Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Kounov (okres Rakovník)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 541907
NUTS5: CZ020C541907
LAU 1 (NUTS 4): CZ020C - okres Rakovník
NUTS3: CZ020 - Středočeský kraj
NUTS2: CZ02 - Střední Čechy
Obec s pověřeným obecním úřadem: Rakovník
Obec s rozšířenou působností: Rakovník
Katastrální plocha (ha): 858
Počet bydlících obyvatel k 2023: 552
Nadmořská výška (m n.m.): 411
První písemná zpráva (rok): 1228
city flag city symbol

Informace

Samospráva

Obecní úřad Kounov      
Kounov 44      
27006 Kounov   Starosta/tka: Antonín Ryska
    Telefon: 313119822
Pošta: Kounov u Rakovníka E-mail: kounov@obec-kounov.cz
IČ: 00243892    
Úřední hodiny: Po.,Stř.,8:00-17:00, Út.,8:00-16:00,Čt.,Pá.,8:00-12:00    
Telefon: 313 119 822    
Datová schránka: 8m5bdfc E-mail: kounov@obec-kounov.cz
Web: www.obec-kounov.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Kounov u Rakovníka

Základní sídelní jednotka díl

Kounov

Část obce díl

Kounov

Územně technická jednotka

UTJ Kounov u Rakovníka

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Rakovníku
Masná 265
26901
313520311
podatelna2121@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2121
Hygienická stanice Územní pracoviště Rakovník
Lubenská 2250
26901
313521041
Khs-RA@khsstc.cz
khsstc.cz/okres-rakovnik
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Rakovník
Na Sekyře 2123
26901
313521611
kp.rakovnik@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/rakovnik
Matriční úřad Obecní úřad Mutějovice - Matrika
Malá Strana 190
27007
313575170

www.mutejovice.cz
Obecní úřad Obecní úřad
44
27006
313 119 822
kounov@obec-kounov.cz
www.obec-kounov.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Rakovník
Dukelských hrdinů 2595
26901
313285011
posta.ra@cssz.cz
OSSZ Rakovník - Česká správa sociálního zabezpečení (cssz.cz)
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Rakovník
Na Letné 2175
26923
313512429
podatelna@osz.rak.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=94&j=104&k=1043
Soud Okresní soud v Rakovníku
Sixtovo náměstí 76
26923
313285322
podatelna@osoud.rak.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=181&j=191&k=1826
Stavební úřad Městský úřad Rakovník - Odbor výstavby a investic
Husovo nám. 27
26959
313259158
posta@murako.cz
www.mesto-rakovnik.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12452
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Rakovník
nábr. T. G. Masaryka 2473
26924
950157111
podatelna.ra@uradprace.cz
www.uradprace.cz/rakovnik
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Rakovník (Nové Strašecí)
Komenského náměstí 201
27101
950157111
podatelna.ra@uradprace.cz
www.uradprace.cz/web/cz/rakovnik#nove-straseci
Živnostenský úřad MÚ Rakovník - Obecní živnostenský úřad
Na Sekyře  166
26901
313259222
mjandova@murako.cz
www.mesto-rakovnik.cz

MAS

Rakovnicko o. p. s.

Forma: Obecně prospěšná společnost
Podpora ze IV. Osy: ne
Adresa sídla: Lubenská 2250/x, 269 01 Rakovník
Založeno: 19.2.2008
Kontaktní telefon: 725705100
E-mail: rakovnicko.ops@seznam.cz
WWW: www.mas-rakovnicko.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 552 103 361 30 89 552
Muži 284 57 180 16 40 275
Ženy 272 46 181 14 49 273

Data pro rok 2023

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 3 5 -1 13 12 1 -1
Muži 5 4 1 20 11 -6 10
Ženy 3 4 -1 15 14 4 0

Data pro rok 2023

Počet sňatků 3
Počet rozvodů 3

Data pro rok 2022

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 489
z toho muži 234
z toho ženy 255

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 489
v tom ve věku 0-14 90
15-64 323
65 a více let 76

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 399
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 139
vyučení a stř. odborné bez mat. 189
úplné střední s maturitou 51
vyšší odborné a nástavbové 7
vysokoškolské 6

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 476
Cizinci s dlouhodobým pobytem 0
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 87
Nezjištěné vyznání 35

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 356
v tom zaměstnaní celkem 200
nezaměstnaní celkem 19

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 356
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 38
průmysl 49
stavebnictví 27
obchod,opravy motor. vozidel 17
doprava, pošty a telekomunikace 29
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 10
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 13

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 139
denně mimo obec 113
denně mimo obec nad 60min. 17

