Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Obora (okres Tachov)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 541443
NUTS5: CZ0327541443
LAU 1 (NUTS 4): CZ0327 - okres Tachov
NUTS3: CZ032 - Plzeňský kraj
NUTS2: CZ03 - Jihozápad
Obec s pověřeným obecním úřadem: Tachov
Obec s rozšířenou působností: Tachov
Katastrální plocha (ha): 1614
Počet bydlících obyvatel k 2023: 172
Nadmořská výška (m n.m.): 620
První písemná zpráva (rok): 1660

Informace

Samospráva

Obecní úřad Obora      
Obora 57      
34701 Obora   Starosta/tka: Dana Lesak
    Telefon: 374783573, 603 233 771
Pošta: Tachov 1 E-mail: schranka@obec-obora.cz
IČ: 00573698    
Úřední hodiny: Po.,10:00-11:00,16:00-18:00, Út.,Čt.,10:00-11:00, Stř.,-starosta-17:00-19:00    
Telefon: 374 783 593    
Datová schránka: 4ksbysj E-mail: schranka@obec-obora.cz
Web: www.obec-obora.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Obora u Tachova Pavlův Studenec 2

Základní sídelní jednotka díl

Dolní Výšina Obora Pavlův Studenec 2

Část obce díl

Dolní Výšina Obora

Územně technická jednotka

UTJ Obora u Tachova UTJ Pavlův Studenec 2

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Tachově
Okružní 2178
34711
374723537
podatelna2313@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2313
Hygienická stanice Územní pracoviště Tachov
Rokycanova 140
34701
374732511
podatelna@khsplzen.cz
www.khsplzen.cz/o-nas
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Tachov
Zámecká 1551
34701
374616661
kp.tachov@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/tachov
Matriční úřad Městský úřad Tachov - Matrika
Rokycanova 1
37401
374774126
marcela.blahutova@tachov-mesto.cz
www.tachov-mesto.cz
Obecní úřad Obecní úřad
57
34701
374 783 593
schranka@obec-obora.cz
www.obec-obora.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Tachov
Sadová 1694
34701
374703711
posta.tc@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/plzensky-kraj/tachov#obsah
Soud Okresní soud v Tachově
nám. Republiky 71
64730
377867611
podatelna@osoud.tch.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=190&j=200&k=1907
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Tachov
Václavská 1606
34701
374752811
podatelna@osz.tch.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=103&j=113&k=1124
Stavební úřad Městský úřad Tachov - Stavební úřad
Hornická 1695
34701
374774150
podatelna@tachov-mesto.cz
www.tachov-mesto.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12426
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Tachov
tř. Míru 1633
34701
950166301
podatelna.tc@uradprace.cz
www.uradprace.cz/tachov
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Stříbro
Mánesova 16
34901
950166401
podatelna.tc@uradprace.cz
www.uradprace.cz/web/cz/stribro
Živnostenský úřad MÚ Tachov - Obecní živnostenský úřad
T.G. Masaryka 1326
34701
374705235
podatelna@tachov-mesto.cz
www.tachov-mesto.cz

MAS

MAS Český les, z. s.

Forma: Spolek
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: Staré Sedliště 359/x, 348 01 Staré Sedliště
Založeno: 21.10.2004
Kontaktní telefon: 602168171
E-mail: info@masceskyles.cz
WWW: www.masceskyles.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 172 28 102 10 32 172
Muži 81 14 50 6 16 81
Ženy 79 14 52 4 16 80

Data pro rok 2023

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 2 0 -4 10 2 8 10
Muži 1 0 1 1 1 1 1
Ženy 1 0 1 0 3 5 -2

Data pro rok 2023

Počet sňatků 2
Počet rozvodů 0

Data pro rok 2022

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 104
z toho muži 55
z toho ženy 49

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 104
v tom ve věku 0-14 8
15-64 80
65 a více let 16

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 96
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 40
vyučení a stř. odborné bez mat. 33
úplné střední s maturitou 19
vyšší odborné a nástavbové 3
vysokoškolské 1

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 79
Cizinci s dlouhodobým pobytem 3
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 37
Nezjištěné vyznání 33

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 104
v tom zaměstnaní celkem 46
nezaměstnaní celkem 4

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 104
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 6
průmysl 19
stavebnictví 3
obchod,opravy motor. vozidel 3
doprava, pošty a telekomunikace 1
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 2
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 4

