Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Milovice (okres Nymburk)

Typ sídla: Město
ZUJ (kód obce): 537501
NUTS5: CZ0208537501
LAU 1 (NUTS 4): CZ0208 - okres Nymburk
NUTS3: CZ020 - Středočeský kraj
NUTS2: CZ02 - Střední Čechy
Obec s pověřeným obecním úřadem: Lysá nad Labem
Obec s rozšířenou působností: Lysá nad Labem
Katastrální plocha (ha): 2834
Počet bydlících obyvatel k 2023: 13920
Nadmořská výška (m n.m.): 191
První písemná zpráva (rok): 1396
city flag city symbol

Informace

Samospráva

Městský úřad Milovice      
nám. 30. června 508      
28923 Milovice   Starosta/tka: Milan Pour
    Telefon: 325517111
Pošta: Milovice - Mladá E-mail: meu@mesto-milovice.cz
IČ: 00239453    
Úřední hodiny: Po,St:7-11:30,12-18.00; Čt:7-11:30,12-14.30    
Telefon: 325 517 111    
Datová schránka: 6ahbcq7 E-mail: meu@mesto-milovice.cz; podatelna@mesto-milovice.cz
Web: www.mesto-milovice.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Benátecká Vrutice Milovice nad Labem

Základní sídelní jednotka díl

Benátecká Vrutice Boží Dar Milovice
Mladá-východ Mladá-západ

Část obce díl

Benátecká Vrutice Boží Dar Milovice
Mladá

Územně technická jednotka

UTJ Benátecká Vrutice UTJ Milovice nad Labem

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Nymburku
Bedřicha Smetany 55
28802
325535399
podatelna2118@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2118
Hygienická stanice Územní pracoviště Nymburk
Palackého řída 1484/52
28801
325512665
Khs-NB@khsstc.cz
khsstc.cz/okres-nymburk
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Nymburk
Palackého třída 255/54
28837
325501001
kp.nymburk@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/nymburk
Matriční úřad Městský úřad Milovice - Matrika
5. května 71
28923
 325 517 131
podatelna@mesto-milovice.cz
www.mesto-milovice.cz
Městský úřad Městský úřad
nám. 30. června 508
28923
325 517 111
meu@mesto-milovice.cz; podatelna@mesto-milovice.cz
www.mesto-milovice.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Nymburk
U Prádelny 384
28802
325503503
posta.nb@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/stredocesky-kraj/nymburk#obsah
Soud Okresní soud v Nymburku
Soudní 996
28862
325519300
podatelna@osoud.nym.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=154&j=164&k=1583
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství v Nymburku
Boleslavská třída 139
28820
325503150
podatelna@osz.nym.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=68&j=78&k=809
Stavební úřad Městský úřad Milovice - Stavební úřad
nám. 30. června 508
28924
325517162
meu@mesto-milovice.cz
www.mesto-milovice.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/13101
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Nymburk
Dělnická 402/4
28802
950140111
podatelna.nb@uradprace.cz
www.uradprace.cz/nymburk
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Milovice (Lysá nad Labem)
Topolová 911
28924
950140250
podatelna.nb@uradprace.cz
www.uradprace.cz/nymburk#milovice
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Městec Králové
nám. Republiky 213
28903
950140240
podatelna.nb@uradprace.cz
www.uradprace.cz/nymburk#mestec-kralove
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Nymburk (Milovice)
Topolová 911
289
950140251
podatelna.nb@uradprace.cz
www.uradprace.cz/web/cz/nymburk#milovice
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Nymburk (Poděbrady)
nám. T.G.Masaryka 1130/18
29001
950140220
podatelna.nb@uradprace.cz
www.uradprace.cz/web/cz/nymburk#podebrady
Živnostenský úřad MÚ Lysá nad Labem - Obecní živnostenský úřad
Husovo nám.  23
28922
325510260
radek.pycha@mestolysa.cz
www.mestolysa.cz

MAS

Dolní Pojizeří z.ú.

Forma: Ústav
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: Kostelní Hlavno 12/x, 294 76 Kostelní Hlavno
Založeno: 19.10.2012
Kontaktní telefon: 315558699
E-mail: dolnipojizeri@dolni-pojizeri.cz
WWW: www.dolni-pojizeri.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 13 920 3 009 9 557 372 1 068 13 920
Muži 6 114 1 534 4 659 160 422 6 032
Ženy 6 346 1 475 4 898 212 646 6 273

Data pro rok 2023

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 133 79 109 958 726 232 286
Muži 85 34 51 411 267 437 195
Ženy 87 34 53 452 283 628 222

Data pro rok 2023

Počet sňatků 80
Počet rozvodů 27

Data pro rok 2022

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 4 212
z toho muži 2 048
z toho ženy 2 164

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 4 212
v tom ve věku 0-14 1 066
15-64 2 901
65 a více let 245

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 3 146
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 610
vyučení a stř. odborné bez mat. 1 322
úplné střední s maturitou 816
vyšší odborné a nástavbové 129
vysokoškolské 218

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 3 941
Cizinci s dlouhodobým pobytem 32
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 13
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 1

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 629
Nezjištěné vyznání 355

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 8 512
v tom zaměstnaní celkem 2 052
nezaměstnaní celkem 242

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 8 512
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 73
průmysl 585
stavebnictví 161
obchod,opravy motor. vozidel 229
doprava, pošty a telekomunikace 202
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 203
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 172

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 1 522
denně mimo obec 1 248
denně mimo obec nad 60min. 414

