Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Bolkov (okres Plzeň-jih)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 540463
NUTS5: CZ0324540463
LAU 1 (NUTS 4): CZ0324 - okres Plzeň-jih
NUTS3: CZ032 - Plzeňský kraj
NUTS2: CZ03 - Jihozápad
Obec s pověřeným obecním úřadem: Přeštice
Obec s rozšířenou působností: Přeštice
Katastrální plocha (ha): 182
Počet bydlících obyvatel k 2023: 58
Nadmořská výška (m n.m.): 403
První písemná zpráva (rok): 1379

Informace

Samospráva

Obecní úřad Bolkov      
Bolkov 26      
33401 Bolkov   Starosta/tka: Tomáš Černý
    Telefon: 378608833, 724964074
Pošta: Přeštice E-mail: bolkov@obecni-urad.net
IČ: 00574082    
Úřední hodiny: Po:17-19    
Telefon: 377 912 495    
Datová schránka: 7jda3ct E-mail: bolkov@obecni-urad.net
Web: www.obec-bolkov.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Bolkov u Roupova

Základní sídelní jednotka díl

Bolkov

Část obce díl

Bolkov

Územně technická jednotka

UTJ Bolkov u Roupova

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Přešticích
Husova 465
33401
377819311
podatelna2311@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2311
Hygienická stanice KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni
Skrétova 15
30322
377155111
podatelna@khsplzen.cz
www.khsplzen.cz
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Plzeň-jih
Radobyčická 2465/12
30100
377162111
kp.pjih@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/plzenjih
Matriční úřad Obecní úřad Merklín - Matrika
Zámek 1
33452
420 377 912 260
info@merklin.cz
www.merklin.cz
Obecní úřad Obecní úřad
26
33401
377 912 495
bolkov@obecni-urad.net
www.obec-bolkov.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Plzeň-jih
Lobezská 12
30575
377426111
posta.pj@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/plzensky-kraj/plzen-jih#obsah
Soud Okresní soud Plzeň-jih
Edvarda Beneše 1
30624
377868111
podatelna@osoud.plzj.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=161&j=171&k=1646
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Plzeň-jih
Edvarda Beneše 1
30636
377869771
podatelna@osz.plzj.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=75&j=85&k=872
Stavební úřad Městský úřad Přeštice - Odbor výstavby a územního plánování
Husova 465
33401
379304540
podatelna@prestice-mesto.cz
www.prestice-mesto.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12420
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Plzeň-jih
Kaplířova 2731/7
30588
950147111
podatelna.pj@uradprace.cz
www.uradprace.cz/plzen-jih
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Plzeň - Jih (Blovice)
Hradišťská 148
33601
950147611
podatelna.pj@uradprace.cz
www.uradprace.cz/web/cz/plzen-jih#blovice
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Plzeň - jih (Stod)
Sokolská 566
33301
950147601
podatelna.pj@uradprace.cz
www.uradprace.cz/web/cz/plzen-jih#stod
Živnostenský úřad MÚ Přeštice - Obecní živnostenský úřad
Masarykovo nám. 107
33401
379304580
suss@prestice-mesto.cz
www.prestice-mesto.cz

MAS

MAS Aktivios, z.s.

Forma: Spolek
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: Nezdice 46/x, 334 01 Preštice
Založeno: 25.8.2005
Kontaktní telefon: 728168248
E-mail: info@mas-aktivios.cz
WWW: www.mas-aktivios.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 58 11 32 2 17 58
Muži 25 1 18 2 7 26
Ženy 32 10 14 0 10 33

Data pro rok 2023

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 0 1 2 1 2 -1 -2
Muži 0 1 -1 1 0 1 0
Ženy 1 1 0 1 0 0 1

Data pro rok 2023

Počet sňatků 0
Počet rozvodů 0

Data pro rok 2022

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 54
z toho muži 28
z toho ženy 26

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 54
v tom ve věku 0-14 1
15-64 36
65 a více let 17

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 53
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 21
vyučení a stř. odborné bez mat. 26
úplné střední s maturitou 4
vyšší odborné a nástavbové 1
vysokoškolské 1

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 54
Cizinci s dlouhodobým pobytem 0
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 20
Nezjištěné vyznání 9

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 30
v tom zaměstnaní celkem 22
nezaměstnaní celkem 4

