Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Děpoltovice (okres Karlovy Vary)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 538116
NUTS5: CZ0412538116
LAU 1 (NUTS 4): CZ0412 - okres Karlovy Vary
NUTS3: CZ041 - Karlovarský kraj
NUTS2: CZ04 - Severozápad
Obec s pověřeným obecním úřadem: Karlovy Vary
Obec s rozšířenou působností: Karlovy Vary
Katastrální plocha (ha): 1288
Počet bydlících obyvatel k 2021: 402
Nadmořská výška (m n.m.): 492
První písemná zpráva (rok): 1273
city flag city symbol

Informace

Samospráva

Obecní úřad Děpoltovice      
Děpoltovice 44      
36225 Děpoltovice   Starosta/tka: Štěpánka Luxíková
    Telefon: 725 051 054
Pošta: Nová Role E-mail: starosta@obecdepoltovice.cz
IČ: 00573221    
Úřední hodiny: Po,St:8-17.00    
Telefon: 353 951 217    
Datová schránka: znjbkuz E-mail: info@obecdepoltovice.cz
Web: www.obecdepoltovice.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Děpoltovice Nivy

Základní sídelní jednotka díl

Děpoltovice Nivy

Část obce díl

Děpoltovice Nivy

Územně technická jednotka

UTJ Děpoltovice UTJ Nivy

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Karlových Varech
Západní 1800/ 19
36001
353101111
podatelna2401@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2401
Hygienická stanice KHS Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech
Závodní 94
36021
355328311
sekretariat@khskv.cz
www.khskv.cz
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Karlovy Vary
Sokolovská  875/167
36005
353417111
kp.kvary@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/kvary
Matriční úřad Městský úřad Nová Role - Matrika
Chodovská 236
36225
353 176 317
lenkazigovicova@novarole.cz
www.novarole.cz
Obecní úřad Obecní úřad
44
36225
353 951 217
info@obecdepoltovice.cz
www.obecdepoltovice.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Karlovy Vary
Krymská  2A
36001
353160111
posta.kv@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/karlovarsky-kraj/karlovy-vary#obsah
Soud Okresní soud v Karlových Varech
Moskevská 17
36033
377867211
podatelna@osoud.kva.justice.cz
www.justice.cz/web/okresni-soud-v-karlovych-varech
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Karlovy Vary
Jaltská 4
36070
377867350
podatelna@osz.kva.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=53&j=63&k=674
Stavební úřad Městský úřad Nová Role - Stavební úřad
Chodovská 236/6
36225
353176320
epodatelna@novarole.cz
www.novarole.cz/, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/13119
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Karlovy Vary
Závodní 385/98
36001
950125511
podatelna.kv@uradprace.cz
www.uradprace.cz/karlovy-vary
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Karlovy Vary (Toužim)
Sídliště 427
36401
950125231
podatelna.kv@uradprace.cz
www.uradprace.cz/karlovy-vary#touzim
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Ostrov
Klínovecká 1407
36301
950125284
podatelna.kv@uradprace.cz
www.uradprace.cz/ostrov
Živnostenský úřad Magistrát města Karlovy Vary - Živnostenský úřad
U spořitelny 2
36120
353152691
s.hacklova@mmkv.cz
www.mmkv.cz

MAS

MAS Krušné hory, o.p.s.

Forma: Obecně prospěšná společnost
Podpora ze IV. Osy: ne
Adresa sídla: Klínovecká 1407/x, 363 01 Ostrov
Založeno: 22.11.2013
Kontaktní telefon: 608717158
E-mail: reditel@mas-krusnehory.cz
WWW: www.mas-krusnehory.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 402 46 244 21 91 401
Muži 218 24 112 14 48 220
Ženy 184 22 132 7 43 181

Data pro rok 2021

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 1 6 -5 16 5 11 6
Muži 0 5 -5 8 1 7 2
Ženy 1 1 0 8 4 4 4

Data pro rok 2021

Počet sňatků 1
Počet rozvodů 0

Data pro rok 2018

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 291
z toho muži 149
z toho ženy 142

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 291
v tom ve věku 0-14 69
15-64 184
65 a více let 38

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 222
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 76
vyučení a stř. odborné bez mat. 87
úplné střední s maturitou 45
vyšší odborné a nástavbové 7
vysokoškolské 6

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 250
Cizinci s dlouhodobým pobytem 12
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 1
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 2

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 51
Nezjištěné vyznání 32

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 266
v tom zaměstnaní celkem 125
nezaměstnaní celkem 6

