Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Jesenice (okres Příbram)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 540391
NUTS5: CZ020B540391
LAU 1 (NUTS 4): CZ020B - okres Příbram
NUTS3: CZ020 - Středočeský kraj
NUTS2: CZ02 - Střední Čechy
Obec s pověřeným obecním úřadem: Sedlčany
Obec s rozšířenou působností: Sedlčany
Katastrální plocha (ha): 1291
Počet bydlících obyvatel k 2023: 555
Nadmořská výška (m n.m.): 373
První písemná zpráva (rok): 1352
city flag city symbol

Informace

Samospráva

Obecní úřad Jesenice      
Jesenice 11      
26401 Jesenice   Starosta/tka: Milan Jiroušek
    Telefon: 318877226
Pošta: Sedlčany E-mail: obec.jesenice@tiscali.cz
IČ: 00242373    
Úřední hodiny: Po,St:8:00-11:30,12:30-17:00    
Telefon: 318 877 226    
Datová schránka: zxtbxma E-mail: obec.jesenice@tiscali.cz
Web: www.jesenice-obec.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Bolechovice II Dobrošovice Jesenice u Sedlčan
Mezné

Část obce díl

Boudy Dobrošovice Dolce
Doublovičky Hulín Jesenice
Martinice Mezné Vršovice

Základní sídelní jednotka díl

Dobrošovice díl 1 Dobrošovice díl 2 Dolce
Doublovičky Hulín Jesenice
Martinice Mezné Přední Boudy
Zadní Boudy

Územně technická jednotka

UTJ Bolechovice II UTJ Dobrošovice UTJ Jesenice u Sedlčan
UTJ Mezné

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Sedlčanech
28. října 174
26401
318822910
podatelna2123@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2123
Hygienická stanice Územní pracoviště Příbram
U nemocnice 85
26180
318622055
Khs-PB@khsstc.cz
khsstc.cz/okres-pribram
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Příbram
Pod Šachtami 353
26101
318401611
kp.pribram@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/pribram
Matriční úřad Městský úřad Sedlčany - Matrika
nám. TGM 32
26480
314002988
matrika@mesto-sedlcany.cz
mesto-sedlcany.cz
Obecní úřad Obecní úřad
11
26401
318 877 226
obec.jesenice@tiscali.cz
www.jesenice-obec.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Příbram
Hailova 133
26180
318649111
posta.pb@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/stredocesky-kraj/pribram#obsah
Soud Okresní soud v Příbrami
Milínská 176
26128
318650115
podatelna@osoud.pbr.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=179&j=189&k=1808
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství v Příbrami
U nemocnice 89
26180
318474253
podatelna@osz.prb.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=92&j=102&k=1025
Stavební úřad Obecní úřad Petrovice - Stavební úřad
Petrovice 26
26255
318856306
stavebni@petrovice-obec.cz
www.petrovice-obec.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/13419
Stavební úřad Městský úřad Jesenice - Stavební úřad
Mírové náměstí 368
27033
313599214
info@jesenice-ra.cz
www.jesenice-ra.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/13294
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Příbram
nám. T. G. Masaryka 145
26101
950156111
podatelna.pb@uradprace.cz
www.uradprace.cz/pribram
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Dobříš
Na Zlaté stezce 1075
26301
950156204
podatelna.pb@uradprace.cz
www.uradprace.cz/dobris
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Příbram (Březnice)
Náměstí 2
26272
950156202
podatelna.pb@uradprace.cz
www.uradprace.cz/pribram#breznice
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Příbram (Rožmitál pod Třemšínem)
Komenského 646
26242
950156216
podatelna.pb@uradprace.cz
www.uradprace.cz/pribram#rozmital-pod-tremsinem
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Sedlčany
Kapitána Jaroše 482
26401
950156218
podatelna.pb@uradprace.cz
www.uradprace.cz/sedlcany
Živnostenský úřad MÚ Sedlčany - Obecní živnostenský úřad
nám.T.G.Masaryka  34
26480
318822742
stibor@mesto-sedlcany.cz
www.mu.sedlcany.cz

MAS

MAS Sedlčansko, o.p.s.

Forma: Obecně prospěšná společnost
Podpora ze IV. Osy: ne
Adresa sídla: Petrovice 139/x, 262 55 Petrovice
Založeno: 19.12.2005
Kontaktní telefon: 602416281
E-mail: mas.sedlcansko@email.cz
WWW: www.mas-sedlcansko.eu

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 555 81 357 40 106 555
Muži 283 41 189 23 50 282
Ženy 261 40 168 17 56 266

Data pro rok 2023

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 7 7 -6 26 15 11 11
Muži 4 1 3 7 6 2 4
Ženy 1 2 -1 2 8 4 -7

Data pro rok 2023

Počet sňatků 3
Počet rozvodů 1

Data pro rok 2022

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 494
z toho muži 258
z toho ženy 236

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 494
v tom ve věku 0-14 89
15-64 334
65 a více let 71

