Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Horní Kozolupy (okres Tachov)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 541290
NUTS5: CZ0327541290
LAU 1 (NUTS 4): CZ0327 - okres Tachov
NUTS3: CZ032 - Plzeňský kraj
NUTS2: CZ03 - Jihozápad
Obec s pověřeným obecním úřadem: Bezdružice
Obec s rozšířenou působností: Stříbro
Katastrální plocha (ha): 2276
Počet bydlících obyvatel k 2021: 251
Nadmořská výška (m n.m.): 518
První písemná zpráva (rok): 1237
city flag city symbol

Informace

Samospráva

Obecní úřad Horní Kozolupy      
Horní Kozolupy 67      
34952 Horní Kozolupy   Starosta/tka: Jiří Jukl
    Telefon: 374625553
Pošta: Konstantinovy Lázně E-mail: obechornikozolupy@quick.cz
IČ: 00573736    
Úřední hodiny: St:17-19.00    
Telefon: 374 625 553    
Datová schránka: 5hyayam E-mail: obechornikozolupy@quick.cz
Web: www.hornikozolupy.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Horní Kozolupy Očín Slavice u Horních Kozolup
Strahov

Základní sídelní jednotka díl

Horní Kozolupy Očín Slavice
Strahov

Část obce díl

Horní Kozolupy Očín Slavice
Strahov

Územně technická jednotka

UTJ Horní Kozolupy UTJ Očín UTJ Slavice u Horních Kozolup
UTJ Strahov

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště ve Stříbře
Revoluční 1010
34901
374612303
podatelna2314@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2314
Hygienická stanice Územní pracoviště Tachov
Rokycanova 140
34701
374732511
podatelna@khsplzen.cz
www.khsplzen.cz/o-nas
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Tachov
Zámecká 1551
34701
374616661
kp.tachov@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/tachov
Matriční úřad Městský úřad Bezdružice - Matrika
ČSA 196
34953
374630520
spravni@bezdruzice.cz
www.bezdruzice.cz
Obecní úřad Obecní úřad
67
34952
374 625 553
obechornikozolupy@quick.cz
www.hornikozolupy.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Tachov
Sadová 1694
34701
374703711
posta.tc@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/plzensky-kraj/tachov#obsah
Soud Okresní soud v Tachově
nám. Republiky 71
64730
377867611
podatelna@osoud.tch.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=190&j=200&k=1907
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Tachov
Václavská 1606
34701
374752811
podatelna@osz.tch.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=103&j=113&k=1124
Stavební úřad Městský úřad Bezdružice - Stavební úřad
ČSA 196
34953
374630518
stavebni@bezdruzice.cz
www.bezdruzice.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/13244
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Tachov
tř. Míru 1633
34701
950166301
podatelna.tc@uradprace.cz
www.uradprace.cz/tachov
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Stříbro
Mánesova 16
34901
950166401
podatelna.tc@uradprace.cz
www.uradprace.cz/web/cz/stribro
Živnostenský úřad MÚ Stříbro - Obecní živnostenský úřad
Masarykovo nám. 63
34901
374801160
petranova@mustribro.cz
www.mustribro.cz

MAS

MAS Český Západ, z.s.

Forma: Spolek
Podpora ze IV. Osy: ne
Adresa sídla: náměstí Kryštofa Haranta 30/x, 349 53 Bezdružice
Založeno: 31.3.2004
Kontaktní telefon: 774499396
E-mail: florian@mascz.cz
WWW: www.mascz.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 251 41 143 12 55 254
Muži 135 20 64 7 29 135
Ženy 116 21 79 5 26 119

Data pro rok 2021

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 3 7 -4 5 12 -7 -11
Muži 3 2 1 3 7 -4 -3
Ženy 0 5 -5 2 5 -3 -8

Data pro rok 2021

Počet sňatků 1
Počet rozvodů 0

Data pro rok 2018

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 277
z toho muži 145
z toho ženy 132

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 277
v tom ve věku 0-14 43
15-64 187
65 a více let 47

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 234
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 126
vyučení a stř. odborné bez mat. 80
úplné střední s maturitou 18
vyšší odborné a nástavbové 2
vysokoškolské 3

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 263
Cizinci s dlouhodobým pobytem 0
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 56
Nezjištěné vyznání 42

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 170
v tom zaměstnaní celkem 109
nezaměstnaní celkem 24