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 1 709
Cenzové domácnosti 1 802
v tom úplné rodiny 952
neúplné rodiny 247
nerodinné domácnosti 21
domácnosti jednotlivců 582

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 499
Trvale obydlené domy - rodinné domy 327
Neobydlené obydlené domy celkem 96
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 24
Průměrné stáří trvale obydlených domů 47
Domy podle vlastnictví soukromých osob 400
obce, státu 48
bytové družstvo - SBD 3
ostatní vlastnictví 45

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 499
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 384
vodovodem 487
plynem 245
ústředním topením 279

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 1 709
Trvale obydlené byty v rodin. domech 348
Neobydlené byty 326

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 1 709
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 312
v osobním vlastnictví 514
nájemní 791
člena bytového družstva 15

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 1 709
Byty podle vybavení plyn v bytě 921
vodovod v bytě 1 692
připojení na veřejnou kanalizační síť 1 587
ústřední topení, etážové topení 1 146
vlastní koupelna, sprchový kout 1 677

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 10 140
z toho muži 4 994
z toho ženy 5 146

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 10 140
v tom ve věku 0-14 2 494
15-64 7 161
65 a více let 440

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 7 646
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 1 055
vyučení a stř. odborné bez mat. 2 443
úplné střední s maturitou 2 453
vyšší odborné a nástavbové 421
vysokoškolské 851
nezjištěné vzdělání 378

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 5 467
v tom zaměstnaní celkem 4 981
nezaměstnaní celkem 486

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 5 467
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 65
průmysl 998
stavebnictví 247
obchod,opravy motor. vozidel 622
doprava a skladování 416
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 559
vzdělávání 197
zdravotní a sociální péče 262

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 2 875
denně mimo obec 2 683
Dojíždějící do zaměstnání 293
do škol 25

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 736
Obydlené rodinné domy 482
Obydlené bytové domy 240
Domy podle vlastnictví soukromých osob 466
obce, státu 48
spoluvlastnictví vlastníků bytů 171
nezjištěno 32

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 4 107
Obydlené byty v rodinných domech 512
Neobydlené byty 329

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 4 107
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 415
v osobním vlastnictví 1 699
nájemní 1 502
družstevní 77

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 4 107
Byty podle vybavení plyn v bytě 1 477
vodovod v bytě 3 781
připojení na veřejnou kanalizační síť 3 694
ústřední topení 2 876
etážové topení 439

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 511 31 10 55 103 20 112 140 96
Muži 144 11 5 29 44 10 45 59 28
Ženy 236 20 5 26 59 10 67 81 68

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 491
Muži 184
Ženy 307

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 5,138%
Muži 3,184%
Ženy 6,268%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 100

Data pro rok 2023

Zdravotnictví

Zdravotní střediska1
Samost.ord.prakt.lék. pro dospělé3
Samost.ord.prakt.lék. pro děti a dorost2
Samost.ord.prakt.lék. stomatologa1
Zařízení lékárenské péče (lékárny)3
Dětský domov1

Data pro rok 1994

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ano 3
Brownfield pouze mapování Ano 2
ČOV Ano 3
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ano 1
Hasičská zbrojnice Ano 2
Herna Ano 6
Hospic Ne
Hřbitov Ano 2
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ano 1
LDN Ne
Lekárna Ano 2
most Ano 9
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ano 9
Ordinace lékaře Ano 11
Parkoviště Ano 8
Policejní stanice Ano 1
Pošta Ano 2
Restaurace Ano 7
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ano 2
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 38
Sběrný dvůr Ano 1
Skladový areál Ano 2
Sportoviště Ano 34
Škola Ano 10
Trafostanice Ano 17
Vodojem Ano 4

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola3
Zákl.škola pouze s 1.st.0
Zákl.škola s 1.a 2.st.3
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola1
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2021

Školy

Mateřská škola "U Broučků" Milovice Mateřská škola
Základní škola T. G. Masaryka Milovice Základní škola, Školní družina, Školní klub
Mateřská škola Sluníčko, příspěvková organizace, Milovice - Mladá Mateřská škola
Mateřská škola Milischool, Milovice, s.r.o. Mateřská škola
Mateřská škola Kostička, příspěvková organizace, Milovice - Mladá Mateřská škola
Základní škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Základní škola, Školní družina
Základní umělecká škola Milovice, příspěvková organizace Základní umělecká škola

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení1
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2022

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace10
Akciové společnosti2
Obchodní společnosti180
Družstevní organizace10
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.1 896
Svobodná povolání24
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel14
Ostatní253

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců962
s 1-9 zaměst.- mikropodniky92
s 10-49 zaměst.- malé podniky17
s 50-249 zaměst.- střed.podn.4
s >249 zaměst.- velké podniky1
Nezjištěno1 474

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství49
B-E Průmysl celkem264
B Těžba a dobývání2
C Zpracovatelský průmysl168
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného4
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa15
F Stavebnictví175
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid178
H Doprava a skladování64
I Ubytování; stravování a pohostinství50
J Informační a komunikační činnosti72
K Peněžnictví a pojišťovnictví30
L Činnosti v oblasti nemovitostí53
M Profesní; vědecké a technické činnosti175
N Administrativní a podpůrné činnosti32
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
P Vzdělávání28
Q Zdravotní a sociální péče14
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti37
S Ostatní činnosti113
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno22

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku2 834
Orná půda1 072
Chmelnice0
Vinice0
Zahrady31
Ovocné sady5
Trvalé travní porosty (býv.louky)39
Pastviny5
Zemědělská půda1 146
Lesní půda291
Vodní plochy16
Zastavěné plochy91
Ostatní plochy1 290