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 186
Cenzové domácnosti 199
v tom úplné rodiny 113
neúplné rodiny 27
nerodinné domácnosti 4
domácnosti jednotlivců 55

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 139
Trvale obydlené domy - rodinné domy 127
Neobydlené obydlené domy celkem 46
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 29
Průměrné stáří trvale obydlených domů 65
Domy podle vlastnictví soukromých osob 124
obce, státu 7
bytové družstvo - SBD 6
ostatní vlastnictví 2

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 139
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 11
vodovodem 129
plynem 5
ústředním topením 84

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 186
Trvale obydlené byty v rodin. domech 139
Neobydlené byty 47

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 186
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 112
v osobním vlastnictví 0
nájemní 21
člena bytového družstva 30

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 186
Byty podle vybavení plyn v bytě 0
vodovod v bytě 175
připojení na veřejnou kanalizační síť 11
ústřední topení, etážové topení 124
vlastní koupelna, sprchový kout 169

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 500
z toho muži 246
z toho ženy 254

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 500
v tom ve věku 0-14 103
15-64 334
65 a více let 61

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 397
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 122
vyučení a stř. odborné bez mat. 180
úplné střední s maturitou 60
vyšší odborné a nástavbové 7
vysokoškolské 11
nezjištěné vzdělání 14

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 215
v tom zaměstnaní celkem 181
nezaměstnaní celkem 34

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 215
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 23
průmysl 32
stavebnictví 12
obchod,opravy motor. vozidel 16
doprava a skladování 23
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 10
vzdělávání 7
zdravotní a sociální péče 6

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 86
denně mimo obec 67
Dojíždějící do zaměstnání 17
do škol 32

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 136
Obydlené rodinné domy 125
Obydlené bytové domy 10
Domy podle vlastnictví soukromých osob 108
obce, státu 4
spoluvlastnictví vlastníků bytů 18
nezjištěno 1

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 178
Obydlené byty v rodinných domech 135
Neobydlené byty 63

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 178
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 114
v osobním vlastnictví 20
nájemní 18
družstevní 8

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 178
Byty podle vybavení plyn v bytě 14
vodovod v bytě 167
připojení na veřejnou kanalizační síť 0
ústřední topení 140
etážové topení 3

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 22 4 1 3 8 3 5 12 5
Muži 11 1 0 5 2 4 4
Ženy 13 3 1 1 3 0 3 8 1

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 19
Muži 8
Ženy 11

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 5,263%
Muži 5,851%
Ženy 6,077%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 7

Data pro rok 2023

Zdravotnictví

Zdravotní střediska1
Samost.ord.prakt.lék. pro dospělé1
Samost.ord.prakt.lék. pro děti a dorost1

Data pro rok 1997

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ne
ČOV Ne
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ano 1
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ano 1
Infocentrum Ano 1
Kulturní objekt Ne
LDN Ne
Lekárna Ne
most Ano 4
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ano 2
Ordinace lékaře Ano 1
Parkoviště Ne
Policejní stanice Ne
Pošta Ano 1
Restaurace Ano 2
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 5
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ano 1
Sportoviště Ano 2
Škola Ano 2
Trafostanice Ano 1
Vodojem Ne

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola1
Zákl.škola pouze s 1.st.0
Zákl.škola s 1.a 2.st.1
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2021

Školy

Základní škola a Mateřská škola Kounov, okres Rakovník Mateřská škola, Základní škola, Školní družina

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2022

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace1
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti16
Družstevní organizace0
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.57
Svobodná povolání3
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel4
Ostatní11

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců35
s 1-9 zaměst.- mikropodniky4
s 10-49 zaměst.- malé podniky3
s 50-249 zaměst.- střed.podn.0
s >249 zaměst.- velké podniky0
Nezjištěno58

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství10
B-E Průmysl celkem9
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl7
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného0
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa0
F Stavebnictví12
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid7
H Doprava a skladování5
I Ubytování; stravování a pohostinství1
J Informační a komunikační činnosti1
K Peněžnictví a pojišťovnictví0
L Činnosti v oblasti nemovitostí3
M Profesní; vědecké a technické činnosti3
N Administrativní a podpůrné činnosti1
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení1
P Vzdělávání2
Q Zdravotní a sociální péče0
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti1
S Ostatní činnosti3
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno1

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku858
Orná půda505
Chmelnice82
Vinice0
Zahrady14
Ovocné sady3
Trvalé travní porosty (býv.louky)3
Pastviny1
Zemědělská půda607
Lesní půda172
Vodní plochy6
Zastavěné plochy16
Ostatní plochy57