Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Krušovice (okres Rakovník)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 541974
NUTS5: CZ020C541974
LAU 1 (NUTS 4): CZ020C - okres Rakovník
NUTS3: CZ020 - Středočeský kraj
NUTS2: CZ02 - Střední Čechy
Obec s pověřeným obecním úřadem: Nové Strašecí
Obec s rozšířenou působností: Rakovník
Katastrální plocha (ha): 637
Počet bydlících obyvatel k 2023: 621
Nadmořská výška (m n.m.): 379
První písemná zpráva (rok): 1356
city flag city symbol

Informace

Samospráva

Obecní úřad Krušovice      
Rabasova 47      
27053 Krušovice   Starosta/tka: Markéta Fröhlichová
    Telefon: 313564427
Pošta: Krušovice E-mail: obeckrusovice@seznam.cz
IČ: 00243965    
Úřední hodiny: Po,St:7-17.00, Út,Čt,Pá:7-14.30, Místost.:Po.-15:00-17:00, Starosta: Stř.15:00-17:00    
Telefon: 313 564 427    
Datová schránka: vnabgqt E-mail: obeckrusovice@seznam.cz
Web: www.obec-krusovice.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Krušovice

Základní sídelní jednotka díl

Krušovice

Část obce díl

Krušovice

Územně technická jednotka

UTJ Krušovice

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Rakovníku
Masná 265
26901
313520311
podatelna2121@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2121
Hygienická stanice Územní pracoviště Rakovník
Lubenská 2250
26901
313521041
Khs-RA@khsstc.cz
khsstc.cz/okres-rakovnik
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Rakovník
Na Sekyře 2123
26901
313521611
kp.rakovnik@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/rakovnik
Matriční úřad Obecní úřad Řevničov - Matrika
Karlovarská 98
27054
313564201
matrika@revnicov.cz
www.revnicov.cz
Obecní úřad Obecní úřad
Rabasova 47
27053
313 564 427
obeckrusovice@seznam.cz
www.obec-krusovice.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Rakovník
Dukelských hrdinů 2595
26901
313285011
posta.ra@cssz.cz
OSSZ Rakovník - Česká správa sociálního zabezpečení (cssz.cz)
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Rakovník
Na Letné 2175
26923
313512429
podatelna@osz.rak.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=94&j=104&k=1043
Soud Okresní soud v Rakovníku
Sixtovo náměstí 76
26923
313285322
podatelna@osoud.rak.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=181&j=191&k=1826
Stavební úřad Městský úřad Nové Strašecí - Stavební úřad
Komenského náměstí 201
27101
313572730
podatelna@novestraseci.cz
www.novestraseci.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/13123
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Rakovník
nábr. T. G. Masaryka 2473
26924
950157111
podatelna.ra@uradprace.cz
www.uradprace.cz/rakovnik
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Rakovník (Nové Strašecí)
Komenského náměstí 201
27101
950157111
podatelna.ra@uradprace.cz
www.uradprace.cz/web/cz/rakovnik#nove-straseci
Živnostenský úřad MÚ Rakovník - Obecní živnostenský úřad
Na Sekyře  166
26901
313259222
mjandova@murako.cz
www.mesto-rakovnik.cz

MAS

Rakovnicko o. p. s.

Forma: Obecně prospěšná společnost
Podpora ze IV. Osy: ne
Adresa sídla: Lubenská 2250/x, 269 01 Rakovník
Založeno: 19.2.2008
Kontaktní telefon: 725705100
E-mail: rakovnicko.ops@seznam.cz
WWW: www.mas-rakovnicko.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 621 96 406 29 117 621
Muži 313 52 217 16 55 315
Ženy 285 44 189 13 62 287

Data pro rok 2023

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 5 7 2 20 16 4 2
Muži 2 4 -2 4 3 9 -1
Ženy 3 6 -3 5 8 10 -6

Data pro rok 2023

Počet sňatků 6
Počet rozvodů 1

Data pro rok 2022

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 558
z toho muži 292
z toho ženy 266

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 558
v tom ve věku 0-14 102
15-64 370
65 a více let 86

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 456
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 134
vyučení a stř. odborné bez mat. 184
úplné střední s maturitou 108
vyšší odborné a nástavbové 12
vysokoškolské 17

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 545
Cizinci s dlouhodobým pobytem 4
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 2
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 77
Nezjištěné vyznání 2

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 404
v tom zaměstnaní celkem 247
nezaměstnaní celkem 25

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 404
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 12
průmysl 127
stavebnictví 24
obchod,opravy motor. vozidel 17
doprava, pošty a telekomunikace 33
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 10
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 20