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 405
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 123
vyučení a stř. odborné bez mat. 174
úplné střední s maturitou 78
vyšší odborné a nástavbové 8
vysokoškolské 14

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 486
Cizinci s dlouhodobým pobytem 0
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 305
Nezjištěné vyznání 52

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 362
v tom zaměstnaní celkem 241
nezaměstnaní celkem 7

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 362
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 63
průmysl 65
stavebnictví 17
obchod,opravy motor. vozidel 29
doprava, pošty a telekomunikace 9
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 3
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 23

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 169
denně mimo obec 138
denně mimo obec nad 60min. 10

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 174
Cenzové domácnosti 194
v tom úplné rodiny 125
neúplné rodiny 15
nerodinné domácnosti 5
domácnosti jednotlivců 49

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 130
Trvale obydlené domy - rodinné domy 123
Neobydlené obydlené domy celkem 58
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 40
Průměrné stáří trvale obydlených domů 42
Domy podle vlastnictví soukromých osob 123
obce, státu 2
bytové družstvo - SBD 4
ostatní vlastnictví 1

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 130
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 0
vodovodem 124
plynem 1
ústředním topením 95

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 174
Trvale obydlené byty v rodin. domech 150
Neobydlené byty 66

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 174
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 122
v osobním vlastnictví 0
nájemní 5
člena bytového družstva 18

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 174
Byty podle vybavení plyn v bytě 1
vodovod v bytě 168
připojení na veřejnou kanalizační síť 0
ústřední topení, etážové topení 139
vlastní koupelna, sprchový kout 167

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 528
z toho muži 273
z toho ženy 255

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 528
v tom ve věku 0-14 81
15-64 368
65 a více let 79

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 447
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 81
vyučení a stř. odborné bez mat. 201
úplné střední s maturitou 112
vyšší odborné a nástavbové 14
vysokoškolské 21
nezjištěné vzdělání 13

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 278
v tom zaměstnaní celkem 265
nezaměstnaní celkem 13

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 278
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 34
průmysl 82
stavebnictví 31
obchod,opravy motor. vozidel 24
doprava a skladování 7
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 8
vzdělávání 14
zdravotní a sociální péče 21

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 173
denně mimo obec 155
Dojíždějící do zaměstnání 32
do škol 39

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 149
Obydlené rodinné domy 141
Obydlené bytové domy 5
Domy podle vlastnictví soukromých osob 134
obce, státu 2
spoluvlastnictví vlastníků bytů 5
nezjištěno 3

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 186
Obydlené byty v rodinných domech 159
Neobydlené byty 74

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 186
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 132
v osobním vlastnictví 3
nájemní 13
družstevní 12

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 186
Byty podle vybavení plyn v bytě 7
vodovod v bytě 174
připojení na veřejnou kanalizační síť 108
ústřední topení 146
etážové topení 10

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 10 2 0 3 5 1 3 6 1
Muži 6 0 1 4 0 2 4 0
Ženy 4 1 0 2 1 1 1 2 1

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 10
Muži 4
Ženy 6

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 2,801%
Muži 3,243%
Ženy 3,571%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 1

Data pro rok 2023

Zdravotnictví

Zdravotní střediska0
Samost.ord.prakt.lék. pro děti a dorost1

Data pro rok 1994

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ne
ČOV Ano 1
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ano 3
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ano 2
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ano 2
LDN Ne
Lekárna Ne
most Ano 4
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ano 1
Ordinace lékaře Ne
Parkoviště Ne
Policejní stanice Ne
Pošta Ano 1
Restaurace Ne
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 9
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ne
Sportoviště Ano 7
Škola Ano 2
Trafostanice Ano 6
Vodojem Ne

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola1
Zákl.škola pouze s 1.st.0
Zákl.škola s 1.a 2.st.1
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2021

Školy

Základní škola a Mateřská škola Jesenice u Sedlčan Mateřská škola, Základní škola, Školní družina

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2022

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace1
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti7
Družstevní organizace0
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.119
Svobodná povolání4
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel8
Ostatní7

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců68
s 1-9 zaměst.- mikropodniky12
s 10-49 zaměst.- malé podniky3
s 50-249 zaměst.- střed.podn.0
s >249 zaměst.- velké podniky0
Nezjištěno64

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství12
B-E Průmysl celkem17
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl14
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného1
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa1
F Stavebnictví20
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid16
H Doprava a skladování3
I Ubytování; stravování a pohostinství1
J Informační a komunikační činnosti3
K Peněžnictví a pojišťovnictví2
L Činnosti v oblasti nemovitostí0
M Profesní; vědecké a technické činnosti5
N Administrativní a podpůrné činnosti1
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
P Vzdělávání1
Q Zdravotní a sociální péče1
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti1
S Ostatní činnosti9
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno1

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku1 291
Orná půda683
Chmelnice0
Vinice0
Zahrady27
Ovocné sady0
Trvalé travní porosty (býv.louky)216
Pastviny67
Zemědělská půda926
Lesní půda261
Vodní plochy11
Zastavěné plochy17
Ostatní plochy76