Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Ohrazenice (okres Příbram)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 540960
NUTS5: CZ020B540960
LAU 1 (NUTS 4): CZ020B - okres Příbram
NUTS3: CZ020 - Středočeský kraj
NUTS2: CZ02 - Střední Čechy
Obec s pověřeným obecním úřadem: Příbram
Obec s rozšířenou působností: Příbram
Katastrální plocha (ha): 556
Počet bydlících obyvatel k 2023: 310
Nadmořská výška (m n.m.): 415
První písemná zpráva (rok): 1370

Informace

Samospráva

Obecní úřad Ohrazenice      
Ohrazenice 84      
26223 Ohrazenice   Starosta/tka: Tomáš Král
    Telefon: 318692198
Pošta: Ohrazenice E-mail: ohrazenicepb@volny.cz
IČ: 00242942    
Úřední hodiny: Út.,18:00-19:00,, Pá.,18:00-20:00    
Telefon: 318692192    
Datová schránka: dq3b524 E-mail: ohrazenice@volny.cz
Web: www.ohrazenice.eu    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Ohrazenice u Jinec Ohrazenice v Brdech

Základní sídelní jednotka díl

Evženov Ohrazenice

Část obce díl

Ohrazenice

Územně technická jednotka

UTJ Ohrazenice u Jinec UTJ Ohrazenice v Brdech

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Příbrami
Čs. armády 175
26134
318473404
podatelna2120@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2120
Hygienická stanice Územní pracoviště Příbram
U nemocnice 85
26180
318622055
Khs-PB@khsstc.cz
khsstc.cz/okres-pribram
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Příbram
Pod Šachtami 353
26101
318401611
kp.pribram@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/pribram
Matriční úřad Úřad městyse Jince - Matrika
Čsl. dělostřelců 172
26223
778 709 744
matrika@jince.cz
www.jince.cz
Matriční úřad Obecní úřad Kamýk nad Vltavou - Matrika
Kamýk nad Vltavou 69
26263
318677129
matrika@obeckamyk.cz
www.obeckamyk.cz
Obecní úřad Obecní úřad
84
26223
318692192
ohrazenice@volny.cz
www.ohrazenice.eu
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Příbram
Hailova 133
26180
318649111
posta.pb@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/stredocesky-kraj/pribram#obsah
Soud Okresní soud v Příbrami
Milínská 176
26128
318650115
podatelna@osoud.pbr.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=179&j=189&k=1808
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství v Příbrami
U nemocnice 89
26180
318474253
podatelna@osz.prb.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=92&j=102&k=1025
Stavební úřad Úřad městyse Jince - Stavební úřad
Jince 172
26223
724180543
stavebni.urad@jince.cz
www.jince.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/13379
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Příbram
nám. T. G. Masaryka 145
26101
950156111
podatelna.pb@uradprace.cz
www.uradprace.cz/pribram
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Dobříš
Na Zlaté stezce 1075
26301
950156204
podatelna.pb@uradprace.cz
www.uradprace.cz/dobris
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Příbram (Březnice)
Náměstí 2
26272
950156202
podatelna.pb@uradprace.cz
www.uradprace.cz/pribram#breznice
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Příbram (Rožmitál pod Třemšínem)
Komenského 646
26242
950156216
podatelna.pb@uradprace.cz
www.uradprace.cz/pribram#rozmital-pod-tremsinem
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Sedlčany
Kapitána Jaroše 482
26401
950156218
podatelna.pb@uradprace.cz
www.uradprace.cz/sedlcany
Živnostenský úřad MÚ Příbram - Živnostenský úřad
Gen. R. Tesaříka  19
26101
318402533
meu-ozu@pribram.eu
www.pribram-city.cz

MAS

MAS Brdy, z.ú.

Forma: Ústav
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: Čsl. dělostřelců 172/x, 262 23 Jince
Založeno: 28.3.2014
Kontaktní telefon: 776044783
E-mail: reditelka@masbrdy.cz
WWW: www.masbrdy.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 310 43 191 15 68 310
Muži 156 22 106 7 35 154
Ženy 137 21 85 8 33 137

Data pro rok 2023

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 3 4 3 17 8 9 8
Muži 2 0 2 3 1 6 4
Ženy 0 1 -1 5 6 0 -2

Data pro rok 2023

Počet sňatků 0
Počet rozvodů 0

Data pro rok 2022

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 234
z toho muži 113
z toho ženy 121

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 234
v tom ve věku 0-14 42
15-64 164
65 a více let 28

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 192
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 55
vyučení a stř. odborné bez mat. 77
úplné střední s maturitou 45
vyšší odborné a nástavbové 5
vysokoškolské 10