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 170
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 10
průmysl 57
stavebnictví 13
obchod,opravy motor. vozidel 4
doprava, pošty a telekomunikace 5
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 3
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 2

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 87
denně mimo obec 75
denně mimo obec nad 60min. 3

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 93
Cenzové domácnosti 108
v tom úplné rodiny 62
neúplné rodiny 18
nerodinné domácnosti 1
domácnosti jednotlivců 27

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 80
Trvale obydlené domy - rodinné domy 79
Neobydlené obydlené domy celkem 2
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 0
Průměrné stáří trvale obydlených domů 67
Domy podle vlastnictví soukromých osob 73
obce, státu 3
bytové družstvo - SBD 0
ostatní vlastnictví 2

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 80
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 0
vodovodem 78
plynem 8
ústředním topením 46

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 93
Trvale obydlené byty v rodin. domech 90
Neobydlené byty 2

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 93
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 73
v osobním vlastnictví 0
nájemní 8
člena bytového družstva 1

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 93
Byty podle vybavení plyn v bytě 3
vodovod v bytě 90
připojení na veřejnou kanalizační síť 0
ústřední topení, etážové topení 55
vlastní koupelna, sprchový kout 82

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 231
z toho muži 117
z toho ženy 114

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 231
v tom ve věku 0-14 28
15-64 156
65 a více let 47

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 203
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 76
vyučení a stř. odborné bez mat. 89
úplné střední s maturitou 22
vyšší odborné a nástavbové 2
vysokoškolské 3
nezjištěné vzdělání 11

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 112
v tom zaměstnaní celkem 90
nezaměstnaní celkem 22

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 112
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 6
průmysl 28
stavebnictví 13
obchod,opravy motor. vozidel 5
doprava a skladování 3
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 4
vzdělávání 3
zdravotní a sociální péče 1

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 39
denně mimo obec 38
Dojíždějící do zaměstnání 2
do škol 0

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 77
Obydlené rodinné domy 74
Obydlené bytové domy 1
Domy podle vlastnictví soukromých osob 64
obce, státu 3
spoluvlastnictví vlastníků bytů 7
nezjištěno 3

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 86
Obydlené byty v rodinných domech 80
Neobydlené byty 18

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 86
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 61
v osobním vlastnictví 1
nájemní 9
družstevní 0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 86
Byty podle vybavení plyn v bytě 12
vodovod v bytě 72
připojení na veřejnou kanalizační síť 3
ústřední topení 57
etážové topení 6

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 6 3 1 1 3 1 2 3 1
Muži 4 2 0 1 0 1 2
Ženy 2 1 1 1 2 1 1 1 1

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 6
Muži 4
Ženy 2

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 3,529%
Muži 4,255%
Ženy 2,632%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců

Data pro rok 2021

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ano 1
ČOV Ne
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ano 2
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ano 2
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ano 2
LDN Ne
Lekárna Ne
most Ano 1
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ne
Ordinace lékaře Ne
Parkoviště Ne
Policejní stanice Ne
Pošta Ne
Restaurace Ne
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ano 1
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 5
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ne
Sportoviště Ano 2
Škola Ne
Trafostanice Ano 2
Vodojem Ano 4

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola0
Zákl.škola pouze s 1.st.0
Zákl.škola s 1.a 2.st.0
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2021

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2017

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace0
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti1
Družstevní organizace0
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.40
Svobodná povolání0
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel12
Ostatní4

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců18
s 1-9 zaměst.- mikropodniky4
s 10-49 zaměst.- malé podniky0
s 50-249 zaměst.- střed.podn.0
s >249 zaměst.- velké podniky0
Nezjištěno35

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství19
B-E Průmysl celkem3
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl3
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného0
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa0
F Stavebnictví10
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid10
H Doprava a skladování2
I Ubytování; stravování a pohostinství2
J Informační a komunikační činnosti0
K Peněžnictví a pojišťovnictví0
L Činnosti v oblasti nemovitostí1
M Profesní; vědecké a technické činnosti1
N Administrativní a podpůrné činnosti0
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
P Vzdělávání2
Q Zdravotní a sociální péče0
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti3
S Ostatní činnosti1
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno1

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku2 276
Orná půda1 088
Chmelnice0
Vinice0
Zahrady19
Ovocné sady10
Trvalé travní porosty (býv.louky)96
Pastviny14
Zemědělská půda1 213
Lesní půda963
Vodní plochy18
Zastavěné plochy11
Ostatní plochy71