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 37
denně mimo obec 31
denně mimo obec nad 60min. 1

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 36
Cenzové domácnosti 48
v tom úplné rodiny 24
neúplné rodiny 8
nerodinné domácnosti 0
domácnosti jednotlivců 16

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 35
Trvale obydlené domy - rodinné domy 33
Neobydlené obydlené domy celkem 9
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 7
Průměrné stáří trvale obydlených domů 48
Domy podle vlastnictví soukromých osob 34
obce, státu 0
bytové družstvo - SBD 0
ostatní vlastnictví 0

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 35
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 0
vodovodem 31
plynem 4
ústředním topením 31

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 36
Trvale obydlené byty v rodin. domech 34
Neobydlené byty 10

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 36
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 30
v osobním vlastnictví 0
nájemní 0
člena bytového družstva 0

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 36
Byty podle vybavení plyn v bytě 2
vodovod v bytě 32
připojení na veřejnou kanalizační síť 0
ústřední topení, etážové topení 32
vlastní koupelna, sprchový kout 32

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 106
z toho muži 50
z toho ženy 56

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 106
v tom ve věku 0-14 15
15-64 78
65 a více let 13

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 91
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 21
vyučení a stř. odborné bez mat. 32
úplné střední s maturitou 21
vyšší odborné a nástavbové 4
vysokoškolské 5
nezjištěné vzdělání 5

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 47
v tom zaměstnaní celkem 40
nezaměstnaní celkem 7

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 47
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 6
průmysl 8
stavebnictví 2
obchod,opravy motor. vozidel 1
doprava a skladování 2
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 3
vzdělávání 1
zdravotní a sociální péče 1

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 11
denně mimo obec 10
Dojíždějící do zaměstnání 1
do škol 0

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 34
Obydlené rodinné domy 34
Obydlené bytové domy 0
Domy podle vlastnictví soukromých osob 30
obce, státu 0
spoluvlastnictví vlastníků bytů 2
nezjištěno 0

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 37
Obydlené byty v rodinných domech 37
Neobydlené byty 14

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 37
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 26
v osobním vlastnictví 0
nájemní 0
družstevní 0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 37
Byty podle vybavení plyn v bytě 1
vodovod v bytě 29
připojení na veřejnou kanalizační síť 0
ústřední topení 35
etážové topení 0

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 7 1 0 1 4 1 1 4 1
Muži 3 0 0 0 2 0 2 0
Ženy 3 1 0 1 2 1 1 2 1

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 6
Muži 2
Ženy 4

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 5,882%
Muži 3,846%
Ženy 7,692%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 2

Data pro rok 2023

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ne
ČOV Ne
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ne
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ne
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ano 1
LDN Ne
Lekárna Ne
most Ano 4
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ne
Ordinace lékaře Ne
Parkoviště Ne
Policejní stanice Ne
Pošta Ne
Restaurace Ne
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ano 2
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 2
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ne
Sportoviště Ano 1
Škola Ne
Trafostanice Ano 1
Vodojem Ne

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola0
Zákl.škola pouze s 1.st.0
Zákl.škola s 1.a 2.st.0
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2021

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2022

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace0
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti2
Družstevní organizace0
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.40
Svobodná povolání1
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel6
Ostatní4

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců11
s 1-9 zaměst.- mikropodniky1
s 10-49 zaměst.- malé podniky0
s 50-249 zaměst.- střed.podn.0
s >249 zaměst.- velké podniky0
Nezjištěno39

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství3
B-E Průmysl celkem6
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl2
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného1
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa0
F Stavebnictví1
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid5
H Doprava a skladování0
I Ubytování; stravování a pohostinství1
J Informační a komunikační činnosti0
K Peněžnictví a pojišťovnictví0
L Činnosti v oblasti nemovitostí1
M Profesní; vědecké a technické činnosti5
N Administrativní a podpůrné činnosti0
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení1
P Vzdělávání0
Q Zdravotní a sociální péče0
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti0
S Ostatní činnosti2
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno1

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku1 614
Orná půda58
Chmelnice0
Vinice0
Zahrady8
Ovocné sady0
Trvalé travní porosty (býv.louky)381
Pastviny215
Zemědělská půda447
Lesní půda1 004
Vodní plochy37
Zastavěné plochy3
Ostatní plochy122