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 30
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 7
průmysl 9
stavebnictví 5
obchod,opravy motor. vozidel 1
doprava, pošty a telekomunikace 2
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 1
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 0

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 20
denně mimo obec 18
denně mimo obec nad 60min. 2

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 18
Cenzové domácnosti 20
v tom úplné rodiny 18
neúplné rodiny 0
nerodinné domácnosti 1
domácnosti jednotlivců 1

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 17
Trvale obydlené domy - rodinné domy 17
Neobydlené obydlené domy celkem 21
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 20
Průměrné stáří trvale obydlených domů 58
Domy podle vlastnictví soukromých osob 17
obce, státu 0
bytové družstvo - SBD 0
ostatní vlastnictví 0

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 17
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 0
vodovodem 17
plynem 0
ústředním topením 17

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 18
Trvale obydlené byty v rodin. domech 18
Neobydlené byty 21

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 18
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 18
v osobním vlastnictví 0
nájemní 0
člena bytového družstva 0

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 18
Byty podle vybavení plyn v bytě 0
vodovod v bytě 18
připojení na veřejnou kanalizační síť 0
ústřední topení, etážové topení 18
vlastní koupelna, sprchový kout 18

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 61
z toho muži 30
z toho ženy 31

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 61
v tom ve věku 0-14 10
15-64 30
65 a více let 21

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 51
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 16
vyučení a stř. odborné bez mat. 20
úplné střední s maturitou 7
vyšší odborné a nástavbové 2
vysokoškolské 2
nezjištěné vzdělání 4

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 11
v tom zaměstnaní celkem 10
nezaměstnaní celkem 1

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 11
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 1
průmysl 2
stavebnictví 1
obchod,opravy motor. vozidel 1
doprava a skladování 0
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 1
vzdělávání 0
zdravotní a sociální péče 0

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 6
denně mimo obec 6
Dojíždějící do zaměstnání 0
do škol 0

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 24
Obydlené rodinné domy 23
Obydlené bytové domy 1
Domy podle vlastnictví soukromých osob 24
obce, státu 0
spoluvlastnictví vlastníků bytů 0
nezjištěno 0

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 26
Obydlené byty v rodinných domech 25
Neobydlené byty 21

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 26
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 18
v osobním vlastnictví 0
nájemní 2
družstevní 0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 26
Byty podle vybavení plyn v bytě 2
vodovod v bytě 23
připojení na veřejnou kanalizační síť 0
ústřední topení 24
etážové topení 0

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 2 0 0 0 1 0 0 1 0
Muži 1 0 0 0 0 0 0
Ženy 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 2
Muži 1
Ženy 1

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 6,250%
Muži 7,143%
Ženy 7,143%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 0

Data pro rok 2023

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ne
ČOV Ne
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ano 1
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ne
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ne
LDN Ne
Lekárna Ne
most Ano 1
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ne
Ordinace lékaře Ne
Parkoviště Ne
Policejní stanice Ne
Pošta Ne
Restaurace Ne
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 2
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ne
Sportoviště Ne
Škola Ne
Trafostanice Ano 1
Vodojem Ne

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola0
Zákl.škola pouze s 1.st.0
Zákl.škola s 1.a 2.st.0
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2021

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2022

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace0
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti1
Družstevní organizace0
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.10
Svobodná povolání2
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel0
Ostatní3

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců5
s 1-9 zaměst.- mikropodniky1
s 10-49 zaměst.- malé podniky0
s 50-249 zaměst.- střed.podn.0
s >249 zaměst.- velké podniky0
Nezjištěno12

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství1
B-E Průmysl celkem4
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl1
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného2
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa0
F Stavebnictví1
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid1
H Doprava a skladování0
I Ubytování; stravování a pohostinství2
J Informační a komunikační činnosti0
K Peněžnictví a pojišťovnictví0
L Činnosti v oblasti nemovitostí0
M Profesní; vědecké a technické činnosti0
N Administrativní a podpůrné činnosti0
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení1
P Vzdělávání1
Q Zdravotní a sociální péče0
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti0
S Ostatní činnosti0
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno1

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku182
Orná půda89
Chmelnice0
Vinice0
Zahrady5
Ovocné sady0
Trvalé travní porosty (býv.louky)18
Pastviny0
Zemědělská půda112
Lesní půda61
Vodní plochy2
Zastavěné plochy3
Ostatní plochy5