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 266
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 16
průmysl 41
stavebnictví 11
obchod,opravy motor. vozidel 15
doprava, pošty a telekomunikace 2
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 13
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 7

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 109
denně mimo obec 81
denně mimo obec nad 60min. 0

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 106
Cenzové domácnosti 120
v tom úplné rodiny 66
neúplné rodiny 16
nerodinné domácnosti 1
domácnosti jednotlivců 37

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 68
Trvale obydlené domy - rodinné domy 59
Neobydlené obydlené domy celkem 15
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 3
Průměrné stáří trvale obydlených domů 64
Domy podle vlastnictví soukromých osob 60
obce, státu 1
bytové družstvo - SBD 0
ostatní vlastnictví 7

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 68
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 0
vodovodem 66
plynem 6
ústředním topením 49

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 106
Trvale obydlené byty v rodin. domech 73
Neobydlené byty 16

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 106
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 57
v osobním vlastnictví 0
nájemní 23
člena bytového družstva 0

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 106
Byty podle vybavení plyn v bytě 13
vodovod v bytě 103
připojení na veřejnou kanalizační síť 0
ústřední topení, etážové topení 86
vlastní koupelna, sprchový kout 96

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 368
z toho muži 191
z toho ženy 177

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 368
v tom ve věku 0-14 59
15-64 253
65 a více let 53

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 309
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 64
vyučení a stř. odborné bez mat. 128
úplné střední s maturitou 69
vyšší odborné a nástavbové 11
vysokoškolské 19
nezjištěné vzdělání 16

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 178
v tom zaměstnaní celkem 160
nezaměstnaní celkem 18

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 178
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 11
průmysl 37
stavebnictví 9
obchod,opravy motor. vozidel 20
doprava a skladování 12
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 13
vzdělávání 4
zdravotní a sociální péče 10

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 59
denně mimo obec 54
Dojíždějící do zaměstnání 23
do škol 0

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 75
Obydlené rodinné domy 65
Obydlené bytové domy 6
Domy podle vlastnictví soukromých osob 68
obce, státu 1
spoluvlastnictví vlastníků bytů 4
nezjištěno 2

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 109
Obydlené byty v rodinných domech 76
Neobydlené byty 20

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 109
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 60
v osobním vlastnictví 4
nájemní 22
družstevní 0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 109
Byty podle vybavení plyn v bytě 18
vodovod v bytě 95
připojení na veřejnou kanalizační síť 0
ústřední topení 91
etážové topení 1

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 11 1 0 4 4 2 1 7 3
Muži 5 0 2 2 1 0 3 2
Ženy 6 0 0 2 2 1 1 4 1

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 11
Muži 5
Ženy 6

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 4,135%
Muži 3,401%
Ženy 5,042%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců

Data pro rok 2021

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ano 1
ČOV Ano 1
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ano 1
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ano 1
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ano 1
LDN Ne
Lekárna Ne
most Ano 12
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ano 1
Ordinace lékaře Ne
Parkoviště Ne
Policejní stanice Ne
Pošta Ne
Restaurace Ano 4
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ano 1
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 9
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ne
Sportoviště Ano 3
Škola Ne
Trafostanice Ano 3
Vodojem Ano 4

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola0
Zákl.škola pouze s 1.st.0
Zákl.škola s 1.a 2.st.0
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2021

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2017

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace0
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti10
Družstevní organizace0
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.113
Svobodná povolání1
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel5
Ostatní10

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců53
s 1-9 zaměst.- mikropodniky5
s 10-49 zaměst.- malé podniky2
s 50-249 zaměst.- střed.podn.0
s >249 zaměst.- velké podniky0
Nezjištěno79

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství11
B-E Průmysl celkem18
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl18
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného0
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa0
F Stavebnictví20
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid24
H Doprava a skladování6
I Ubytování; stravování a pohostinství16
J Informační a komunikační činnosti2
K Peněžnictví a pojišťovnictví0
L Činnosti v oblasti nemovitostí2
M Profesní; vědecké a technické činnosti12
N Administrativní a podpůrné činnosti3
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
P Vzdělávání3
Q Zdravotní a sociální péče0
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti3
S Ostatní činnosti13
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno4

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku1 288
Orná půda21
Chmelnice0
Vinice0
Zahrady6
Ovocné sady0
Trvalé travní porosty (býv.louky)486
Pastviny260
Zemědělská půda512
Lesní půda548
Vodní plochy37
Zastavěné plochy8
Ostatní plochy183