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 222
Cizinci s dlouhodobým pobytem 0
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 60
Nezjištěné vyznání 22

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 182
v tom zaměstnaní celkem 116
nezaměstnaní celkem 4

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 182
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 15
průmysl 35
stavebnictví 9
obchod,opravy motor. vozidel 13
doprava, pošty a telekomunikace 6
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 13
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 7

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 98
denně mimo obec 78
denně mimo obec nad 60min. 3

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 82
Cenzové domácnosti 90
v tom úplné rodiny 60
neúplné rodiny 5
nerodinné domácnosti 2
domácnosti jednotlivců 23

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 78
Trvale obydlené domy - rodinné domy 78
Neobydlené obydlené domy celkem 50
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 46
Průměrné stáří trvale obydlených domů 44
Domy podle vlastnictví soukromých osob 75
obce, státu 1
bytové družstvo - SBD 0
ostatní vlastnictví 2

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 78
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 0
vodovodem 74
plynem 2
ústředním topením 55

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 82
Trvale obydlené byty v rodin. domech 82
Neobydlené byty 50

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 82
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 73
v osobním vlastnictví 0
nájemní 3
člena bytového družstva 0

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 82
Byty podle vybavení plyn v bytě 3
vodovod v bytě 78
připojení na veřejnou kanalizační síť 0
ústřední topení, etážové topení 68
vlastní koupelna, sprchový kout 74

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 290
z toho muži 145
z toho ženy 145

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 290
v tom ve věku 0-14 49
15-64 193
65 a více let 48

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 241
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 49
vyučení a stř. odborné bez mat. 86
úplné střední s maturitou 70
vyšší odborné a nástavbové 3
vysokoškolské 27
nezjištěné vzdělání 6

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 151
v tom zaměstnaní celkem 141
nezaměstnaní celkem 10

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 151
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 6
průmysl 44
stavebnictví 15
obchod,opravy motor. vozidel 10
doprava a skladování 9
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 13
vzdělávání 5
zdravotní a sociální péče 5

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 55
denně mimo obec 54
Dojíždějící do zaměstnání 0
do škol 0

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 94
Obydlené rodinné domy 94
Obydlené bytové domy 0
Domy podle vlastnictví soukromých osob 89
obce, státu 0
spoluvlastnictví vlastníků bytů 4
nezjištěno 1

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 98
Obydlené byty v rodinných domech 98
Neobydlené byty 62

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 98
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 84
v osobním vlastnictví 0
nájemní 0
družstevní 0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 98
Byty podle vybavení plyn v bytě 3
vodovod v bytě 86
připojení na veřejnou kanalizační síť 0
ústřední topení 81
etážové topení 3

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 7 1 0 1 1 1 2 1 2
Muži 2 1 0 0 0 0 1
Ženy 2 0 0 2 1 1 2 1 1

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 7
Muži 5
Ženy 2

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 3,665%
Muži 2,041%
Ženy 2,353%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 2

Data pro rok 2023

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ne
ČOV Ne
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ano 1
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ne
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ne
LDN Ne
Lekárna Ne
most Ano 3
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ne
Ordinace lékaře Ne
Parkoviště Ne
Policejní stanice Ne
Pošta Ne
Restaurace Ano 1
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 2
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ne
Sportoviště Ano 3
Škola Ne
Trafostanice Ano 5
Vodojem Ne

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola0
Zákl.škola pouze s 1.st.0
Zákl.škola s 1.a 2.st.0
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2021

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2022

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace0
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti8
Družstevní organizace0
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.59
Svobodná povolání1
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel8
Ostatní5

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců35
s 1-9 zaměst.- mikropodniky5
s 10-49 zaměst.- malé podniky0
s 50-249 zaměst.- střed.podn.0
s >249 zaměst.- velké podniky0
Nezjištěno40

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství6
B-E Průmysl celkem19
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl10
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného1
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa1
F Stavebnictví11
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid4
H Doprava a skladování2
I Ubytování; stravování a pohostinství1
J Informační a komunikační činnosti1
K Peněžnictví a pojišťovnictví0
L Činnosti v oblasti nemovitostí1
M Profesní; vědecké a technické činnosti2
N Administrativní a podpůrné činnosti4
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
P Vzdělávání0
Q Zdravotní a sociální péče0
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti0
S Ostatní činnosti4
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno1

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku556
Orná půda43
Chmelnice0
Vinice0
Zahrady33
Ovocné sady1
Trvalé travní porosty (býv.louky)131
Pastviny6
Zemědělská půda208
Lesní půda314
Vodní plochy4
Zastavěné plochy6
Ostatní plochy24