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 118
denně mimo obec 94
denně mimo obec nad 60min. 5

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 214
Cenzové domácnosti 232
v tom úplné rodiny 142
neúplné rodiny 20
nerodinné domácnosti 3
domácnosti jednotlivců 67

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 149
Trvale obydlené domy - rodinné domy 136
Neobydlené obydlené domy celkem 49
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 32
Průměrné stáří trvale obydlených domů 49
Domy podle vlastnictví soukromých osob 139
obce, státu 2
bytové družstvo - SBD 3
ostatní vlastnictví 5

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 149
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 122
vodovodem 146
plynem 85
ústředním topením 115

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 214
Trvale obydlené byty v rodin. domech 154
Neobydlené byty 54

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 214
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 129
v osobním vlastnictví 0
nájemní 34
člena bytového družstva 26

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 214
Byty podle vybavení plyn v bytě 110
vodovod v bytě 208
připojení na veřejnou kanalizační síť 183
ústřední topení, etážové topení 176
vlastní koupelna, sprchový kout 201

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 614
z toho muži 321
z toho ženy 293

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 614
v tom ve věku 0-14 92
15-64 438
65 a více let 83

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 522
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 114
vyučení a stř. odborné bez mat. 174
úplné střední s maturitou 141
vyšší odborné a nástavbové 27
vysokoškolské 28
nezjištěné vzdělání 36

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 300
v tom zaměstnaní celkem 271
nezaměstnaní celkem 29

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 300
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 6
průmysl 83
stavebnictví 19
obchod,opravy motor. vozidel 22
doprava a skladování 30
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 20
vzdělávání 12
zdravotní a sociální péče 7

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 126
denně mimo obec 98
Dojíždějící do zaměstnání 178
do škol 4

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 163
Obydlené rodinné domy 152
Obydlené bytové domy 9
Domy podle vlastnictví soukromých osob 153
obce, státu 2
spoluvlastnictví vlastníků bytů 0
nezjištěno 1

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 225
Obydlené byty v rodinných domech 170
Neobydlené byty 71

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 225
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 132
v osobním vlastnictví 1
nájemní 36
družstevní 15

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 225
Byty podle vybavení plyn v bytě 151
vodovod v bytě 202
připojení na veřejnou kanalizační síť 214
ústřední topení 196
etážové topení 5

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 7 2 0 2 2 1 2 4 2
Muži 6 0 3 1
Ženy 2 1 0 4 2 2 1 1 1

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 7
Muži 3
Ženy 4

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 1,724%
Muži 2,752%
Ženy 2,116%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 0

Data pro rok 2023

Zdravotnictví

Zdravotní střediska1
Samost.ord.prakt.lék. pro dospělé1

Data pro rok 1993

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ne
ČOV Ano 1
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ano 1
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ano 1
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ne
LDN Ne
Lekárna Ne
most Ano 5
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ne
Ordinace lékaře Ano 1
Parkoviště Ano 1
Policejní stanice Ne
Pošta Ano 1
Restaurace Ano 4
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ne
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ne
Sportoviště Ano 1
Škola Ano 2
Trafostanice Ne
Vodojem Ano 4

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola1
Zákl.škola pouze s 1.st.1
Zákl.škola s 1.a 2.st.0
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2021

Školy

Základní škola a mateřská škola Krušovice, okres Rakovník Mateřská škola, Základní škola, Školní družina

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2022

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace1
Akciové společnosti2
Obchodní společnosti14
Družstevní organizace0
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.107
Svobodná povolání0
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel3
Ostatní6

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců46
s 1-9 zaměst.- mikropodniky2
s 10-49 zaměst.- malé podniky3
s 50-249 zaměst.- střed.podn.0
s >249 zaměst.- velké podniky1
Nezjištěno83

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství4
B-E Průmysl celkem21
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl9
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného0
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa0
F Stavebnictví14
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid8
H Doprava a skladování5
I Ubytování; stravování a pohostinství4
J Informační a komunikační činnosti0
K Peněžnictví a pojišťovnictví1
L Činnosti v oblasti nemovitostí2
M Profesní; vědecké a technické činnosti6
N Administrativní a podpůrné činnosti2
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení1
P Vzdělávání2
Q Zdravotní a sociální péče0
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti3
S Ostatní činnosti3
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno1

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku637
Orná půda239
Chmelnice0
Vinice0
Zahrady23
Ovocné sady3
Trvalé travní porosty (býv.louky)92
Pastviny27
Zemědělská půda358
Lesní půda160
Vodní plochy19
Zastavěné plochy15
Ostatní plochy86