatků 0
Počet rozvodů 0

Data pro rok 2022

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 90
z toho muži 42
z toho ženy 48

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 90
v tom ve věku 0-14 11
15-64 55
65 a více let 24

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 79
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 28
vyučení a stř. odborné bez mat. 39
úplné střední s maturitou 9
vyšší odborné a nástavbové 1
vysokoškolské 2

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 87
Cizinci s dlouhodobým pobytem 0
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 51
Nezjištěné vyznání 0

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 52
v tom zaměstnaní celkem 35
nezaměstnaní celkem 3

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 52
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 7
průmysl 10
stavebnictví 2
obchod,opravy motor. vozidel 3
doprava, pošty a telekomunikace 4
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 0
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 2

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 27
denně mimo obec 23
denně mimo obec nad 60min. 2

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 37
Cenzové domácnosti 40
v tom úplné rodiny 19
neúplné rodiny 4
nerodinné domácnosti 2
domácnosti jednotlivců 15

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 35
Trvale obydlené domy - rodinné domy 35
Neobydlené obydlené domy celkem 28
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 18
Průměrné stáří trvale obydlených domů 60
Domy podle vlastnictví soukromých osob 35
obce, státu 0
bytové družstvo - SBD 0
ostatní vlastnictví 0

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 35
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 0
vodovodem 34
plynem 0
ústředním topením 12

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 37
Trvale obydlené byty v rodin. domech 37
Neobydlené byty 29

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 37
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 28
v osobním vlastnictví 0
nájemní 1
člena bytového družstva 0

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 37
Byty podle vybavení plyn v bytě 0
vodovod v bytě 35
připojení na veřejnou kanalizační síť 0
ústřední topení, etážové topení 21
vlastní koupelna, sprchový kout 33

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 87
z toho muži 40
z toho ženy 47

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 87
v tom ve věku 0-14 7
15-64 48
65 a více let 32

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 80
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 22
vyučení a stř. odborné bez mat. 39
úplné střední s maturitou 9
vyšší odborné a nástavbové 3
vysokoškolské 6
nezjištěné vzdělání 1

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 34
v tom zaměstnaní celkem 27
nezaměstnaní celkem 7

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 34
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 3
průmysl 7
stavebnictví 1
obchod,opravy motor. vozidel 2
doprava a skladování 2
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 0
vzdělávání 0
zdravotní a sociální péče 1

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 9
denně mimo obec 9
Dojíždějící do zaměstnání 2
do škol 0

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 38
Obydlené rodinné domy 38
Obydlené bytové domy 0
Domy podle vlastnictví soukromých osob 33
obce, státu 0
spoluvlastnictví vlastníků bytů 5
nezjištěno 0

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 39
Obydlené byty v rodinných domech 39
Neobydlené byty 30

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 39
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 31
v osobním vlastnictví 0
nájemní 0
družstevní 0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 39
Byty podle vybavení plyn v bytě 2
vodovod v bytě 36
připojení na veřejnou kanalizační síť 0
ústřední topení 21
etážové topení 5

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 3 1 0 1 2 0 0 1 1
Muži 2 0 0 0 0
Ženy 1 1 0 0 1 0 0 1 1

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 2
Muži 2
Ženy 0

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 4,082%
Muži 8,333%
Ženy 0,000%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 1

Data pro rok 2023

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ne
ČOV Ne
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ano 1
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ano 1
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ne
LDN Ne
Lekárna Ne
most Ne
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ne
Ordinace lékaře Ne
Parkoviště Ne
Policejní stanice Ne
Pošta Ne
Restaurace Ne
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ne
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ne
Sportoviště Ano 1
Škola Ne
Trafostanice Ano 2
Vodojem Ne

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola0
Zákl.škola pouze s 1.st.0
Zákl.škola s 1.a 2.st.0
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2021

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2022

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace0
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti0
Družstevní organizace0
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.14
Svobodná povolání0
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel2
Ostatní1

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců12
s 1-9 zaměst.- mikropodniky1
s 10-49 zaměst.- malé podniky0
s 50-249 zaměst.- střed.podn.0
s >249 zaměst.- velké podniky0
Nezjištěno7

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství2
B-E Průmysl celkem3
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl3
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného0
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa0
F Stavebnictví4
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid1
H Doprava a skladování0
I Ubytování; stravování a pohostinství0
J Informační a komunikační činnosti0
K Peněžnictví a pojišťovnictví0
L Činnosti v oblasti nemovitostí0
M Profesní; vědecké a technické činnosti2
N Administrativní a podpůrné činnosti1
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení1
P Vzdělávání0
Q Zdravotní a sociální péče0
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti0
S Ostatní činnosti0
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno0

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku159
Orná půda134
Chmelnice0
Vinice0
Zahrady3
Ovocné sady1
Trvalé travní porosty (býv.louky)1
Pastviny1
Zemědělská půda139
Lesní půda0
Vodní plochy1
Zastavěné plochy5
Ostatní plochy14